HậnThù Quyết Thắng

Kính Dâng

Trái Tim Nhiễm Nguyên Tội

Mẹ Đồng Công Maria

để

"Ngợi Khen:

 Thiên Chúa Đấng Toàn Năng

Đă Làm Cho Mẹ những Sự Trọng Đại,

Danh Ngài Thánh"

(Lc 1: 46, 49)

 


 

Nội dung

 

Lời Cho Cuốn Sách: Nhập Cuộc

 

Phần Một: Tận Thế

 

    1.          Nhận Biết Dấu Chỉ Thời Đại 

    2.          Hiện Tượng Thế Giới Hấp Hối 

    3.          Hiện Tượng Rạng Đông Cứu Rỗi

    4.          Sự Kiện Giáo Hội Canh Tân

    5.          Sự Việc Đón Mừng Năm 2000

    6.          T́nh H́nh Đại Kết Nên Một

    7.          Thời Điểm Tận Cùng Thế Giới

 

Phần Hai: Hận Thù

 

    8.          Bóng Tối TămThiên Thần Sa Đọa

    9.          Con Khổng Long – Tinh Thần Satan

    10.        Con Cựu Xa - Hội Kín Tam Điểm

    11.        Hai Mănh ThúDuy Nhân Bản

    12.       Đại Điếm Đô - Trật Tự Thế Giới Mới

    13.        Một Ngàn NămÂm Mưu Satan

    14.        Chết Lần Hai Mật La Salette; Phong Trào Thời Mới

 

Phần Ba: Quyết Thắng

 

    15.      Biến Cố Fatima

    16.      Mật Fatima

    17.      Sứ Điệp Fatima

    18.      "Ta Đức Mẹ Mân Côi"

    19.      Thiếu Nhi Fatima

    20.      Hiệp Trái Tim Me

    21.      "Ngợi Khen Chúa

 

Tổng Kết: Maria Mùa Xuân Muôn Thuở

 

    Mùa Xuân Trước Nguyên Tội 

    Mùa Xuân Sau Nguyên Tội

    Mùa Xuân Maria

    Mùa Xuân Viên Măn

    Mùa Xuân Trời Đất Mới

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL