GIÁO HỘI HIỆN THẾ

 

Mục Lục Năm 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

 

2015

 

"Gia đình là khởi đầu, là căn bản của thứ văn hóa toàn cầu có thể cứu chúng ta".

 

Đức Thánh Cha Phanxicô - Giáo Lý Gia Đình bài 29 Thứ Tư 16/9/2015

 

 

Xin chào Anh Chị Em thân mến!

 

Đây là bài chia sẻ cuối cùng về chủ đề hôn nhân gia đình. Chúng ta đang gần kề với những biến cố tuyệt vời và khẩn thiết, những biến cố trực tiếp liên quan đến chủ đề trọng đại này, đó là biến cố Hội Ngộ Thế Giới Các Gia Đình ở Philadelphia và Thượng Nghị Giám Mục Thế Giới ở Rôma đây. Cả hai biến cố này có tính cách bao rộng tương xứng với chiều kính toàn cầu của Kitô giáo, thế nhưng cũng tương xứng với tầm quan trọng phổ quát của cộng đồng con người nồng cốt bất khả thay thế thực sự là gia đình này.

 

Giai đoạn của nền văn minh hiện nay dường như bị hứng chịu những hậu quả lâu dài của một xã hội được quản trị bởi thứ chuyên nghiệp về kinh tế. Vấn đề đạo lý tùy phụ vào lý lẽ của lợi lộc là những gì được nhiều phương tiện và cả một khối truyền thông hỗ trợ. Trong kịch bản này một mối liên minh mới giữa người nam và người nữ chẳng những trở nên cần thiết mà còn trở thành chiến thuật cho việc giải phóng dân chúng khỏi tình trạng thực dân hóa của tiền bạc. Mối liên minh này cần phải vãn hồi để dẫn đường chỉ lối cho chính trị, kinh tế và cuộc chung sống về dân sự! Nó là những gì định đoạt cho khả năng cư trú của trái đất này, cho việc truyền đạt ý nghĩa của cuộc sống, cho các mối liên hệ giữa ký ức và niềm hy vọng.

 

Cộng đồng gia đình phối ngẫu của con người nam nữ là một thứ văn phạm xuất phát ra từ mối liên minh ấy, chúng ta có thể nói nó là "mối liên hệ vàng ngọc". Đức tin đã rút tỉa được nó từ sự khôn ngoan trong việc Thiên Chúa tạo dựng, Đấng đã ký thác cho gia đình không phải là việc chăm sóc cho một tình thân chỉ nhắm đến chính mình; mà là một dự án hào hứng trong việc mang lại cho thế giới tính cách "gia đình". Thật vậy, gia đình là khởi đầu, là căn bản của thứ văn hóa toàn cầu có thể cứu chúng taNó cứu chúng ta khỏi rất nhiều, rất nhiều dính bén, rất nhiều hủy hoại, rất nhiều thứ thực dân hóa, chẳng hạn như thứ thực dân hóa về tiền bạc hay những thứ thực dân hóa về ý hệ đang đe dọa thế giới quá nhiều; gia đình là nền tảng để bênh vực bản thân mình. 

 

Thật vậy, trong những bài suy niệm Thứ Tư ngắn ngủi của chúng ta về gia dình, chúng ta đã lấy hứng chính yếu của chúng ta từ Lời thánh kinh về việc tạo dựng. Chúng ta có thể và cần phải rút tỉa từ Lời phong phú và sản sinh này một lần nữa. Đó là một công việc cao cả đang đợi chờ chúng ta, nhưng cũng rất hứng khởi. Việc tạo dựng của Thiên Chúa không phải chỉ là một tiền đề về triết học: nó là chân trời phổ quát về sự sống và đức tin! Không có vấn đề khác biệt giữa dự án thần linh và việc cứu độ của dự án này. Chính vì để cứu độ tạo vật - của hết mọi tạo vật - mà Thiên Chúa đã hóa thân làm người: "vì loài người chúng tôi và để cứu rỗi chúng tôi", như trong Kinh Tin Kính. Và Chúa Giêsu Phục Sinh là "trưởng tử của mọi tạo vật" (Col 1:15).

 

Thế giới tạo vật này được trao phó cho con người nam nữ: những gì xẩy ra giữa họ lưu lại một dấu ấn trên mọi sự. Việc họ loại trừ phúc lành của Thiên Chúa đã dẫn họ đến một thứ cuồng si bất khả tránh về quyền toàn năng làm tàn rụi đi hết mọi sự. Nó là những gì chúng ta gọi là "nguyên tội". Và tất cả chúng ta sinh vào trần gian này với chứng bệnh di truyền ấy. 

 

Cho dù là thế, chúng ta vẫn không bị nguyền rủa hay bỏ mặc kệ thây chúng ta. Trình thuật cổ về tình yêu ban đầu của Thiên Chúa đối với con người nam nữ đã có những trang được viết lên bằng lửa theo chiều hướng ấy: "Ta sẽ đặt mối thù giữa ngươi và người nữ, giữa giòng dõi ngươi và giòng dõi người nữ" (Khởi Nguyên 3:15a). Đó là những lời Thiên Chúa ngỏ cùng con rắn khôn lanh quỉ quyệt. Nơi những lời ấy, Thiên Chúa đánh dấu người nữ bằng một chướng vật bảo vệ chống lại sự dữ là những gì - nếu muốn - người nữ có thể dùng để giúp cho mọi thế hệ. Nghĩa là người nữ cưu mang một phúc lành kín mật và đặc biệt, để bênh vực người con của Mẹ khỏi Tên Gian Ác! Như Người Nữ trong Khải Huyền, người che đậy con mình khỏi Con Rồng. Và Thiên Chúa bảo vệ người nữ (xem Rev 12:6). 

 

Hãy nghĩ đến cái sâu xa đến đâu được mở ra ở chỗ này! Có nhiều nơi chốn chung, đôi khi còn là những nơi xúc phạm nữa, về thành phần nữ giới cám dỗ khêu gợi sự dữ. Trái lại, vẫn có chỗ cho một thứ thần học về người phụ nữ cũng được bình đẳng trước phúc lành Thiên Chúa giành cho họ cũng như cho việc truyền sinh!

 

Dù sao thì việc nhân hậu bảo vệ của Thiên Chúa trong vấn đề đối xử với con người nam nữ không bao giờ ngừng đối với cả hai. Chúng ta đừng quên điều ấy! Thứ ngôn từ biểu hiệu của Thánh Kinh nói với chúng ta rằng trước khi đuổi họ ra khỏi Vườn Địa Đường, Thiên Chúa đã làm cho con người nam nữ những chiếc áo bằng da và mặc cho họ (xem Khởi Nguyên 3:21). Cử chỉ dịu dàng này cũng có nghĩa là trong các hậu quả đau thương gây ra bởi tội lỗi của chúng ta, Thiên Chúa không muốn chúng ta tiếp tục bị trần trụi và bị bỏ rơi cho số phận tội nhân của chúng ta. Chúng ta thấy được niềm êm ái dịu dàng thần linh này, việc chăm sóc cho chúng ta ấy, hiện thân nơi Chúa Giêsu Nazarét, Con Thiên Chúa, Đấng "được hạ sinh bởi một người nữ" (Gal 4:4). Và Thánh Phaolô lập lại rằng: "trong khi chúng ta còn là những tội nhân thì Chúa Kitô đã chết cho chúng ta" (Roma 5:8). Chúa Kitô, được hạ sinh bởi người nữ, bởi một phụ nữ, là sự chăm sóc của Thiên Chúa cho các thương tích của chúng ta, cho các lầm lỗi của chúng ta, cho các tội lỗi của chúng ta. Thế nhưng Thiên Chúa yêu thương chúng ta như chúng ta là và muốn dẫn chúng ta tiến tới theo dự án ấy! Và nữ giới là thành phần mãnh mẽ nhất tiến hành dự án này vậy. 

 

Lời hứa Thiên Chúa đã ngỏ cùng con người nam nữ ngay từ khi lịch sử bắt đầu bao gồm tất cả mọi con người cho đến khi lịch sử kết thúc. Nếu chúng ta có đủ đức tin thì các gia đình của chư dân trên trái đất này sẽ nhận thấy mình ở nơi phúc lành ấy. Bất cứ ai để mình được tác động bởi viễn tượng này một cách nào đó, bất kể dân tộc nào, quốc gia nào, hay tôn giáo nào họ thuộc về, họ hãy khởi sự với chúng ta. Họ sẽ là anh chị em của chúng ta, không dính dáng gì đến việc dụ giáo, không hề! Chúng ta cùng nhau bước đi theo phúc lành này cũng như theo mục tiêu này của Thiên Chúa trong việc làm cho chúng ta trở thành tất cả là anh em trong cuộc sống ở một thế giới tiến lên và thực sự xuất phát từ gia đình, từ mối hiệp nhất của con người nam nữ.

 

Xin Thiên Chúa chúc lành cho gia đình anh chị em ở khắp mọi nơi trên trái đất này! Và xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em!

 

http://www.zenit.org/en/articles/general-audience-on-the-universal-importance-of-the-family

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch (kèm theo nhan đề và những chỗ nhấn mạnh tự ý)