NHỮNG BÀI ĐĂ PHỔ BIẾN

Tháng 12/2008

Thứ Ba 30/12: TB Tín Lư Đức Tin: Tổng Lược Bản Hướng Dẫn Dignitas Personae Nhân Phẩm - Phần 1

Thứ Hai 29/12: Thánh Bộ Tín Lư Đức Tin: Tổng Lược Bản Hướng Dẫn Dignitas Personae  - Nhân Phẩm

Chúa Nhật 28/12: ĐTCBĐXVI: Sứ Điệp Di Dân 2008 - Thánh Phaolô Di Trú Nhân - Vị Tông Đồ của Chư Dân

Thứ Bảy 27/12: ĐTC BĐXVI - Sứ Điệp Giáng Sinh 2008 - "Ân Sủng của TC... đă xuất hiện cho tất cả mọi người"

Thứ Sáu 26/12: ĐTC BĐXVI Lễ Đêm GS 2008 - V́nh danh Thiên Chúa trên trời - b́nh an thiện nhân dưới thế

Thứ Năm 25/12: ĐTC BĐXVI - Đêm Giáng Sinh 2007: Thiên Đàng và Trần Gian gặp gỡ nhau nơi hang lừa Bêlem;

ĐTC GPII - Giáng Sinh 2003: "Vẫn c̣n quá nhiều máu đổ trên trái đất này"

Thứ Tư 24/12: ĐTC GPII: Bài Giảng Đêm Giáng Sinh và Sứ Điệp Giáng Sinh 2004 cuối cùng của vị GH 26 năm;

                      ĐTC BĐXVI: Bài Giảng Đêm Vọng Giáng Sinh 2005 đầu tiên của vị Tân Giáo Hoàng

Thứ Ba 23/12: Ṭa Thánh tại Liên Hiệp Quốc về Bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền

Thứ Hai 22/12: ĐTCBĐXVI: Huấn Từ Truyền in CN IV MV - Thiên Văn Học với Kinh Truyền Tin;

                      Ṭa Thánh Vatican cảnh giác LHQ về Bản Tuyên Ngôn liên quan tới vấn đề Đồng Phái Tính

Chúa Nhật 21/12: ĐTCBĐXVI - Thánh Phaolô với các Bí Tích

Thứ Bảy 20/12: ĐTC BĐXVI: Lời Nhập Thể - Ư Nghĩa Vĩnh Hằng

Thứ Sáu 19/12: Đại Giáo Phụ Âu Quốc Tinh: Những Ngày Cuối Đời;

              ĐTCBĐXVI - Sứ Điệp Ngày Ḥa B́nh Thế Giới 1/1/2009: "Chống Nghèo để Xây Dựng Ḥa B́nh"

Thứ Năm 18/12: ĐTCBĐXVI - SĐ Ḥa B́nh Thế Giới 1/1/2009: "Chống Nghèo để Xây Dựng Ḥa B́nh" (6-11)

Thứ Tư 17/12: ĐTCBĐXVI - SĐ Ḥa B́nh Thế Giới 1/1/2009: "Chống Nghèo để Xây Dựng Ḥa B́nh" (5-10)

Thứ Ba 16/12: ĐTCBĐXVI - SĐ Ḥa B́nh Thế Giới 1/1/2009: "Chống Nghèo để Xây Dựng Ḥa B́nh" (1-4)

Thứ Hai 15/12: ĐTCBĐXVI: Huấn Từ Truyền Tin III Mùa Vọng: Việc Chúa Kitô Trở Lại

Chúa Nhật 14/12: ĐTCBĐXVI - Đối Thoại giữa Văn Hóa và Tôn Giáo

Thứ Bảy 13/12: ĐTCBĐXVI - Tâm T́nh ở Tượng Đài Mẹ Vô Nhiễm Rôma

Thứ Sáu 12/12: ĐTCBĐXVI - Huấn Từ Truyền Tin Lễ Mẹ Vô Nhiễm

Thứ Năm 11/12: Tuyên Ngôn Nhân Quyền... cần đến một Đấng Cứu Chuộc Nhân Trần - Redemptor Hominis

Thứ Tư 10/12: Tuyên Ngôn Ngân Quyền - Một Số Khoản Tiêu Biểu; Một số Nguyên Tắc Tiêu Biểu trong Học Thuyết Xă Hội của Giáo Hội

Thứ Ba 9/12: ĐTCBĐXVI: Thánh Âu Quốc Tinh - vị Giáo Phụ cả thể nhất của Giáo Hội Latinh

Thứ Hai 8/12: ĐTCBĐXVI: Huấn Từ Truyền Tin CNII Mùa Vọng - Một Cuộc Xuất Hành Tối Hậu

Chúa Nhật 7/12: ĐTCBĐXVI: Phương Tiện Truyền Thông - Lấn Cấn giữa Việc Đề Cao Bản Thân và Phục Vụ...

Thứ Bảy: 6/12: Thánh Phaolô: Hội Ngộ Thần Linh

Thứ Sáu: 5/12: ĐTC BĐXVI - Thánh Phaolô về Một Chúa Kitô Tân Adong (được thêm phần cuối)

Thứ Năm 4/12: ĐTC BĐXVI - Thánh Phaolô về Một Chúa Kitô Tân Adong 1

Thứ Tư 3/12: Ṭa Thánh: Quan Điểm và Việc Tưởng Niệm 60 Năm Bản Tuyên Ngôn Chung về Nhân Quyền

Thứ Ba 2/12: ĐTCBĐXVI - "Mùa Vọng là Mùa Linh Thiêng của Niềm Hy Vọng Tuyệt Đỉnh"

Thứ Hai 1/12: ĐTCBĐXVI: Về Chiều Kích Thời Gian với Mùa Vọng

 

Tháng 11/2008

Thứ Bảy + Chúa Nhật 29-30/11: Các Vị Giám Mục Hiệp Vương Quốc về Vấn Đề Phá Thai Dễ Dăi hơn

Thứ Sáu 28/11: ĐTC Biển Đức XVI: Thánh Phaolô về Đức Tin bởi Đức Ái (tiếp)

Thứ Năm 27/11: ĐTC Biển Đức XVI: Thánh Phaolô về Đức Tin bởi Đức Ái

Thứ Tư 26/11: Sự Sống Con Người bắt đầu lúc nào?

Thứ Ba 25/11: Một Terri Schiavo Ư quốc

Thứ Hai 24/11: ĐTC Biển Đức XVI - Huấn Từ Truyền Tin về Cuộc Chung Thẩm

Chúa Nhật 23/11: HĐGMHK - Đạo Luật Tự Do Chọn Lựa

Thứ Bảy 22/11: ĐTC Biển Đức XVI: Thánh Phaolô về việc công chính hóa - 2

Thứ Sáu 21/11: ĐTC Biển Đức XVI: Thánh Phaolô về việc công chính hóa - 1

Thứ Năm 20/11: Công Đồng Chung Vaticanô II: "Ngoài Giáo Hội không có ơn cứu rỗi"?!?

Thứ Tư 19/11: ĐTC GPII về Công Đồng Chung Vaticanô II

Thứ Ba 18/11: ĐTC BĐXVI: Công Đồng Chung Vaticanô II với ĐTC Piô XII và Gioan Phaolô II

Thứ Hai 17/11: ĐTC BĐXVI: Huấn Từ Truyền Tin CNXXXIII về Các Nén Bạc

Chúa Nhật 16/11: ĐTC Biển Đức XVI: Việc Hiến Cơ Phận

Thứ Bảy 15/11: ĐTC Biển Đức XVI: Thánh Phaolô về việc chờ đợi Chúa Kitô tái giáng (tiếp)

Thứ Sáu 14/11: ĐTC Biển Đức XVI: Thánh Phaolô về việc chờ đợi Chúa Kitô tái giáng

Thứ Năm 13/11: Diễn Đàn Công Giáo và Hồi Giáo - Bản Tuyên Ngôn "T́nh Yêu Thiên Chúa, T́nh Yêu Tha Nhân"

Thứ Tư 12/11: ĐTC BĐXVI: Ngỏ Lời với Diễn Đàn Công Giáo và Hồi Giáo 2

Thứ Ba 11/11: ĐTC BĐXVI: Ngỏ Lời với Diễn Đàn Công Giáo và Hồi Giáo 1

Thứ Hai 10/11: ĐTC BĐXVI: Huấn Từ Truyền Tin về Đền Thờ Latêranô

Chúa Nhật 9/11: Tuyên Ngôn Cuộc Họp giữa Hồi Giáo và Kitô Giáo Âu Châu

Thứ Bảy 8/11: ĐTCBĐXVI: Thánh Phaolô với Biến Cố Phục Sinh (tiếp)

Thứ Sáu 7/11: ĐTCBĐXVI: Thánh Phaolô với Biến Cố Phục Sinh

Thứ Năm 6/11: Ṭa Thánh Vatican: “Tín Đồ Kitô giáo và Ấn giáo: Hăy cùng nhau Chủ Trương Bất Bạo Động”

Thứ Tư 5/11: ĐTC Piô XII - "Tôi đă thấy 'phép lạ mặt trời'"

Thứ Ba 4/11: ĐTCBĐXVI: Thánh nhân là thành phần được niêm ấn thập giá Chúa Kitô

Thứ Hai 3/11: ĐTCBĐXVI: Khoa Học Minh Thức về Vấn Đề Tiến Hóa của Vũ Trụ và của Sự Sống

Chúa Nhật 2/11: ĐTCBĐXVI: Thánh Phaolô - Khoa Thần Học Thập Giá

Thứ Bảy 1/11: ĐTCBĐXVI-Bài Giảng Lễ Các Thánh 2006

 

Tháng 10/2008

Thứ Sáu 31/10: ĐTCBĐXVI: Bài Giảng bế mạc TNGMTG TLXII - “Tất cả lề luật, cũng như toàn thể Thánh Kinh, đó là yêu thương”

Thứ Năm 30/10: ĐTCBĐXVI: Bài Giảng bế mạc TNGMTG TLXII - Lề Chúa được tóm lại trong yêu thương

Thứ Tư 29/10: 55 Dự Thảo của TNGMTG Thường Lệ XII được đệ tŕnh ĐTC Biển Đức XVI

Thứ Ba 28/10: Thượng Nghị Giám Mục Thế Giới XII - Sứ Điệp Bế Mạc

Thứ Hai 27/10: ĐTCBĐXVI - Huấn Từ Truyền Tin về Thượng Nghị Giám Mục Thế Giới XII

Chúa Nhật 26/10: Thượng Nghị Giám Mục Thế Giới XII: 2 Vị GM VN phát biểu và 2 Điểm Nóng

Thứ Bảy 25/10: ĐTCBĐXVI: Thánh Phaolô - Khoa Kitô Học - 2

Thứ Sáu 24/10: ĐTCBĐXVI: Thánh Phaolô - Khoa Kitô Học - 1

Thứ Năm 23/10: ĐTCBĐXVI: Thánh Phaolô - Ư Nghĩa Giáo Hội - 2

Thứ Tư 22/10: ĐTCBĐXVI: Thánh Phaolô - Ư NGhĩa Giáo Hội - 1

Thứ Ba 21/10: ĐTCBĐXVI - với Tổng Nghị 14 về Việc Dẫn Giải Lời Chúa theo CĐC Vaticanô II

Thứ Hai 20/10: ĐTCBĐXVI - Huấn Từ Truyền Tin về Ngày Truyền Giáo Thế Giới 19/10/2008

Chúa Nhật 19/10: SĐ Ngày Truyền Giáo Thế Giới 2008: “Những Người Tôi Tớ và Tông Đồ của Chúa Giêsu Kitô”

Thứ Bảy 18/10: Thiên Chúa Chúa nhân lành đă ban cho con một người cha và một người mẹ xứng với Thiên Đàng hơn là thế gian” - Đường T́nh Thập Giá

Thứ Sáu 17/10: Thiên Chúa Chúa nhân lành đă ban cho con một người cha và một người mẹ xứng với Thiên Đàng hơn là thế gian” - Men bột muối đất

Thứ Năm 16/10: “Thiên Chúa Chúa nhân lành đă ban cho con một người cha và một người mẹ xứng với Thiên Đàng hơn là thế gian” - Thiên Duyên Tiền Định

Thứ Tư 15/10: Chị Thánh Thiên-Sa Hài Đồng Giêsu: “Thiên Chúa Chúa nhân lành đă ban cho con một người cha và một người mẹ xứng với Thiên Đàng hơn là thế gian” - Lứa Đôi Chân Phước

Thứ Ba 14/10: ĐTCBĐXVI-Sứ Điệp Truyền Giáo 2008: "Những Người Tôi Tớ và Tông Đồ của Chúa Giêsu Kitô"- 2

Thứ Hai 13/10: ĐTCBĐXVI-Sứ Điệp Truyền Giáo 2008: "Những Người Tôi Tớ và Tông Đồ của Chúa Giêsu Kitô"

Chúa Nhật 12/10: ĐTCBĐXVI-"Khi Thiên Chúa nói th́ Ngài bao giờ cũng muốn được đáp ứng"

Thứ Bảy 11/10: ĐTCBĐXVI: Thánh Phaolô - Kiến Thức Thần Linh - 2

Thứ Sáu 10/10: ĐTCBĐXVI: Thánh Phaolô - Kiến Thức Thần Linh - 1

Thứ Năm 9/10: Tôn Sư Do Thái với Thượng Nghị GM Thế Giới XII về Thánh Kinh nơi Do Thái Giáo (tiếp)

Thứ Tư 8/10: Tôn Sư Do Thái với Thượng Nghị GM Thế Giới XII về Thánh Kinh nơi Do Thái Giáo

Thứ Ba 7/10: ĐTC Phaolô VI: về Việc Tôn Sùng KMC

Thứ Hai 6/10: ĐTC BĐXVI - Huấn Từ Truyền Tin về Các Thượng Nghị Giám Mục; Kinh Cầu cho Thượng Nghị XII

Chúa Nhật 5/10: Lược Sử về Thượng Nghị Giám Mục Thế Giới (và Châu Lục)

Thứ Bảy 4: "Thả Lưới ở Chỗ Nước Sâu" - Thượng Nghị Giám Mục Thế Giới XII

Thứ Sáu 3: Thánh Phaolô - Hộ Giáo 2

Thứ Năm 2: Thánh Phaolô - Hộ Giáo 1

Thứ Tư 1: Về Các Bài Giáo Lư cho Các Buổi Triều Kiến Chung Thứ Tư hằng tuần (tiếp)

 

Tháng 9/2008

Thứ Ba 30: Về Các Bài Giáo Lư cho Các Buổi Triều Kiến Chung Thứ Tư hằng tuần

Thứ Hai 29: Huấn Từ Truyền Tin 28/9 về Ḷng Khiêm Nhượng và ĐTCGPI

Chúa Nhật 28: Huấn Từ Truyền Tin 15/8 Lễ Mẹ Mông Triệu

Thứ Bảy 27: Huấn Từ Kết Thúc Tháng Hoa, Thứ Bảy 31/5/2008

Thứ Sáu 26: Hội Đồng Ṭa Thánh về Đối Thoại Liên Tôn gửi sứ điệp cho Mùa Chay Tịnh Ramanda

Thứ Năm 25: Huấn Từ Lạy Nữ Vương CN 27-4 về Sứ Vụ Linh Mục

Thứ Tư 24: Xin tiếp tục tỏ cho chúng con thấy những dấu ấn tử nạn trên thân xác phục sinh của Chúa” - Ṭa Khâm Sứ Hà Nội - 2

Thứ Ba 23: Xin tiếp tục tỏ cho chúng con thấy những dấu ấn tử nạn trên thân xác phục sinh của Chúa” - Ṭa Khâm Sứ Hà Nội - 1

Thứ Hai 22: ĐTC BĐXVI: Huấn Từ Truyền Tin CN 21/9 - Thợ Vườn Nho Mathêu và Phaolô

Chúa Nhật 21: ĐTC BĐXVI Tông Du Lộ Đức - Huấn Từ Truyền Tin CN 14/9

Thứ Bảy 20: ĐTC BĐXVI Tông Du Lộ Đức - Chia sẻ Cảm Nghiệm về cuộc tông du Pháp Quốc

Thứ Sáu 19: ĐTC BĐXVI Tông Du Lộ Đức - Giảng Huấn Thành Phần Bệnh Nhân (tiếp)

Thứ Năm 18: ĐTC BĐXVI Tông Du Lộ Đức - Giảng Huấn Thành Phần Bệnh Nhân

Thứ Tư 17: ĐTC BĐXVI Tông Du Pháp quốc - Vấn đáp phỏng vấn trên máy bay

Thứ Ba 16: ĐTC BĐXVI Tông Du Pháp quốc - với giới văn (kết)

Thứ Hai 15: ĐTC BĐXVI Tông Du Pháp quốc - với giới văn hóa

Chúa Nhật 14: ĐTC BĐXVI Tông Du Pháp quốc - với chính quyền và giới văn hóa

Thứ Bảy 13: Huấn Từ Truyền Tin: Về những trục trặc xă hội ngày nay

Thứ Sáu 12: ĐTC BĐXVI - Sứ điệp gửi nhân dân Pháp quốc

Thứ Năm 11: Ḥa B́nh Không Thể Thiếu Công Lư, Công Lư Không Thể Thiếu Thứ Tha

Thứ Tư 10: Huấn Từ Truyền Tin: Về Sứ Vụ Giáo Hoàng và t́nh h́nh khẩn trương trên thế giới

Thứ Ba 9: Huấn Từ Truyền Tin: Về Thực Tại Sự Dữ

Lễ Sinh Nhật Mẹ Thứ Hai 8: Thánh Phaolô - Giáo Hội Công Giáo ; Thánh Phêrô - Giáo Hội Hiệp Nhất