NHỮNG BÀI ĐĂ PHỔ BIẾN

GIÁO HỘI HIỆN THẾ

 

Mục Lục Năm 2008

 

Tháng 1/2010

 

Thứ Tư 27/1: Đức Thánh Cha Biển Đức XVI - Huấn Từ Triều Kiến Chung 23/12/2009 về Ư Nghĩa Giáng Sinh: “Ngay từ đầu, Phng Niên ca Giáo Hi không chính yếu khai trin từ việc Chúa Giáng Sinh mà là từ niềm tin vào vic Người Phc Sinh”

Thứ Sáu 1/1: Sứ Điệp Giáng Sinh 2009

 

Tháng 12/2009

 

Thứ Hai 21/12: Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI: Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật 4 Mùa Vọng 20/12/2009 về Li Tiên Tri về Thi Điểm và Địa Điểm Chúa Kitô Giáng Sinh - Bêlem Thành Phố Ḥa B́nh

Thứ Sáu 18/12: Đức Thánh Cha Biển Đức XVI với Tự Sắc “Omnium in mentem” về mấy Khoản Giáo Luật cần được hoàn chỉnh liên quan tới việc làm sáng tỏ thừa tác vụ Phó Tế và tới thành phần phối ngẫu Công Giáo chính thức từ bỏ Giáo Hội; Thông Báo 17/12/2009 của Ṭa Thánh: Đức Tổng Giáo Mục Emmanuel Milingo bị Khai Trừ Khỏi Bậc Giáo Sĩ

Thứ Năm 17/12: ĐTC Biển Đức XVI: Sứ Điệp Ngày Thế Giới Ḥa B́nh 43 - 1/1/2010 - “Nếu Bạn mun Vun Trng Ḥa B́nh th́ hăy Bo Vệ Thiên Nhiên”

Thứ Tư 16/12: ĐTC Biển Đức XVI Thư cho Hội Nghị về Vấn Đề Thiên Chúa: “Vấn đề về Thiên Chúa cũng là những ǵ chính yếu ở thời đại chúng ta”

Thứ Bảy 12/12: ĐTC Biển Đức XVI: Buổi Triều Kiến Chung hằng tuần Thứ Tư 9/12/2009 – Loạt Bài Giáo Lư Giáo Hội Hiệp Thông Tông Truyền – Bài 99 về Đan Sĩ Rupert ở Deutz

Thứ Sáu 11/12: ĐTC Biển Đức XVI - Huấn Từ tại chân Tượng Đài Piazza de Spagna thành phố Rôma chiều Lễ Mẹ Vô Nhiễm 8/12/2009 về những ǵ Mẹ Maria muốn nói vi thành phố này

Thứ Năm 10/12: Đức Thánh Cha Biển Đức XVI - Huấn Từ Truyền Tin Lễ Mẹ Vô Nhiễm 8/12 về ư nghĩa vô nhiễm

Thứ Ba 8/12: Đức Thánh Cha Biển Đức XVI - Nhận định về việc sụp đổ của Bức Tường Bá Linh

Thứ Hai 7/12: Đức Thánh Cha Biển Đức XVI - Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật II Mùa Vọng về việc sửa soạn cảnh trí cho Lời

Thứ Bảy + Chúa Nhật 5+6/12: Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI: Buổi Triều Kiến Chung hằng tuần Thứ Tư 2/12/2009 – Loạt Bài Giáo Lư Giáo Hội Hiệp Thông Tông Truyền – Bài 98 về "Người Ca Sĩ của Đức Bác Ái"

Thứ Năm + Sáu 3+4/12: Đức Thánh Cha Biển Đức XVI - Bài Giảng mở đầu cho Mùa Vọng - Mùa Vọng, một hiện diện thần linh

Thứ Tư 2/12: Đức Thánh Cha Biển Đức XVI - Thông Điệp Niềm Hy Vọng Cứu Độ: Sự sống đời đời – sự sống này là ǵ?

Thứ Ba 1/12: Đức Thánh Cha Biển Đức XVI - Thông Điệp Niềm Hy Vọng Cứu Độ: Quan niệm về niềm hy vọng dựa vào đức tin trong Tân Ước và thời Giáo Hội sơ khai

 

Tháng 11/2009

 

Thứ Hai 30/11: Đức Thánh Cha Biển Đức XVI - Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật I Mùa Vọng về Chúa Kitô là Nn Tng ca Nim Hy Vọng

Thứ Sáu + Thứ Bảy 27+28/11: Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI: Buổi Triều Kiến Chung hằng tuần Thứ Tư 25/11/2009 – Loạt Bài Giáo Lư Giáo Hội Hiệp Thông Tông Truyền – Bài 97 về nhị vị đan sĩ Hugh và Richard của Đan Viện Thánh Victor

Thứ Năm 26/11: Thánh Bộ Giáo Sĩ gửi Thư cho Các Vị Linh Mục về lời hứa Tuân Phục

Thứ Ba 24/11: Bài Giảng của Đức Cha Nguyễn Chí Linh Lễ Các Thánh Tử Đạo trên Đất Việt Khai Mạc Năm Thánh 2010 Việt Nam; Giáo Hội ở Việt Nam Khai Mạc Năm Thánh 2010 - Những Diễn Tiến và Cử Hành

Thứ Bảy 21/11: Năm Thánh 2010 của Giáo Hội ở Việt Nam

Thứ Năm + Thứ Sáu 19-20/11: Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI: Buổi Triều Kiến Chung hằng tuần Thứ Tư 18/11/2009 – Loạt Bài Giáo Lư Giáo Hội Hiệp Thông Tông Truyền – Bài 96 về các Vương Cung Thánh đường ở  Âu Châu

Thứ Ba + Thứ Tư 17+18/11: Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI: Buổi Triều Kiến Chung hằng tuần Thứ Tư 11/11/2009 – Loạt Bài Giáo Lư Giáo Hội Hiệp Thông Tông Truyền – Bài 95 về Tầm Ảnh Hưởng của Đan Viện ở Cluny đối với Âu Châu

Thứ Hai 16/11; Đức Thánh Cha Biển Đức XVI - Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật 33 Thường Niên về Lời Chúa không bao giờ qua đi

Thứ Sáu + Thứ Bảy và Chúa Nhật 13-15/11: Thánh Bộ Tín Lư Đức Tin - Văn Kiện về Những Tiêu Chuẩn Bổ Khuyết cho Tông Hiến Anglicanorum Coetibus của Đức Thánh Cha Biển Đức XVI về tập thể Anh Giáo muốn hiệp thông với Giáo Hội Công Giáo.

Thứ Tư & Thứ Năm 11+12/11: Đức Thánh Cha Biển Đức XVI - Tông Hiến “Anglicanorum Coetibus” cho Anh Giáo hiệp thông với Giáo Hội Công Giáo

Chúa Nhật 8/11: Tông Du Phi Châu - Buồng Phổi bị Nhiễm Trùng Tây Phương

Thứ Sáu + Thứ Bảy 6 + 7/11: Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI: Buổi Triều Kiến Chung hằng tuần Thứ Tư 4/11/2009 – Loạt Bài Giáo Lư Giáo Hội Hiệp Thông Tông Truyền – Bài 94 về Khoa Thần Học của Cơi Ḷng và Khoa Thần Học của Trí Khôn

Thứ Năm 3/5: Đức Thánh Cha Biển Đức XVI - Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật Lễ Chư Thánh về Các Thánh, Các Đẳng và 10 năm Bản Tuyên Ngôn Chung về Tín Lư Công Chính Hóa

Thứ Ba + Tư 3+4/11: Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI: Buổi Triều Kiến Chung hằng tuần Thứ Tư 28/10/2009 – Loạt Bài Giáo Lư Giáo Hội Hiệp Thông Tông Truyền – Bài 93 về Khoa Thần Học ở Thế Kỷ XII

Thứ Hai 2/11; Tại sao Tông Hiến của ĐTC Biển đức mở đường Anh giáo hiệp thông với Giáo Hội Công Giáo bị tŕ hoăn trong việc ban hành....?

Chúa Nhật 1/11: Đại Kết Kitô Giáo với Đức Thánh Cha Biển Đức XVI

 

Tháng 10/2009

 

Thứ Sáu 30/10: Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI: Buổi Triều Kiến Chung hằng tuần Thứ Tư 21/10/2009 – Loạt Bài Giáo Lư Giáo Hội Hiệp Thông Tông Truyền – Bài 92 về Thánh Bênađô ở Clairvaux

Thứ Năm 29/10: Tổng Quan 57 Dự Quyết của  Công Nghị Giám Mục Phi Châu được đệ tŕnh lên Đức Thánh Cha Biển Đức XVI

Thứ Tư 28/10: ĐTC Biển Đức XVI với Các Nghị Phụ Phi Châu vào bữa trưa 24/10/2009

Thứ Hai 26/10: ĐTC Biển đức XVI - Bài Giảng Bế Mạc Công Nghị Giám Mục Phi Châu Chúa Nhật 25/10/2009: «Vương quốc của sự ḥa giải, của công lư và ḥa b́nh là những ǵ toàn thể nhân loại được kêu gọi tới»

Chúa Nhật 25/10: Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI: Buổi Triều Kiến Chung hằng tuần Thứ Tư 14/10/2009 Bài Giáo Lư 91 trong Loạt bài về Giáo Hội Hiệp Thông Tông Truyền: Vị Khả Kính Phêrô.

Thứ Bảy 24/10: Bản Tuyên Ngôn Chung của Nhị Vị Tổng Giám Mục Anh Giáo và Công Giáo ở Westminster về sự kiện ĐTC Biển Đức XVI sẽ ban hành Tông Huấn mở đường cho tín hữu Anh Giáo Hiệp Nhất với Giáo Hội Công Giáo

Thứ Sáu 23/10: Phản Ứng tích cực của các vị Giáo Phẩm Anh Giáo và Công Giáo về Thông Báo của Ṭa Thánh liên quan tới Tông Hiến sắp được ĐTC Biển Đức XVI sẽ ban hành Tông Huấn mở đường cho tín hữu Anh Giáo Hiệp Nhất với Giáo Hội Công Giáo

Thứ Năm 22/10: Văn Thư của Thánh Bộ Tín Lư Đức Tin về việc Đức Thánh Cha Biển Đức XVI sẽ ban hành Tông Hiến mở đường cho Tín Hữu Anh Giáo Gia Nhập Giáo Hội Công Giáo

Thứ Tư 21/10: Đức Giáo Hoàng Bin Đức XVI: Bài Ging Khai Mc Đệ Nhị Công Nghị Giám Mục Phi Châu 4-25/10/2009 Chúa Nht 4/10/2009 - “Công nghị này là một thi điểm thun li để tái suy nghĩ về hoạt động mc vụ và tái tấu động lc truyn bá phúc âm hóa”.

Thứ Tư 7/10: Tông Du Tiệp Khắc - “T́nh Yêu Chúa Kitô là Sức Mạnh của chúng ta”; 23/9/2009 Bài 90 Thánh Anselm: Thần Học Gia, Thày Dạy và Mục Tử

Thứ Ba 6/10: ĐTC Biển Đức XVI - Tông Du Tiệp Khắc - Với Cuộc Họp Đại Kết: “Kitô hữu buc phi liên kết vi nhng ngưồi khác trong vic nhc nh Âu Châu về những ci gc ca nó

Thứ Hai 5/10: ĐTC Biển đức XVI - Tông Du Tiệp Khắc - Với Giới Trẻ: “Giới trẻ thân mến, các bạn là niềm hy vọng của Giáo Hội! Giáo Hội mong các bạn trở thành những sứ giả cho niềm hy vọng”

Chúa Nhật 4/10: ĐTC Biển Đức XVI - Tông Du Tiệp Khắc - với Cộng Đồng Hàn lâm: “Cần phải phục hồi ư nghĩ về một nền giáo dục toàn vẹn, dựa trên mối hiệp nhất của kiến thức bắt nguồn từ chân lư”.

Thứ Bảy 3/10: ĐTC Biển Đức XVI - Với Linh Mục, Tu Sĩ Nam Nữ, Chủng Sinh và Các Phong Trào Giáo Dân: “Anh chị em quá rơ là thậm chí cho đến ngày hôm nay vn không dễ ǵ sống và làm chng cho Phúc Âm”.

Thứ Sáu 2/10: ĐTC Biển Đức XVI - Triều Kiến Chung Thứ Tư 30/9/2009: Chia sẻ về cảm nghiệm tông du Tiệp Khắc

Thứ Năm 1/10: ĐTC Biển Đức XVI - Tông Du Tiệp Khắc: Họp Báo trên chuyến bay Thứ Bảy 26/9/2009 - "Thành phần thiểu số sáng tạo là thành phần quyết định tương lai"

 

Tháng 9/2009

 

Thứ Tư 30/9: ĐTC Biển Đức XVI Tông du Tiệp Khắc - với Thành Phần Chính Trị Gia: “Trách nhiệm cao quí trong vic khơi dậy khả năng chp nhn sự thật và sự thiện thuc về tất cả mọi vị lănh đạo – tôn giáo, chính trị và văn hóa”

Thứ Ba 29/9: ĐTC Biển Đức XVI Tông Du Tiệp Khắc - Bài Giảng Thánh Lễ Kính Thánh Wenceslaus Thứ Hai 28/9 -

Vị thánh cao cả này ... mời gọi chúng ta luôn trung thành theo Chúa Kitô, ngài mời gọi chúng ta nên thánh”.

Thứ Hai 28/9: ĐTC BĐXVI Tông Du Tiệp Khắc: Bài Giảng Thánh Lễ Chúa Nhật 27/9/2009 - “Xứ sở của anh ch em, như các quốc gia khác, đang tri qua nhng điều kin về văn hóa thường trở thành một thách đố gay go đối vi đức tin và v́ thế với cả niềm hy vng na”

Chúa Nhật 27/9: ĐTC Biển Đức XVI - Tông Du Tiệp Khắc - Bài Khai Từ "Hăy tái nhận thức các truyền thống Kitô giáo từng làm nên văn hóa của ḿnh"

Thứ Sáu 25/9: ĐTCBĐXVI - Thông Điệp Niềm Hy Vọng Cứu Độ: Quan Niệm về Niềm Hy Vọng... (4-5)

Thứ Năm 24/9: Đức Thánh Cha Biển Đức XVI - Thông Điệp Niềm Hy Vọng Cứu Độ - Dẫn Nhập (1-3)

Thứ Tư 23/9: Đức Thánh Cha Biển Đức XVI Tông Du Cộng Ḥa Tiệp Khắc 26-28/9/2009 - T́nh H́nh Giáo Hội Địa Phương

Thứ Ba 22/9: Đức Thánh Cha Biển Đức XVI - Triều Kiến Chung Thứ Tư 16/9/2009 về bài Giáo Lư Giáo Hội Hiệp

Thông Tông Truyền 89 - Symeon Tân Thần Học Gia

Thứ Hai 21/9: ĐTCBĐXVI - Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật 25 Thường Niên B về Đức Khôn Ngoan Chân Thực

Chúa Nhật 20/9: ĐTCBĐXVI - Sứ Điệp Chúa Nhật Khánh Nhật Truyền Giáo 18/10/2009: “Công việc truyền bá phúc âm hóa cho tất cả mọi dân tộc là những ǵ làm nên sứ vụ thiết yếu của Giáo Hội”

Thứ Bảy 19/9: Yêu Thương Trong Sự Thật - Phát Triển Toàn Vẹn Con Người

Thứ Sáu 18/9: Hội Đồng Ṭa Thánh Về Đối Thoại Liên Tôn - Sứ Điệp gửi Tín Đồ Hồi Giáo kết Tháng Ramada: Tín đồ Kitô giáo và Hồi giáo cùng nhau chế ngự t́nh trạng nghèo khổ

Thứ Năm 17/9: Đức Thánh Cha Biển Đức XVI - Bài Giảng CN 30/8/2009 cho cựu học tṛ của Hồng Y Ratzinger về

việc “Làm thế nào con người có thể tinh tuyền, và thoát khỏi ‘ô nhơ’ tách họ khỏi Thiên Chúa”.

Thứ Tư 16/9: Đức Thánh Cha Biển Đức XVI - Triều Kiến Chung Thứ Tư 9/9/2009 về bài Giáo Lư Giáo Hội Hiệp

Thông Tông Truyền 88 - Thánh Phêrô Đamianô

Thứ Ba 15/9: Đức Thánh Cha Biển Đức XVI - Bài Giảng Tấn Phong 4 Tân Giám Mục Thứ Bảy 12/9/2009 - "Yếu tính thực sự của thiên chức linh mục"

Thứ Hai 14/9: Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI: Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật XXIV 13/9/2009 về Đức Tin Thực Hành

Chúa Nhật 13/9: ĐTCBĐXVI - Huấn Từ Truyền Tin CN 16/8 Mẹ Mông Triệu "lên" Con Thánh Thể "xuống"

Thứ Bảy 12/9: ĐTCBĐXVI - Bài Giảng Lễ Mẹ Mông Triệu: Mẹ Maria Mông Triệu tham dự vào cuộc chiến thng ca Chúa Kitô trên sự chết

 

Tháng 8/2009

 

Thứ Ba 4/8: Thư của Đức Thánh Cha gửi Các Linh Mục về Thánh Gioan Vianney

 

Tháng 7/2009

 

Thứ Hai 20/7: Thông Điệp "Yêu Thương trong Chân Lư" - Tổng Hợp

Chúa Nhật 19/7: Hội Đồng Giám Mục Việt Nam: Viếng Thăm Ngũ Niên - Tổng Hợp

Thứ Bảy 18/7: Sau cuộc giải phẫu ĐTC Bênêđictô XVI ra viện với cánh tay phải bó bột

Thứ Năm 16/7: Tóm Tắt Thông Điệp “Bác Ái trong Chân Lư” của Đức Thánh Cha Biển Đức XVI ban hành ngày Thứ Ba 7/7/2009 về Việc Phát Triển Toàn Vẹn Con Người trong Yêu Thương và Sự Thật

Thứ Ba 14/7: Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI: Buổi Triều Kiến Chung hằng tuần Thứ Tư 8/7/2009 về Bức Thông Điệp Thứ Ba “Yêu Thương trong Chân Lư”

Thứ Hai 13/7: Đức Giáo Hoàng Bin Đức XVI: Hun Từ Truyền Tin Chúa Nht XV Thường Niên 12/7/2009 về Thượng Nghị của Nhóm Bát Cường Đệ Nhất Kinh Kế Thế Giới (G/Group-8)

Thứ Năm 9/7: Tóm Lược Thông Điệp Mới "Bác Ái Trong Chân Lư" của Đức Thánh Cha Biển Đức XVI

Thứ Tư 8/7: "Caritas in veritate - Bác Ái trong Chân Lư"  - Thông Điệp Mới về Xă Hội của Đức Thánh Cha Biển Đức XVI - Ra Mắt tại Văn Pḥng Báo Chí của Ṭa Thánh Thứ Ba 7/7/2009

Thứ Ba 7/7: Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI: Buổi Triều Kiến Chung hằng tuần Thứ Tư 1/7/2009 – Bài Giáo Lư 2 trong Loạt bài Năm Cho Linh Mục: “Sứ vụ của hết mọi vị linh mục cũng lệ thuộc trên hết vào tâm thức về thực tại bí tích của ‘cái là mới’ của ḿnh”.

Thứ Hai 6/7: Đức Giáo Hoàng Bin Đức XIV: Hun Từ Truyền Tin Chúa Nht XIV Thường Niên 5/7/2009 về việc đổ máu

Chúa Nhật 5/7: ĐTCBĐXVI - Bài Giảng Lễ Thánh Phêrô-Phaolô 29/6/2009: “Chúa Giêsu, ‘Vị Giám Mục của các linh hồn’, là nguyên mẫu của hết mọi thừa tác vụ giáo phẩm và linh mục”.

Thứ Sáu 3: Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI: Bài Giảng cho Giờ Kinh Tối Vọng Lễ Thánh Phêrô và Phaolô Chúa Nhật 28/6/2009 tại Đền Thờ Thánh Phaolô Ngoại Thành để bế mạc Năm Thánh Phaolô về giáo huấn đại đồng canh tân con người và nhờ đó tạo vật được đổi mới

Thứ Năm 2: ĐỨC THÁNH CHA BENEDICTUS XVI - NĂM DÀNH CHO LINH MỤC: TÔI SỐNG NHỮNG KHÔNG PHẢI LÀ TÔI NỮA, MÀ LÀ CHÚA KI TÔ SỐNG TRONG TÔI.

Thứ Ba 1: Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI: Huấn Từ Truyền Tin Lễ Thánh Phêrô-Phaolô Thứ Hai 29/6/2009 về Lễ này và thông báo về việc ban hành bức Thông Điệp Thứ Ba của ngài: “Yêu Thương trong Chân Lư - Caritas in Veritate”

 

Tháng 6/2009

 

Thứ Hai 29/6: Đức Giáo Hoàng Bin Đức XVI: Hun Từ Truyền Tin Chúa Nht XIII Thường Niên 28/6/2009 về Thánh Phaolô, Gương Mu Mến Yêu Chúa Kitô

Chúa Nhật 28/6: Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI: Bài Giảng cho Giờ Kinh Tối Lễ Thánh Tâm Chúa Thứ Sáu 19/6/2009 để khai mạc Năm Cho Linh Mục: “Hăy để cho ḿnh hoàn toàn được Chúa Kitô chiếm đoạt!”

Thứ Bảy 27/6: Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI với Linh Mục tại Nhà Thờ Cha Piô và với Bệnh Nhân tại Bệnh Viện Cha Piô ngày Chúa Nhật 21/6/2009

Thứ Sáu 26/6: Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI: Buổi Triều Kiến Chung hằng tuần Thứ Tư 24/6/2009 về lư do và ư nghĩa Năm Cho Linh Mục

Thứ Năm 25/6: ĐTC Biển Đức XVI - Bài Giảng Lễ Ḿnh Máu Thánh Chúa Thứ Năm 11/6/2009 tại Đền Thờ Latêranô - “Trong Bữa Tiệc Ly Chúa Giêsu hy hiến tự bản thân ḿnh; trên Thập Giá, Người được hy hiến bởi người khác”

Thứ Tư 24/6: Đức Giáo Hoàng Bin Đức XVI: Bui Triu Kiến Chung hng tun Th Tư 17/6/2009 – Bài Giáo Lư 86 trong Loạt bài về Giáo Hội Hip Thông Tông Truyn: về Hai Thánh Cyril và Methodius

Thứ Ba 23/6: Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI: Bài Ging Thánh Lễ Chúa Nhật XII Thường Niên 21/6/2009 ti Nhà Thờ Thánh Piô Pietrelcina ở Giovanni Rotondo về ư nghĩa sóng gió trong bài Phúc Âm vi đời sng ca Cha Thánh Piô Năm Du

Thứ Hai 22/6: Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI: Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật XII Thường Niên 21/6/2009 tại Nhà Thờ Thánh Piô Pietrelcina ở Giovanni Rotondo về Ḷng Sùng Kính Thánh Mẫu của Thánh Piô Năm Dấu

Thứ Sáu 19/6 - Chúa Nhật 21/6: Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI - Thư Gửi Hàng Giáo Sĩ về Năm Cho Linh Mục
Thứ Năm 18/6: ĐTC Biển Đức XVI với the Centesimus Annus Pro Pontifice Foundation ngày 13/6/2009 về t́nh h́nh kinh tế thế giới và hướng về bức thông điệp thứ ba của ngài

Thứ Tư 17/6: ĐTC Biển Đức XVI - Bài Giáo Lư Triều Kiến Chung Thứ Tư 10/6/2009 về John Scotus Erigena

Thứ Ba 16/6: ĐTC Biển Đức XVI - Bài Giảng Lễ Ḿnh Máu Thánh Chúa Thứ Năm 11/6/2009 tại Đền Thờ Latêranô

Thứ Hai 15/6: ĐTC Biển Đức XVI - Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật 14/5 Lễ Ḿnh Máu Thánh Chúa về "Corpus Domini";

Chúa Nhật 14/6: ĐTC Biển Đức XVI - Bài Giảng Lễ Ḿnh Máu Thánh Chúa 2006: “Toàn thể lịch sử của Thiên Chúa với loài người được tóm gọn lại nơi những lời  truyền phép Thánh Thể ấy”

Thứ Bảy 13/6: Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI: Buổi Triều Kiến Chung hằng tuần Thứ Tư 18/6/2008 - Bài Giáo Lư 76 trong Loạt bài về Giáo Hội Hiệp Thông Tông Truyền: Thánh Isidore of Seville

Thứ Sáu 12/6: Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI: Buổi Triều Kiến Chung hằng tuần Thứ Tư 11/6/2008 - Bài Giáo Lư 75 trong Loạt bài về Giáo Hội Hiệp Thông Tông Truyền: Thánh Columban

Thứ Năm 11/6: Đức Thánh Cha BĐXVI - Bài Giảng Lễ Ḿnh Máu Thánh Chúa 2007: "Thánh Thể là tiếng gọi thánh hóa và hiến  ḿnh cho người khác, v́ ‘mỗi người chúng ta thực sự được kêu gọi, cùng với Chúa Giêsu, trở nên tấm bánh được bẻ ra cho thế gian được sự sống’”

Thứ Tư 10/6: Đức Thánh Cha Biển Đức XVI vấn đáp với các em truyền giáo thuộc tổ chức the Pontifical Society of the Holy Childhood ngày 30/5/2009

Thứ Ba 9/6: Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI: Buổi Triều Kiến Chung hằng tuần Thứ Tư 25/6/2008 - Bài Giáo Lư 77 trong Loạt bài về Giáo Hội Hiệp Thông Tông Truyền: Thánh Maximus the Confessor

Thứ Hai 8/6: ĐTC Biến Đức XVI - Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi - 7/6/2009

Chúa Nhật 7/6: ĐTC Biển Đức XVI viếng thăm Monte Cassino - bài giảng Lễ Thăng Thiên 24/5/2009 - Ư  Nghĩa Thăng Thiên với Giáo Hội

Thứ Bảy 6/6: ĐTC Biển Đức XVI viếng thăm Đan Viện Biển Đức Monte Cassino - Bài Giảng sau Giờ Kinh Thần Vụ với Các Đan Viện Phụ và Cộng Đồng Đan Sĩ Biển Đức Tối Chúa Nhật 24/5/2009

Thứ Sáu 5/6: ĐTC Biển Đức XVI - Giáo Lư Triều Kiến Chung Thứ Tư 3/6/2009 về Giáo Hội Hiệp Thông Tông Truyền - Đan Sĩ Rabanus Maurus

Thứ Năm 4/6: ĐTC Biển Đức XVI với Đại Hội của Ủy Ban Thánh Kinh của Ṭa Thánh về Ơn Linh Ứng và Sự Thật của Thánh Kinh

Thứ Tư 3/6: ĐTC Biển Đức XVI - Giáo Lư Triều Kiến Chung Thứ Tư Hằng Tuần về Giáo Hội Hiệp Thông Tông Truyền - Thánh Theodrore the Studite

Thứ Ba 2/6: ĐTC Biển Đức XVI - Huấn Từ Lạy Nữ Vương Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống 31/5/2009; ĐTC Biển Đức XVI - Huấn Từ tối canh thức kết thúc Tháng Hoa 30/5/2009

Thứ Hai 1/6: ĐTC BĐXVI: Bài Giảng Lễ Thánh Thần Hiện Xuống Chúa Nhật 31/5/2009 - “Để việc Thánh Thần Hiện Xuống được tái diễn trong thời đại của chúng ta, có lẽ Giáo Hội ... cần phải bớt ‘bận bịu’ với những hoạt động và dấn thân cầu nguyện nhiều hơn”.

 

Tháng 5/2009

 

Chúa Nhật 31/5: Thánh Thần Thăm Viếng

Thứ Bảy 30/5: Đức Hồng Y Tổng Trưởng Thánh Bộ Giáo Sĩ Claudio Hummes - Thư gửi Năm Cho Các Linh Mục 

Thứ Sáu 29/5: Đức Thánh Cha Biển Đức XVI - Tông Du Thánh Địa - Về Thánh Mẫu Maria Fatima và Nazarét

Thứ Năm 28/5: Đức Thánh Cha Biển Đức XVI - Tông Du Thánh Địa - Về Ư Nghĩa Các Nơi Thăm Viếng Ngoại Lệ

Thứ Tư 27/5: Đức Thánh Cha Biển Đức XVI - Tông Du Thánh Địa - 3 Bài Giảng cho Kitô Hữu Công Giáo

Thứ Ba 26/5: Đức Thánh Cha Biển Đức XVI - Tông Du Thánh Địa - Tổng Hợp về Chiều Kích Đại Kết

Chúa Nhật 24/5: ĐTC Biển Đức XVI: Tông Du Thánh Địa – Lời Chào Mừng của Quốc Sư Hồi Giáo Nước Jordan Ghazi Bin Mohammed ở Đền Thờ Quốc Gia Al-Hussein Bin Talal Thứ Bảy 10/5/2009

Thứ Bảy 23/5: ĐTC Biển Đức XVI Tông Du Thánh Địa về "Lực Lượng Thiêng Liêng"

Thứ Sáu 22/5: ĐTCBĐXVI - Triều Kiến Chung Thứ Tư 20/5/2009 Tổng Kết  về Chuyến Tông Du Thánh Địa

Thứ Năm 21/5: ĐTC BĐXVI - Tông Du Thánh Địa - Bế Mạc Năm Gia Đ́nh ở Nazarét Thứ Năm 14/5; ĐTC BĐXVI - Tông Du Thánh Địa - Với các Vị Lănh Đạo Tôn Giáo ở Galilee tại Hội Trường Nazarét Thứ Năm 14/5/2009

Thứ Tư 20/5: Diễn Từ Làm Phép Viên Đá Đầu Tiên cho Đại Học Đường Madaba ở Jordan ngày 9/5/2009; Diễn Từ tại Trại Tị nạn Aida Palestine Thứ Tư 13/5/2009

Thứ Ba 19/5: Huấn Từ Lạy Nữ Vương CNVI PS 17/5/2009 về Thánh Địa; ĐTC Biển Đức XVI bày tỏ Cảm Nhận Đúc Kết Chuyến Tông Du Thánh Địa trên máy bay về lại Rôma 15/5/2009

Thứ Hai 18/5: Tạ Từ Thánh Địa Do Thái 15/5/2009; Tạ Từ Lănh Thổ Palestine 13/5/2009

Chúa Nhật 17/5: ĐTC Biển Đức XVI với Đại Giáo Trưởng Hồi Giáo ở Núi Đền Thờ Giêrusalem 12/5/2009

Thứ Bảy 16/5: ĐTC BĐXVI- Tông Du Thánh Địa - Huấn Dụ tại Mồ Thánh ở Giêrusalem Thứ Sáu 15/5/2009

Thứ Sáu 15/5: ĐTC BĐXVI - Tông Du Thánh Địa - Diễn Từ với Lănh Đạo và Trí Thức Hồi Giáo ở nước Jordan

Thứ Năm 14/5: ĐTC BĐXVI - Tông Du Thánh Địa - Khai Từ Thứ Tư 13/5/2009 ở Quảng Trường Bêlem trước Dinh Tổng Thống Palestine bắt đầu viếng thăm Lănh Thổ Palestine

Thứ Tư 13/5: ĐTC Biển Đức XVI - Diễn Từ ở Giêrusalem ngày 11/5/2009 với Các Tổ Chức Về Đối Thoại Liên Tôn

Thứ Ba 12/5: ĐTC BĐXVI - Tông Du Thánh Địa - Khai Từ tại Phi Trường Quốc Tế Ben Gurion Thủ Đô Tel Aviv Do Thái 11/5/2009

Thứ Hai 11/5: Tông Du Mục Vụ - Nguồn Gốc, Ư Nghĩa và Tác Dụng

Chúa Nhật 10/5: ĐTCBĐXVI - Khai Từ tại Phi Trường Quốc Tế ở Thủ Đô Amman Nước Jordan Thứ Sáu 8/5/2009

Thứ Bảy 9/5: ĐTC BĐXVI Tông Du Thánh Địa 8-15/9/2009 Vấn Đáp với Phóng Viên Truyền Thông trên chuyến bay

Thứ Sáu 8/5: ĐTC BĐXVI - Giáo Lư về Giáo Hội Hiệp Thông Tông Truyền - 6/5/2009 bài 82 về Thánh Đamascênô

Thứ Năm 7/5: ĐTC Biển Đức XVI gửi lời chào các nhân dân ở Thánh Địa và t́nh h́nh Giáo Hội Công Giáo ở đây

Thứ Tư 6/5: ĐTC Biển Đức XVI với Đại Hội Giáo Hoàng Học Viện Các Khoa Xă Hội Học về Vấn Đề Nhân Quyền

Thứ Ba 5/5: ĐTC Biển Đức XVI - Loạt Bài Giáo Lư Giáo Hội Hiệp Thông Tông Truyền - bài 72 về Thánh Romanus

Thứ Hai 4/5: Hướng về chuyến tông du mục vụ Thánh Địa của Đức Thánh Cha Biển Đức XVI 6-15/5/2009

Chúa Nhật 3/5: V́ Tôi là Linh Mục theo chiều hướng giáo huấn của ĐTC Biển Đức XVI cho Giáo Sĩ Hoa Kỳ

Thứ Bảy 2/5: ĐTC Biển Đức XVI - Sứ Điệp Ơn Gọi 2009: "Hăy Tin vào Việc Thần Linh Khơi Động - Việc Con Người Đáp Ứng".

Thứ Sáu 1/5: ĐTC BĐ XVI - Giáo Lư Giáo Hội Hiệp Thông Tông Truyền về Thánh Germanus, Bênh Vực Viên cho Ảnh Tượng Thánh

 

Tháng 4/2009

 

Thứ Năm 30/4: ĐTC BĐ XVI - Giáo Lư Giáo Hội Hiệp Thông Tông Truyền về Giáo Phụ Biệt Danh Dionysius

Thứ Tư 29/4: ĐTC BĐ XVI - Giáo Lư Giáo Hội Hiệp Thông Tông Truyền về Thánh Biển Đức Tổ Phụ Đan Tu Tây Phương

Thứ Ba 28/4: ĐTC BĐ XVI - Giáo Lư Giáo Hội Hiệp Thông Tông Truyền về giáo phụ Marcus Aurelius Cassiodorus

Thứ Hai 27/4: Ṭa Thánh gửi sứ điệp Mừng Lễ Phật Đản: "Làm chứng cho một tinh thần nghèo khó..."

Chúa Nhật 26/4: ĐTC Biển Đức XVI - Giáo Lư Giáo Hội Hiệp Thông Tông Truyền về giáo phụ Boethius

Thứ Bảy 25/4: ĐTC Biển Đức XVI với Ủy Ban Giáo Hoàng về Thánh Kinh

Thứ Năm 23/4: ĐTC BĐXVI - Giáo Lư Triều Kiến Chung 22/4 về Ambrose Autpert, Thánh Mẫu học gia tiên khởi

Thứ Tư 22/4: ĐTC Biển Đức XVI - Triều Kiến Chung 19/4 về Tầm Quan Trọng của việc Chúa Kitô Phục Sinh

Thứ Ba 21/4: Ṭa Thánh với Chính Quyền Bỉ về lời phát biểu của ĐTC Biển Đức XVI liên quan tới AIDS

Thứ Hai 20/4: ĐTC Biển Đức XVI _ Huấn Từ Lạy Nữ Vương Thiên Đàng cho Chúa Nhật 2 Phục Sinh

Chúa Nhật 19/4: ĐTC Gioan Phaolô II - Huấn Từ Lạy Nữ Vương Di Chúc về Chúa T́nh Thương

Thứ Bảy 18/4: ĐTC Biển Đức XVI - Triều Kiến Chung về Bát Nhật Phục Sinh

Thứ Sáu 17/4: ĐTC Biển Đức XVI - Chia Sẻ Kết Thúc Cuộc Đi Đường Thánh Giá Thứ Sáu Tuần Thánh 10/4

Thứ Năm 16/4: ĐTCBĐXVI - Bài Giảng CN PS 12/4: "Con Chiên Vượt Qua của chúng ta đă được hy tế"

Thứ Ba 14/4: ĐTCBĐXVI-Bài Giảng Thánh Lễ Vọng PS -Ánh Sáng lan tỏa khắp thế giới từ biến cố Phục Sinh

Thứ Hai 13/4: ĐTCBĐXVI: Sứ Điệp Phục Sinh 2009 - Chúa Kitô Phục Sinh là niềm hy vọng của chúng ta

Chúa Nhật 12/4: ĐTCBĐXVI - Bài Giảng Thánh Lễ Chiều Thứ Năm Tuần Thánh 9/4 - Tác Động Thiết Lập Thánh Thể theo Kinh Nguyện Thánh Thể Rôma

Thứ Bảy 11/4: ĐTCBĐXVI - Bài giảng Sáng Thứ Năm - "Xin hăy thánh hóa họ trong chân lư. Lời Cha là chân lư"

Thứ Năm 9/4: ĐTC Biển Đức XVI - Triều Kiến Chung Thứ Tư 8/4/2009 về Tam Nhật Thánh Vượt Qua - Thứ Năm

Thứ Tư 8/4: ĐTC BĐXVI - Triều Kiến Chung 1/4/2009 về Cảm Nghiệm trong Chuyến Tông Du Phi Châu đầu tiên

Thứ Hai 6/4: ĐTC BĐ XVI - bài giảng CN Lễ Lá 5/4/2009 về nhân sinh quan của vương quốc Công giáo toàn cầu

Chúa Nhật 5/4: ĐTC BĐ XVI bài giảng Tưởng Niệm ĐGH GP II qua đời 4 năm về Niềm Hy Vọng với Giới Trẻ

Thứ Sáu và Bảy 3-4/4: ĐTCBĐXVI - Giáo Lư Giáo Hội Hiệp Thông Tông Truyền - về Thánh Bônifaciô TĐ Dân Đức

Thứ Năm 2/4: ĐTC Biển Đức XVI - Bài Giảng 3 Năm Giỗ ĐTC Gioan Phaolô II

 

Tháng 3/2009

 

Thứ Ba 31/3: ĐTC Biển Đức XVI Tông Du Phi Châu với Hội Đồng Đặc Trách Đệ Nhị Thượng Nghị GM Phi Châu

Thứ Hai 30/3: ĐTC Biển Đức XVI - Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật V Mùa Chay về Một Phi Châu Ấn Tượng

Chúa Nhật 29: ĐTC BĐ XVI Tông Du Phi Châu - Bài Giảng Lễ ở Quảng Trường Cimangola Angola CN 22/3

Thứ Bảy 28: ĐTC BĐXVI Tông Du Phi Châu - Bài Giảng Thánh Lễ ở Angola 21-3-2009

Thứ Sáu 27: ĐTC Biển Đức XVI Tông Du Phi Châu - Với Bệnh Nhân ngày 19/3/2009 ở Cameroon

Thứ Năm: 26: ĐTC Biển Đức XVI Tông Du Phi Châu - Với Chính Giới Angola 20/3/2009;

                     ĐTC Biển Đức XVI - Tông Du Phi Châu - Với Giới Trẻ Angola 21/3/2009

Thứ Tư 25: ĐTC Biển Đức XVI - Ấn Tượng về Chuyến Tông Du Phi Châu

Thứ Ba 24: ĐTC Biển Đức XVI - Tông Du Phi Châu - Với Cộng Đồng Hồi GIÁo ở Cameroon 21/3/2009

Thứ Hai 23: ĐTC Tông Du Phi Châu - Bài Giảng Lễ ở Cameroon về Gương Thánh Giuse đối với đời sống gia đ́nh

Chúa Nhật 22: ĐTC Biển Đức XVI - Tông Du Angola: bài Khai Từ ngày 20/3/2009

Thứ Sáu 20: ĐTC Biển Đức XVI - Vấn Đáp trong Cuộc Họp Báo trên Chuyến Bay Tông Du Phi Châu 17/3/2009

Thứ Năm 19: ĐTC GPII  về Thánh Giuse - Vị Quan Thày Lao Động và "Linh Đạo Làm Việc"

Thứ Tư 18: ĐTC Biển Đức XVI - Tông Du Camaroon Phi Châu - Bài Khai Từ ngày 17/3/2009

Thứ Ba 17: ĐTC Biển Đức XVI mở Năm Linh Mục nhân 150 Năm Thánh Jean Marie Vianney Qua Đời

Thứ Hai 16: ĐTCBĐXVI - Huấn Từ Truyền Tin CN3MC về Chuyến Tông Du Phi Châu đầu tiên trung tuần 3/2009

Chúa Nhật 15: Hai Nhận Định về Bức Thư của ĐTCBĐXVI gửi Các Vị Giám Mục Công Giáo về Tác Động Tha Va Tuyệt Thông 4 Giám Mục Hội Giáo Sĩ Thánh Piô X

Thứ Sáu 13: ĐTCBĐXVI - Bức Thư ngày 10/3/2009 về việc tha vạ tuyệt thông cho 4 vị giám mục Hội Thánh Piô X

Thứ Năm 12: ĐTCBĐXVI với 2 chuyến tông du sắp tới vào tiền bán năm 2009

Thứ Tư 11: ĐTC BĐXVI vấn đáp với hàng giáo sĩ Rôma đặc biệt về các sai lầm nơi cuộc khủng hoảng kinh tế

Thứ Ba 10: HĐGM Hoa Kỳ phản đối sắc lệnh của TT Obama về tài trợ việc nghiên cứu tế bào thân phôi thai bào

Thứ Hai 9: ĐTC BĐ XVI - Huấn Từ Truyền Tin cho Chúa Nhật 2 Mùa Chay về Biến H́nh Cầu Nguyện

Thứ Bảy 7: ĐTCBĐXVI - Sứ Điệp cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới 26 Chúa Nhật 5/4/2009 ở Cấp Giáo Phận

Thứ Sáu 6: ĐTCBĐXVI - Bài Giáo Lư 68 về Thánh Giáo Phụ Giáo Hoàng Lêô Cả

Thứ Năm 5: Qui Chế về Sự Hợp Tác của Giáo Dân với Thừa Tác Vụ Linh Mục

Thứ Tư 4: ĐTCBĐXVI - Bài Giáo Lư 67 về Thánh Âu Quốc Tinh với 3 Giai Đoạn Hoán Cải

Thứ Ba 3: Tuyên Ngôn chung của Tiểu Ban Đối Thoại giữa Công Giáo và Hồi Giáo sau Cuộc Họp Thường Niên

Thứ Hai 2: ĐTC BĐXVI - Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật 1 Mùa Chay về Vai Tṛ của các vị Thiên Thần

Chúa Nhật 1: Ṭa Thánh Vatican - Việc Đức Giám Mục Williamson xin lỗi vẫn c̣n khiếm khuyết

 

Tháng 2/2009

 

Thứ Bảy 28: ĐGM Richard Williamson xin lỗi "về những nhận định như vậy" với biến cố diệt chủng Do Thái

Thứ Sáu 27: ĐTCBĐXVI với Đại Chủng Viện Rôma về Tự Do trong Thư Galata của Thánh Phaolô

Thứ Năm 26: ĐTCBĐXVI với Đại Chủng Viện Rôma về Tự Do trong Thư Galata của Thánh Phaolô - 1

Thứ Tư 25: ĐTCBĐXVI - “Hết mọi con người xuất hiện trên thế gian này bao giờ cũng là một việc tạo dựng mới”

Thứ Ba 24: ĐTCBĐXVI với Đại Hội của Hàn Lâm Viện của Ṭa Thánh về Sự Sống

Thứ Hai 23: ĐTCBĐXVI-Huấn Từ Truyền Tin CN VII TN về Phép Lạ chữa lành Người Bất Toại và Ngai Ṭa Phêrô

Chúa Nhật ngày 22: ĐTCBĐXVI - Bài Giáo Lư 78 về Thánh Bede với Một Âu Châu Kitô Giáo

Thứ Bảy ngày 21: Vụ Triệt Sinh An Tử ở Ư với Vinh Dự của Một Linh Mục ở Paraguay

Thứ Sáu ngày 20: Sự Kiện Diệt Chủng Do Thái với Vụ Giám Mục Williamson và ĐTCBĐXVI Tông Du Do Thái

Thứ Năm ngày 19: Họp Báo về Hội Nghị về Khoa Di Truyền Học và Cải Sinh Học

Thứ Tư ngày 18: ĐTC BĐXVI - Bài Giáo Lư 77 về Giáo Hội Hiệp Thông Tông Truyền - Thánh John Climacus

Thứ Ba ngày 17: ĐTC BĐXVI - Sứ Điệp Ngày Thế Giới Bệnh Nhân 11/2/2009 về Trẻ Em Bệnh Tật

Thứ Hai ngày 16: ĐTC BĐXVI - Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật VI TN-B: Ư Nghĩa phong cùi và việc chữa lành

Chúa Nhật ngày 15: Thánh Đại Giáo Phụ Âu Quốc Tinh - Sự Nghiệp Văn Chương

Thứ Bảy ngày 14: Thánh Đại Giáo Phụ Âu Quốc Tinh - Đức Tin và Lư Trí

Thứ Sáu ngày 13: ĐTC Biển Đức XVI với Pháp Đ́nh Rôta Rôma về Vấn đề thiếu khả năng với việc tiêu hôn (tiếp)

Thứ Năm ngày 12: ĐTC Biển Đức XVI với Pháp Đ́nh Rôta Rôma về Vấn đề thiếu khả năng với việc tiêu hôn

Thứ Tư ngày 11: Ṭa Thánh sẽ tổ chức một hội nghị quốc tế về vấn đề tiến hóa về khoa sinh vật học

Thứ Ba ngày 10: Ṭa Thánh trao đổi điện thoại ngoại giao với hai vị lănh đạo Ư và Đức về hai điểm nóng

Thứ Hai ngày 9: ĐTCBĐXVI - Huấn Từ Truyền Tin CN V TN - Bệnh Nạn và Quyền Năng Chữa Lành

Chúa Nhật ngày 8: ĐTCBĐXV I- Thánh Phaolô: Qua Đời và Gia Sản (tiếp)

Thứ Bảy ngày 7: ĐTCBĐXVI - Thánh Phaolô: Qua Đời và Gia Sản - 1

Thứ Sáu ngày 6: ĐTC Biển Đức XVI: Sứ Điệp Mùa Chay 2009 - "Giá Trị và Ư Nghĩa của Việc Chay Tịnh"

Thứ Năm ngày 5: ĐTC Biển Đức XVI Tha Vạ Tuyệt Thông và Vụ Chối Bỏ Sự Kiện Dân Do Thái Bị Diệt Chủng

Thứ Tư ngày 4: Giáo Sư Joseph Ratzinger - Những Khía Cạnh Chính Yếu trong Khoa Thần Học của NgàI

Thứ Ba ngày 3: Giáo Sư Joseph Ratzinger - Những Khía Cạnh Nơi Khoa Thần Học của Ngài

Thứ Hai ngày 2: ĐTC BĐXVI: Huấn Từ Truyền Tin CNIVTN - "Cái Bí Mật Thiên Sai"

                        ĐTC BĐXVI - Sứ Điệp bế mạc Ngày Hội Ngộ Thế Giới Các Gia Đ́nh lần VI

Chúa Nhật ngày 1: ĐTC BĐXVI - Sứ Điệp khai mạc Ngày Hội Ngộ Thế Giới Các Gia Đ́nh lần VI

 

Tháng 1/2009

 

Thứ Bảy 31: ĐTCBĐXVI - Bài Giảng Lễ Chúa Chịu Phép Rửa

Thứ Sáu 30: ĐTCBĐXVI - Bài Giảng Lễ Ba Vua

Thứ Năm 29: ĐTC BĐXVI - Thánh Phaolô với Những Bức Thư Mục Vụ gửi Hai Vị Giám Mục Ban Đầu

Thứ Tư 28: ĐTC BĐXVI - Sứ Điệp cho Ngày Truyền Thông 2009

Thứ Ba 27: ĐTCBĐXVI - Bài Giảng bế mạc Tuần Lễ Cầu Nguyện cho Mối Hiệp Nhất Kitô Giáo 25/1/2009

Ṭa Thánh Hủy Bỏ Vạ Tuyệt Thông 4 Vị Giám Mục thuộc Tổ Chức Linh Mục Thánh Piô X

Thứ Hai 26: ĐTCBĐXVI - Bài Giảng Lễ Mẹ Thiên Chúa

www.youtube.com/vatican.

Chúa Nhật 25: ĐTCBĐXVI về Chủ Đề Đại Kết 2009: "Để họ được hiệp nhất trong tay Ngài";

                      ĐTCBĐXVI về "Vị Tông Đồ 13" - "Tông Đồ Đệ Nhất sau Đấng Duy Nhất"

Thứ Bảy 24: ĐTCBĐXVI - Đại Kết Kitô Giáo cho Sứ Vụ Truyền Giáo

Thứ Sáu 23: Tiến Tŕnh Đại Kết với Anh Giáo

Thứ Năm 22: Tiến Tŕnh Đại Kết với Chính Thống Giáo

Thứ Tư 21: ĐTCBĐXVI - Các Biến Cố Hiệp Nhất Kitô Giáo

Thứ Ba 20: Lược Sử về Tuần Lễ Hiệp Nhất Kitô Giáo

Thứ Hai 19: Tiến Tŕnh Hiệp Nhất Kitô Giáo tới đâu? Thành đạt ra sao?

Chúa Nhật 18: Khủng Bố Gia Đ́nh; Tuần Cầu Nguyện cho Mối Hiệp Nhất Kitô Giáo

Thứ Bảy 17: Hiến Chương về Các Quyền Lợi của Gia Đ́nh

Thứ Sáu 16: Nhân Quyền và Quyền Lợi Gia Đ́nh theo Bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền LHQ và Bản Hiến Chương Quyền Lợi Gia Đ́nh của Ṭa Thánh

Thứ Năm 15: Chống Lại Năo Trạng và Trào Lưu Phá Sản Gia Đ́nh Khắp Nơi

Thứ Tư 14: 10 bài Giáo Lư cho Ngày Hội Ngộ Thế Giới Các Gia Đ́nh 13-18/1/2009 ở Mễ Tây Cơ

Thứ Ba 13: Ngày Hội Ngộ Thế Giới Các Gia Đ́nh VI - Gia Đ́nh là Thày Dạy các Giá Trị Nhân Bản và Kitô Giáo

Thứ Hai 12: ĐTCBĐXVI-3 Huấn Từ Truyền Tin trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh

Chúa Nhật 11: ĐTCBĐXVI Hội Ngộ Tân Niên với Ngoại Giao Đoàn; Cứu Thế Thiên Sai

Thứ Bảy 10: ĐTCBĐXVI Hội Ngộ Tân Niên với Ngoại Giao Đoàn - tiếp hết

Thứ Sáu 9: ĐTCBĐXVI Hội Ngộ Tân Niên với Ngoại Giao Đoàn; ĐTCBĐXVI Hội Ngộ Tất Niên với Giáo Triều Rôma

Thứ Năm 8: ĐTCBĐXVI - Chúc Giáng Sinh Tất Niên Giáo Triều Rôma về T́nh H́nh Giáo Hội 2008 - tiếp theo hết

Thứ Tư 7: ĐTCBĐXVI - Mừng Chúc Giáng Sinh Tất Niên Giáo Triều Rôma về T́nh H́nh Giáo Hội 2008 - tiếp theo

Thứ Ba 6; ĐTCBĐXVI - Mừng Chúc Giáng Sinh Tất Niên Giáo Triều Rôma về T́nh H́nh Giáo Hội Năm 2008 - tiếp

Thứ Hai 5: ĐTCBĐXVI - Mừng Chúc Giáng Sinh Tất Niên Giáo Triều Rôma về T́nh H́nh Giáo Hội Năm 2008

Chúa Nhật 4: ĐTCBĐXVI - Huấn Từ Truyền Tin Lễ Thánh Gia 28/12/2008

Thứ Bảy 3: Ḥa B́nh Thế Giới

Thứ Sáu 2: Thánh Bộ Tín Lư Đức Tin: Tổng Lược Bản Hướng Dẫn Dignitas Personae  - Nhân Phẩm

Thứ Năm 1: TB Tín Lư Đức Tin: Tổng Lược Bản Hướng Dẫn Dignitas Personae Nhân Phẩm - Phần 3