GIÁO HỘI HIỆN THẾ

 

 

CÁC BÀI GIẢNG PHỤNG VỤ 2016

ĐTC Phanxicô - Giảng lễ Đức Mẹ Guadalalupe 12/12

ĐTC Phanxicô - Giảng Lễ Chúa Kitô Vua Bế Mạc Năm Thánh Thương Xót 2016 Chúa Nhật 20/11

 ĐTC Phanxicô - Giảng Lễ Tấn Phong Các Tân Hồng Y Thứ Bảy 19/11

Giảng lễ Năm Thánh Thương Xót của thành phần bị loại trừ Chúa Nhật 13/11

ĐTC Phanxicô: Giảng lễ và huấn từ Truyền Tin cử hành Năm Thánh Thương Xót cho thành phần tù nhân Chúa Nhật 6/11

Đức Thánh Cha Phanxicô giảng lễ phong thánh cho Chân Phước Têrêsas Calcutta Chúa Nhật 4/9

Đức Thánh Cha Phanxicô:  Bài Giảng và Huấn Từ Truyền Tin Lễ Thánh Phêrô và Phaolô 29/6/2016

Đức Thánh Cha Phanxicô - Bài Giảng Lễ Thánh Thần Hiện Xuống Chúa Nhật 15/5/2016

 Đức Thánh Cha Phanxicô: Lễ Lòng Thương Xót Chúa Chúa Nhật 3/4

Đức Thánh Cha Phanxicô: Bài Giảng Lễ Vọng Phục Sinh Đêm Thứ Bảy 26/3/2016 và Sứ Điệp Phục Sinh cho Thành Rôma và cho Thế Giới 27/3/2016

Đức Thánh Cha Phanxicô - Bài Giảng lễ Truyền Dầu và Rửa Chân những người tỵ nạn Thứ Năm 24/3

 Đức Thánh Cha Phanxicô - Bài Giảng Lễ Lá Đầu Tuần Thánh và Huấn Từ Truyền Tin về Ngày Giới Trẻ 31 - Chúa Nhật 20/3

 Đức Thánh Cha Phanxicô - Chủ Sự Cử Hành Việc Thống Hối 24 Giờ Cho Chúa trong Năm Thánh Tình Thương Thứ Sáu ngày 4/3/2016;

Đức Thánh Cha Phanxicô - Bài giảng Lễ Ngai Tòa Phêrô Năm Thánh Tình Thương Thứ Hai 22/2/2016

Đức Thánh Cha Phanxicô - Bài Giảng Thứ Tư Lễ Tro 10/2/2016

Đức Thánh Cha Phanxicô - Bài Giảng về Hiệp Nhất Kitô Giáo là Ơn Ban của Tình Thương Thiên Chúa Thứ Hai 25/1

 Đức Thánh Cha Phanxicô - Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa Chúa Nhật 10/11/2015

Đức Thánh Cha Phanxicô - Lễ Mẹ Thiên Chúa: Hai Bài Giảng Thứ Sáu 1/1