ƠN GỌI LÀM NGƯỜI

 

NHÂN BẢN KITÔ GIÁO

 

HẠNH PHÚC LÀ VIÊN MÃN YÊU THƯƠNG

1. Tổng Quan và Nhập Ðề

2. Hữu Thể Con Người

3. Hiện Thể Con Người

4. Chân

5. Thiện

6. Mỹ

7. Thứ Tha

8. Chia Sẻ

9. Hiệp Nhất

10. Công Chính

Phụ Bản 1. Hôn Nhân: Ðồng Tế Mầu Nhiệm Yêu Thương

Phụ Bản 2. Hôn Nhân: Người Tình Không Chân Dung- Vũ Ðiệu Ân Tình Thánh

Phụ Bản 3: Giáo Dục: Con Cái Ngày Nay là Nạn Nhân và là Tai Họa

 

ÐỜI THÊNH THANG SỐNG

(các bài có nhan đề giống các đề tài trong Nhân Bản Kitô Giáo nhưng khác nội dung)

Nội dung, giới thiệu và nhập đề

1. Sống động là tăng trưởng tầm vóc

2. Lương tâm là ơn gọi làm người

3. Niềm tin là văn hóa thần linh

4. Tự do là làm chủ cuộc đời

5. Bình an là tràn đầy sức sống

6. Yêu thương là bản tính hoàn thiện

Tổng Kết