NHỮNG BÀI ĐĂ PHỔ BIẾN

GIÁO HỘI HIỆN THẾ

 

Mục Lục Năm 2008, 2009

 

Tháng 12

 

Chúa Nhật 2/1/2011: “Con là Con Cha, hôm nay Cha đă sinh ra Con” - Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI: Bài Giảng Lễ Đêm Giáng Sinh 24/12/2010 ở Đền Thờ Thánh Phêrô;  “Lời đă hóa thành nhục thể” - Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI – Sứ Điệp Giáng Sinh 2010 ; “Chúng ta được chữa lành bởi các thương tích của Người” - Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI – Sứ Điệp cho Ngày Bệnh 11/2/2011

Thứ Sáu 24/12: Thánh Bộ Tín Lư Đức Tin phổ biến chiều hôm 21/12/2010 một Chú Thích “Về Vấn Đề Tầm Thường Hóa T́nh Dục. Liên quan tới những giải thích của cuốn ‘Ánh Sáng Thế Gian’”; "Tự do tôn giáo, con đường dẫn đến ḥa b́nh" - Sứ điệp của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhân ngày hoà b́nh thế giới 1-1-2011; "Dung nhan của Giáo Hội bị bẩn bụi, và đó là những ǵ chúng ta đă từng chứng kiến thấy. Tấm áo choàng của Giáo Hội bị xé rách - bởi tội lỗi của các linh mục. " - Đức Thánh Cha Biển Đức XVI: Bài Nhận Định Tất Niên T́nh H́nh Giáo Hội nhân dịp Chúc Mừng Giáng Sinh 2010 Giáo Triều Rôma Thứ Hai 20/12/2010

Thứ Bảy 18/12: 56- Tính cách bí tích của Lời Chúa ; Thánh Veronica Giuliani

Thứ Sáu 17/12: 54-55 Lời Chúa và Thánh Thể ;

Thứ Năm 16/12: 53- Thánh Kinh và các bí tích

Thứ Tư 15/12: 52- Lời Chúa trong phụng vụ thánh

Thứ Ba 14/12: II-Lời Chúa trong Giáo Hội: 50-51 Lời Chúa và Giáo Hội

Chúa Nhật 12/12: 48-49 Các vị Thánh và việc giải thích Thánh Kinh
Thứ Bảy 11/12: 47- Các thành quả cho việc học hỏi về thần học;
"Với trái tim vô nhiễm của ḿnh, Mẹ nói với chúng ta rằng: Hăy tin tưởng Chúa Giêsu, Người cứu độ các con”. Đức Thánh Cha Biển Đức XVI Huấn Từ Truyền Tin Lễ Mẹ Vô Nhiễm trưa Thứ Tư 8/12/2010; Sứ điệp của Mẹ không là ǵ khác ngoài Chúa Giêsu, Đấng là tất cả sự sống của Mẹ”. Đức Thánh Cha Biển Đức XVI - Huấn Từ ở Tượng Đài Mẹ Piazza di Spagna chiều Thứ Tư 8/12/2010

Thứ Sáu 10/12: 46- Thánh Kinh và đại kết Kitô giáo 

Thứ Năm 9/12: 45- Việc đối thoại giữa các vị mục tử, thần học gia và các nhà dẫn giải Thánh Kinh

Thứ Tư 8/12: 43- Kitô hữu, Người Do Thái và Thánh Kinh; 44- Việc bảo thủ giải thích Thánh Kinh

Thứ Ba 7/12: 42- Những đoạn “tối” của Thánh Kinh

Thứ Bảy 4/12: 40-41 Mối liên hệ giữa Cựu Ước và Tân Ước 

Thứ Sáu 3/12: 39- Mối hiệp nhất nội tại của Thánh Kinh; Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI: Buổi Triều Kiến Chung hằng tuần Thứ Tư 1/12/2010 Loạt Bài Giáo Lư Giáo Hội Hiệp Thông Tông Truyền Bài 125 về Julian of Norwich

Thứ Năm 2/12: 38 - Nhu cầu cần vượt lên trên “chữ nghĩa”

Thứ Tư 1/12: 37- Ư nghĩa văn tự và ư nghĩa thiêng liêng

 

Tháng 11

 

Thứ Ba 30/11: 36- Đức tin và lư trí đối với Thánh Kinh

Thứ Bảy 27/11: 35- Mối nguy hiểm của nhị nguyên thuyết và của một thứ dẫn giải bị tục hóa

Thứ Sáu 26/11: 34- Việc dẫn giải Thánh Kinh của Công Đồng: Một hướng dẫn cần phải được thấm nhuần;

Đức Giáo Hoàng Bin Đức XVI – Hun Từ Triều Kiến Chung Thứ Tư 24/11/2010 Loạt Bài Giáo Lư Giáo Hi Hip Thông Tông Truyn – Bài 124 về Thánh Catherine of Siena

Thứ Năm 25/11: 32-33 Việc phát triển các cuộc nghiên cứu Thánh Kinh và Huấn quyền của Giáo Hội

Thứ Tư 24/11: 31- “Linh hồn của khoa thần học thánh”; “Ánh Sáng Thế Gian. Giáo Hoàng, Giáo Hội và Các Du Chỉ Thời Đại. Cuc Đàm Thoi ca Đức Thánh Cha Bin Đức XVI vi Peter Seewald”.

Thứ Ba 23/11: Việc dẫn giải Thánh Kinh trong Giáo Hội 29-30 Giáo Hội như là khung cảnh chính yếu cho việc dẫn giải Thánh Kinh; Vấn đề có thể được sử dụng bao cao su làm t́nh condoms ...

Thứ Hai 22/11: Việc chúng ta đáp ứng Vị Thiên Chúa phát ngôn

Chúa Nhật 21/11: 27-28 Mẹ Maria, “Mẹ của Lời Chúa” và “Mẹ của Đức Tin”

Thứ Bảy 20/11: 24- Đối Thoại với Thiên Chúa bằng những lời của Ngài; 25- Lời Chúa và Đức Tin; 26- Tội lỗi là từ chối lắng nghe Lời Chúa

Thứ Sáu 19/11: 22- Được kêu gọi tới việc giao ước với Thiên Chúa; 23: Thiên Chúa lắng nghe chúng ta và đáp ứng những vấn đề của chúng ta; Đức Giáo Hoàng Bin Đức XVI – Hun Từ Triều Kiến Chung Thứ Tư 17/11/2010 Loạt Bài Giáo Lư Giáo Hi Hip Thông Tông Truyn – Bài 123 về Thánh Juliana of Liege, vị thánh có công trong việc phát động thiết lập Lễ Ḿnh Máu Thánh Chúa Kitô.

Thứ Tư 17/11: 19- Thánh Kinh, Linh Ứng và Sự Thật; 20-21- Thiên Chúa Ngôi Cha là nguồn mạch và nguồn gốc của Lời

Thứ Ba 16/11: 14- Chiều Kích Cánh Chung của Lời Chúa; 15-16 Lời Chúa và Thánh Linh; 17-18- Thánh Truyền và Thánh Kinh

Thứ Hai 15/11: 9- Việc tạo dựng con người; 10- Việc hiện thực Lời Chúa; 11-13 Kitô học về Lời Chúa;

Chúa Nhật 14/11: Tông Huấn về Lời Chúa: Phần I- Lời Thiên Chúa: Vị Thiên Chúa Phát Ngôn 6- Thiên Chúa lên tiếng đối thoại; 7- Vấn đề loại suy về Lời Chúa; 8- Chiều kích vũ trụ của Lời Chúa;

Thứ Bảy 13/11: Đức Thánh Cha Biển Đức XVI - Tông Huấn về Lời Chúa : Dẫn Nhập

Thứ Sáu 12/11: Đức Thánh Cha Biển Đức XVI - Tông Huấn về Lời Chúa : Nội Dung

Thứ Tư 10/11: Giảng Lễ Cung Hiến Thánh Đường và Bàn Thờ The Sagrada Familia ở Barcelona Chúa Nhật 7/11: Tôi coi việc cung hiến ngôi thánh đường Sagrada Familia này là một biến cố có một tầm vóc rất quan trọng, ở vào một thời điểm con người cho rằng họ có thể xây dựng đời sống của ḿnh mà chẳng cần đến Thiên Chúa, như thể Thiên Chúa chẳng liên hệ ǵ với họ cả”

Thứ Ba 9/11: Đức Giáo Hoàng Bin Đức XVI – Hun Từ Triều Kiến Chung Thứ Tư 3/11/2010 Loạt Bài Giáo Lư Giáo Hi Hip Thông Tông Truyn – Bài 122 về Nữ Đan Viện Trưởng Marguerite D’oingt; Viếng Thăm Vương Cung Thánh Đường Santiago de Compostela Thứ Bảy 6/11; Giảng Lễ Năm Thánh Mừng 800 Năm Cung Hiến Đền Compostelian Thánh Giacôbê tại Plaza del Obradoiro Vương Cung Thánh Đường Santiago de Compostela Thứ Bảy 6/11

Thứ Hai 8/11: Đức Thánh Cha Biển Đức XVI - Tông Du Tây Ban Nha 6-7/11/2010: Vấn Đáp trên máy bay sang Tây Ban Nha sáng 6/11/2010 - “Chuyến đi này có hai đề tài. Đề tài về việc hành hương, về việc đang hành tŕnh, và đề tài về sự mỹ, về việc thể hiện chân lư nơi sự mỹ, về việc liên tục giữa truyền thống và canh tân”

Chúa Nhật 7/11: Đức Thánh Cha Biển Đức XVI - Tông Du Tây Ban Nha 6-7/11/2010: Khai Từ ở Phi Trường Quốc Tế Santiago de Compostela Thứ Bảy 6/11 - “Tây Ban Nha và Âu Châu hăy xây dựng hiện tại và hăy dự phóng tương lai trên nền tảng của chân lư đích thực về con người”

Thứ Sáu 5/11: Đức Giáo Hoàng Bin Đức XVI – Hun Từ Triều Kiến Chung Thứ Tư 29/10/2010 Loạt Bài Giáo Lư Giáo Hi Hip Thông Tông Truyn – Bài 121 về Thánh Bridget Thụy Điển

Thứ Tư 3/11: ĐTC Biển Đức XVI - Tông Du Tây Ban Nha 6-7/11/2010: T́nh h́nh Giáo Hội ở Tây Ban Nha

Thứ Ba 2/11: Ṭa Thánh Vatican - Sứ Điệp gửi Tín Đồ Ấn Giáo nhân Lễ Ánh Sáng 5/11/2010; Những Khung Cảnh để học và thực hành hy voịng - Cầu Nguyện như là một Học Đường của niềm Hy Vọng

 

Tháng 10

 

Thứ Bảy 30/10: Đức Thánh Cha Biển Đức XVI: Huấn Từ ngày 28/10/2010 với Tham Dự Viên Đại Hội Thường Niên của Giáo Hoàng Hàn Lâm Viện Khoa Học, chủ đề: “Di Sản Khoa Học của Thế Kỷ 20”: “Các khoa học gia không phải là thành phần tạo nên thế giới này; họ t́m hiểu về nó và cố gắng bắt chước nó”

Thứ Ba 26/10: Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI: Buổi Triều Kiến Chung hằng tuần Thứ Tư 20/10/2010 Loạt Bài Giáo Lư Giáo Hội Hiệp Thông Tông Truyền Bài 120 - Thánh Elizabeth Hung Gia Lợi

Thứ Hai 25/10: “Thiên Chúa đang sống động, và Ngài cần thành phần phục vụ Ngài và mang Ngài đến cho kẻ khác. Trở thành linh mục là những ǵ có ư nghĩa …” Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI – Thư Gửi Các Chủng Sinh 

Chúa Nhật 24/10: Đức Thánh Cha Biển Đức XVI: Sứ Điêp cho Ngày Chúa Nhật Truyền Giáo Thế Giới: “Việc Kiến Tạo Mối Hiệp Thông Giáo Hội là Then Chốt cho Sứ Vụ Truyền Giáo”

Thứ Tư 20/10: Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI: Buổi Triều Kiến Chung hằng tuần Thứ Tư 13/10/2010 Loạt Bài Giáo Lư Giáo Hội Hiệp Thông Tông Truyền Bài 119 - Chân Phước Angela of Foligno

Thứ Bảy 16/10: Đức Thánh Cha Biển Đức XVI ban hành Tự Sắc "Ubicumque et Semper - Ở Hết Mọi Nơi và Măi Măi" Thành Lập Hội Đồng Cổ Vơ Việc Tân Truyền Bá Phúc Âm Hóa

Thứ Sáu 15/10: Mầu Nhiệm Thánh Mu” - “Người Mẹ của Theos, Người Mẹ của Thiên Chúa, là Người Mẹ của Giáo Hi, v́ Mẹ là mẹ của Đấng đến hip nht tt cả lại trong Thân Xác phc sinh ca Người” - Đức Giáo Hoàng Bin Đức XVI – Chia sẻ trong khóa họp chung đầu tiên ca Thượng Nghị Giám Mục Trung Đông Thứ Hai 11/10/2010

Thứ Năm 14/10: Đức Thánh Cha Biển Đức XVI - Bài Giảng khai mạc Thượng Nghị Giám Mục Trung Đông: “Giáo Hội Công Giáo ở Trung Đông. Hiệp Thông và Chứng Từ. Bấy giờ cộng đồng những ai tin tưởng chỉ có một tâm can và một linh hồn”

Thứ Tư 13/10: Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI: Buổi Triều Kiến Chung hằng tuần Thứ Tư 6/10/2010 Loạt Bài Giáo Lư Giáo Hội Hiệp Thông Tông Truyền Bài 118 - Thánh Giêtruđê, “Người Nữ duy nhất gốc Đức quốc được gọi là ‘Cả’”

Thứ Ba 5/10: ĐTC Biển Đức XVI - Thông Điệp Niềm Hy Vọng Cứu Độ: H́nh thái thực sự của niềm hy vọng Kitô giáo

Thứ Sáu 1/10: Đức Thánh Cha Biển Đức XVI: Triều Kiến Chung Thứ Tư 29/9 về Thánh Matilda of Hackeborn, Con Chim Sơn Ca của Thiên Chúa

 

Tháng 9

 

Thứ Năm 30/9: Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI – Thư cho Cuộc Hội Ngộ Thế Giới Các Gia Đ́nh lần VII – 2012 ở Milan Ư quốc

Thứ Tư 29/9: Đức Thánh Cha Biển Đức XVI: Triều Kiến Chung Thứ Tư 15/9 về Thánh Clara Assisi

Thứ Ba 28/9: Đức Thánh Cha Biển Đức XVI Tông Du Hiệp Vương Quốc: Tân Chân Phước John Henry Newman

Thứ Hai 27/9: Đức Thánh Cha Biển Đức XVI tường tŕnh tổng kết chuyến tông du Hiệp Vương Quốc

Chúa Nhật 26/9: Đức Thánh Cha Biển Đức XVI Tông Du Hiệp Vương Quốc: tạ từ và được Thủ Tướng Hiệp Vương Quốc tạ từ:

Thứ Bảy 25/9: Đức Thánh Cha Biển Đức XVI Tông Du Hiệp Vương Quốc với Hội Đồng Giám Mục Hiệp Vương Quốc

Thứ Sáu 24/9: Đức Thánh Cha Biển Đức XVI Tông Du Hiệp Vương Quốc với đại diện các giới trần thế

Thứ Năm 23/9: Đức Thánh Cha Biển Đức XVI Tông Du Hiệp Vương Quốc về vấn đề tôn giáo với đại diện các tôn giáo

Thứ Tư 22/9: Đức Thánh Cha Biển Đức XVI Tông Du Hiệp Vương Quốc: Vấn đề đại kết Kitô giáo

Thứ Ba 21/9: Đức Thánh Cha Biển Đức XVI Tông Du Hiệp Vương Quốc: Bài Giảng Lễ Thứ Bảy 18/9/2010

Thứ Hai 20/9: Đức Thánh Cha Biển Đức XVI Tông Du Hiệp Vương Quốc: Về Đức Hồng Y Tân Chân Phước John Henry Newman

Chúa Nhật 19/9: Đức Thánh Cha Biển Đức XVI Tông Du Hiệp Vương Quốc: Thứ Năm 16/9 Giảng lễ 16/9/2010; Đức Thánh Cha Biển Đức XVI Tông Du Hiệp Vương Quốc Thứ Năm 16/9 Huấn Dụ Thày Cô, Tu Sĩ và Học Sinh

Thứ Bảy 18/9: Đức Thánh Cha Biển Đức XVI Tông Du Hiệp Vương Quốc 16-19/9/2010: Thứ Năm 16/9

Vấn Đáp trên máy bay với Giới Truyền Thông về Chuyến Tông Du Hiệp Vương Quốc

Thứ Sáu 17/9: Đức Thánh Cha Biển Đức XVI Tông Du Hiệp Vương Quốc 16-19/9/2010: Thứ Năm 16/9 tại Dinh Holyroodhouse ở Edinburgh - Nữ Hoàng Elizabeth II ngỏ lời nghênh đón Đức Thánh Cha và Đức Thánh Cha đáp từ cùng Nữ Hoàng Elizabeth II - Hiện t́nh Giáo Hội ở Hiệp Vương Quốc

Thứ Năm 16/9: Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI – Hun Từ Triều Kiến Chung Thứ Tư 4/8/2010 về Thánh Tarcisius

Thứ Tư 15/9: Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI - Buổi Triều Kiến Chung Thứ Tư 18/8/2010: Thánh Giáo Hoàng Piô X

Thứ Ba 14/9: Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI - Buổi Triều Kiến Chung Thứ Tư 25/8/2010: Thánh Âu Quốc Tinh, Vị Thánh Khao Khát Chân Lư

Thứ Hai 13/9: Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI – Huấn Từ Triều Kiến Chung Thứ Tư 8/9/2010 Loạt Bài Giáo Lư Giáo Hội Hiệp Thông Tông Truyền – Bài 115 về Thánh Hildegard of Bingen - giáo huấn

Chúa Nhật 12/9: Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI – Huấn Từ Triều Kiến Chung Thứ Tư 1/9/2010 Loạt Bài Giáo Lư Giáo Hội Hiệp Thông Tông Truyền – Bài 114 về Thánh Hildegard of Bingen, một nữ tu kín và là một nhà thần bí

Thứ Năm 9/9: Ṭa Thánh Vatican – Về “Ngày Đốt Sách Kinh Koran” Hồi Giáo

Chúa Nhật 5/9: «Được vun trồng và xây đắp trong Chúa Giêsu Kitô, anh em hăy vững mạnh tin tưởng» - Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI - Sứ Điệp thường niên cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới thứ XXVI 2011

Thứ Bảy 4/9: Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI: «Đâu là căn gốc» của mầu nhiệm Mông Triệu? – V́ «Mẹ tin tưởng và sống một cách đặc biệt ‘đệ nhất’ phúc đức, phúc đức tin tưởng» - «i Mẹ Maria được mông triu về trời, hoàn toàn thông phn vào cuc phc sinh ca Con Mẹ, chúng ta chiêm ngắm vic hin thc hóa loài người to sinh theo ‘thế giới ca Thiên Chúa’ này”. ; Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI: «được mông triệu về trời, Mẹ đă không thôi sứ vụ của Mẹ trong việc chuyển cầu và cứu độ»

Thứ Sáu 3/9: ĐTC Biển Đức XVI: «Tại sao Kitô hữu chúng ta lại ca ngợi một dụng cụ của việc hành h́nh, một dấu hiệu của khổ đau, một thứ thua bại và thất bại» - «Thế giới này cần đến Thập Giá… Một thế giới không có Thập Giá sẽ là một thế giới vô vọng».

 

Tháng 8

 

Thứ Ba 31/8: Ṭa Thánh Vatican - Sứ Điệp gửi Tín Đồ Hồi Giáo Thế Giới nhân dịp kết thúc Mùa Chay Tịnh Ramadan: “Tín hữu Kitô giáo và Hồi giáo: Hăy cùng nhau thắng vượt bạo lực giữa các tín đồ thuộc những tôn giáo klhác nhau”

 

Tháng 7

 

Thứ Bảy 31/7: Vatican đă bác bỏ nhiều đ̣i hỏi phi lư từ phía Việt Nam như thế nào trong Phiên họp hỗn hợp ṿng 2 tại Vatican

Thứ Ba 27/7: Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI - Buổi Triều Kiến Chung Thứ Tư 7/7/2010 - Bài 113 về Giáo Lư Giáo Hội Hiệp Thông Tông Truyền: Chân Phước Duns Scotus

Thứ Ba 6/7: Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ - Vấn đề phá thai trong trường hợp v́ lư do sức khỏe của thai mẫu

Thứ Sáu 2/7: Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI – Triều Kiến Chung Thứ Tư 30/6/2010 về Thánh Linh Mục

Joseph Cafasso

 

Tháng 6

 

Thứ Tư 30/6: Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI: Bài Giảng trong Giờ Kinh Thần Vụ Tối Áp Lễ Thánh Phêrô và Phaolô 28/6/2010 ở Đền Thờ Thánh Phaolô Ngoại Thành ; “Công an cộng sản” đột xuất và ngang nhiên hoạt động giữa một thế giới đầy tự do văn minh

Thứ Hai 28/6: Ṭa Thánh Thông Báo về cuộc họp thứ hai của Nhóm Làm Việc Chung giữa Ṭa Thánh và Việt Nam

Thứ Sáu 25/6: Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI: Buổi Triều Kiến Chung hằng tuần Thứ Tư 23/6/2010 – Loạt Bài Giáo Lư Giáo Hội Hiệp Thông Tông Truyền – Bài 111: Thánh Thomas Aquinas - Tổng Luận Thần Học

Thứ Năm 17/6: Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI: Buổi Triều Kiến Chung hằng tuần Thứ Tư 16/6/2010 – Loạt Bài Giáo Lư Giáo Hội Hiệp Thông Tông Truyền – Bài 111: Thánh Thomas Aquinas - Triết Lư Thần Học

Thứ Sáu 11/6: Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI – Triều Kiến Chung Thứ Tư 9/6/2010 về chuyến tông du Cyprus

Thứ Bảy 5/6: Đức Thánh Cha Biển Đức XVI: Tông Du Cyprus 4-6/6/2010: Bối Cảnh và Lịch Sử Giáo Hội ở Cyprus

Thứ Sáu 4/6: Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI: Buổi Triều Kiến Chung hằng tuần Thứ Tư 2/6/2010 – Loạt Bài Giáo Lư Giáo Hội Hiệp Thông Tông Truyền – Bài 110: Thánh Thomas Aquinas - Tiểu Sử

Thứ Ba 1/6: Nhân Quyền và Giáo Hội

 

Tháng 5

 

Chúa Nhật 30/5: Ṭa Thánh Vatican - Sứ Điệp Mừng Ngày Phật Đản gửi Phật Tử Thế Giới: “Chớ ǵ cùng nhau chúng ta cổ vơ một mối liên hệ lành mạnh giữa con người và môi trường.”

Thứ Sáu 27/5: Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI – Huấn Từ Triều Kiến Chung Thứ Tư 26/5/2010 về Sứ Vụ Dẫn Dắt của Linh Mục: “Đường lối của Chúa Giêsu về việc quản trị không phải là đường lối của việc thống trị, thế nhưng nó là vấn đề phục vụ khiêm tốn và yêu thương của việc rửa chân, và vai tṛ vương đế của Chúa Kitô trên vũ trụ không phải là một thứ vinh thắng trần gian, mà đạt đến tột đỉnh của ḿnh trên cây thập tự giá, một thập giá trở thành phán quyết đối với thế giới và là điểm qui chiếu cho việc thi hành quyền bính thực sự cho thấy đức bác ái mục vụ.

Thứ Tư 26/5: Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI: Bài Giảng Chúa Nhật Hiện Xuống 23/5/2010 ở Đền Thờ Thánh Phêrô – “Xin hăy đến, Lạy Chúa Thánh Linh! Xin hăy đốt lửa t́nh yêu của Chúa trong chúng con!

Thứ Ba 25/5: Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI: Huấn Từ Lạy Nữ Vương Chúa Nhật Hiện Xuống 23/5/2010 - “Không có Giáo Hội nếu thiếu Hiện Xuống”

Thứ Bảy 22/5: Đức Thánh Cha Biển Đức XVI Tông Du Bồ Đào Nha - Fatima 11-14/5/2010: "Cùng Mẹ chúng con tiến bước trong hy vọng"

Thứ Sáu 21/5: Đức Thánh Cha Biển Đức XVI Chia sẻ cảm nghiệm Tông Du Bồ Đào Nha và Fatima Thứ Tư ngày 19/5/2010 – “Khẩu hiệu của tôi cho chuyến tông du mục vụ Bồ Đào Nha là ‘Khôn Ngoan và Sứ Vụ’ và ở Fatima Đức Trinh Nữ Maria mời gọi chúng ta hăy hy vọng tiến bước”.

Thứ Năm 20/5: Đức Thánh Cha Biển Đức XVI Tông Du Bồ Đào Nha và Fatima 11-14/5/2010: Lời Nguyện cầu cùng Mẹ Maria ở Quảng Trường Đền Thánh Fatima Thứ Tư ngày 12/5/2010 

Thứ Tư 19/5:  Đức Thánh Cha Biển Đức XVI Tông Du Bồ Đào Nha và Fatima 11-14/5/2010: Lời tạ từ lên đường ở Phi Trường Thứ Sáu ngày 14/5/2010 – “Chớ ǵ quốc gia vinh quang này tiếp tục thể hiện tinh thần cao cả, cảm quan sâu xa về Thiên Chúa và hướng về t́nh đoàn kết được chi phối bởi những nguyên tắc và các thứ giá trị thấm đẫm nhân bản Kitô giáo”; Đức Thánh Cha Biển Đức XVI Tông Du Bồ Đào Nha và Fatima 11-14/5/2010: Bài Giảng trong Thánh Lễ ở Quảng Trường Av. dos Aliados Square, Porto  Thứ Sáu ngày 14/5/2010 – “Anh chị em cần phải cùng với tôi trở nên chứng nhân cho việc Chúa Giêsu phục sinh”; Đức Thánh Cha Biển Đức XVI Tông Du Bồ Đào Nha và Fatima 11-14/5/2010: Diễn Từ với Giới Văn Hóa ở Trung Tâm Văn Hóa Belém, Lisbon Thứ Tư ngày 12/5/2010 – “Anh chị em hăy cống hiến những ǵ là mỹ lệ, thế nhưng trước hết hăy làm cho đời sống của anh chị em thành những nơi chốn của sự mỹ”; Đức Thánh Cha Biển Đức XVI Tông Du Bồ Đào Nha và Fatima 11-14/5/2010: Huấn Từ trong buổi lần hạt Mân Côi ở Nguyện Đường Linh Địa Fatima tối Thứ Năm ngày 13/5/2010 – “Ở nơi đây là chỗ chúng ta được Mẹ lập đi lập lại là hăy lần hạt mân côi, chúng ta hăy để ḿnh được lôi cuốn bởi các mầu nhiệm của Chúa Kitô, các mầu nhiệm mân côi của Mẹ Maria”; Đức Thánh Cha Biển Đức XVI Tông Du Bồ Đào Nha và Fatima 11-14/5/2010: Ngỏ lời cùng các vị Giám Mục Bồ Đào Nha ở Conference Hall of the "Casa Nossa Senhora do Carmo" - Fatima  Thứ Năm ngày 13/5/2010 - "Thánh Linh lại đang tạo nên một mùa xuân mới ra sao khi Ngài làm bừng lên nơi giới trẻ cũng như nơi thành phần người lớn niềm vui được là Kitô hữu, được sống trong Giáo Hội là Thân Ḿnh sống động của Chúa Kitô".

Thứ Ba 18/5: Đức Thánh Cha Biển Đức XVI Tông Du Bồ Đào Nha và Fatima 11-14/5/2010: Bài Giảng trong Thánh Lễ ở Terreiro do Paço of Lisbon Thứ Ba 11/5/2010 – “Bồ Đào Nha đă chiếm được một chỗ vinh quang giữa các quốc gia về việc phục vụ truyền bá đức tin: ở khắp năm châu đều có các giáo hội địa phương bắt nguồn từ hoạt động của các nhà truyền giáo của Bồ Đào Nha; Đức Thánh Cha Biển Đức XVI Tông Du Bồ Đào Nha và Fatima 11-14/5/2010: Khai từ khi được nghênh đón tại Phi Trường Quốc tế Lisbon Portela Thứ Ba 11/5/2010 – “Trinh Nữ Maria từ trời xuống để nhắc nhở chúng ta về các sự thật Phúc Âm là những ǵ kiến tạo nguồn mạch hy vọng cho nhân loại đang quá thiếu thốn yêu thương và niềm hy vọng cứu độ

Thứ Hai 17/5: Đức Thánh Cha Biển Đức XVI Tông Du Bồ Đào Nha và Fatima 11-14/5/2010: Phỏng Vấn trên máy bay hôm Thứ Ba 11/5/2010 về t́nh h́nh sống đạo ở Bồ Đào Nha, t́nh h́nh khủng hoảng kinh tế ở Âu Châu và Bí Mật Fatima phần 3 liên quan tới Giáo Hội – “cần đến một cuộc khổ nạn của Giáo Hội, một cuộc khổ nạn dĩ nhiên được phản ảnh nơi con người của vị Giáo Hoàng, mà Giáo Hoàng là vị đại diện cho Giáo Hội và v́ thế các nỗi khổ đau của Giáo Hội đă được loan báo”

Thứ Bảy 15/5: Đức Thánh Cha Biển Đức XVI Tông Du Bồ Đào Nha và Fatima 11-14/5/2010: Bài Giảng ở Quảng Trường Đền Thánh Đức Mẹ Fatima ngày Thứ Năm 13/5/2010: “Chúng ta sẽ lầm lạc khi nghĩ rằng vai tṛ ngôn sứ của Fatima đă hoàn tất”

Thứ Tư 12/5: Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI: Huấn Từ Lạy Nữ Vương Chúa Nhật VI Phục Sinh 9/5/2010 về Tháng Hoa, Mẹ Tuyệt Mỹ và Tông Du Fatima; Đức Thánh Cha Biển Đức XVI – Tông Du Fatima Bồ Đào Nha 11-14/5/2010: Những chi tiết bên lề

Thứ Hai 10/5: Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI – Huấn Từ Triều Kiến Chung Thứ Tư 5/5/2010 về Sứ Vụ Thánh Hóa của Linh Mục: "Hết mọi vị tư tế đều biết rơ rằng ngài là một khí cụ cần thiết cho tác động cứu độ của Thiên Chúa"

Chúa Nhật 9/5: Linh Mục Giảng Dạy

Thứ Năm 6/5: Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI – Cảm Nhận về Tấm Khăn Liệm ở Turin Chúa Nhật 2/5/2010 “Tấm Khăn Liệm là ‘Mầu Nhiệm của Ngày Thứ Bảy Thánh’

Thứ Tư 5/5: Truyền thông trong Giáo hội: thiết lập một nền văn hóa của sự minh bạch

Thứ Ba 4/5: Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI – Huấn Từ Triều Kiến Chung Thứ Tư 28/4/2010 về Hai Vị Linh Mục Thánh Trong Thế Kỷ 19: Thánh Leonard Murialdo và Thánh Joseph Benedict Cottolengo.

Thứ Bảy 1/5: Ấn Tượng Malta

 

Tháng 4

 

Thứ Bảy 24/4: Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI Tông Du Malta 17-18/4/2010 – Những Lời Nghênh Đón và Tạ Từ Ngài của Tổng Thống Malta George Abela: “Chính Đức Thánh Cha đă cung cấp cho chúng con những thứ dự trữ chúng con cần, những tặng ân mà chỉ có Vị Chủ Chăn của chúng con mới có thể ban phát”.

Thứ Sáu 23/4: Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI – Triều Kiến Chung Thứ Tư 21/4/2010 Chia sẻ về Chuyến Tông Du Malta 17-18/4/2010: “Lịch sử 2000 năm của dân tộc này là những ǵ bất khả tách rời với đức tin Công giáo, một đức tin nổi bật nơi văn hóa và truyền thống tập tục của họ”.

Thứ Năm 22/4: Đức Thánh Cha Biển Đức XVI Tông Du Malta 17-18/4/2010 – Huấn Từ Giới Trẻ Chúa Nhật 18/4: Ở Malta đây, các bạn đang sống trong một xă hội sâu xa đức tin và các thứ giá trị Kitô giáo. Đức Thánh Cha Biển Đức XVI Tông Du Malta 17-18/4/2010 – Những lời tạ từ Chúa Nhật 18/4: “Hăy sống xứng đáng là những người con nam nữ của Thánh Phaolô!”

Thứ Tư 21/4: Đức Thánh Cha Bin Đức XVI Tông Du Malta 17-18/4/2010 - Bài Ging Chúa Nht 18/4: Hăy bảo tŕ đức tin và các thứ giá trị được tổ phụ của anh chị em là Tông Đồ Phaolô truyền đạt cho anh chị em”.

Thứ Ba 20/4: Đức Thánh Cha Biển Đức XVI Tông Du Malta 17-18/4/2010 - Bài Khai Từ Thứ Bảy 17/4: “Những hải đảo này đă đóng một vai tṛ chính yếu trong việc phát triển về chính trị, tôn giáo và văn hóa của Âu Châu, Cận Đông và Bắc Phi; Đức Thánh Cha Biển Đức XVI Tông Du Malta 17-18/4/2010 – Ngỏ Lời tại Hang Động Thánh Phaolô Thứ Bảy 17/4: “Trong dự án của Thiên Chúa, Thánh Phaolô đă trở thành tổ phụ đức tin Kitô giáo của anh chị em”

Thứ Hai 19/4: Đức Thánh Cha Biển Đức XVI Tông Du Malta – Tại sao? (Phỏng vấn trên chuyến bay sang Malta Thứ Bảy 17/4/2010)

Chúa Nhật 18/4: Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI: Buổi Triều Kiến Chung hằng tuần Thứ Tư 14/4/2010 – Loạt Bài Giáo Lư về Năm Cho Linh Mục - Bài 1: Vai Tṛ Giảng Dạy của Linh Mục

Thứ Sáu 16/4: Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI – Huấn T Triều Kiến Chung Th Tư 7/4/2010 về Tin Mừng Phục Sinh

Thứ Năm 15/4: Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI: Bài Giảng Thứ Năm Tuần Thánh 1/4/2010 ở Đền Thờ Gioan Laterano về Lời Nguyện Tư Tế kết Bữa Tiệc Ly

Thứ Tư 14/4: ĐTC Biển Đức XVI - Loạt Bài Giáo Lư Giáo Hội Hiệp Thông Tông Truyền - 24/3/2010 Bài 109 vể Thánh Albetô Cả

Thứ Ba 13/4: Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI: Huấn Từ Lạy Nữ Vương Chúa Nhật II Phục Sinh 11/4/2010

Thứ Hai 12/4: Đức Giáo Hoàng Bin Đức XVI: Bài Ging Lễ Vọng Phc Sinh 3/4/2010 – Không có vấn đề chữa lành sự chết. Chúa Kitô là cây sự sống, một lần nữa ở trong tầm tay của chúng ta.”

Thứ Bảy 3/4: Đức Thánh Cha Biển Đức XVI: Thông Điệp Hy Vọng Cứu Độ - Việc Biến Đổi của niềm Hy Vọng Tin Tưởng Kitô giáo nơi thời đại tân tiến

Thứ Năm 2/4: Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI: Bài Giảng Thứ Hai Tuần Thánh 29/3/2010 Tưởng Niệm trước 5 Năm Qua Đời (2/4/2005) của Vị Tiền Nhiệm Gioan Phaolô II: “Ngài làm lan tỏa trên thế gii mùi thơm của t́nh yêu Thiên Chúa”.

 

Tháng 3

 

Thứ Tư 31/3: Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI – Bài Giảng Chúa Nhật Lễ Lá 28/3/2010 trong Ngày Giới Trẻ Thế Giới thứ XXV - "Chúa Giêsu đi trước mọi người lên Giêrusalem"

Chúa Nhật 28/3: Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II: Tông Thư gửi Giới Trẻ 1985: Lạy Thày Nhân Lành, Tôi Phải Làm Ǵ Để Được Hưởng Sự Sống Đời Đời?”  -15- Một Tương Lai đầy thử thách; 16- Lời Nhắn Nhủ Cuối

Thứ Bảy 27/3: Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II: Tông Thư gửi Giới Trẻ 1985: Lạy Thày Nhân Lành, Tôi Phải Làm Ǵ Để Được Hưởng Sự Sống Đời Đời?”  -14 -Tuổi Trẻ là Phát Triển; ĐTC Biển Đức XVI - Loạt Bài Giáo Lư Giáo Hội Hiệp Thông Tông Truyền - 17/3/2010 Bài 108 vể Thánh Bonaventura - Khoa Thần Học Thập Giá

Thứ Sáu 26/3: Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II: Tông Thư gửi Giới Trẻ 1985: Lạy Thày Nhân Lành, Tôi Phải Làm Ǵ Để Được Hưởng Sự Sống Đời Đời?”  -12- Tài Năng và các Viêc Làm; 13- Tự Luyện Thân và các Mối Nguy

Thứ Năm 25/3: Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II: Tông Thư gửi Giới Trẻ 1985: Lạy Thày Nhân Lành, Tôi Phải Làm Ǵ Để Được Hưởng Sự Sống Đời Đời?”  -10- Bí Tích Hôn Nhân Cao Cả; 11- Di Sản

Thứ Tư 24/3: Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II: Tông Thư gửi Giới Trẻ 1985: “Lạy Thày Nhân Lành, Tôi Phải Làm Ǵ Để Được Hưởng Sự Sống Đời Đời?”  - Dự Án cho Cuộc Sống và Ơn Gọi Kitô hữu;

Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI: Hun Từ Truyền Tin Chúa Nht V Mùa Chay 21/3/2010 v

Công Lư cao cả là t́nh yêu thương

Thứ Ba 23/3: Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II: Tông Thư gửi Giới Trẻ 1985: “Lạy Thày Nhân Lành, Tôi Phải Làm Ǵ Để Được Hưởng Sự Sống Đời Đời?”  - Hăy theo Tôi

Thứ Hai 22/3: Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II: Tông Thư gửi Giới Trẻ 1985: “Lạy Thày Nhân Lành, Tôi Phải Làm Ǵ Để Được Hưởng Sự Sống Đời Đời?”  - Chúa Giêsu tŕu mến nh́n anh ta.

Chúa Nhật 21/3: Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II: Tông Thư gửi Giới Trẻ 1985: 5- “Lạy Thày Nhân Lành, Tôi Phải Làm Ǵ Để Được Hưởng Sự Sống Đời Đời?” - Vấn nạn về sự sống đời đời; 6- về luân lư và lương tâm

Thứ Bảy 20/3: Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II: Tông Thư gửi Giới Trẻ 1985: “Lạy Thày Nhân Lành, Tôi Phải Làm Ǵ Để Được Hưởng Sự Sống Đời Đời?” - Tuổi Trẻ là một Kho Tàng; Thiên Chúa là T́nh Yêu

Thứ Sáu 19/3: Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II: Tông Thư gửi Giới Trẻ 1985: “Lạy Thày Nhân Lành, Tôi Phải Làm Ǵ Để Được Hưởng Sự Sống Đời Đời?” - Năm Giới Trẻ Quốc Tế và Chúa Giêsu nói với Bạn Trẻ

Thứ Tư 16/3: Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI – Sứ Điệp thường niên cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới thứ XXV, Chúa Nhật Lễ Lá 28/3/2010: “Lạy Thày Nhân Lành, Tôi Phải Làm Ǵ Để Được Hưởng Sự Sống Đời Đời?”

Thứ Hai 15/3: Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI: Hun Từ Truyền Tin Chúa Nht IV Mùa Chay 14/3/2010 v

Hai Người Con và T́nh Trạng Liên Hệ Với Chúa

Thứ Bảy 13/3: ĐTC Biển Đức XVI - Loạt Bài Giáo Lư Giáo Hội Hiệp Thông Tông Truyền - 10/3/2010 Bài 107 vể Thánh Bonaventura - Quan Điểm về Lịch Sử

Thứ Tư 10/3: Đức Giáo Hoàng Bin Đức XVI - Sứ Điệp thường niên cho Ngày Thế Giới Cu Cho Ơn Gi Năm Thứ 47, 24/5//2010, Chúa Nhật Chúa Chiên Lành - Chứng Từ Khơi Động Ơn Gọi

Thứ Hai 8/3: Đc Giáo Hoàng Biển Đức XVI: Hun Từ Truyền Tin Chúa Nht III Mùa Chay 7/3/2010 v khổ đau Chúa để xẩy ra

Thứ Sáu 5/3: ĐTC Biển Đức XVI - Loạt Bài Giáo Lư Giáo Hội Hiệp Thông Tông Truyền - 3/3/2010 Bài 106 vể Thánh Bonaventura - Cuộc Đời và Con Người

Thứ Tư 3/3: ĐTC Biển Đức XVI - Loạt Bài Giáo Lư Giáo Hội Hiệp Thông Tông Truyền - Bài 105 vể Thánh Anton Padua

Thứ Hai 1/3: Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI: Hun Từ Truyền Tin Chúa Nht II Mùa Chay 28/2/2010 về Biến H́nh - “Biến cố Biến H́nh đặc bit này là một phn khích theo Chúa Giêsu”

 

Tháng 2

 

Thứ Sáu 26/2: Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI – Huấn Từ Triều Kiến Chung Thứ Tư 17/2/2010 về Hành Tŕnh Mùa Chay theo ư nghĩa của hai công thức xức tro

Thứ Năm 25/2: ĐTC Biển Đức XVI - Loạt Bài Giáo Lư Giáo Hội Hiệp Thông Tông Truyền - Bài 104 vể Thánh Đaminh

Thứ Tư 24/2: Đức Giáo Hoàng Bin Đức XVI: Hun Từ Truyền Tin Chúa Nht I Mùa Vng 21/2/2010: “Mùa Chay là một cuc ‘tĩnh tâm’ dài, trong đó, chúng ta tr về vi bn thân ḿnh và lng nghe tiếng nói ca Thiên Chúa hu chế ngự các chước cám dỗ ca Tên Gian Ác và t́m thy sự tht về bn thân ca chúng ta”. 

Chúa Nhật 21/2: Đức Giáo Hoàng Bin Đức XVI: Bài Ging Thứ Tư Lễ Tro 17/2/2010 ở Đền Thờ Thánh Sabina trên Đồi Aventine: “’Chay tnh’, ‘khóc lóc’, ‘than van’ (cf. Joel 2:12) và hết mi vic bày tỏ ḷng thống hi chỉ có giá trị trước nhan Chúa nếu nó là du hiu ca nhng tâm hn ăn năn”.

Thứ Năm 18/2: ĐTC Biển Đức XVI - Loạt Bài Giáo Lư Giáo Hội Hiệp Thông Tông Truyền - Bài 103 vể Thánh Phanxicô Khó Khăn

Thứ Tư 17/2: TMSS 493 - Chay Tịnh Bố Thí

Chúa Nhật 14/2: Đức Thánh Cha Biển Đức XVI - Sứ Điệp Mùa Chay 2010: “Đức Công Chính của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi nim tin vào Chúa Giêsu Kitô” (cf Rm 3:21-22)

 

Tháng 1

 

Thứ Bảy 29/1: ĐTC Biển Đức XVI - Phải chăng niềm hy vọng của Kitô giáo là những ǵ duy cá nhân?

Thứ Năm 28/1: ĐTC Biển Đức XVI - Sứ Điệp cho Ngày Thế Giới Truyền Thông 2010: "Linh Mục và Thừa Tác Mục Vụ trong Một Thế Giới về Con Số: Các Tân Phương Tiện Truyền Thông Phục Vụ Lời Chúa"

Thứ Ba 26/1: Đức Thánh Cha Biển Đức XVI với Đại Hội Thánh Bộ Tín Lư Đức Tin Thứ Sáu 15/1

Chúa Nhật 24/1: Đức Giáo Hoàng Bin Đức XVI – Hun Từ cho Tuần Lễ Cầu Cho Hip Nht Kitô Giáo 18-25/1/2010 về Chủ Đề: “Các Con là nhân chứng về những điều ấy”

Thứ Bảy 22/1: TMSS 489 - Đức Thánh Cha Biển Đức XVI - Vị Giáo Hoàng Đại Kết Kitô Giáo

Thứ Năm 21/1: Đức Thánh Cha Biển Đức XVI tại Hội Đường Do Thái ở Rôma Chúa Nhật 17/1/2010: “Các Kitô hữu và người Do Thái chia sẻ một gia sản thiêng liêng chung ở một mức độ dồi dào”

Thứ Ba 19/1: Đức Thánh Cha Biển Đức XVI - Loạt Bài Giáo Lư về Giáo Hội Hiệp Thông Tông Truyền: Bài Giáo Lư 102 ngày Thứ Tư 13/1/2010 về Những Hội Ḍng Hành Khất

Thứ Hai 18/1: Đức Thánh Cha Biển Đức XVI - Loạt Bài Giáo Lư về Giáo Hội Hiệp Thông Tông Truyền: Bài Giáo Lư 101 ngày Thứ Tứ 30/12/2009 về Peter Lombard

Thứ Sáu 15/1: “Tôi chia sẻ mối quan tâm gia tăng gây ra bi vic phn kháng về kinh tế và chính trị trong việc chiến đấu chng li vic suy thoái ca môi trường - Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI với Ngoại Giao Đoàn Các Nước Bang Giao với Ṭa Thánh ngày Thứ Hai 11/1/2010

Thứ Ba 12/1: Đức Thánh Cha Biển Đức XVI - Bài Giảng Tất Niên 31/12/2009

Thứ Bảy 9/1: Thiên Nhiên Tạo Vật

Thứ Sáu 8/1: ĐTC Biển Đức XVI - Huấn Từ Truyền Tin Lễ Hiển Linh

Thứ Hai 4/1: Đức Giáo Hoàng Bin Đức XVI chúc mng Giáng Sinh Giáo Triều Rôma ngày 21/12/2009 ở Sảnh Đường Clementine về nhng biến cố chính yếu tiêu biu cho Giáo Hi Hin Thế toàn Năm 2009

Chúa Nhật 3/1: ĐTC Biển Đức XVI - Huấn Từ Truyền Tin Lễ Mẹ Thiên Chúa về Sứ Điệp Ḥa B́nh; Giáo Hội Hiện Thế trong Năm 2010

Thứ Bảy 2/1: ĐTC Biển Đức XVI - Bài Giảng Lễ Đêm Giáng Sinh:“’Một con trẻ đă được sinh ra cho chúng ta, một người con đă được ban cho chúng ta’… Nếu nó là những ǵ chân thật th́…”

Thứ Sáu 1/1: Sứ Điệp Giáng Sinh 2009