GIÁO HỘI HIỆN THẾ

 

Mục Lục Năm 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

 

2014

 

Tháng 12

Thứ Tư 31/12: Đức Thánh Cha Phanxicô - Bài Giảng Giờ Kinh Tối 31/12/2014 Vọng Tân Niên 1/1/2015

Thứ Ba 30/12: Ơn Toàn Xá: Đầu Năm - Quanh Năm - Cuối Năm

Thứ Hai 29/12: Tay sát thủ Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II tái xuất hiện ở Đền Thờ Thánh Phêrô Vatican Rôma

Chúa Nhật 28/12: Đức Thánh Cha Phanxicô - Huấn Từ Truyền Tin Lễ Thánh Gia 28/12/2014

Thứ Sáu 26/12: Đức Thánh Cha Phanxicô - Huấn Từ Chúc Giáng Sinh 2014 Cộng Sự Viên phục vụ Giáo Triều Rôma

Thứ Năm 25/12: Đức Thánh Cha Phanxicô - Bài Giảng Lễ Đêm Giáng Sinh

Thứ Tư 24/12: Đức Thánh Cha Phanxicô - Huấn Từ Chúc Giáng Sinh 2014 Giáo Triều Rôma

Thứ Ba 23/12: Đức Thánh Cha Phanxicô - Nội dung lời chúc Giáng Sinh cho các vị chức sắc trong Ṭa Thánh

Thứ Bảy 20/12: Đức Thánh Cha Phanxicô - Giáo Hội là mẹ không phải thầu khoán

Thứ Năm 18/12: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lư về Gia Đ́nh - bài 2

Thứ Tư 17/12: Đức Thánh Cha Phanxicô Sinh Nhật 78 - Tấm Ḷng Thống Hối

Thứ Hai 15/12: Đức Thánh Cha Phanxicô - Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật III Mùa Vọng ngày 13/12/2014

Chúa Nhật 14/12: Sứ Điệp cho Ngày Ḥa B́nh Thế Giới 1/1/2015

Thứ Bảy 13/12: Đức Thánh Cha Phanxicô - Thư về Đại Hội Thế Giới Các Gia Đ́nh lần VIII - 2015 ở TGP Philadelphia Hoa Kỳ

Thứ Năm 11/12: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lư về Gia Đ́nh - bài 1

Thứ Ba 9/12:  Đức Thánh Cha Phanxicô - Huấn Từ Truyền Tin Lễ Mẹ Vô Nhiễm 8/12/2014;

Đức Thánh Cha Phanxicô với cuộc phỏng vấn của Nhật Báo La Nacion Á Căn Đ́nh ngày 4/12/2014

Thứ Hai 8/12: Đức Thánh Cha Phanxicô - Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật II Mùa Vọng

Thứ Bảy 6/12: Đức Thánh Cha Phanxicô - Chuyến Tông Du VI ở Sri Lanka và Phi Luật Tân 12-19/1/2014

Đức Thánh Cha Phanxicô Tông Du Thổ Nhĩ Kỳ - Tổng Hợp

Thứ Năm 4/12: Đức Thánh Cha Phanxicô Tông Du Thổ Nhĩ Kỳ - Tường Tŕnh

Thứ Hai 1/12: Đức Thánh Cha Phanxicô - Tông Du Thổ Nhĩ Kỳ: Trả lời phỏng vấn - Liên tôn... Đại kết... Thế chiến

Tháng 11

Một số khuyến dụ riêng cho các thành phần khác biệt

Chúa Nhật 30/11: Đức Thánh Cha Phanxicô Tông Du Thổ Nhĩ Kỳ - Với Thượng Phụ;

Đức Thánh Cha Phanxicô - Sứ Điệp cho Năm Đời Dâng Hiến

Thứ Bảy 29/11: Đức Thánh Cha Phanxicô Tông Du Thổ Nhĩ Kỳ - Với Chính Thống

Thứ Sáu 28/11: Đức Thánh Cha Phanxicô Tông Du Thổ Nhĩ Kỳ - Với Chính Quyền

Thứ Năm 27/11: Đức Thánh Cha Phanxicô - Giáo Lư về Giáo Hội Cộng Đồng - bài 15

Thứ Năm 20/11: Đức Thánh Cha Phanxicô - Giáo Lư về Giáo Hội Cộng Đồng - bài 14

Thứ Hai 17/11: ĐTC Phanxicô: Huấn Từ Truyền tin Chúa Nhật XXXIII A Quanh Năm 16/11/2014; ĐTC Phanxicô với Hiệp Hội Bác Sĩ Công Giáo Ư quốc dịp kỷ niệm thành lập 70 năm

Thứ Bảy 15/11: Đức Thánh Cha Phanxicô - pḥng tắm cho homeless ở Vatican

Thứ Năm 13/11: Đức Thánh Cha Phanxicô - Giáo Lư về Giáo Hội Cộng Đồng - bài 13

Thứ Hai 10/11: ĐTC Phanxicô: Huấn Từ Truyền tin Chúa Nhật XXXII A Quanh Năm 9/11/2014

Thứ Tư 5/11:  Đức Thánh Cha Phanxicô về Tiến Tŕnh Giải Hôn; Đức Thánh Cha Phanxicô - Giáo Lư về Giáo Hội Cộng Đồng - bài 12

Thứ Ba 4/11: ĐTC Phanxicô: Giảng Lễ Các Thánh Thứ Bảy 1/11/2014 ở Nghĩa Trang Verano Rôma

Tháng 10

Thứ Sáu 31/10 Thượng Nghị Giám Mục Thế Giới Ngoại Lệ III - 2014: Bản Tường Tŕnh Tổng Kết Bỏ Phiếu Thứ Bảy 18/10/2014

Thứ Năm 30/10: Đức Thánh Cha Phanxicô - Giáo Lư về Giáo Hội Cộng Đồng - bài 11

Thứ Ba 28/10: Đức Thánh Cha Phanxicô về Hôn Nhân Gia Đ́nh

Thứ Hai 27/10: ĐTC Phanxicô: Huấn Từ Truyền tin Chúa Nhật XXX A Quanh Năm 26/10/2014

Tổng Hợp Thượng Nghị Giám Mục Thế Giới Ngoại Lệ III - 2014

23/10: Đức Thánh Cha Phanxicô - Giáo Lư về Giáo Hội Cộng Đồng - bài 10

22/10: Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II - Một di tích c̣n sót

21/10:  Đức Thánh Cha Phanxicô - Huấn Từ Bế Mạc Thượng Nghị Giám Mục Thế Giới Ngoại Lệ III - 2014

20/10: Thượng Nghị Giám Mục Thế Giới III - 2014: Kết quả bỏ phiếu

19/10: Sứ Điệp gửi các Gia Đ́nh của Thượng Nghị Giám Mục Thế Giới Ngoại Lệ III - 2014

18/10: Sứ Điệp cho Ngày Thế Giới truyền Giáo 19/10/2014

17/10: "Gió muốn thổi đâu th́ thổi" - Chiều hướng Thượng Nghị Giám Mục Thế Giới 2014

16/10: Đức Thánh Cha Phanxicô - Giáo Lư về Giáo Hội Cộng Đồng - bài 9

14/10: Thượng Nghị Giám Mục Thế Giới Ngoại Lệ III 2014 Tuyển Lược Tuần Đầu

13/10: ĐTC Phanxicô - Giảng Lễ Cưới

12/10: Thượng Nghị Giám Mục Thế Giới 2014 - Cuối tuần lễ đầu

11/10: Nhật kư Thượng Hội đồng Giám mục về gia đ́nh - Ngày thứ 5

9/10: Thượng HĐGM thế giới khóa đặc biệt đă bàn về những t́nh trạng mục vụ khó khăn

Đức Thánh Cha Phanxicô - Giáo Lư về Giáo Hội Cộng Đồng - bài 8 ngày 8/10/2014

Đức Thánh Cha Phanxicô - Sứ Điệp Ngày Thế Giới Truyền Giáo 19/10/2014

Giáo Hội Hiện Thế tổng hợp 6/10

Đức Thánh Cha Phanxicô - Giáo Lư về Giáo Hội Cộng Đồng - bài 7 1/10/2014

Tháng 9

 Đức Thánh Cha Phanxicô - Giảng Lễ cho Bậc Ông Bà và Lăo Thành 28/9/2014

Đức Thánh Cha Phanxicô - Giảng dịp 200 năm Phục Hồi Ḍng Tên 27/9/2014

Giáo Hội Hiện Thế tổng hợp 27-28/9

Giáo Hội Hiện Thế tổng hợp 24/9

Đức Thánh Cha Phanxicô - Tông Du Albania 21/9/2014

Đức Thánh Cha Phanxicô - Giáo Lư về Giáo Hội Cộng Đồng - bài 6 17/9/2014

Đức Thánh Cha Phanxicô - Giáo Lư về Giáo Hội Cộng Đồng - bài 5 10/9/2014

Đức Thánh Cha Phanxicô - Giáo Lư về Giáo Hội Cộng Đồng - bài 4 3/9/2014

Tháng 8

Đức Thánh Cha Phanxicô - Giáo Lư về Giáo Hội Cộng Đồng - bài 3 27/8/2014

Đức Thánh Cha Phanxicô - Tông Du Nam Hàn 14-18/8/2014

Tháng 7

Đức Thánh Cha Phanxicô - Giảng Lễ cho Thành Phần Nạn Nhân bị Giáo Sĩ Lạm Dụng T́nh Dục 7/7/2014

Tháng 6

Đức Thánh Cha Phanxicô - Giáo Lư về Giáo Hội Cộng Đồng - bài 2 25/6/2014

Đức Thánh Cha Phanxicô - Giảng Lễ Ḿnh Máu Thánh Chúa 21/6/2014

Đức Thánh Cha Phanxicô - Giáo Lư về Giáo Hội Cộng Đồng - bài 1 18/6/2014

Thứ Tư 11/6: Đức Thánh Cha Phanxicô - Giáo Lư Tặng Ân Thánh Linh - 7. Tặng Ân nh Sợ

Đức Thánh Cha Phanxicô - Giảng Lễ Hiện Xuống 8/6/2014

Đại Hội Phong Trào Canh Tân Đặc Sủng lần thứ 37 ở Vận Động Trường Olympic Roma ngày 1/6/2014

Tháng 5

Đức Thánh Cha Phanxicô - Tông Du Thánh Địa 24-26/5/2014

Thứ Tư 21/5: Đức Thánh Cha Phanxicô - Giáo Lư Tặng Ân Thánh Linh - 5. Tặng Ân Tri Thức

Thứ Tư 14/5: Đức Thánh Cha Phanxicô - Giáo Lư Tặng Ân Thánh Linh - 4. Tặng Ân ng Cảm

Thứ Tư 7/5: Đức Thánh Cha Phanxicô - Giáo Lư Tặng Ân Thánh Linh - 3. Tặng Ân Huấn Dụ

Tháng 4

Thứ Tư 30/4: Đức Thánh Cha Phanxicô - Giáo Lư Tặng Ân Thánh Linh - 2. Tặng Ân Tng Hiểu

Chúa Nhật 27/4: Đức Thánh Cha Phanxicô - Giảng Lễ tuyên phong hiển thánh cho Nhị Vị Giáo Hoàng Gioan XXIII và Gioan Phaolô II

Thứ Bảy 19/4: Bài giảng Lễ Đêm Vọng Phục Sinh - Về Nguồn Galilêa, Chân Trời Dân Ngoại

Thứ Sáu 18/4: Huấn Dụ sau Đường Thánh Giá - "Trước cây thập giá chúng ta cảm thấy chúng ta là 'con cái' chứ không phải là 'thứ ǵ' hay 'vật ǵ'"

Thứ Tư 16/4: ĐTC Phanxicô Triều Kiến Chung - "Thiên Chúa chiến thắng trong thảm bại"

13/4: Bài Giảng Lễ Lá - "Tấm ḷng của tôi ở đâu? Tôi giống như ai trong những con người ấy?"

Chúa Nhật 13/4: Đức Thánh Cha Phanxicô với Giới Trẻ Bỉ Quốc - "Chúng ta đă có giáo hoàng"

Thứ Năm 10/4: Đức Thánh Cha Phanxicô - Giáo Lư Tặng Ân Thánh Linh - 1. Tặng Ân Khôn Ngoan

Thứ Hai 7/4: Chúa Nhật V Mùa Chay: "Ḷng Thương Xót Chúa vô hạn đối với tất cả mọi người!"

Thứ Năm 4/4: Thế Giới Nh́n Từ Vatican 28.03 -03.4.2014

Thứ Tư 2/4: Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II - "Tia Sáng Từ Balan"; Giáo Lư Bí Tích - 9. Bí Tích Hôn Phối

Thứ Ba 1/4: Đức Thánh Cha Phanxicô - 24 Giờ cho Chúa - Lễ Hội Thứ Tha; T́nh thương là tâm điểm của Phúc Âm

Tháng 3

Thứ Hai 31/3: Đức Thánh Cha Phanxicô - Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật IV Mùa Chay về thảm kịch mù ḷa nội tâm

Thứ Sáu 28/3/2014 Biến Cố 24 Giờ cho Chúa - Lễ Hội Thứ Tha (Festival of Forgiveness)

 

Thứ Sáu 28/3/2014 Khóa Học Thường Niên của Ṭa Ân Giải của Ṭa Thánh

Thứ Năm 27/3: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lư Bí Tích - 8. Bí Tích Truyền Chức Thánh

Thứ Hai 24/3; Đức Thánh Cha Phanxicô - Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật III Mùa Chay về việc gặp gỡ với Chúa Kitô

Chúa Nhật 23/3: ĐTC Phanxicô - Triều Kiến Chung về Mùa Chay: "Ơn Cứu Chuộc... miễn phí"; Ch́a khóa để hiểu được Giáo Hoàng Phanxicô

Thứ Sáu 21/3: Thế Giới Nh́n Từ Vatican 14.03 -20.03.2014

Thứ Tư 19/3: Đức Thánh Cha Phanxicô Vị Giáo Hoàng của Ḷng Thương Xót Chúa - Một Cớ Vấp Phạm

Thứ Bảy 15/3: Thế Giới Nh́n Từ Vatican 07.03 -13.03.2014

Thứ Sáu 14/3: Đức Thánh Cha Phanxicô: "Chúng ta đang sống trong thời điểm của t́nh thương đă 30 năm rồi hay hơn nữa, cho đến hiện nay" 

Thứ Năm 13/3: Đức Thánh Cha Phanxicô - Vị Giáo Hoàng sau một năm

Thứ Tư 5/3: Đức Thánh Cha Phanxicô - Triều Kiến Chung về Mùa Chay

Thứ Sáu 28/3: Đức Thánh Cha Biển Đức XVI - Vị Giáo Hoàng Thần Học Gia về Chân Lư

Thứ Năm 27/3: Đức Thánh Cha Biển Đức XVI - Một Giáo Triều như Kiềng Ba Chân

Tháng 2

Thứ Tư 26/2: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lư Bí Tích - 7. Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân

Thứ Năm 20/2: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lư Bí Tích - 6. Bí Tích Giải Tội

Thứ Bảy 15/2: Chống lại vận động đang muốn tẩy chay Ṭa Thánh khỏi tổ chức Liên Hiệp Quốc

Thứ Sáu 14/2: Các Cặp Phối Ngẫu trong Ngày T́nh Nhân

Thứ Năm 13/2: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lư Bí Tích - 5. Sống Thánh Thể

Thứ Hai 10/2: Đức Thánh Cha Phanxicô: Những h́nh ảnh đáng ghi nhớ

Thứ Bảy 8/2: ĐTC Phanxicô - Sứ Điệp Ngày Gới Trẻ Thế Giới 29 - 2014: "Phúc cho ai nghèo khó trong tinh thần v́ nước trời là của họ"

Thứ Năm 6/2: ĐTC Phanxicô: Giáo Lư Bí Tích - 4. Bí Tích Thánh Thể

Thứ Tư 5/2: ĐTC Phanxicô - Sứ Điệp Mùa Chay 2014: "Chúa Giêsu Kitô tuy giầu có nhưng đă trở nên nghèo khó..."

Thứ Ba 4/2: Lễ Tưởng Niệm Anh Chị Em Homeless Bị Tử Nạn

Tháng 1

Thứ Năm 30/1: ĐTC Phanxicô: Giáo Lư Bí Tích - 3. Bí Tích Thêm Sức

Thứ Năm 16/1: ĐTC Phanxicô: Giáo Lư Bí Tích - 2. Hoa Trái Rửa Tội

Thứ Năm 9/1: ĐTC Phanxicô: Giáo Lư Bí Tích - 1. Bí Tích Rửa Tội

Thứ Sáu 10/1: ĐTC Phanxicô: Tông Huấn Niềm Vui Phúc Âm