GIÁO HỘI HIỆN THẾ

 

Mục Lục Năm 2008, 2009, 2010, 2011

 

2012

Thứ Sáu 21/12: “Hôm nay, tôi muốn chia sẻ với anh chị em một cách ngắn gọn về đức tin của Mẹ Maria”

Thứ Tư 19/12: Toàn Văn Sứ Điệp Của Đức Thánh Cha Nhân Ngày Ḥa B́nh Thế Giới Năm 2013

Toàn Văn Sứ Điệp Của Đức Thánh Cha Nhân Ngày Thế Giới Cầu Cho Ơn Gọi

Thứ Sáu 14/12: ”Đức tin được nuôi dưỡng bằng việc khám phá và tưởng nhớ Vị Thiên Chúa luôn trung thành, Đấng hướng dẫn lịch sử và là bảo đảm cùng là nền tảng vững chắc để xây dựng đời sống của con người”.

Thứ Sáu 7/12: ”Dự án của Thiên Chúa đối với loài người…” – “Đâu là tác động của đức tin?”

Thứ Sáu 30/11: "Vấn đề chính chúng ta đặt ra hôm nay đó là làm thế nào chúng ta có thể nói về Thiên Chúa trong thời đại của chúng ta đây?"

Thứ Ba 27/11: Đức giáo hoàng Bênêđictô đang quốc tế hóa và trẻ trung hóa hồng y đoàn

Thứ Sáu 23/11: “Hôm nay, tôi muốn nhấn mạnh đến tính chất hữu lư của niềm tin tưởng vào Thiên Chúa”.

Thứ Hai 19/11: ĐTCBĐXVI - Sứ Điệp gửi giới trẻ 2013

Thứ Sáu 16/11: “Tôi muốn đề cập tới một số đường lối, vừa là hoa trái của vấn đề suy tư tự nhiên vừa là hoa trái của chính quyền năng đức tin… đó là thế giới, con người, đức tin”

Thứ Hai 12/11: Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI thiết lập Viện Hàn lâm Ṭa Thánh về La ngữ;

Đức Thánh Cha đề cao hai bà góa như mẫu gương đức tin

Thứ Năm 8/11: “Khi ước muốn cởi mở trước Thiên Chúa th́ đó là dấu hiệu hiện diện của đức tin trong tâm hồn ấy”

Thứ Tư 7/11: Đức Thánh Cha Biển Đức XVI chúc mừng tân tổng thống Hoa Kỳ Obama

Thứ Sáu 2/11: “Đức tin là một nhân đức đối thần do Thiên Chúa ban nhưng được Giáo Hội truyền đạt qua gịng lịch sử”.

Chúa Nhật 28/10: Bài 2- “Đức tin không phải chỉ là vấn đề lư trí của con người đồng ư với những chân lư về Thiên Chúa; nó là một tác động nhờ đó tôi tự do phó thác bản thân ḿnh cho một vị Thiên Chúa là Cha và là Đấng yêu thương tôi”

Thứ Năm 18/10: Bài 1- “Đức tin có thực sự là quyền lực biến đổi đời sống của chúng ta, đời sống của tôi hay chăng?”

Thứ Năm 18/10: Sinh Hoạt Thượng Nghị Giám Mục Thế Giới thường lệ lần XIII

Thứ Bảy 13/10: Ơn Đại Xá/ Toàn Xá Năm Đức Tin

Thứ Bảy 6/10: Đức Cha Thomas John Paprocki: Hăy Cầu Nguyện trước khi bỏ phiếu kẻo mất linh hồn.

Thứ Tư 3/10: Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI – tiếp tục loạt bài giáo lư về Cầu Nguyện Thứ Tư 26/9/2012 – bài thứ 40 về Phụng Vụ Thánh là một Học Đường Cầu Nguyện 

Thứ Tư 26/9: Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI – tiếp tục loạt bài giáo lư về Cầu Nguyện Thứ Tư 12/9/2012 – bài thứ 39 về một lời cầu nguyện trong phần hai của Sách Khải Huyền

Thứ Bảy 22/9: Hội đồng Giám mục Công giáo HK kêu gọi 'Chiến dịch Tự Do Tôn Giáo'

Thứ Năm 20/9: Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI – tiếp tục loạt bài giáo lư về Cầu Nguyện Thứ Tư 5/9/2012 – bài thứ 38 về một lời cầu nguyện trong phần một của Sách Khải Huyền

Thứ Tư 19/9:  ĐTC Biển Đức XVI – Tông Du Lebanon (14-16/9/2012) - Diễn Từ ngỏ cùng Chính Quyền, Quốc Hội, Ngoại Giao Đoàn, và Các Vị Lănh Đạo hay Đại Diện Các Tôn Giáo Ngày Thứ Bảy 25/9/2012 tại Sảnh Đường Dinh Tổng Thống: Tại sao Thiên Chúa đă chọn những mảnh đất này? Tại sao đời sống của chúng quá ư là hỗn loạn?

Thứ Bảy 15/9: Vấn Đáp về chuyến tông du Lebanon của ĐTC Biển Đức XVI 14/9/2012

Thứ Hai 20/8: Ṭa Thánh kêu gọi can thiệp để tránh một cuộc khủng hoảng thực phẩm mới trên thế giới

Chúa Nhật 12/8: Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI – tiếp tục loạt bài giáo lư về Cầu Nguyện Thứ Tư 1/8/2012 – bài thứ 36 về cầu nguyện theo Thánh Anphongso;

Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI – tiếp tục loạt bài giáo lư về Cầu Nguyện Thứ Tư 8/8/2012 – bài thứ 37 về cầu nguyện theo Thánh Đa Minh

Thứ Năm 26/7: Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI – tiếp tục loạt bài giáo lư về Cầu Nguyện Thứ Tư 27/6/2012 – bài thứ 35 về Lời cầu nguyện trong Thư gửi Giáo Đoàn Philiphê đoạn 2 của Thánh Phaolô

Thứ Năm 12/7: Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI – tiếp tục loạt bài giáo lư về Cầu Nguyện Thứ Tư 20/6/2012 – bài thứ 34 về Lời cầu nguyện trong Thư gửi Giáo Đoàn Êphêsô đoạn 1 của Thánh Phaolô

Thứ Sáu 29/6: Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI – tiếp tục loạt bài giáo lư về Cầu Nguyện Thứ Tư 13/6/2012 – bài thứ 33 về Lời cầu nguyện trong Thư 2 gửi Giáo Đoàn Côrintô đoạn 12 của Thánh Phaolô

Thứ Tư 20/6: 50 Năm Công Đồng Chung Vaticanô II

Thứ Năm 7/6: Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI – tiếp tục loạt bài giáo lư về Cầu Nguyện Thứ Tư 30/5/2012 – bài thứ 32 về Lời cầu nguyện trong Thư 2 gửi Giáo Đoàn Côrintô của Thánh Phaolô; Lễ hội chứng từ của các gia đ́nh với Đức Thánh Cha

Thứ Hai 28/5: Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI – tiếp tục loạt bài giáo lư về Cầu Nguyện Thứ Tư 23/5/2012 – bài thứ 31 về Lời cầu nguyện của Thánh Linh trong chúng ta: ‘Abba! Lạy Cha!’

 

Chúa Nhật 20/5: Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI – tiếp tục loạt bài giáo lư về Cầu Nguyện Thứ Tư 16/5/2012 – bài thứ 30 về việc Cầu Nguyện trong Thần Linh;

Sứ điệp của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI nhân Ngày thế giới Truyền thông Xă hội lần thứ 46: “Thinh lặng và Lời nói: Con đường Phúc âm hóa”

T́m hiểu Sứ điệp truyền thông thế giới lần 46

Thứ Sáu 11/5: Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI – tiếp tục loạt bài giáo lư về Cầu Nguyện Thứ Tư 9/5/2012 – bài thứ 29 về Lời Cầu Nguyện của Cộng Đồng Giáo Hội cho Vị Chủ Chăn Phêrô gặp khốn khó.

Chúa Nhật 2/5: Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI – tiếp tục loạt bài giáo lư về Cầu Nguyện Thứ Tư 2/5/2012 – bài thứ 28 về Lời Cầu Nguyện của Vị Tử Đạo Tiên Khởi Kitô Giáo

Thứ Bảy 28/4: Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI – tiếp tục loạt bài giáo lư về Cầu Nguyện Thứ Tư 25/4/2012 – bài thứ 27 về Việc Cầu Nguyện và Thừa Tác Vụ

Chúa Nhật 22/4: Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI – tiếp tục loạt bài giáo lư về Cầu Nguyện Thứ Tư 18/4/2012 – bài thứ 26 về Việc Cầu Nguyện của Các Tông Đồ trong cơn bách hại

Thứ Bảy 14/4: Đức Thánh Cha Biển Đức XVI trong Buổi Triều Kiến Chung Thứ Tư Hằng Tuần 11/4/2012 về Cảm Nghiệm Phục Sinh

Thứ Ba 10/4: Đức Thánh Cha Biển Đức XVI - Bài Giảng Thánh Lễ Vọng Phục Sinh đêm Thứ Bảy ngày 7/4/2012 ở Đền Thờ Thánh Phêrô: Ư nghĩa ánh sáng nơi Mầu Nhiệm Phục Sinh

Thứ Năm 5/4: Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI – Sứ Điệp cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới 27 về chủ đề: “Hăy luôn hân hoan trong Chúa” (Phil 4:4)

Thứ Ba 3/4: Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI: Bài Giảng Chúa Nhật Lễ Lá 1/4/2012 tại Đền Thờ Thánh Phêrô: "Các ước muốn sâu xa nhất của chúng ta là ǵ, những ước muốn khiến chúng ta đến đây hôm nay để cử hành Chúa Nhật Lễ Lá và để bắt đầu việc chúng ta cử hành Tuần Thánh?"

Thứ Sáu 30/3: Cuộc gặp gỡ đặc biệt giữa ĐTC Biển Đức XVI và nguyên tổng thống Cuba Fidel Castro

Thứ Năm 29/3: Đức Thánh Cha Biển Đức XVI – Bài Giảng Thánh Lễ Thứ Tư 28/3/2012 ở Plaza de la Revolución José Martí, Havana; Đức Thánh Cha Biển Đức XVI: Bài Tạ Từ Cuba ở Phi Trường Quốc Tế Havana, José Martí Thứ Tư 28/3/2012

Thứ Tư 28/3: ĐTC Biển Đức XVI - Bài giảng Thánh Lễ mừng 400 năm Khám Phá ra Bức Ảnh Our Lady of Charity of El Cobre, tại Quảng Trường Plaza Antonio Maceo. Santiago de Cuba: "Việc Nhập Thể của Con Thiên Chúa là mầu nhiệm chính yếu của đức tin Kitô giáo, và trong mầu nhiệm này Mẹ Maria đóng vai tṛ chính yếu. Thế nhưng... đâu là ư nghĩa của mầu nhiệm này? Và mầu nhiệm này quan trọng ra sao đối với đời sống thực tế của chúng ta?"

ĐTC Biển Đức XVI – trả lời thành phần kư giả (trên 70 trong đó có 14 là người Mễ Tây Cơ) phỏng vấn trên máy bay về chuyến tông du Mễ Tây Cơ và Cộng Ḥa Cuba 23-28/3/2012:

Thứ Ba 27/3: Đức Thánh Cha Biển Đức XVI - Bài Giảng trong Buổi Kinh Tối cho Các Vị Giám Mục Mễ và Mỹ Châu Latinh tại Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Ánh Sáng ở León Chúa Nhật 25/3/2012; Đức Thánh Cha Biển Đức XVI – Bài Đáp Từ trong cuộc nghênh đón tại Phi Trường Quốc Tế Antonio Maceo, Santiago de Cuba, Thứ Hai 26/3/2012

Chúa Nhật 25/3: Họp Báo trên máy bay: Đức Thánh Cha tuyên bố: Giáo Hội không phải là đảng chính trị, nhưng đ̣i hỏi công bằng xă hội.

Thứ Bảy 17/3: Đức Giáo Hoàng Bin Đức XVI – tiếp tc lot bài giáo lư về Cầu Nguyn Thứ Tư 14/3/2012 – bài thứ 25 về Việc Cu Nguyn Vi Mẹ Maria và Giáo Hội

Thứ Sáu 9/3: Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI – tiếp tục loạt bài giáo lư về Cầu Nguyện Thứ Tư 7/3/2012 – bài thứ 24 về Việc Thinh Lặng của Chúa Giêsu;

Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI – tiếp tục loạt bài giáo lư về Cầu Nguyện Thứ Tư 15/2/2012 – bài thứ 23 về 3 Lời Cuối của Chúa Giêsu trên Cây Thập Giá theo Thánh Kư Luca

Thứ Năm 1/3: Nhóm Công tác hỗn hợp Ṭa thánh và Việt nam họp lần III

Thứ Hai 20/2: Đức Thánh Cha tấn phong 22 Hồng Y mới

Thứ Tư 15/2: Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI – tiếp tục loạt bài giáo lư về Cầu Nguyện Thứ Tư 8/2/2012 – bài thứ 22 về Lời Cầu Nguyện của Chúa Giêsu trên Cây Thập Giá

Thứ Hai 13/2: Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI – Sứ Điệp Ngày Thề Giới Truyền Giáo 2012:  “Được kêu gọi để chiếu tỏa Lời chân lư” (Tông Thư Cửa Đức Tin, số 6)

Thứ Năm 9/2: ĐTC Biển Đức XVI: Sứ Điệp Mùa Chay 2012 - “Chúng ta hăy quan tâm đến nhau, hăy đáp ứng bằng t́nh yêu thương và các việc lành” (Heb 10:24)

Thứ Tư 8/2: Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI – tiếp tục loạt bài giáo lư về Cầu Nguyện Thứ Tư 1/2/2012 – bài thứ 21 về Lời Cầu Nguyện của Chúa Giêsu trong Vườn Cây Dầu

Thứ Ba 7/2: Thư Kêu Gọi của ĐHY Daniel DiNardo TGM Galveston-Houston Hoa Kỳ

Thứ Tư 1/2: Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI – tiếp tục loạt bài giáo lư về Cầu Nguyện Thứ Tư 25/1/2012 – bài thứ 20 về Lời Cầu Nguyện Tư Tế của Chúa Giêsu kết Bữa Tiệc Ly

Thứ Hai 30/1: Đức Thánh Cha kêu gọi cầu nguyện đề chống lại ma quỉ - chiến dịch trừ quỉ

Thứ Tư 18/1: Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI – tiếp tục loạt bài giáo lư về Cầu Nguyện Thứ Tư 11/1/2012 – bài thứ 19 về Lời Cầu Nguyện của Chúa Giêsu trong Bữa Tiệc Ly

Thứ Tư 11/1: Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI – tiếp tục loạt bài giáo lư về Cầu Nguyện Thứ Tư 28/12/2011 – bài thứ 18 về Thánh Gia sống đời cầu nguyện

Thứ Sáu 6/1: Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI – tiếp tục loạt bài giáo lư về Cầu Nguyện Thứ Tư 14/12/2011 – bài thứ 17 về việc cầu nguyện của Chúa Giêsu liên hệ tới việc Người chữa lành

Thứ Hai 2/1: Ấn Tượng về Giáo Hội 2011