THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

NĂM SỨ ĐIỆP THƯƠNG XÓT 2020

 

 

TRẬN CHIẾN THIÊNG LIÊNG

 

TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh, BVL

 

Nội Dung

 

Trận Chiến Thiêng Liêng: Thời Điểm Tàn Phá của Satan / https://youtu.be/ZMIcp-fo4Nw

 

 

Trận Chiến Thiêng Liêng: Thời Điểm Thương Xót của Thiên Chúa / https://youtu.be/IMllqQzWAZ8

 

 

Trận Chiến Thiêng Liêng: Con Tin Hỏa Ngục - Con Mồi Cứu Rỗi / https://youtu.be/WRl1Uuk6DCo

 

 

Trận Chiến Thiêng Liêng: Hận Thù Quyết Thắng - Ma Quỉ Thảm Bại; Hỏa Ngục Phục Hận / https://youtu.be/MY0K-FQuwoY

 

 

Trận Chiến Thiêng Liêng: Gót Chân Toàn Thắng - Chiến Thuật Thương Xót; Chiến Thắng Thương Xót / https://youtu.be/guZ0sPezsWE

 

-I-

Satan: Thời Điểm Tàn Phá

-II-

Giáo Hội: Thời Điểm Thương Xót

-III-

Linh Hồn: Con Tin Con Mồi

- Con Tin Hỏa Ngục

 - Con Mồi Cứu Rỗi

-IV-

Hận Thù Quyết Thắng:

- Ma Quỉ Thảm Bại

- Hỏa Ngục Phục Hận

- Ứng Nghiệm Thánh Kinh

-V-

Gót Chân Toàn Thắng:

- Chiến Thuật Thương Xót

- Chiến Thắng Thương Xót

 

 

Dẫn Nhập - Bài Trận Chiến Thiêng Liêng tôi viết dưới đây, hoàn toàn đột xuất khi được khởi hứng, rồi được thúc động, để rồi trở thành diễn tiến và phổ biến như thế này:

1- Khởi hứng: Chính câu chuyện về một tâm hồn, bất ngờ được một chị ngoài nhóm TĐCTT kể cho chung tác giả và anh chị em trong nhóm tham dự buổi cử hành LTXC bằng Chuỗi Kinh Thương Xót 3 giờ chiều nghe. Và câu truyện này đã được thuật lại ở phần 3 của bài viết: 3- Linh Hồn: Con Tin Con Mồi.

2- Thúc động: Chính loạt biến cố đốt phá các nhà thờ cùng các bức tượng Chúa Mẹ ở California cũng như các nơi, kể từ Thứ Bảy ngày 11/7/2020, ở San Gabriel Mission TGP Los Angeles, không xa nhà của tác giả, ngôi nhà thờ tác giả đã từng sinh hoạt với Thiếu Nhi Fatima TGP Los Angeles trong một dịp mừng kỷ niệm của phong trào giới trẻ này vào thập niên 1990, là động lực thúc bách tác giả viết thêm các phần khác, nhất là 2 phần đầu của bài viết: phần 1- Satan: Thời Điểm Tàn Phá, 2- Giáo Hội: Thời Điểm Thương Xót.

3- Diễn Tiến: Bài viết bao gồm tất cả là 5 phần, chính yếu là phần thứ 3: Linh Hồn - Con Tin Con Mồi, được viết xong vào ngày 11/7/2020, vào chính thời điểm các nhà thờ và các bức tượng của Giáo Hội Công giáo vị đốt phá ở Mỹ quốc, nên phần 1 về Satan: Thời Điểm Tàn Phá và phần 2 về Giáo Hội: Thời Điểm Thương Xót được viết thêm vào, và cuối cùng, phần 4 về Hận Thù Quyết Thắng và phần 5 về Gót Chân Toàn Thắng, được viết là do các ý tưởng tự nhiên nẩy sinh từ những lần tác giả chia sẻ thêm về câu chuyện "Linh Hồn: Con Tin Con Mồi", ở phần 3 của bài viết, để cùng với anh chị em TĐCTT của mình Luyện Chưởng Thương Xót, theo chiều hướng của Thánh Vịnh 143:1 "Luyện thành tay võ nghệ cao cường" về lòng thương xót, nghĩa là có càng tiến sâu vào LTXC, mới càng cảm nghiệm thấy LTXC, để nhờ đó lại càng tin vào LTXC hơn. Ngoài ra, cũng trong thời gian này, tác giả đã chia sẻ thêm với Nhóm TĐCTT trong 2 giờ kinh, cả trưa, sau Kinh Mân Côi, lẫn chiều, sau Chuỗi Thương Xót, về lời của ĐTC Biển Đức XVI, cùng với những bài Thánh Kinh liên quan đến Fake News nữa, như một loạt bốn cái links về fake news, đã được tác giả gửi phụ họa kèm theo từng phần của bài viết này. Quả thật, nhờ những lần chia sẻ thêm ấy, mà chính người viết cảm thấy hết sức thấm thía thân phận của một "Con Tin Con Mồi", ở chỗ: Con Tin của Hỏa Ngục nhưng lại là Con Mồi Cứu Rỗi của LTXC. Không ngờ, bài viết 5 phần này, từ từ hình thành, như diễn tiến trên đây, có một bố cục rất ư là cân đối như sau: phần 3 về "Linh Hồn: Con Mồi Con Tin" là phần chính, phần cốt lõi, phần chi phối 4 phần còn lại; 2 phần đầu của bài viết lại hợp với 2 phần cuối: phần 1 về "Satan: Thời Điểm Tàn Phá", hợp với phần 4 "Hận Thù Quyết Thắng", phần 2 về "Giáo Hội: Thời Điểm Thương Xót", hợp với phần 5 về "Gót Chân Toàn Thắng".

4- Phổ biến: Bài viết này, là loạt bài dài thứ 5 của tác giả: 1- Giả Dối và Lừa Đảo: Dấu Hiệu của Ngày Cùng Tháng Tận, 2- Chân Tướng của Đại Dịch Covid-19, 3- Mùa Đại Dịch Covid-19: Mùa Vọng Phục Sinh - Moisen Gẫy Cánh, 4- Đại Dịch Covid-19: Ánh Sáng cuối đường hầm, một loạt 4 bài đầu này đã được phổ biến từ đầu tháng 4 đến giữa tháng 6/2020, trong mùa đại dịch covid-19 toàn cầu 2020. Loạt bài "Trận Chiến Thiêng Liêng" bắt đầu được phổ biến vào Chúa Nhật 19/7/2020 cho tới Chúa Nhật 26/7/2020. Tuy nhiên, mãi cho tới ngày Thứ Tư 22/7/2020, Lễ Chị Thánh Maria Mai Đệ Liên, thời điểm bài viết hoàn toàn được viết xong, mới có thêm 2 phần cuối cùng của bài viết. Vì tính cách quan trọng nhất trong 5 loạt bài đã được phổ biến chung cho cộng đồng dân Chúa, tác giả đã quyết định thâu âm để đáp ứng tối đa phúc lợi thiêng liêng của anh chị em mình, bằng đủ mọi cách truyền thông bao nhiêu có thể, như 5 cái links chính về bài viết này, ở cuối bài viết. Chân thành và đa tạ mọi đón nhận và tiếp tay phổ biến của quí độc giả và thính giả đang khao khát LTXC, và muốn cùng nhau loan truyền LTXC bằng tất cả những gì Chúa ban cho mình, trong Thời Điểm Thương Xót hiện nay, nhất là giữa mùa đại dịch covid-19 toàn cầu, đang khủng bố tấn công nhân loại chưa từng có trong lịch sử loài người như lúc này đây. Xin Thánh Mẫu Thương Xót Maria luôn ấp ủ chúng ta trong LTXC vô biên, và xin quí vị thương nhớ đến người viết này với, trong một giây phút kinh nguyện nào đó. Amen.

 

 

 

Satan - Thời Điểm Tàn Phá

 

(Huy Hiệu của Đạo Thờ Satan - Satanism)

 

Đúng thế, nhìn vào thế giới loài người ngày nay, là Kitô hữu còn được ơn Chúa thương, vẫn còn biết lo giữ đức tin, và sống đức tin bao nhiêu có thể, chúng ta không thể không cảm thấy lo âu đến sợ hãi, trước sức công hãm trong ngoài và dữ dội đánh phá Giáo Hội nói chung, và Kitô hữu nói riêng, chưa từng thấy. Đến độ, nhiều lúc chúng ta tưởng chừng như tận thế đến nơi rồi - sao mà khủng khiếp đến thế: sự dữ tràn lan khắp nơi khắp chốn, lòng con người càng tự do nhân quyền càng dã man độc ác chưa từng thấy - hận thù, ghen ghét, kỳ thị, khủng bố, sát hại... Đúng là "thiên sầu địa thảm" - trời đảo đất lộn!

Thế giới loài người càng văn minh tân tiến, và càng nhân bản nhân quyền ngày nay, chẳng những không còn phân biệt được lành dữ nữa, mà còn biến sự dữ thành sự lành, và biến sự lành thành sự dữ, hoàn toàn tùy theo ý nghĩ, ý thích, ý muốn độc đoán chủ quan, theo chủ nghĩa duy nhân bản tương đối hóa của họ, một khuynh hướng đã có nơi con người ngay từ ban đầu, khi họ muốn tự động lên bằng Thiên Chúa, trong việc tự mình định đoạt lành dữ theo chủ quan, ngay vào lúc họ bất chấp lệnh Chúa, muốn thưởng thức cây biết lành biết dữ, nghĩa là muốn lành dữ theo ý mình, chứ không phải ý Chúa, nên những gì lành là ý Chúa họ cho là dữ, và cái gì chết chóc là dữ thì họ cho là lành, cứ nhào vô, bất chấp mọi sự, vì họ có quyền!

Tam Điểm, một hội kín thợ xây trật tự thế giới mới, dường như sắp đạt được đích điểm tối hậu của họ, trong việc thiết lập một Trật Tự Thế Giới Mới, như họ đã kín đáo phác họa ngay trên tờ 1 Dollar của Mỹ, cho thấy dấu hiệu rành rành này từ lâu: "Nuvus Ordo Seclorum / New World Order". Ở chỗ, họ đẩy mạnh thứ đạo giáo tôn thờ tự nhiên, coi con người trên hết, cho Satan thống trị, như hai nguyên tổ trong vườn địa đàng ngày xưa, đã tôn sùng satan, tên chụp mũ và xuyên tạc về Thiên Chúa, khiến hai nguyên tổ nghe theo fake news của hắn là tên dối trá, truất phế Thiên Chúa, lập trật tự thế giới mới của mình: satan hơn Thiên Chúa... Đúng là "kinh thiên động địa" - trời tan đất nát!

Tình trạng "thiên sầu địa thảm" - trời đảo đất lộn và "kinh thiên động địa" - trời tan đất nát này không phải mới xẩy ra, như chúng ta đang được chứng kiến thấy vào chính lúc này đây, giữa mùa đại dịch covid-19 toàn cầu từ cuối năm 2019 tới nay, mà là đã xuất phát từ lâu, từ khi có hai nguyên tổ, kéo dài suốt giòng lịch sử cứu độ của dân Do Thái nói riêng, và lịch sử của nhân loại nói chung, nhất là liên quan tới cộng động dân Chúa, nếu chúng ta đã theo dõi lịch sử Giáo Hội đặc biệt từ cuối thế kỷ 19. 

Thật vậy, chúng ta có thể thấy ngay được, và có thể nói là khởi điểm rõ ràng cho thấy tình trạng "thiên sầu địa thảm" và "kinh thiên động địa" này, nơi biến cố của Công Đồng Chung Vaticano I, khai mạc vào ngày Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội mùng 8/12/1869, một công đồng nổi tiếng với tín điều giáo hoàng vô ngộ, vào ngày 18/7/1870, và là một công đồng đã dám tấn công thẳng vào mặt trận Tam Điểm, tức tấn công vào những chủ nghĩa tôn thờ tự nhiên duy nhân bản và duy tự nhiên của họ: duy nhân bản (rationalism - duy lý và liberalism - phóng khoáng) và duy tự nhiên (naturalism - thoải mái và materialism - duy vật).

 

Golden Masonic Symbol - Masonic - Sticker | TeePublic

(Huy Hiệu của Hội Kín Tam Điểm)

 

Chính vì thế, chẳng lạ gì, Giáo Hội đã bị quyền lực của kẻ thù phản công khủng khiếp, đến độ Công Đồng Chung Vaticanô I đã không thể kết thúc, mà đành phải tạm hoãn vào ngày 20/10/1870. Bởi vì, thời điểm 20/10/1870 không thể không tạm hoãn này xẩy ra, sau khi Vương Quốc Ý, một tháng trước đó, đã chiếm Roma, nơi vốn thuộc về lãnh thổ của Tòa Thánh, và Chân Phước Giáo Hoàng Piô IX bấy giờ coi mình như bị tù ở Vatican, nên ngài đã phải ban tự sắc Postquam Dei Munere, để tạm hoãn công đồng chung quan trọng này cho đến vô thời hạn.

Nhưng cuối cùng công đồng cũng phải được chính thức kết thúc, vào năm 1960, ngay trước Công Đồng Chung Vaticanô II 2 năm, cũng như để mở đường cho một công đồng chung khác gần 100 năm sau, được khai mạc vào ngày Lễ Mẹ Thiên Chúa (bấy giờ) là ngày 11/10/1962, và kết thúc vào ngày lễ Mẹ Vô Nhiễm 8/12/1965. Và Công Đồng Chung Vaticanô II đã xẩy ra đúng lúc, để canh tân Giáo Hội cho lợi ích của thế giới loài người, một thế giới vừa trải qua 2 Thế Chiến I (1914-1918) và II (1939-1945) chưa đầy 30 năm, và là một thế giới sẽ trở thành một thách đố chưa từng thấy cho một Giáo Hội, càng ngày càng bị khủng hoảng đức tin hơn bao giờ hết, cho tới nay!

Tình hình mới đây, ngay trong thời điểm đại dịch covid-19 toàn cầu 7/2020, cho thấy tình trạng sa sút của Giáo Hội ở Âu Châu và tình hình Giáo Hội ở Hoa Kỳ bị tới tấp tấn công, như hậu chấn của sự cố kỳ thị gây chết chóc ngày 25/5/2020 ở Minnesota, kéo theo biến cố chống kỳ thị khắp nơi ở Hoa Kỳ và 18 nước ở Âu Châu. Về tình hình bỏ đạo ở Âu Châu, đặc biệt ở Đức quốc và ở Áo quốc thì như thế này:

Trước hết là ở Đức quốc, theo thăm dò và thống kê mới nhất từ INSA Consulere, 3-6/7/2020 với 2,040 người lớn về câu hỏi: "Tôi là một phần tử của Giáo Hội và có ý định chẳng bao lâu sẽ lìa bỏ Giáo Hội", và như các chuyên viên nghiên cứu bản thống kê này cho biết hôm Thứ Năm ngày 9/7/2020 rằng: 54% bất đồng ý, 9% không biết, 7% không trả lời, tức còn lại con số sẽ bỏ Giáo Hội Công Giáo ở Đức quốc lên tới 30%. Tháng vừa rồi, một bản thống kê khác cho biết có 272,771 người lìa bỏ Giáo Hội năm 2019, và năm 2018 là 216,078 người. Nghĩa là càng ngày càng bỏ Giáo Hội. Nhưng không hẳn vì bất mãn với Giáo Hội quá ngặt, bên Tin Lành thoải mái hơn.

Bên Giáo Phái Tin Lành (EKD) cũng không kém, cũng bị suy giảm 26%, dù Đức quốc là một nước Tin Lành mạnh nhất và là nơi bắt nguồn phong trào thệ phản Tin Lành từ thế kỷ 16 với vị linh mục Dòng Augustino Luthero năm 1517. Chính Giáo Phái Tin Lành ở Đức EKD bao gồm 20 nhóm này mới tung ra thông kê tháng vừa rồi cho thấy, từ 21.14 triệu năm 2018 xuống 20.7 triệu năm 2019, mất 440 ngàn người. Nói chung là tình hình đạo giáo hay Kitô giáo ở Đức quốc, một quốc gia tiêu biểu cho chung thế giới Kitô giáo Tây phương Âu Châu, đang bị khủng hoảng và phá sản trầm trọng.
 

Trong khi đó, Giáo Hội Công Giáo ở Đức quốc lại còn đang muốn xét lại 4 vấn đề quan trọng liên quan đến luân lý (1) và kỷ luật (3) của Giáo Hội nữa: 1- về đường lối thi hành quyền bính trong Giáo Hội, như Giáo Hội địa phương cũng có thẩm quyền như Tòa Thánh theo kiểu dân chủ vậy; 2- về luân lý phái tính, như chấp nhận đồng tính luyến ái và hôn nhân đồng tính; 3- về thiên chức linh mục, như linh mục được lập gia đình; 4- về vai trò nữ giới, như nữ giới được làm linh mục như nam giới v.v. Cộng đồng dân Chúa của Đức quốc này đang thực hiện một cuộc công nghị toàn quốc kéo dài trong 2 năm, từ cuối Tháng 1/2020với cuộc họp đầu tiên ở Frankfurt, và cuộc họp thứ hai dự trù vào Tháng 9/2020 được dời vào 2/2021 vị đại dịch covid-19, và như thế, công nghị toàn quốc này có thể sẽ bế mạc vào 2/2022, thay vì 10/2021 như dự án ban đầu.

Sau nữa là ở Áo quốc, Đức Hồng Y Tổng Giám Mục Dòng Đaminh, ở thủ đô Vienna, Christoph Schönborn, đã từng đóng vai trò chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Áo lâu năm, và là một thần học gia trong ủy ban soạn thảo Sách Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo 1992, qua cuộc phỏng vấn với báo chí ở Áo, đã cho biết: "Một hiện tượng đang xẩy ra trong Giáo Hội toàn cầu, đặc biệt là ở Áo quốc chúng tôi đây, đó là hiện tượng có những người âm thầm quay lưng lại với Giáo Hội". Thật vậy, số Kitô hữu Công giáo ở Áo lìa bỏ Giáo Hội tăng lên 14.9% trong năm 2019, so với năm 2018: theo tường trình của CNA Deutsch ấn bản tiếng Đức, nếu năm 2018 chỉ có 58,807 tín hữu bỏ Giáo Hội thì năm 2019 là 67,583. Trong khi đó, Áo quốc có 4.98 triệu tín hữu Công giáo trên tổng dân số gần 9 triệu người, chưa bằng quận hạt Los Angeles 10 triệu dân.

Sau hết là ở Hoa Kỳ, nơi Giáo Hội Công giáo đang bị một lực lượng ngấm ngầm tấn công tới tấp từ giữa Tháng 6 sang đầu Tháng 7/2020. Trước hết là các tượng Thánh Junipero Serra ở California, vị thánh đã có công mở 9/21 thí điểm truyền giáo (missions) dọc bờ biển California, từ nam lên bắc, bị lật đổ, ngày 19/6/2020 ở San Francisco và cùng ngày ở Los Angeles, và tối ngày 4/7/2020 ở Tòa Đô Chánh Thủ Đô Sacramento. Do đó nên, để đề phòng, vào hôm Thứ Tư ngày 15/7/2020, bức tượng đồng của thánh nhân ở thành phố Ventura California, đã được hội đồng thành phố này đồng thanh quyết định (6/0) dời khỏi thành phố cho khỏi bị đập phá hay giật đổ.

Tiếp sau đợt các tượng Thánh Junipero Serra, vị thánh thừa sai Dòng Phanxicô, được ĐTC Phanxicô phong hiển thánh ngày 23/9/2015, trong chuyến ngài tông du Hoa Kỳ, thì tới các nhà thờ bị đốt phá: Ở California, tại San Gabriel Mission, TGP Los Angeles, ngôi Nhà Thờ cổ 249 năm, (chứ không phải ngôi nhà thờ hiện đang đựợc sử dụng cũng ở trong cùng khuôn viên giáo xứ), bị đốt vào khoảng 4 giờ sáng Thứ Bảy 11/7, và cùng ngày và gần như cùng thời gian, ở Ocala Florida, khoảng 7:30 sáng, (Florida đi trước California 3 tiếng), Nhà Thờ Nữ Vương Hòa Bình bị một người lao chiếc xe min-van vào cửa trước, rồi tung chất phát lửa lên đốt phá, lúc giáo dân đang sửa soạn lễ.

Cùng một cuối tuần ấy, 2 tượng Đức Mẹ cũng bị tấn công, một tượng bị đốt tại Nhà Thờ Thánh Phêrô ở Boston, Thứ Bảy 11/7/2020, và một tượng tại Cathedral Prep School và Seminary ở Queens, Giáo Phận Brooklyn New York, hôm 10/7/2020, bị phá và sơn chữ "idol", chưa kể 1 tượng Mẹ nữa bị chặt đầu tại Nhà Thờ Thánh Stephano ở Chattanooga, Tennessee, và một tượng Đức Mẹ ở Vương Cung Thánh Đường Thánh Maria ở Colorado Springs Colorado bị bôi bẩn. Hôm Thứ Ba 14/7/2020, một tượng Chúa Kitô tại Nhà Thờ Chúa Chiên Lành ở Miami Florida đã bị chặt đầu. Hôm Thứ Tư 15/7/2020, tại nhà thờ ở New Haven Connecticut, nơi phát xuất Hiệp Sĩ Đoàn Columbus, bị phá hoại, kèm theo dấu hiệu satan ở cửa nhà thờ.

Bởi thế, kể như ngay sau Công Đồng Chung Vaticano I, một công đồng không thể kết thúc trước sức tấn công của kẻ thù, thì vào năm 1884, Đức Thánh Cha Lêô XII đã soạn một kinh nguyện ngắn để cầu cho Giáo Hội, sau mỗi thánh lễ thường (low mass hồi đó), đó là kinh cầu cùng Tổng Lãnh Thần Micae. Kinh nguyện vốn được đọc sau lễ này, tuy đã không còn được sử dụng chung từ ngày 26/9/1964, nhưng cộng đồng dân Chúa vẫn có thể đọc bất cứ ở đâu, và bất cứ lúc nào tùy nghi.

Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, trong Huấn Từ Truyền Tin ngày 24/4/1994, đã kêu gọi cộng đồng dân Chúa đọc kinh này, và Đức Thánh Cha Phanxicô, vào ngày 29/9/2018, Lễ 3 Tổng Thần, trong đó có Tổng Thần Micae, giữa lúc Giáo Hội đang bị khủng hoảng trầm trọng về nạn linh mục lạm dụng tình dục vị thành niên, cũng đã kêu gọi cộng đồng dân Chúa tiếp tục đọc. Nhóm TĐCTT cũng đã bắt đầu đọc từ tháng 2/2019, trong buổi kinh 3 giờ chiều, khi Giáo Hội đang có cuộc thượng nghị đặc biệt, bao gồm các vị giám mục liên hệ trên khắp thế giới, để giải quyết nạn linh mục lạm dụng tình dục vị thành niên trong Giáo Hội (Cuộc Họp Thượng Đỉnh về Vấn Đề "Bảo Vệ Trẻ Em Niên Thiếu trong Giáo Hội").

Theo truyện kể thì sở dĩ có kinh nguyện Tổng Thần Micae này, là vì có một lần khi đang dâng lễ, Đức Thánh Cha Lêô XIII đã được thị kiến thấy một cuộc đối thoại giữa Chúa Kitô và Satan, "tên cám dỗ cả thế gian" (Khải Huyền 12:9), dám ngang tàng và ngông cuồng thách thức Người rằng, hắn sẽ tàn phá Giáo Hội của Người. Nhưng Người đã thách hắn, nên hắn đã xin Người thời gian trong vòng 75 năm đến 100 năm, đồng thời hắn cũng xin tăng quyền lực cho thành phần tay sai của hắn nữa. Tất cả những gì hắn yêu cầu đều được Người đồng ý.

  Tuy nhiên, nếu truyện kể này là chính xác, thì cho tới nay, đã quá 100 năm, đáng lẽ vào năm 1984, năm Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II hiến dâng Nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria ngày 25/3/1984, mà Satan vẫn chưa làm gì được Giáo Hội; trái lại Nước Nga còn trở lại vào ngày 25/12/1991, sau Biến Cố Cộng Sản Đông Âu tự động sụp đổ, bắt đầu từ chính quê hương Balan cộng sản của vị giáo hoàng Gioan Phaolô II ấy, nơi mà Chúa Kitô đã báo trước cho Chị Faustina biết rằng: "Từ Balan cha sẽ làm cho phát ra một tia sáng sửa soạn thế giới cho lần đến  cuối cùng của Cha" (Nhật Ký 1732).

Vậy thì phải chăng tình trạng "thiên sầu địa thảm" và "kinh thiên động địa" đã không còn nữa, hay còn mà bớt hẳn đi, hoặc còn mà chỉ ngấm ngầm thôi, hay càng mãnh liệt hơn bao giờ hết để tạo cơ hội vô cùng hiếm quí cho LTXC tỏ toàn quyền năng cứu độ của Người ra, vào Thời Điểm Thương Xót của Người, thời điểm như Người cho Chị Thánh Faustina biết là sẽ xẩy ra trước ngày cùng tháng tận (Nhật Ký số 848): “Hãy nói cho thế giới biết về tình thương của Cha; tất cả loài người hãy nhân biết tình thương khôn dò của Cha. Đó là dấu hiệu cho ngày cùng tháng tận; sau đó sẽ là ngày của công lý”.

 

 FakeNews-DeNhatChuNghia.TuongDoi.mp3 

(nghe chia sẻ phụ họa bài 1 trong 4 bài về đề tài fake news)


From: NGA NGUYEN
Date: Sun, Jul 19, 2020 at 7:35 AM
Subject: Re: Trận Chiến Thiêng Liêng: 1- Satan - Thời Điểm Tàn Phá
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Thank you. Cảm ơn anh đã chia sẻ. Hạ X Phạm. 

 

From: Nguyen Dinh <johndvn@yahoo.com>
Date: Sun, Jul 19, 2020 at 1:37 PM
Subject: Re: Trận Chiến Thiêng Liêng: 1- Satan - Thời Điểm Tàn Phá
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
MỜI ĐỌC ND # 16
-----------------------------------
Moi Tham WebSite
www.ChiaSeLoiChua.com
www.ChiaSeLoiChua.org
Pho Te Dinh

 

 

Giáo Hội - Thời Điểm Thương Xót

 

Chaplet of the Divine Mercy - YouTube

 

Đúng thế, Satan và quyền lực hỏa ngục có kinh khủng mấy chăng nữa, cũng không thể nào làm gì được Giáo Hội của Chúa Kitô, một Giáo Hội do chính Người thiết lập không thể bị hủy hoại bởi quyền lực tối tăm (xem Mathêu 16:16), vì chính Người ở với Giáo Hội của Người cho đến tận thế (xem Mathêu 28:20). Do đó, Satan và bọn tay sai của hắn có làm gì thì làm, hay nói đúng hơn, càng tận lực ra tay thì lại càng bị "gậy ông đập lưng ông", càng rơi vào bẫy chính chúng bày ra: "Nó đào hầm đào hố, chính nó lại sa chân". (Thánh Vịnh 7:16), hoặc "Kẻ đào hố bị sa xuống hố, người lăn đá lại bị đá đè" (Sách Châm Ngôn 26:27), hay "Xin giữ con khỏi sa lưới chúng giăng, khỏi rơi vào cạm bẫy quân làm điều ác, cho bọn ác nhân mắc bẫy chính chúng gài, còn con đây thì được thoát khỏi" (Thánh Vịnh 141:10).

Chính vì satan và bọn ngụy thần cùng tay sai của chúng bày mưu kế tàn phá chung Giáo Hội và Kitô hữu lại bị rơi vào chính cạm bẫy của chúng như thế, chúng ta mới thấy được chúng ngu xuẩn và ngông ngáo là chừng nào. Ở chỗ, biết được rằng không thể nào làm gì được Chúa và Giáo Hội được Chúa thiết lập cùng ở với, mà còn bị nguy hại hơn nữa. Nếu satan là tên đại ma đầu quỉ quyệt "cám dỗ cả thế gian" (Khải Huyền 12:9), đánh lừa được thiên hạ, nhưng hắn lại tỏ cho thấy cái dại ngờ khôn tưởng của mình. Thật vậy, nếu lần thứ nhất, chính vì cố gắng ngăn chặn công cuộc cứu độ loài người của Thiên Chúa, hắn đã bị vô cùng thảm bại bởi giòng dõi người nữ là Chúa Giêsu Kitô Tử Giá thế nào, thì lần thứ hai, chính vì hắn muốn hủy hoại công ơn cứu chuộc vô giá này nơi các linh hồn, hắn lại bị thảm bại hơn cả lần đầu, vì lần thứ nhất hắn chỉ bị đạp đầu, nên sau một ngàn năm hắn còn được thả ra (xem Khải Huyền 20:1-3), nhưng lần sau, cũng là lần cuối cùng, hắn bị đạp nát đầu, không còn bao giờ có thể ngóc đầu lên được nữa, bởi đã tới ngày cùng tháng tận, tới lúc hắn cùng đồng bọn ma quỉ với tay sai của hắn "bị quăng vào hồ lửa và diêm sinh" (Khải Huyền 20:10), tức là "lần chết thứ hai" (Khải Huyền 20:14), chết đời đời, vô cùng bất tận.

Đó là số phận muôn đời vô phúc bất hạnh của satan, một quyền lực tối tăm chết chóc, bề ngoài coi có vẻ quyền lực, thắng cuộc và thống trị trên trần gian này, kể cả sau khi con người được cứu chuộc, nhưng thật ra hắn đã vốn mang trong mình thứ di truyền thể thảm bại ngay từ ban đầu, trước lực lượng các thần lành được lãnh đạo bởi tổng thần Micae (xem Khải Huyền 12:7-9), như bóng tối không thể át ánh sáng (xem Gioan 1:5), trái lại, bóng tối mang tính chất chỉ là hiện tượng mau qua, sẽ chẳng những bị xua tan bởi ánh sáng chân lý là thực tại bất diệt, mà còn càng làm cho ánh sáng được sáng tỏ rạng ngời hơn bao giờ hết.

Vì là bóng tối, nên chính mình, satan đã tự lừa dối mình, ở chỗ, cho dù biết được rằng Giáo Hội được Chúa Giêsu thiết lập (xem Mathêu 16:16), và ở cùng cho tới tận thế (xem Mathêu 28:10), đến độ quyền năng của hỏa ngục cũng không thể nào phá được (xem Mathêu 16:16), thế mà hắn vẫn không chịu tin, cứ tưởng rằng những lời Chúa Kitô nói đó chỉ dọa nạt hắn, nên chỉ là thứ Fake News, những gì hắn vốn thực hiện theo sở trường gian dối bẩm sinh của hắn (xem Gioan 8:44), để lừa đảo và cai trị loài người. Bởi thế, cuối cùng, hắn sẽ bị nhục hơn nữa, nhục hơn bao giờ hết, nhục chưa từng có, đó là, cái đầu của hắn, tiêu biểu cho những gì là khôn ngoan nhất và mãnh lực nhất của hắn, lại bị phần chi thể hèn mọn nhất trong cơ thể là "gót chân" đạp lên và đạp nát (xem Khởi Nguyên 3:15), đó là hắn sẽ bị thảm bại trước thành phần hồn nhỏ, hèn mọn và bất lực, chỉ biết trông cậy vào LTXC, như Trinh Nữ Maria vậy.

Và như thế, hắn vô tình lại càng làm cho LTXC được tỏ hiện hơn bao giờ hết, nhất là trong Thời Điểm Thương Xót hiện nay, một thời điểm, như Đức Thánh Cha Phanxicô xác định vào đầu Mùa Chay cách đây 6 năm, ngày 6/3/2014, với hàng giáo sĩ Roma, đã được bắt đầu từ thời Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, vị giáo hoàng xuất thân từ một nước cộng sản Đông Âu là Balan, nơi đã được Thiên Chúa tuyển chọn để "từ Balan Cha sẽ làm phát ra một tia sáng sửa soạn cho lần đến cuối cùng của Cha" (Thánh Faustina - Nhật Ký 1732).

Câu chuyện tôi thuật lại dưới đây là một chứng thực hiển nhiên cho thấy rằng: Thời Điểm Thương Xót hiện nay đã biến tình trạng "thiên sầu địa thảm" và "kinh thiên động địa" ấy của tên bạo chúa hỏa ngục Satan, cùng với toàn bộ bọn ngụy thần hung tàn ác quỉ của hắn, trở thành một vinh thắng của trời cao trên ngục thẳm, một vinh thắng từ trần gian "địa thảm" đang bị "động địa" bởi hỏa ngục, lại là gót chân đạp nát cái đầu khôn ngoan quỉ quyệt của Satan (xem Khởi Nguyên 3:15), khiến hắn bị thảm bại vô cùng nhục nhã trước những hồn nhỏ bé mọn, chỉ biết tin vào LTXC mà chuyển cầu, thậm chí trước cả những con tin ăn chắc một ngàn phần trăm đã bị hắn bọp nghẹt trong tay, tưởng không thể nào thoát được, điển hình nhất là 2 con tin liên quan đến Nhóm TĐCTT: con tin TĐCTT Nguyễn Kim Loan (qua đời ngày Lễ Mẹ Mân Côi 7/10/2019), hay con tin Tiffany Thảo Lê (qua đời vào Thứ Sáu trong Tháng Hoa Mẹ 5/2020, ngay sau Thứ Năm Lễ Chúa Giêsu Thăng Thiên 21/5/2020), một vinh thắng càng làm cho "thiên hoan ngục thảm" - trời vui quỉ sầu.

Tôi có thể dẫn nhập bằng cách tiết lộ ý nghĩa và nội dung của câu chuyện giống như thần thoại dưới đây như thế này. Trong nạn đại dịch covid-19 toàn cầu 2020 này, lợi dụng tình trạng bị phong tỏa cấm trại tại gia, Nhóm TĐCTT chúng tôi đã biến tình trạng cấm trại tại gia này, ngay từ đầu, từ ngày 18/3/2020, thời điểm các tiểu bang, bắt đầu từ California, và liên bang ra lệnh phong tỏa, để phòng chống dịch bệnh vi khuẩn corona đang khủng bố tấn công toàn thế giới kinh hoàng chưa từng xẩy ra trong lịch sử loài người, thành cơ hội hiếm quí, trong việc sống "Giáo Hội liên gia", bằng cách, thêm 1 giờ kinh nữa trong ngày, ngoài giờ kinh chiều 3 giờ về LTXC, như vốn có từ đầu năm 2015, đó là giờ kinh chính ngọ 12 giờ trưa, để chuyên cầu cho phần rỗi của thành phần nạn nhân của đại dịch covid-19, cũng như cho thân nhân của họ, và cho thành phần phục vụ viên ý tế của họ.

Trước mỗi một giờ kinh trong ngày, qua conferencecall, hoàn toàn miễn phí, tôi đều nhắc nhở anh chị em TĐCTT tham dự, từ nhiều nơi ở Hoa Kỳ, bao gồm cả New York, Michigan, Texas, Washington và California, trên dưới 40 người, về ý nghĩa và giá trị của việc hiệp thông nguyện cầu, cũng như việc tin tưởng chuyển cầu, cho phần rỗi "các linh hồn cần đến LTXC hơn":

1- Một việc chuyển cầu còn có giá trị và vô cùng khẩn thiết cùng cấp bách, hơn cả việc phục vụ chữa trị về phần xác cho nạn nhân của đại dịch;

2- Một việc được thực hiện, bằng cả 3 nhân đức đối thần tin cậy mến: tin mới cầu, cầu vì thương mến các linh hồn, và cầu bằng lòng cậy trông vào LTXC;

3- Một việc bao giờ cũng được LTXC nhận lời và đáp ứng, vì LTXC không mong muốn gì hơn là phần rỗi các linh hồn, mỗi khi chúng ta tin tưởng vào LTXC để chuyển cầu cho họ;

4- Một việc vô cùng cao cả, vì liên quan đến phần rỗi vô cùng cao quí của các linh hồn bất tử như thế, chúng ta hoàn toàn bất xứng, và có diễm phúc lắm mới được kêu gọi thực hiện;

5- Một việc có thể nói là chúng ta ở trần gian khốn khổ, mà lại trở thành nơi hằng ngày dọn 2 bữa tiệc hết sức linh đình và thịnh soạn để, khoản đãi cả thiên đàng, với nhiều linh hồn trở lại;

6- Một việc làm khiến cho Nhóm TĐCTT, nhờ đó có thể biến Mùa Đại Dịch chết chóc đầy sầu khổ trở thành Mùa Vọng Phục Sinh cho thế giới, và Mùa Gặt Nước Trời cho Nhóm TĐCTT!

Chính Chúa Giêsu, qua Chị Thánh Faustina, cũng đã xác nhận tác động và tác lực của việc chuyển cầu, một việc cao cả nhất trong 3 cách tỏ lòng thương xót và sống lòng thương xót, cùng tôn vinh lòng thương xót Chúa, một việc cũng đã được chính Chị Thánh Faustina cảm nhận đúng như vậy, ở 2 khoản Nhật Ký sau đây:

"Cha ban cho con 3 cách thế để thực thi lòng thương xót đối với tha nhân của con: thứ nhất là bằng việc làm, thứ hai bằng lời nói, thứ ba bằng cầu nguyện. Tầm mức viên trọn của lòng thương xót được chất chứa nơi ba cấp trật này, và đó là một dấu chứng không thể chối cãi của tình yêu đối với Cha. Nhờ cách này mà một linh hồn tôn vinh và dâng niềm tôn kính lên lòng thương xót của Cha”. (Nhật Ký - 742).   

"Chính Chúa truyền cho con phải thực thi ba cấp độ xót thương. Cấp thứ nhất là tác hành xót thương, bất cứ là tác hành nào. Cấp thứ hai là ngôn từ xót thương – nếu con không thể thi hành được việc xót thương, con sẽ hỗ trợ bằng những lời lẽ của con. Cấp thứ ba là cầu nguyện  nếu con không thể tỏ lòng xót thương bằng việc làm hay bằng lời nói, con vẫn luôn có thể làm như thế bằng việc nguyện cầu. Việc nguyện cầu của con thậm chí còn vươn tới cả những nơi con không thể nào vươn tới được về thể lý" (Nhật Ký - 163).   

Đúng thế, ngay trong mùa đại dịch covid-19 toàn cầu, bắt đầu từ cuối năm 2019 tới nay, và không biết đến bao giờ, hầu như cả thế giới đang sống trong tình trạng hưu trí, hưu trí không phải kiểu cấm trại tại gia, hay cấm cung tại chỗ (shelter-in-place), còn có thể tự động đi đây đó, như đi du lịch, một dịch vụ càng bị cấm đoán và hạn chế hơn bao giờ hết trong lúc này, thì chẳng khác gì thế giới loài người dường như đang ở một dưỡng lão viện, thì Nhóm TĐCTT đã sống kiểu "Giáo Hội liên gia" với nhau, bằng 2 giờ kinh nguyện hằng ngày: trưa Kinh Mân Côi, chiều Chuỗi Thương Xót, những giờ kinh nguyện chứng tỏ TĐCTT đã hoàn toàn bất lực, về cả hai phương diện: việc làm và lời nói - về việc làm, họ đã phải hủy bỏ chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt III - 2020, (sau 2 chuyến 2016 và 2018), về lời nói, liên quan đến việc rao giảng, bằng các Khóa LTXC ở các nơi, như từ năm 2011 liên tục đến cuối năm 2019, nên chỉ còn biết cầu nguyện, chỉ còn biết tin vào LTXC, vì chỉ có LTXC mới có thể tự mình tỏ ra vào bất cứ lúc nào (về thời gian), ở bất cứ đâu (về không gian), và cho bất cứ ai (về nhân gian), để thỏa cơn khát cứu rỗi của Thánh Giá (xem Gioan 19:28)!

Thế rồi, sau mỗi giờ kinh, chúng tôi còn có giờ chia sẻ với nhau, những gì cần thiết và bồi bổ cho tâm hồn. Giờ kinh ban chiều, chúng tôi vốn có lệ chia sẻ với nhau về Bài Phúc Âm trong ngày theo phụng vụ Lời Chúa. Hôm ấy, trước khi bất ngờ được nghe truyện kể, tôi đã chia sẻ vắn gọn về Bài Phúc Âm trong ngày, Thứ Hai, Tuần XVI Thường Niên. Bài Phúc Âm của Thánh Mathêu thuật lại 2 phép lạ Chúa Giêsu làm: phép lạ chữa lành cho người đàn bà loạn huyết 12 năm, và phép lạ hồi sinh đứa con gái 12 tuổi của một viên trưởng hội đường (xem Mathêu 9:18-26). Không ngờ những gì tôi chia sẻ bấy giờ lại hoàn toàn ứng nghiệm nơi câu truyện ấy. Tôi tự đặt ra 3 vấn đề về bài Phúc Âm như thế này: 1- Chúa Giêsu làm phép lạ thường vào lúc nào? 2- Chúa Giêsu làm phép lạ cần những gì?? 3- Chúa Giêsu làm phép lạ bằng cách nào???

Sau đó, để thu ngắn thời gian, tôi đã tự trả lời như sau:

1- Chúa Giêsu làm phép lạ thường vào lúc nào? - Thường vào những lúc không còn cứu vãn được nữa, con người hoàn toàn bất lực, thậm chí đã đi đến chỗ tuyệt vọng theo tự nhiên. Như người đàn bà loạn huyết 12 năm, cố gắng chạy chữa đến tan gia bại sản, mà chẳng những không thuyên giảm, lại còn trầm trọng hơn. Hay như đứa con của ông trưởng hội đường, theo Phúc Âm Thánh Marco (5:23,35), đã chết khi Chúa Kitô còn đang chữa lành cho người đàn bà loạn huyết, chứ không chỉ bị bệnh sắp chết, như bố của em báo cho Chúa lúc đầu, theo Phúc Âm Thánh Mathêu hôm nay. Sở dĩ Chúa ra tay vào những lúc oái oăm như thế là để cho con người càng tin vào Người hơn, nghĩa là, Người nhắm đến lợi ích thiêng liêng bất diệt của họ, hơn là lợi lộc và hạnh phúc vật chất tạm bợ mau qua này.

2- Chúa Giêsu làm phép lạ cần những gì? - Người cần đến lòng tin của con người, như nơi người đàn bà loạn huyết 12 năm, và chính lòng tin tưởng đã thúc đẩy bà ấy đến gần Chúa, và bà đã tự nghĩ ra cách chưa từng có ai nghĩ tới, đó là chạm vào gấu áo Chúa cũng đủ. Còn trường hợp đứa con gái 12 tuổi được hồi sinh, không phải do đức tin của chính nó, mà là của bố nó. Thiên Chúa thật sự vẫn làm như thế, vẫn sử dụng đức tin của người này cứu người kia, như trường hợp 2 người khênh kẻ bất toại thả xuống trước mặt Chúa Giêsu ở giữa nhà từ trên nóc nhà xuống (xem Mathêu 9:2). Trong việc cứu rỗi các tội nhân cũng thế, tự họ không thể, hay khó có thể cải thiện đời sống, thậm chí còn bất cần ơn cứu độ nữa, nhưng LTXC vẫn tỏ mình ra qua đức tin của ai đó.

3- Chúa Giêsu làm phép lạ bằng cách nào? - Bằng những phương tiện thể lý bề ngoài, như bằng lời nói mà không cần đến tận nơi hay sờ chạm, như trường hợp của em đầy tớ viên đại đội trưởng Roma (xem Mathêu 8:13), hay bằng cách sờ chạm, như Người nắm lấy tay bé gái 12 tuổi đã chết cho nó hồi sinh (xem Mathêu 9:25), hoặc bằng chính gấu áo của Người, như Người đã chữa cho người đàn bà loạn huyết 12 năm (xem Mathêu 9:22). Tất cả đều trở thành phương tiện, để Chúa thông thần lực chữa lành của Người ra, và vì thế, tất cả đều có tính cách bí tích. Cả Kitô hữu nữa, nếu muốn trở thành dụng cụ để thông thần lực chữa lành của LTXC cho "các linh hồn cần đến LTXC hơn", thì họ phải sống gắn bó mật thiết bằng lòng tin tưởng vào LTXC, như cành nho dính liền với thân nho (xem Gioan 15:5).

 

FakeNew-DeNhatNanNhan.ChoiBo.mp3 

(nghe chia sẻ phụ họa bài 2 trong 4 bài về đề tài fake news)

 

 

 

Con Tin Hỏa Ngục - Con Mồi Cứu Rỗi

 

Con Tin Hỏa Ngục

 

 

Đúng thế, "không ngờ những gì tôi chia sẻ bấy giờ lại hoàn toàn ứng nghiệm nơi câu truyện ấy". Trong số anh chị em tích cực và hào hứng tham gia 2 giờ kinh nguyện hằng ngày của Nhóm TĐCTT ấy, hầu hết là chính anh chị em TĐCTT, tuy nhiên, cũng có một số nhỏ được giới thiệu tham dự, và đã trung thành tham dự, bởi thấy hợp với họ và mang lại lợi ích thiêng liêng cho họ. Có hai chị chưa chính thức là phần tử của nhóm, một chị liên tục tham dự, một chị bao giờ có thể thì tham dự và đã giới thiệu chị liên tục tham dự kia. Câu chuyện dưới đây có liên quan tới 2 chị này: một chị đóng vai phụ mai mối - người chị liên tục tham dự, và một chị đóng vai chính - chị tham dự bất cứ khi nào có thể.

Nhóm TĐCTT tham dự cầu nguyện hằng ngày nói chung, và riêng tôi, hoàn toàn không hề hay biết gì về câu chuyện này, cho đến khi người chị em đóng vai chính kể cho biết hết mọi sự, vào sau giờ kinh chiều hôm Thứ Hai 6/7/2020, Lễ Thánh Maria Goretti, một giờ kinh nguyện kéo dài lâu nhất, gần 2 tiếng đồng hồ, chưa từng thấy, từ 3 giờ bắt đầu cho đến gần 5 giờ mới cố gắng chấm dứt, trong khi đó, lần nào dài nhất, bởi có những chia sẻ, hay vấn đề hào hứng thu hút lắm, cũng chỉ tới 1 tiếng rưỡi là cùng, tức cho tới 4:30.

Trước khi người chị em vai chính xuất hiện bất ngờ, vào tham gia giờ kinh với Nhóm TĐCTT ở thời điểm trên đây, Thứ Hai ngày 6/7/2020, tôi có được vai phụ gọi điện thoại 2 lần, 1 lần vào khoảng giữa tháng 5/2020, để báo cho tôi biết có một người đang hấp hối, cần mời cha đến xức dầu, nhưng một vị linh mục Việt nam ở Giáo Phận Orange California từ chối, bởi sợ lây nhiễm covid-19, nên cần gấp một vị khác, nên chị xin tôi số điện thoại của vị linh mục phó tổng linh hướng của Nhóm TĐCTT chúng tôi là Cha Cố Nguyễn Đức Minh, vị linh mục đã trên 90 tuổi mà vẫn hăng say với việc mục vụ của mình, tôi đã cho chị ấy, và chính Cha Nguyễn Đức Minh, sau này, đã xác nhận với tôi là ngài có đến xức dầu cho một nữ bệnh nhân hấp hối. Tôi chỉ biết thế và cũng chẳng hỏi bệnh nhân ấy là ai và như thế nào... Không ngờ, cho đến hơn 1 tháng sau, lại là nhân vật chính yếu trong câu chuyện thần tiên chính tôi chưa từng nghe.

Chưa hết, sau đó ít lâu, người chị em vai phụ lại gọi cho tôi một lần nữa, báo tin rằng người chị em vai chính đang bị ung thư, đau đớn lắm, chẳng ăn uống gì được hết, cả mấy tuần liền, yếu lắm rồi, đang được người mẹ do chị ấy bảo trợ từ Việt Nam sang săn sóc, xin nhóm cầu nguyện cho chị ấy. Chiều hôm ấy, tôi đã đích thân dâng lời nguyện cho người chị em vai chính ấy, nêu tên đàng hoàng, vì ai trong nhóm của giờ kinh ban chiều cũng biết chị ấy, bởi nhờ càng biết mới càng cảm thương mà cầu nguyện cho. "Thảo nào lâu nay không thấy chị ấy vào tham dự giờ kinh với chúng ta", tôi đã chia sẻ với anh chị em tham dự giờ kinh hôm ấy như vậy.

Sau đó, cho tới khi câu chuyện thật sắp được tiết lộ, tôi mới biết là người chị em vai chính này không phải là chính nạn nhân bị ung thư. Do đó, khi vừa nghe thấy tiếng của chị xưng tên, khi tham gia giờ kinh chiều hôm 6/7/2020, tôi mừng quá, và cho chị ấy biết về việc Nhóm TĐCTT đã nhầm lẫn cầu cho chị, nhưng không ngờ, chị ấy lại cho biết ngay rằng chị thật sự cần lời cầu nguyện của nhóm, để chị giúp cho nạn nhân ung thư chết một cách kinh hoàng! Lợi dụng ngay lúc ấy, trước khi bắt đầu giờ kinh, tôi đã ngỏ lời xin chị ấy làm ơn thuật lại cho chung nhóm biết, về cái chết kinh hoàng của nạn nhân mà chị vừa nhắc đến, và đã được chị ấy đồng ý liền. Sau đây là diễn tiến những gì chúng tôi đã nghe chị ấy thuật lại trong vòng 45 phút:

1- Chị có một cô bạn chỉ bằng tuổi con của chị, sống một cuộc đời đầy đủ mọi sự được người khác mơ tưởng: nhan sắc, giầu sang, danh thế, thành đạt ... Thế mà bị ung thư nát nội tạng.

2- Chị mới trở lại đạo, sau đó chị liền bị chứng ung thư, và chị được mẹ chị là người chị bảo trợ từ Việt Nam sang, giúp chị trong thời gian đớn đau về phần xác và quằn quại về phần hồn;

3- Phương pháp chemo trị ung thư đã làm chị suy sụp sức khỏe thêm, đến nỗi, chị đã không ăn uống gì hết trong mấy tuần liền, khiến chị cũng lạ hỏi người mẹ tại sao con vẫn sống đây;

4- Nạn nhân còn được sử dụng morphine là thứ thuốc cực mạnh để giảm đau, và bình thương thì chỉ ít lâu sau nó sẽ giết chết người bệnh của nó, nhưng với nạn nhân thì vẫn không sao;

5- Nạn nhân mê mệt như vậy, kiệt quệ như thế, vậy mà có lần, chị đóng vai chính tự nhiên thấy con mắt của nạn nhân liếc nhanh về phía chị, khiến chị hoảng hồn, nghi nạn nhân bị gì rồi;

6- Chị đã về nhà lấy Thánh Giá trừ tà và nước phép mang đến, và cứ mỗi lần chị đọc kinh cầu cho nạn nhân thì nạn nhân tự nhiên phản ứng, bằng cách quằn quại khó chịu làm sao ấy;

7- Nhưng mỗi lần như thế, chị đều vẩy nước thánh thì nạn nhân lại nằm yên, cho đến khi nạn nhân bắt đầu giở chứng động kinh giật bắn người lên, trong khi nạn nhân đã tận kiệt sức lực;

8- Thế mà bị vẩy nước thánh, nạn nhân lại hết động kinh liền, cho đến khi nạn nhân tiến đến tình trạng như bị hôn mê, không còn biết gì nữa, nhưng vẫn được người chị vai chính túc trực;

9- Một đêm kia, người chị em đóng vai chính về nhà nghỉ sớm hơn, nhưng vẫn để Cây Thánh Giá trừ tà đụng vào thân thể của nạn nhân, không bao giờ rời khỏi thân thể của nạn nhân;

10- Tới 3 giờ sáng chị được bà mẹ nạn nhân gọi, chị chạy sang ngay, sau khi cầu nguyện cùng Chúa, và thấy Thánh Giá Trừ Tà của chị không còn dính với thân thể của nạn nhân nữa;

11- Bấy giờ nạn nhân đang gầm thét dữ dội, chị đã lấy Thánh Giá Trừ Tà đặt lại trên thân thể nạn nhân, và vẩy nước phép lên người nạn nhân, thế là nạn nhân nằm yên, hết gầm thét;

12- Lễ an táng của nạn nhân được cử hành ở Nhà Thờ Chính Tòa GP Orange, với khoảng 200 người tham dự, toàn là bạn bè trẻ trung và hầu hết ngoại giáo của nạn nhân mà thôi;

13- Vị linh mục chủ tế, vì đã được mẹ đỡ đầu của nạn nhân, và người chị em vai chính kể cho biết về nạn nhân và bạn bè nạn nhân, nên ngài đã giảng một bài khiến nhiều người rơi lệ;

14- Phép lạ đã xẩy ra sau lễ an táng đó, là gia đình của nạn nhân, bao gồm cả mẹ và 2 chị em của nạn nhân, đều tự động ngỏ ý muốn theo Kitô giáo, kể cả người bạn trai của nạn nhân;

15- Hiện nay bà mẹ và 2 người chị em của người quá cố, đều cùng với nhân vật kể truyện và được người chị em này chở đi dự lễ hằng ngày, và tỏ ra chuyên chăm nghe Lời Chúa ở nhà.

 

 

Để đáp lại lời yêu cầu của tôi, người chị em đóng vai chính đã viết cho tôi email, sáng ngày 13/7/2020, tổng lược vắn gọn câu chuyện này, kèm theo cảm nghiệm của mình, nguyên văn như sau:

"Tôi gặp em lúc đó ngoài 30 tuổi, khi em vừa được rửa tội theo nghi thức Công giáo. Vì là tân tòng nên em có nhiều câu hỏi về Chúa rất ngây thơ, khiến tôi tự thấy cần phải nâng đỡ, động viên và củng cố đức tin cho em, bằng những dấu chứng Lòng Thương Xót của Chúa mà Chúa đã cho tôi được trải nghiệm.

"Khoảng cuối tháng 1-2020, sau gần 5 năm, bịnh ung thư của em đã qua giai đoạn cuối. Sau nhiều lần mổ và hơn 120 lần Chemo, vẫn không control được vi trùng ung thư đang hành hạ thân xác em... Em đã nằm liệt giường. Em không còn hy vọng vào khoa học, thuốc men và các bác sỹ giỏi nữa.

"Tạ ơn Hồng Ân Chúa đã cho tôi được kề cận bên em trong lúc này, được nối kết em với Chúa. Mẹ em (người ngoại giáo) và em đã cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa qua những kinh, cầu nguyện của quý anh chị em nhóm TĐCTT và mọi người ... Em và mẹ em nói về Chúa với tâm tình phó thác nhiều hơn.

"Nhất là khi những cơn đau, và những cơn động kinh liên tục hành hạ thân xác của em... Khi thuốc Morphine và thuốc trị động kinh được đưa vào cơ thể em nhiều hơn bình thường, gấp mấy chục lần vẫn vô dụng, thì Sự Mầu Nhiệm của Chúa được tỏ hiện, khi vài người chúng tôi, trong đó có chị y tá người Công giáo, bắt đầu đọc kinh với Danh Thánh Cực Trọng Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse, kết hợp với Nước Thánh, thì cơn đau và động kinh lập tức biến mất, như bong bóng bị chọc thủng.

"Lạy Thiên Chúa của con ... con xin cảm tạ Chúa đã cho chúng con cảm nghiệm được Tình Yêu và Quyền Năng vô biên của Chúa, qua những đau đớn thân xác của em, để dạy chúng con. Xin Chúa ban hạnh phúc bên Chúa cho em trên Thiên Đàng. Amen" 🙏

 

FakeNews-DeNhatKhangThe.DucTin.mp3

(nghe chia sẻ phụ họa bài 3 trong 4 bài về đề tài fake news)

 

 

Con Mồi Cứu Rỗi

 

Jesus Expels the Gadarene Demons. | Orthodox icons, Icon, I icon

 

Căn cứ vào diễn tiến của câu chuyện, chúng ta thấy, trước hết và trên hết, đó là linh hồn Teresa Calcutta Tiffany Thảo Lê này vừa là con tin của Satan, bị Satan bắt giữ thật chặt, tưởng không thể thoát thân, nhưng không ngờ lại chính là con mồi của LTXC, Đấng duy nhất có thể biến con tin của ma quỉ thành con mồi cho lòng thương xót vô địch của mình. Ngoài ra, bề ngoài, chúng ta thấy LTXC đã tỏ mình ra qua những hiện tượng rất lạ, phi thường, khoa học không thể giải thích nổi, đúng hơn, qua chính quyền lực chết chóc của thần dữ, chẳng hạn:

1- Tình trạng nhịn ăn nhịn uống liên tục mấy tuần liền, và chẳng hề có chất gì được tiêm hay chuyền vào người, thế mà nạn nhân yếu nhược bởi chemo vẫn nhất định không chết được!

2- Khi sử dụng những liều lượng morphine cực mạnh, để nạn nhân chống đau và giảm đau liên tục dài lâu như vậy, theo tự nhiên chỉ trong vòng ít lâu là chết, thế mà nạn nhân không sao!

3- Chẳng còn một chút sức lực nào, bởi không ăn không uống, lại bị morphine tiêu hao thêm, thế mà nạn nhân vẫn có sức cựa quậy khi nghe kinh đọc, nhất là giật kinh phong và gầm thét!

Theo người viết thì chỉ có một lý do duy nhất có thể giải quyết được hiện tượng vô cùng lạ lùng này, đó là Lòng Thương Xót Chúa muốn dùng nạn nhân để làm mồi bắt cóc ít là 4 người... Thời gian nạn nhân vẫn tiếp tục sống ngoài tự nhiên là lúc nạn nhân sống vượt thời gian, hoàn toàn sống bởi LTXC. Do đó, nạn nhân chưa thể chết được, cho tới khi 4 người khác này là mẹ nạn nhân hết sức cứng lòng, 2 người chị của nạn nhân, và bạn trai của nạn nhân, chứng kiến thấy những sự lạ siêu nhiên xẩy ra cho nạn nhân, và đã thật sự tâm phục khẩu phục.

LTXC chẳng những sử dụng chính nạn nhân, mà còn cả ma quỉ nữa, để tỏ quyền năng của mình ra, ở chỗ, cho chúng thấy được là Người muốn cứu lấy nạn nhân, để chúng lấy hết sức giằng lấy nạn nhân cho bằng được, nhờ đó Người có những dịp khống chế nó bằng quyền năng của Người. Satan càng giận dữ, càng giằng co, qua những phản ứng nơi thân xác của nạn nhân, lại càng gây bất lợi cho hắn, càng trở thành dịp cho LTXC tỏ quyền năng cứu độ của Người ra cho những ai Người muốn họ chứng kiến thấy tận mắt lúc bấy giờ. Satan đúng là ngu!

Đó là lý do tôi vẫn thường nhắc nhở anh chị em TĐCTT của tôi rằng, kẻ thù của chúng ta không phải là truyền thông tấn công Giáo Hội, không phải là các vị linh mục lạm dụng tình dục vị thành niên phá hoại Giáo Hội, không phải là những anh chị em Kitô hữu Công giáo bảo thủ cực đoan tấn công giáo hoàng khủng bố giáo dân, không phải là những phạm nhân gây ra tội ác tầy đình..., mà là satan cùng bọn ngụy thần của hắn, như chính Chúa Giêsu đã khẳng định: "Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: 'Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy?' Ông đáp: 'Kẻ thù đã làm đó!' Đầy tớ nói: 'Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không?' Ông đáp: 'Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt'". (Mathêu 13:26-30).

Thậm chí tôi còn thúc giục anh chị em TĐCTT của tôi hãy nối vòng tay lớn hiệp thông chuyển cầu, để giật khỏi bàn tay của quyền lực sự dữ và chết chóc, những người anh chị em đáng thương, hoàn toàn "lầm không biết việc mình làm" ấy (Luca 23:34). Không ngờ, chí hướng cứu độ của chúng tôi, bằng việc tin tưởng chuyển cầu, giật tội nhân khỏi bàn tay satan, chứ không coi họ là kẻ thù cần phải đối đầu tiêu diệt, đã trùng hợp với những gì, được ĐTC Phanxicô nhắc đến trong Huấn Từ Truyền Tin của ngài cho Chúa Nhật XVI Thường Niên Năm A, 19/7/2020: "Nếu Chúa Giêsu đến để tìm kiếm tội nhân hơn là kẻ công chính, để chữa lành kẻ yếu bệnh hơn là kẻ lành mạnh (xem Mathêu 9:12-13), thì cũng thế, tác hành của thành phần môn đệ của Người cũng cần phải tập trung vào việc cứu độ họ, chứ không phải là dẹp bỏ kẻ gian ác". 

Đúng thế, Nhóm TĐCTT, không ngờ lại được hợp tác vào việc LTXC tỏ mình ra nơi nạn nhân, qua người chị em đóng vai chính, người được nhóm cầu nguyện nhầm cho. Theo thông lệ, sau mỗi một lời nguyện đặc biệt nào đó, do một anh chị em bấy giờ dâng lên trong giờ kinh 3 giờ chiều, được kết thúc bằng câu kêu gọi phổ thông chung chung: "Chúng ta cầu xin Chúa", anh chị em không thưa là "xin Chúa nhận lời chúng con", mà chỉ thưa: "Giêsu ơi, chúng con tin nơi Chúa!" Nghĩa là hoàn toàn để tùy LTXC tỏ hiện, một LTXC chắc chắn không thể nào có thể từ chối trước những tấm lòng tin tưởng van xin mình, xin không phải là cho chính bản thân họ, mà là cho phần rỗi vô cùng cao quí của "các linh hồn cần đến LTXC hơn", mà phần rỗi của loài người nói chung, và của từng tội nhân nói riêng, không phải là tất cả mục đích Nhập Thể và Vượt Qua của LTXC, và là tất cả những gì Chúa Kitô Khổ Giá "khát" vọng hay sao?

Có lẽ chính vì thế mà LTXC đã muốn cho chính Nhóm TĐCTT nghe câu chuyện ly kỳ tuyệt diệu này, để nhóm cảm thấy phấn khởi hơn, càng tin vào LTXC hơn, và càng tiếp tục hiệp thông chuyển cầu cho "các linh hồn cần đến LTXC hơn", như nạn nhân vừa là con tin vừa là mồi ngon trong câu chuyện ly kỳ thần diệu đầy LTXC này.

Bài Phúc Âm cho chính ngày của giờ kinh chiều Thứ Hai 6/7/2020, Lễ Thánh Maria Goretti, mà Nhóm TĐCTT được nghe câu truyện tuyệt vời trên đây, đã hoàn toàn ứng nghiệm nơi cả nạn nhân trong cuộc, cũng như nơi Nhóm TĐCTT, mà chính tôi, người chia sẻ lúc đầu, hoàn toàn không biết đến câu truyện mình và chung nhóm được nghe thuật lại ngay sau đó. Ở chỗ:

1- LTXC để nạn nhân phải chịu cùng cực khốn nạn, sau đó mới tỏ mình ra cho phần rỗi của chính nạn nhân, cũng như của những con người đang cần đến LTXC hơn, như Chúa Kitô đã để cho người đàn bà loạn huyết 12 năm bị tan gia bại sản, bởi chữa trị mà càng tệ hơn trước, và đã để cho người con gái của viên trưởng hội đường chết rồi mới đến hồi sinh;

2- LTXC đã cứu nạn nhân và các linh hồn cần đến LTXC hơn của nạn nhân, nhờ đức tin của những tâm hồn được Người sử dụng - Nếu Người đã muốn hồi sinh người con gái 12 tuổi đã chết, không còn biết gì nữa, nhờ đức tin của bố em thế nào, thì để cứu lấy linh hồn của nạn nhân và của thân nhân nạn nhân, LTXC cũng sử dụng TĐCTT trong giờ kinh chiều hôm ấy;

3- LTXC đã tỏ thần lực hồi sinh em gái đã chết, bằng bàn tay của Người, khi Người nắm lấy bàn tay lạnh ngắt tử thần của em, nhất là đã chữa lành người đàn bà loạn huyết, qua gấu áo của Người, một vật vô tri nhưng dính với thân Người, cũng nhờ lời chuyển cầu, với đầy lòng tin tưởng vào LTXC của Nhóm TĐCTT, LTXC đã quả thực tỏ thần lực cứu độ của Người ra!

Việc chuyển cầu cho phần rỗi các linh hồn đúng là một Quyền Lực Phục Sinh. Còn mãnh liệt hơn cả việc làm thương xót và ngôn từ thương xót nữa, nhất là ở vào trường hợp bất khả thi, về cả ngôn hành ấy, như thời đại dịch covid-19 hiện nay, đúng như Chúa Giêsu đã dạy cho và qua Chị Faustina, như đã được trích dẫn trên đây. Chuyển Cầu là Quyền Lực Phục Sinh nơi "các linh hồn cần đến LTXC hơn", cũng chính là Quyền Lực Chiến Thắng ngụy thần, kẻ thù muốn phá hoại công ơn cứu chuộc vô giá của Thiên Chúa nơi các linh hồn.

Trong Cựu Ước có một câu chuyện vô cùng lạ lùng, cho thấy quả thực việc tin tưởng cầu nguyện là cách duy nhất trong việc "bất chiến tự nhiên thành", như trong trường hợp của Vua Giosaphát của vương quốc Giuđa (xem 2 Sử Biên 20:1-29), một vị vua khi bị lực lượng hung dữ Ammon và Moap hiệp nhau tấn công, thì cảm thấy hoảng sợ, đã chạy đến cầu xin Chúa, thay cho toàn dân và cùng với toàn dân, với tất cả lòng tin tưởng của mình, và hoàn toàn tin tưởng vào lòng thương xót Chúa, qua một lời tiên tri khó tin, ngược hẳn lại với lập luận trần gian, nghĩa là chiến đấu mà chẳng cần vũ khí, chiến đấu mà cứ đứng yên tại chỗ, (một chiến lược bề ngoài như thể để cho quân thù cứ việc nhào vô tàn sát một cách dễ dàng mau chóng hay sao?), đó là: "Trong trận này, các ngươi không phải chiến đấu, cứ án binh bất động mà xem ĐỨC CHÚA, Đấng ở với các ngươi, sẽ giải thoát các ngươi như thế nào" (câu 17).

Chính vì lòng tin tưởng vào Chúa, cũng như vào lời tiên tri từ ngôn sứ Chúa, "Giu-đa và dân cư Giê-ru-sa-lem hãy nghe ta: ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa các ngươi, cứ tin tưởng vào Người, các ngươi sẽ tồn tại; cứ tin lời các ngôn sứ của Người, các ngươi sẽ chiến thắng", mà vua Giuđa cùng nhân dân vương quốc Giuđa đã vẻ vang toàn thắng, ở chỗ, càng hát vang lòng thương xót Chúa lên càng thắng:

"Họ mặc phẩm phục thánh, vừa đi trước quân binh vừa hát: 'Hãy ngợi khen ĐỨC CHÚA, vì muôn ngàn đời, Chúa vẫn trọn tình thương.' Khi họ cất tiếng reo mừng và ca ngợi, thì ĐỨC CHÚA gây mâu thuẫn giữa hàng ngũ quân Am-mon, quân Mô-áp và dân vùng núi Xê-ia đang tiến đánh Giu-đa. Thế là chúng bị thảm bại. Con cái Am-mon và Mô-áp nổi lên chống lại dân cư vùng núi Xê-ia để tru diệt và quét sạch đám dân này. Thanh toán đám này xong, con cái Am-mon và Mô-áp lại giúp nhau tự huỷ diệt. Khi tới một nơi cao từ đó có thể nhìn xuống sa mạc được, quân Giu-đa quay nhìn đám đông, liền thấy tử thi nằm la liệt trên mặt đất, không một ai sống sót. Vua Giơ-hô-sa-phát và quân binh của vua đến thu chiến lợi phẩm; họ thấy một đoàn vật rất đông cùng với của cải, áo quần và các vật dụng quý giá. Họ lượm lấy cho mình nhiều không thể mang hết được. Phải mất ba ngày mới thu hết chiến lợi phẩm, vì có rất nhiều. Ngày thứ tư họ họp đại hội ở thung lũng Bơ-ra-kha. Tại đây họ đã chúc tụng ĐỨC CHÚA; vì thế cho đến ngày nay, người ta vẫn gọi nơi ấy là "thung lũng Bơ-ra-kha" (có nghĩa là 'chúc tụng'). Sau đó, vua Giơ-hô-sa-phát dẫn đầu mọi người Giu-đa và Giê-ru-sa-lem vui sướng lên đường trở về Giê-ru-sa-lem, vì ĐỨC CHÚA đã ban cho họ niềm vui thoát khỏi quân thù. Họ trổi vang tiếng đàn cầm đàn sắt cùng với tiếng kèn, tiến vào Giê-ru-sa-lem, lên Đền Thờ ĐỨC CHÚA. Mọi nước mọi dân nghe biết rằng ĐỨC CHÚA đã chiến đấu chống quân thù của Ít-ra-en, thì đều khiếp sợ người" (2Sử Biên 20:20-29).

Câu chuyện Thánh Kinh trên đây không phải là hoang đường, mà là có thật, một sự thật vẫn tiếp tục cho đến tận thế, cho đến hôm nay, qua những phép lạ cứu rỗi nhờ Quyền Lực Phục Sinh, xuất phát từ việc tin tưởng nguyện cầu. Vào đêm Lễ Đức Mẹ Carmêlô 16/7/2020, người chị em kể truyện trên đây đã gửi thêm cho tôi, qua email, một câu truyện khác, cũng liên quan đến lời cầu nguyện được chị đã xin Nhóm TĐCTT chúng tôi cho một người bạn Mỹ, cách đây 5 năm, như sau:

"Tên ông là Joseph David Koverman. Vợ chồng ông ấy quen biết tôi 25 năm rồi. Họ là người Công giáo. Ông rất hảo tâm khi đóng góp cho nhà Chúa.
Năm 1970, khi ông 19 tuổi, gia nhập quân đội va đã qua Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh. Ông bi Viet Cộng bắn vào đầu nhưng may mắn đã được Chúa thương cứu ông thoát chết, nhưng bị mù 2 mắt.

"5 năm trước ( 2015) trong lúc vợ ông đi làm, ông bị đột quỵ vì nhiều nguyên nhân. Khi đưa đến bệnh viện thì não của ông đã chết. Tim và phổi bị nước từ thận tràn vào, do bị ứ nước quá lâu. Bác sỹ cho biết, nếu rút ống thở ra ông sẽ đi ngay. Khi biết tin, ngay hôm đó, tôi có xin các anh chi trong nhóm TĐCTT cầu nguyện với Lòng Thương Xót Chúa cho ông, vì chắc chắn rằng không có ai khác cầu nguyện cho ông. Bạn bè ông họ sống không tôn giáo! 3 người con của ông cũng vậy!! Thậm chí vợ ông còn mong cho ông chết sớm!!!

"Ông nằm coma khoảng 3 tuần, thì tự nhiên ông ấy tỉnh dậy, bình phục, hoàn toàn tỉnh táo, như chưa hề bị hấp hối. Ông cười nói líu lo với vợ lúc đó đang ở bên cạnh ông: 'Tôi thấy có Thiên Thần đặt tay trên trán tôi và nói: Ta đã chữa lành cho con, thức dậy mà về đi'.

"Ông là 1 chứng nhân cho những ai luôn cầu nguyện và tín thác vào Lòng Chúa Thương Xót. Amen" 🙏

Xin mời theo dõi thêm 1 trong 2 youtubes dưới đây để thấy được một con người diễm phúc, hoan hưởng cả 2 đời, đời này lẫn đời sau, một cuộc đời trước khi chết còn được Thiên Chúa biến thành mồi ngon của LTXC, nhờ đó đã sinh thêm hoa trái cứu độ nơi cuộc đời của những con người khác nữa! Thật là tuyệt vời LTXC!! Ôi LTXC... Ôi LTXC.... Con tin nơi Chúa!!!

https://youtu.be/s7PtR3g9YC8

https://youtu.be/6ax1q2FPkAU

 

FakeNews-DeNhatChungNgua.LoiChua.mp3

(xin nghe thêm chia sẻ phụ họa bài 2 trong 4 bài về đề tài fake news)

 

From: Nguyen Dinh <johndvn@yahoo.com>
Date: Tue, Jul 21, 2020 at 7:53 AM
Subject: Re: Trận Chiến Thiêng Liêng: Con Tin Con Mồi
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
MỜI ĐỌC ND # 8
-----------------------------------
Moi Tham WebSite
www.ChiaSeLoiChua.com

 

 

Hận Thù Quyết Thắng

 

 

(xin đọc đoạn 1 - Ma Quỉ Thảm Bại và đoạn 2 - Hỏa Ngục Phục Hận ở cái link ngay dưới đây)

 

Âm Mưu Hỏa Ngục

 

(Bởi thế, sau đoạn 1 và 2 ở cái link trên, phần Hận Thù Quyết Thắng còn lại dưới đây chỉ có đoạn là 3 - Ứng Nghiệm Thánh Kinh mà thôi)

 

The Mystical City of God: A Popular Abridgement of the Divine ...

 

Dẫn Nhập

Bộ "Thần Nhiệm Đô" được viết ra bởi Nữ Đáng Kính Maria D'Agreda, 1602-1665. Bộ sách dầy cộm này, ấn bản Anh ngữ, gồm có bốn cuốn, tất cả là 2676 trang, kể lại sự tích về cuộc đời của Đức Trinh Nữ Maria, trong đó có liên quan đến cả cuộc đời của chính Chúa Kitô, đến thiên thần cùng ma quỉ, cũng như đến Giáo Hội thời sơ khai. Đức Mẹ đã mạc khải cho nữ Đáng Kính này biết vào thế kỷ 17. Đầu tiên Nữ Đáng Kính Maria được thị kiến thấy tất cả mọi biến cố trong cơn ngất trí. Sau đó, Đức Mẹ truyền viết ra thành sách, đó là cuốn "Thần Nhiệm Đô", nhan đề theo nguyên ngữ Tây Ban Nha là "Ciudad de Dios". Dịch giả Phạm Duy Lễ, một tu sĩ quá cố của Dòng Đồng Công, tên gọi trong dòng là Phan Thiện Giản, trong thời gian bị ngục tù sau 1975 ở Việt Nam, đã dịch bộ sách này theo Tiếng Pháp được tóm gọn thành 1 cuốn, lấy nhan đề "Thần Đô Huyền Nhiệm", được xuất bản ở Hoa Kỳ năm 1994.

Bộ sách này đã được các Đức Giáo Hoàng chuẩn nhận. Đầu tiên là Đức Innocentê XI ngày 3-7-1686. Sau đó đến Đức Alexander, Clêmentê IX và Bênêđictô XIII. Chưa hết, còn Đức Bênêđictô XIV và Clêmentê XIV cũng đã chuẩn nhận qua văn thư của Thánh Bộ Lễ Nghi. Sau hết là vào ngày 26-9-1713, Tòa Thánh đã rút lại lệnh cấm của giám mục giáo phận Ceneda ở Ý, vì  lệnh địa phương này nghịch lại với sắc lệnh có tính cách hoàn vũ của Đức Innôcentê IX. Đặc biệt là Đức Bênêđictô XIII, khi còn làm tổng giám mục ở Bênêventô, đã sử dụng những sự kiện được thụ khải này để giảng một loạt bài về Đức Mẹ Maria. Cho đến năm 1912 là năm bộ sách này lần đầu tiên được phát hành bằng Anh ngữ ở Mỹ, thì bộ sách đã được phát hành đến 60 lần, bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. 

Là người đã từng đọc cuốn sách này, cả bản cổ Việt ngữ ngày xưa vào thập niên 1960, khi còn ở Việt Nam, lẫn bản Anh ngữ 4 cuốn dày, khi ở Hoa Kỳ, vào đầu thập niên 1990. Phải thú thật cuốn sách này, đúng hơn, chính gương sống của Mẹ Maria được Mẹ mạc khải cho biết, đã gây tác dụng mãnh liệt vào đời sống tâm linh của tôi. Cho tới khi tôi bắt đầu viết tác phẩm "Hận Thù Quyết Thắng", xuất bản 5/1996, tôi thấy cần phải chuyển dịch và thêm vào tác phẩm này, ngoài những tài liệu liên quan đến quyền lực hỏa ngục nguy hiểm, vừa ngấm ngầm vừa công khai, đang tấn công chung Giáo Hội và riêng Kitô hữu, như tam điểm, satanism, new age v.v., một phụ bản thứ sáu, với nhan đề là "Âm Mưu Satan", những âm mưu của Hội Đồng Qủi, được đề cập đến ở chương sách và những trang sách được tôi kèm theo ở cuối bản dịch này, và được viết từ thế kỷ 17, về một thứ Trật Tự Thế Giới Mới theo Tam Điểm, đã xẩy ra đúng y như vậy, nhất là từ Công Đồng Chung Vatican I (1969-1970), hiển nhiên nhất từ sau hai Thế Chiến II (1939-1945), thời điểm trước và sau Công Đồng Chung Vaticanô II (1962-1965) cho tới nay. Xin mời quí độc giả theo dõi, trước khi cùng nhau tiến sang phần cuối cùng là "Gót Chân Toàn Thắng" trong loạt bài Trận Chiến Thiêng Liêng đang được chia sẻ này, trong mùa đại dịch covid-19!

 

(Đaminh Maria cao tấn tĩnh Mùa Chay 1996 - Chuyển dịch theo ấn bản Anh ngữ "City of God" được dịch giả linh mục Geo. J. Blatter, lấy tên là Fiscar Marison, từ nguyên ngữ Tây Ban Nha, và được AMI Press in lại năm 1988, và phần được trích dịch Việt ngữ ở đây từ Cuốn 2, trong toàn bộ Sách "Thần Nhiệm Đô" 4 cuốn, Chương XXIII, ở những trang từ 678 đến 694, các đoạn từ 703 đến 721)

  Amazon.com: Mystical City of God: Volume I-IV (9780895558251 ...

 

 

Gót Chân Toàn Thắng

 

 

Chiến Thuật Thương Xót

 

 

Tất cả những gì được Đức Mẹ tiết lộ cho chúng ta biết trong cuốn Thần Nhiệm Đô về Âm Mưu Hỏa Ngục của Hội Đồng Quỉ sau Cuộc Khổ Nạn và Tử Giá của Chúa Kitô, khiến chúng ta, những tâm hồn còn thiết tha với phần rỗi của mình cũng như của anh chị em mình, nhất là trong thế giới vô thần duy vật sặc mùi tử khí hư vong ngày nay, không khỏi không lo âu sợ hãi. Trước hết, vì đó là tất cả sự thật liên quan đến phần rỗi vô cùng khẩn thiết của loài người, không phải chỉ ở trong sách vở, nghe vậy thôi, đọc vậy thôi, mà còn thực sự ứng nghiệm ngay trước mắt chứng nhân thời đại chúng ta đây.

Tuy nhiên, với tất cả lòng tin vào LTXC, chúng ta sẽ chẳng những không sợ chúng, mà còn thậm chí thách thức chúng và toàn thắng chúng nữa. Ngay trong Âm Mưu Hỏa Ngục này, chúng ta thấy chung Hội Đồng Quỉ và riêng satan đã thật sự là tinh khôn, xứng đáng với vai trò chuyên nghề cám dỗ của chúng, ở chỗ, cho dù tự bản chất là gian dối, tối tăm, chúng vẫn nhận thực được đúng sai, chẳng những ở lý do tại sao thua, mà còn, nhờ đó, tìm cách phục hận cho thật chính xác và hiệu nghiệm hơn bao giờ hết nữa.

Thế nhưng chúng ta vẫn thấy trong Âm Mưu Hỏa Ngục này, chúng vẫn còn mù quáng ở một trọng điểm tối quan trọng, và trọng điểm tối quan trọng này chính là yếu điểm của chúng, là bản chất của chúng, đồng thời cũng có thể nói là cái di truyền thể bẩm sinh chỉ thua hơn thắng, chỉ bại hơn được của chúng. Trọng điểm tối quan trọng đó là "tối tăm không thể át được ánh sáng" (Gioan 1:5) - vậy mà chúng vẫn không chịu công nhận; tạo vật không thể qua mặt Thiên Chúa - vậy mà chúng cứ tiếp tục ngông cuồng, trái lại: "Giơ chân đạp mũi nhọn thì khốn cho ngươi" (Tông Vụ 26:14) - thế mà chúng cứ điên khùng lao đầu vào chỗ chết cho đến cùng, dù đã liên tục bị thảm bại đến 3 lần mà vẫn còn nuôi hy vọng chiến thắng trận cuối:

Lần thứ nhất, khi nó chống lại LTXC đối với con người, khi Thiên Chúa, lần đầu tiên, tỏ cho nó, cùng với các thần trời, biết Ngài có ý định nhập thể, nên nó cùng với 1/3 thần trời đã "mất chỗ của mình trên trời... bị hất nhào xuống đất" (Khải Huyền 12:8-9); lần thứ hai, khi nó "gây chết chóc ngay từ ban đầu" (Gioan 8:44) cho 2 nguyên tổ loài người, nhưng lại khiến cho LTXC được dịp tốt, hứa ban ơn cứu độ cho con người (xem Khởi Nguyên 3:15); lần thứ ba, khi nó thử xem nhân vật lịch sử Giêsu Nazarét có phải là "Con Thiên Chúa" (Mathêu 4:3,6) hay chăng, thì hắn lại đắc lực góp công làm cho LTXC đạt tới tột đỉnh nơi Thánh Giá, một LTXC đã tỏ hết tất cả Dung Nhan Thương Xót của mình ra nơi Đấng Tử Giá (xem Gioan 8:28).

 Đúng thế, satan cùng bọn ngụy thần càng chống lại Thiên Chúa, chỉ càng làm rạng ngời thêm thực tại "Thiên Chúa là ánh sáng" (1Gioan 1:5), chẳng những là một "ánh sáng đã chiếu soi trong tăm tối" (Gioan 1:5), nơi Mầu Nhiệm Nhập Thể - "Lời đã hóa thành nhục thể" (Gioan 1:14,9), như "ánh sáng thật chiếu soi mọi người đã đến trong thế gian" (Gioan 1:9), mà còn là một "ánh sáng bừng lên từ trong tăm tối" (Thánh Vịnh 112:4), qua Mầu Nhiệm Vượt Qua của Chúa Giêsu Kitô - Đấng "đã sống lại từ trong cõi chết" (Gioan 20:9; 1Phêrô 1:3), hoàn toàn chiến thắng tội lỗi và sự chết, tức là hoàn toàn xua tan bóng tối gian dối của bọn ngụy thần satan, cho tới khi Người lại đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết!

Trận Chiến Thiêng Liêng đầy Hận Thù Quyết Thắng do đệ nhất thần ánh sáng Luxiphe gây chiến đã xẩy ra, không phải mới đây, từ thời Công Đồng Chung Vaticanô I (1869-1870), hay sau Thế Chiến Thứ II (1939-1945), tức trước thời Công Đồng Chung Vaticanô II (1962-1965), mà ngay từ ban đầu, từ ngày tạo dựng thứ nhất trong 6 ngày tạo dựng, khi "Thiên Chúa phân ánh sáng ra khỏi bóng tối" (Khởi Nguyên 1:4), bằng cách, thử thách các thần trời, loài tạo vật thiêng liêng sáng láng được dựng nên vào chính ngày tạo dựng đầu tiên này, ở chỗ, mạc khải cho các vị biết ý định nhập thể của Ngài, nhưng lại là một mạc khải bị con khủng long, và 1/3 thần trời, cùng nó ngang nhiên chống lại (xem Khải Huyền 12:4).

Trong Âm Mưu Hỏa Ngục, chính Satan đã thú nhận hắn căm thù cả hai kẻ thù trên hết của hắn là Chúa Kitô và Mẹ của Người, khi hắn, cùng với toàn thể loài thần thiêng như hắn là các thần trời bấy giờ còn tốt lành, được Thiên Chúa tỏ cho biết Dự Án Nhập Thể của Ngài vào ngày tạo dựng đầu tiên:

"Trước khi Người mặc xác thể, ta đã ghét Người, và chối không công nhận Người xứng đáng được tạo vật sùng bái hơn ta. Mặc dầu vì việc chống đối này, mà ta đã cùng với các ngươi bị đuổi ra khỏi trời cao, và bị hạ cấp xuống một tình trạng nhục nhã này, quá bất xứng với sự cao cả và vẻ đẹp trước kia của ta, ta còn bị cực hình hơn nữa, khi thấy rằng mình bị thua bại và chế ngự bởi Con Người này, cũng như bởi Người Nữ là Mẹ của Người. Từ ngày mà con người đầu tiên được tạo dựng, ta đã tỉnh táo tìm tòi Họ để tiêu diệt Họ".

Tuy nhiên, cho đến khi hắn khám phá ra riêng chân dung của Người Nữ này thì đã quá muộn:

"Nghe thấy lời thứ ba Chúa nói cùng Mẹ của Người rằng: 'Thưa bà, đây là con bà!', bọn ma qủi mới khám phá ra Người Đàn Bà cao cả này là Mẹ thật của Thiên Chúa làm Người, Bà cũng chính là Người Nữ, mà hình ảnh cũng như dấu báo về Người đã được tỏ ra cho chúng ở trên trời, khi chúng vừa được tạo dựng, và là vị phải đạp nát đầu chúng, như đã được Chúa loan báo trong vườn địa đường. Chúng cũng được cho biết về địa vị tuyệt đỉnh, trên mọi tạo vật của Người Nữ cao cả này, cũng như về quyền lực của Người, mà chúng cảm nghiệm thấy ngay lúc bấy giờ. Vì từ thế gian mới có, cũng như từ lúc người nữ đầu tiên được tạo dựng, chúng đã sử dụng tất cả mọi tinh quái của mình, để tìm cho ra ai là người nữ cao cả được loan báo trên trời, và vì giờ đây chúng đã khám phá ra Bà nơi Đức Maria, kẻ mà chúng đã coi thường cho tới lúc ấy, nên những con rồng này giận khôn xiết; việc chúng nhầm lẫn như thế đã giầy đạp cái ngạo mạn của chúng, còn vượt trên tất cả mọi cực hình khác mà chúng phải chịu, để rồi, trong cơn uất hận của mình, chúng tức mình lồng lộn như những con sư tử khát máu, làm cho chúng không thể nào cầm nổi cơn thịnh nộ tăng lên cả ngàn lần đối với Người Nữ cao cả..."

Điểm then chốt nhất khiến satan, đã từng là đệ nhất thần Luxiphe sáng ngời chói, cảm thấy mình thật là ngu xuẩn, đó là trong khi hắn vận dụng tất cả những gì là khôn ngoan nhất và mãnh lực nhất, để đánh bẫy và tiêu diệt đối phương không đội trời chung của hắn và với hắn, thì hắn lại bị rơi vào ngay chính cái bẫy do chúng tự giăng ra, nghĩa là, chúng càng ra tay tấn công đối phương và tiêu diệt đối thủ của hắn, thì hắn lại càng bị sa lầy, càng bị lún sâu xuống vực thẳm, càng bị lọt ngay xuống cái Bẫy Sập Trời Cao, cái Bẫy Sập Thương Xót, như chúng ta đọc, trong Âm Mưu Hỏa Ngục, thấy Satan xót xa tự thú cái nhầm lẫn vô cùng tai hại của hắn, khiến hắn thấy như thể tự bắn trọng thương bản thân hắn vậy:

"A, khốn thân ta, việc nhầm lẫn này khiến ta phải chịu cực hình là chừng nào! Khi ta cám dỗ Người trong sa mạc, thì kết quả lại xẩy ra là làm cho Người có cơ hội để lưu tấm gương chiến thắng, nhờ đó, con người theo gương của Người có thể chế ngự ta dễ dàng hơn nhiều. Những cuộc bắt bớ của ta, chỉ làm sáng tỏ thêm giáo huấn của Người, về lòng khiêm nhượng và đức nhẫn nại. Trong việc thuyết phục Giuđa nội phản Người, và những người Do Thái bắt Người phải chịu cực hình Tử Giá, ta chỉ làm cho mau đến hơn việc mình bị hủy hoại, và ơn cứu chuộc của loài người thôi, trong khi, giáo huấn mà ta tìm cách ngăn chặn, thì chỉ làm cho nó càng thêm đâm rễ sâu chặt".

Dầu sao, cũng phải công nhận rằng, trong Âm Mưu Hỏa Ngục này, satan cùng bọn ngụy thần của hắn đã rút ra được một bài học đích đáng, về chính bản thân mình, cũng như về LTXC, về con người, tuy vẫn còn nhầm lẫn và thiếu sót, như chúng ta thứ tự trích dẫn và phân tích dưới đây:

Âm Mưu Hỏa Ngục - Bài Học về chính Bọn Satan:

"Từ ngày mà con người đầu tiên được tạo dựng, ta đã tỉnh táo tìm tòi Họ để tiêu diệt Họ (biệt chú: ở đây satan đang ám chỉ hai Mẹ Con Người Nữ trong Khải Huyền 12:4); hay cho dù ta có không thể nào hủy diệt được Họ đi nữa, ít là ta cũng tác hại cho mọi thụ tạo của Người, và dụ dỗ chúng đừng nhận biết Người là Thiên Chúa của chúng, để không một ai trong chúng, kín múc được chút gì từ những công việc của Người. Đó là chủ ý của ta, mà tất cả mọi khiêu dụ và nỗ lực của ta nhắm tới. Thế nhưng, vô ích, vì Người đã thắng ta, bằng đức khiêm nhu và thanh bần của Người, đã chà đạp ta, bằng đức nhẫn nại của Người, và sau cùng, đã tước đoạt thượng quyền của ta trên thế gian, bằng Cuộc Khổ Nạn và Cái Chết kinh hoàng của Người. Điều này làm cho ta đớn đau cực độ, đến nỗi, cho dù ta có thành công, trong việc hất được Người ra khỏi vị thế chiến thắng của Người bên hữu Cha mình đi nữa, và cho dù ta có kéo được hết mọi linh hồn được cứu rỗi xuống hỏa ngục này đi nữa, cơn giận của ta cũng chưa thỏa, hay cơn tức của ta cũng chưa bù đắp được".

Âm Mưu Hỏa Ngục - Bài Học về LTXC:

"Làm sao Đấng là Thiên Chúa lại có thể tự hạ mình cho đến độ đó được? Làm sao Người có thể chịu nổi con người là kẻ xấu xa như thế được? Sao ta lại có thể tự để cho mình trở thành tay sai đắc lực, trong việc làm cho ơn cứu chuộc trở nên thật phong phú và tuyệt vời như thế được? Ôi quyền năng như chúa tể của Con Người này, có thể hành hạ và làm cho ta kiệt quệ như vậy sao? Cả Người Đàn Bà ấy nữa, đó là Mẹ của Người, cũng là kẻ thù của ta, sao lại cũng có một mãnh lực bất khả thắng, trong việc Bà chống lại ta như vậy?"

Âm Mưu Hỏa Ngục - Bài Học về Loài Người:

"Có thể nào bản tính nhân loại, quá ư thấp kém hơn của ta, lại được nâng lên trên tất cả mọi thụ tạo hay chăng! Không phải hay sao đó là vì nó quá được thương yêu và ưu đãi, khi nó được hiệp nhất nên một với Đấng Tạo Hoá nơi bản thân của Lời Hằng Sống! Như thế không phải là Người đã khiêu chiến với ta trước khi thi hành công cuộc này hay sao, để rồi sau đó, lại còn làm cho ta đầy những lẫn lộn! Từ ban đầu ta đã coi nhân loại như một kẻ đại thù của ta; ta lúc nào cũng ghen ghét nó không chịu được. Ôi con người, được Thiên Chúa thật là ưu ái và trọng đãi, kẻ mà ta ghen ghét, và được Thiên Chúa nồng nhiệt yêu thương! Ta sẽ làm cách nào để che dấu đi thân phận may mắn của các ngươi đây? Ta sẽ làm sao đổ xuống trên các ngươi nỗi bất hạnh của ta đây, vì ta không thể hủy hoại cái thực tại mà các ngươi đã nhận lãnh?"

Bài Học về Loài Người còn bao gồm cả sau khi loài người đã được cứu chuộc, như chúng ta thấy trong Âm Mưu Hỏa Ngục, liên quan 1- đến chính Ơn Cứu Chuộc là những gì trở thành lợi điểm cho con người; 2- đến cả các nhược điểm nơi con người, là những mục tiêu bị ma quỉ nhắm tới để 3- thực hiện các mưu chước cám dỗ tấn công họ, cướp lấy linh hồn họ, nhờ đó vô hiệu quả ơn cứu chuộc vô giá của LTXC, nghĩa là gián tiếp phục hận LTXC ưu ái loài người hơn bọn satan hắn.

Âm Mưu Hỏa Ngục - Ưu Điểm Ơn Cứu Chuộc:

"Tất cả bọn chúng đều đồng ý rằng, không thể nào làm tổn thương đến bản thân của Đức Kitô, làm giảm đi giá trị vô biên nơi những công nghiệp của Người, làm hủy hoại hiệu năng của các Bí Tích Thánh, làm sai lệch hay hủy bỏ được giáo điều mà Chúa Kitô đã giảng dạy".

Âm Mưu Hỏa Ngục - Nhược Điểm nơi Loài Người:

"Đúng đấy, hiện nay con người đã được ban cho một giáo huấn và lề luật mới mẻ rất có thế lực, những Bí Tích Thánh mới mẻ mang lại hiệu năng, một Mẫu Sống mới và một Vị Dẫn Đàng mới, trong việc sống theo các nhân đức, một Vị Cầu Bầu và Biện Hộ mới nơi Người Nữ đó; tuy nhiên, những bản năng tự nhiên, cũng như những đam mê xác thịt, vẫn còn nguyên, và những tạo vật vẫn không thay đổi bản chất cảm xúc lẫn khoái thú của họ".

Âm Mưu Hỏa Ngục - Các Mưu Chước Cám Dỗ:

1- Điệu Hổ Ly Sơn: "Thế nên, vận dụng mọi gian dối nơi mình, chúng ta hãy càng quỉ quái hơn, nắm lấy tình hình này, trong việc làm hư đi những công hiệu, mà vị Thiên Chúa làm Người đã mang lại cho con người. Chúng ta hãy bắt đầu chiến lược dữ dội để tác hại loài người, bằng cách, đưa ra những khiêu gợi mới, kích thích họ sống theo các đam mê của họ, mà xao lãng đi tất cả mọi sự khác. Như thế, một khi đã dính dáng đến những điều nguy hiểm này, con người không thể nào còn chú tâm đến điều ngược lại nữa".

2- Gieo Rắc Fake News: "Chúng quyết định tiếp tục lan truyền việc tôn thờ ngẫu tượng trên thế gian, để con người không thể nhận ra Thiên Chúa chân thật cũng như Ơn Cứu Chuộc. Khi nào việc tôn thờ ngẫu tượng không thành công, chúng quay sang việc thiết lập những tà phái và lạc thuyết, do những con người ngoan cố và hư hỏng nhất loài người, được chúng chọn để lãnh đạo và truyền dạy. Trong số những tinh thần tệ hại này, đây đó mọc lên tà phái Mahomed, những lạc thuyết Ariô, Pêlagiô, Nestôriô, và bất cứ những lạc thuyết nào khác xuất hiện trên thế giới, khởi sự từ những thế kỷ đầu tiên của Giáo Hội cho đến nay, cùng với những lạc thuyết đang chực sẵn, song không cần và không tiện để đề cập đến ở đây. Luxiphe tỏ ra hài lòng về những dẫn dụ hỏa ngục này, những dẫn dụ chống lại chân lý thần linh, cũng như tàn phá tận nền tảng việc giải cứu của con người, đó là đức tin thần linh".

3- Gây Chia Rẽ và Vô Ơn: "Tất cả đều đồng ý gieo rắc vào giữa loài người những mầm mống bất hòa, ghen ghét và thù oán, những tâm tư kiêu căng và sắc dục, lòng tham muốn sang giầu và vinh dự, và dùng những lý do tinh xảo để chống lại tất cả mọi nhân đức mà Chúa Kitô đã dậy; trên hết mọi sự, chúng có ý định làm quên lãng đi cuộc Khổ Nạn và Cái Chết của Người, những phương tiện cứu rỗi, và những đau khổ đời đời của hỏa ngục. Bằng những phương tiện này, bọn quỉ hy vọng là dồn tất cả mọi quyền năng và khả năng của con người, vào việc ham mê những dính bén với trần gian, và những thỏa mãn sắc dục, không cho họ còn giờ nghĩ đến việc thiêng liêng, cũng như đến phần rỗi của họ nữa".

Âm Mưu Hỏa Ngục - Còn Nhầm Lẫn và Thiếu Sót:

Những điểm Thiếu Sót tệ hại và điểm Nhầm Lẫn nguy hại này, như người viết khám phá ra, lại do chính tướng quỉ satan vấp phải, khi hắn nghe xong Âm Mưu Hỏa Ngục của bọn ngụy thần băng đảng trung kiên của hắn:

Điểm Thiếu Sót tệ hại:

"Ta rất cám ơn các ngươi về những ý kiến của các ngươi: ta chuẩn y chúng, và thừa nhận tất cả những ý kiến đó; đối với những kẻ không tuyên xưng lề luật được Đấng Cứu Thế ban bố cho loài người, thì thực hiện những đề nghị này cũng dễ thôi, tuy nhiên, với những ai chấp nhận và nắm giữ những lề luật này, nó lại là một việc khó khăn đấy. Thế nhưng, ta quyết nhắm tất cả cơn giận dữ của ta vào việc chống lại lề luật này, cũng như vào việc chống lại những ai theo lề luật đó, và ta sẽ hết sức gắt gao bắt bớ những ai nghe theo giáo huấn của Đấng Cứu Thế, và trở nên môn đệ của Người; công cuộc chống lại những sự ấy phải là cuộc chiến khốc liệt của chúng ta cho đến tận thế. Nơi Giáo Hội mới này, ta phải cố gắng gieo rắc cỏ lùng (Mt.14:25), những tham vọng, lòng ham hố, tính sắc dục, và những ghen ghét sát hại, cùng với tất cả những tính hư nết xấu khác, mà ta là đầu não".

Điểm Thiếu Sót tệ hại trong Âm Mưu Hỏa Ngục ở đây đó là, tướng quỉ satan chỉ nhắc đến 2 thành phần nghịch đảo nhau: thành phần "không tuyên xưng lề luật", và thành phần "chấp nhận và nắm giữ những lề luật", nhưng hoàn toàn không lưu ý gì đến thành phần hèn hạ thấp hèn trong cộng đồng dân Chúa, thành phần âm thầm kín đáo, nghèo khó khiêm hạ, thành phần vốn bị thế gian coi thường, thậm chí loại bỏ, nhất là tự phụ vì đã bắt được các con tin của hắn, thành phần tội nhân nhử mồi của LTXC, được LTXC bất ngờ biến đổi thành thánh nhân và chứng nhân, điển hình nhất trong các trường hợp này đó là người đàn bà Samaritano, từ một tội nhân bất ngờ trở thành chứng nhân cho LTXC (xem Gioan 4:15-18, 28-30), thành phần lợi hại hơn ai hết, như câu chuyện về Con Tin Con Mồi ở phần thứ 3 của bài viết này.

Điểm Nhầm Lẫn nguy hại:

"Một khi những tội lỗi này tăng lên và phát triển giữa thành phần tín hữu, thì, cùng với tính trái khuấy và lòng vô ơn của họ nữa kèm theo, chúng sẽ chọc giận Thiên Chúa, và sẽ thật sự làm cho con người mất đi những sự trợ giúp của ân sủng, nhờ các công nghiệp của Đấng Cứu Thế để lại cho họ. Để rồi, chừng nào họ đánh mất đi những phương tiện cứu rỗi này, chúng ta sẽ chắc chắn chiếm được họ. Chúng ta cũng phải thiết thực trong việc làm yếu đi lòng đạo đức, cũng như tất cả những gì là linh thiêng và thần thánh; làm cho họ không nhận thức được quyền lực của các Bí Tích Thánh, để họ đến lãnh nhận các Bí Tích Thánh này, khi đang mắc tội trọng, hay ít là lãnh nhận, mà không sốt sắng và sùng mộ gì. Vì những Bí Tích Thánh này linh thiêng, nên cần con người phải nhận lãnh bằng một ý muốn ngay chính, mới rút được những hoa trái của các Bí Tích ấy. Khi nào họ khinh thường phương dược chữa bệnh, họ sẽ bị kiệt sức trong cơn bệnh, và khó có thể đứng vững nổi, trước các mưu chước cám dỗ của chúng ta; họ sẽ không thấy được những việc lừa đảo của chúng ta, tâm trí của họ sẽ không màng chi đến việc tưởng nhớ đến Đấng Cứu Thế của họ, cũng như đến việc cầu bầu của Mẹ Người. Thế là lòng vô ơn bất nghĩa ngu dại của họ sẽ làm cho họ bất xứng với ân sủng, và chọc giận Thiên Chúa cũng là Đấng Cứu Thế của họ, đến nỗi, Người không ban cho họ các ơn trợ giúp của Người nữa".

Điểm Nhầm Lẫn nguy hại trong Âm Mưu Hỏa Ngục ở đây đó là, tướng quỉ satan chỉ nhấn mạnh đến một Vị Thiên Chúa công minh chính trực, chỉ biết nổi cơn thịnh nộ, trừng phạt hơn là thương xót, đối với những con người bất trung, mà không thấy được chính vị Thiên Chúa Tạo Hóa của hắn, Đấng dựng nên loài thần thiêng của hắn cũng như loài người, là để cho tất cả được hiệp thông thần linh đời đời với Ngài, chứ không phải để đầy đọa chúng; vả lại, khi dựng nên tạo vật của mình, Ngài đã thấu biết bản tính của chúng ra sao, không thể nào toàn hảo như mình là Thiên Chúa, mà đã bất toàn thì thế nào cũng có khiếm khuyết, lỗi lầm v.v., nhưng chính những yếu điểm hay nhược điểm bẩm sinh của họ ấy, chẳng những không làm cho Ngài loại trừ họ, mà lại trở thành một cơ hội hiếm quí để Ngài càng tỏ hết LTXC của Ngài ra, như trong trường hợp của loài người vậy.

Hắn cứ tưởng là một khi con người vô ơn và bất trung, sẽ trở thành bất xứng và đáng bị Thiên Chúa loại trừ và trừng phạt: "cùng với tính trái khuấy và lòng vô ơn của họ nữa kèm theo, chúng sẽ chọc giận Thiên Chúa... lòng vô ơn bất nghĩa ngu dại của họ sẽ làm cho họ bất xứng với ân sủng, và chọc giận Thiên Chúa cũng là Đấng Cứu Thế của họ, đến nỗi, Người không ban cho họ các ơn trợ giúp của Người nữa". Trái lại, chính Chúa Giêsu đã khẳng định LTXC với Chị Thánh Faustina những lời vô cùng xúc động sau đây:

- Càng là đại tội nhân càng có quyền đối với tình thương của Cha (Nhật Ký 723);

- Cha bị tổn thương đau đớn biết bao khi lòng thiện hảo của Cha bị ngờ vực! Những tội bất tin tưởng đả thương Cha nhức nhối nhất” (Nhật Ký 1076);

- "Nỗi khốn cùng của con không ngăn trở tình thương Cha. Nỗi khốn cùng của linh hồn càng lớn thì nó càng có quyền đối với tình thương của Cha" (Nhật Ký 1182);

- “Những đại tội nhân thượng hạng hãy đặt niềm cậy tin nơi tình thương của Cha. Họ có quyền tin cậy vào tình thương thăm thẳm của Cha trước các linh hồn khác…Cha không thể trừng phạt dù họ có phạm tội nặng nhất, nếu họ kêu cầu đến ang xót thương của Cha, ngược lại, Cha công chính hoá họ trong tình thương vô tận khôn dò của Cha” (Nhật Ký 1146);

- “Việc hư đi của mỗi linh hồn dìm Cha vào nỗi buồn khổ chết đi được. Con luôn an ủi Cha khi con cầu cho các tội nhân. Lời nguyện cầu đẹp ang Cha nhất là lời cầu nguyện cho các tội nhân ăn năn hoán cải. Lời nguyện cầu này lúc nào cũng được lắng nghe và đáp ứng (Nhật Ký 1397)

Thật thế, chính hai điểm vừa nhầm lẫn lại vừa thiếu sót này mà bọn satan sẽ phải hứng chịu cuộc thảm bại lần thứ tư, lần sau hết, lần khốn nạn hơn hết, và sẽ vĩnh viễn muôn đời muôn kiếp căm hận cùng ân hận chính mình mà thôi.

Tóm lại, tất cả sự thật của Trận Chiến Thiêng Liêng mà chiến thắng bao giờ cũng thuộc về LTXC, nhưng lần chiến thắng cuối cùng lại ở nơi Gót Chân Toàn Thắng của LTXC, hệ tại ở hai điểm then chốt vô cùng quan trọng này:

1- LTXC lợi dụng tất cả những gì hèn yếu nhất, khốn nạn nhất, thậm chí mù quáng cứng lòng nhất của tội nhân để tỏ hết mình ra, bằng cách bù đắp cho họ, ở chỗ:

2- Sử dụng chính những hồn nhỏ khốn cùng và bất lực, nhưng lại hoàn toàn trở thành đáng thương và dễ thương, ở chỗ mãnh liệt tin vào LTXC, để LTXC có thể hiện diện và tỏ hiện!

 

      https://www.youtube.com/watch?v=rXx_C8Ng4GQ


   (xin nghe thêm chia sẻ phụ họa về Tội Nhân ở 1 trong 2 cái links trên đây:

cái link đầu tiên ở ngay chính tấm hình nhãn dán CD - cứ bấm vào hình này ở bất cứ chỗ nào;

cái link thứ hai là một youtube về cùng đề tài "Tội Nhân là Mồi Ngọn của LTXC"

nhạc vẫn còn nguyên, chỉ trừ thêm hình ảnh, được ai đó, tên Bông Tuyết, post lên từ ngày 4/3/2014, đã có 9,234 views từ lâu.

Tạ ơn LTXC! Cám ơn vị thính giả đã tiếp tay loan truyền LTXC trên cả youtube)

 

 

 

Chiến Thắng Thương Xót

 

Who would crush the serpent's head? How would it be accomplished ...

 

Thành phần Gót Chân Toàn Năng của LTXC có thể được Thiên Chúa sử dụng, để ban ơn cứu độ vô cùng quí báu của Ngài cho loài người tội lỗi, bất xứng và bất lực đây, trước hết và trên hết, phải kể đến Mẫu Gương Maria, Trinh Nữ Nazarét "có phúc vì đã tin" (Luca 1:45), như một người nữ tỳ xin vâng của Ngài: "Này tôi là tôi tớ Chúa. Xin hãy thực hiện nơi tôi như lời ngài truyền" (Luca 1:38), hoàn toàn tin tưởng vào Thiên Chúa ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự, liên lỉ "đầy ơn phúc" (Luca 1:28) suốt cuộc đời trần thế của Mẹ, từ khi Mẹ được hoài thai trong lòng thai mẫu của Mẹ, cho đến khi cả hồn lẫn xác của Mẹ mông triệu về trời. Vì "Thiên Chúa là tình yêu" (1Gioan 4:8,16) vô cùng nhân hậu nơi Lời Nhập Thể Vượt Qua là Chúa Giêsu Kitô Con Mẹ đã hoàn toàn chiếm đoạt Mẹ và làm chủ Mẹ, mà Mẹ, nhờ đó đã có thể trở thành Mẹ của Giáo Hội và của toàn thể loài người trong Chúa Kitô Cứu Thế.

Dường như Mẹ đã "vô tình" tiên báo về Trận Chiến Thiêng Liêng, gây chiến bởi satan cùng bọn ngụy thần của hắn, ngay từ ban đầu (xem Khải Huyền 12:1-10), đầy những Hận Thù Quyết Thắng, hận thù với Thiên Chúa và quyết thắng với loài người được LTXC cưng yêu hơn hắn, nhưng cuối cùng, hắn chỉ chuốc lấy từ thảm bại này đến thảm bại kia, từ "thời điểm viên trọn" (Galata 4:4) đến ngày cùng tháng tận (xem Khải Huyền 20:7-10), khi Mẹ dâng lên lời Ca Vịnh Magnificat chúc tụng ngợi khen LTXC, chẳng những nơi riêng bản thân của Mẹ (xem Luca 1:48), mà còn liên tục "trải qua đời nọ đến đời kia, hằng bao bọc những người kính sợ Chúa" (Luca 1:50), ở chỗ "đánh tan phường kiêu ngạo cùng với những ý nghĩ kiêu căng của chúng" (Luca 1:51): Còn ai kính sợ Chúa như Mẹ và hơn Mẹ, trái lại, cũng còn ai kiêu ngạo như satan cùng bọn ngụy thần của hắn - Chính lòng kính sợ của Mẹ, biến Mẹ đầy ơn phúc cao trọng nhất trong tất cả mọi thụ tạo của Chúa, vị tỳ nữ xin vâng trở thành một Gót Chân Toàn Thắng, đạp nát cái đầu của bọn satan là "những ý nghĩ kiêu căng của chúng".

Nếu nhân vật chính trong số thành phần Gót Chân Toàn Năng cứu độ của LTXC là Mẹ Maria, một Hồn Nhỏ trên hết các hồn nhỏ, thì chỉ có những ai như Mẹ, sống đức tin tuân phục của Mẹ, mới có thể thật sự là Gót Chân Toàn Năng chà đạp bọn satan mà thôi, một gót chân chính là mồi ngon nhất của chúng, phần thân thể vừa thấp nhất, vừa khuất mắt, ngay trước miệng đớp của loài rắn quỉ, loài bò bằng bụng (xem Khởi Nguyên 3:14), phần thân thể chắc chắn sẽ bị bọn satan tấn công trước hết và dữ nhất, nhưng, oái oăm thay, lại là phần thân thể LTXC muốn dùng để nhử mồi rắn quỉ, khi họ bị nó "rình cắn gót chân" (Khởi Nguyên 3:15), ở chỗ, họ chẳng những không bị nó tác hại, mà còn trừ được nó nữa (xem Marco 16:17-18). Đó là thành phần có thể gọi là Đạo Binh Thương Xót, một Đạo Binh Dàn Trận được Thống Lãnh Toàn Thắng Maria triệu tập thành một Đạo Binh Dàn Trận.

Đạo Binh Dàn Trận của Mẹ Maria, được Mẹ triệu tập vào cuối Thời Điểm Maria của Mẹ (1830-1929), từ lần Mẹ hiện ra ở Paris Pháp quốc năm 1830 với Chị Thánh Catarina Laboure, và lần cuối cùng hiện ra với chị Lucia ngày 13/6/1929, một Thời Điểm Maria mở màn cho Thời Điểm LTXC, chỉ sau đó có hơn 1 năm, bắt đầu với Chị Thánh Faustina ngày 22/2/1931), có thể nói, là cặp Thiếu Nhi Fatima Thụ Khải Phanxicô và Giaxinta, một cặp anh em ruột về trần gian mà còn là một cặp thánh nhân về LTXC nữa. Ở chỗ, vị thánh nam trẻ nhất Giáo Hội là Thiếu Nhi Fatima thụ khải Phanxicô, (11 tuổi, trẻ hơn Thánh Nam Don Savio 15 tuổi), chuyên đền tạ Chúa Giêsu Ẩn Thân ("hidden Jesus") là Đấng "đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi" (Thánh Mẫu Fatima 13/10/1917), trong khi đó, vị thánh nữ trẻ nhất trong lịch sử Giáo Hội là Thiếu Nhi Fatima thụ khải Giaxinta, (10 tuổi, trẻ hơn Thánh Nữ Maria Goretti 12 tuổi), liên lỉ hy sinh để cứu các tội nhân đáng thương cho "khỏi lửa hỏa ngục" (Thánh Mẫu Fatima 13/7/1917).

Đạo Binh Dàn Trận của Mẹ Maria còn bao gồm tất cả mọi Kitô hữu từ sau Biến Cố Thánh Mẫu Fatima năm 1917, như Mẹ cho thấy trước trong thị kiến của Bí Mật Fatima phần thứ 3, trong đó, một đoàn Kitô hữu, từ giáo hoàng (ám chỉ Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II) trở xuống giáo dân, đủ mọi cấp trật trong Giáo Hội, cả giám mục, linh mục và tu sĩ, đang cùng nhau tiến lên một ngọn núi dốc đứng bằng đức tin bất khuất mãnh liệt của mình, nhờ đó họ đã lên tới đỉnh núi, nơi có một Thánh Giá cao lớn trên đỉnh, để rồi, sau đó, khi họ đang quì cầu nguyện ở dưới chân Thánh Giá, như hiệp nhất nên một với Đấng Cứu Chuộc Nhân Trần - Redemptor Hominis, thì bị bắn chết hết, bởi một toán lính bất ngờ xuất hiện, nhưng máu của họ đã được hai thiên thần thu lại để vẩy lên những ai thành tâm thiện chí tìm kiếm Thiên Chúa.

Hình ảnh quì cầu nguyện dưới chân Thánh Giá và được hy sinh đổ máu ngay ở đó, nơi Đạo Binh Dàn Trận của Mẹ Maria, bao gồm đủ mọi thành phần trong Giáo Hội, cũng là Đạo Binh Thương Xót của Chúa Kitô Cứu Thế, trong thị kiến của Bí Mật Fatima phần thứ ba cho thấy những ý nghĩa sau đây: 1- Thành phần thuộc về Người Mẹ đã đứng dưới chân Thánh Giá Con Mẹ (xem Gioan 19:25), cùng với Thánh Gioan, đại diện hàng giáo phẩm, Thánh Maria Mai-Đệ-Liên độc thân, tiêu biểu cho tu sĩ, và một bà vợ tên Maria, đại diện cho giáo dân;  2- Hai sứ vụ đền tạ và hy sinh, như nơi hai vị thánh trẻ Thiếu Nhi Fatima thụ khải Phanxicô và Giaxinta, là hai yếu tố bất khả phân ly cho phần rỗi của "các linh hồn cần đến LTXC hơn"; 3- Vị trí của Gót Chân bao giờ cũng ở dưới "chân" Thánh Giá, tức là phải theo sát bước "chân" Chúa Kitô khổ giá cho tới cùng, nhờ đó họ mới có thể và xứng đáng trở thành hy tế cứu độ với Người.

Đạo Binh Dàn Trận của Mẹ Maria là thành ngữ được Thánh Long Mộng Phố (Louis Montfort) sử dụng và đồng thời cũng đã tiên báo, trong tác phẩm Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria của ngài từ đầu thế kỷ 18, ở những đoạn 50 và 54 sau đây:

      "Vào những thời buổi sau này, Mẹ Maria cần phải chiếu sáng hơn bao giờ hết về tình thương, về quyền phép và về ân sủng; về tình thương, để mang về  ưu ái đón nhận thành phần tội nhân và hoang đàng đáng thương cần phải hoán cải và trở về với Giáo Hội Công Giáo; về quyền phép, để chống lại thành phần thù địch với Thiên Chúa, thành phần muốn nổi dậy một cách đáng sợ để dụ dỗ và thắng đoạt, bằng những hứa hẹn và đe dọa, tất cả những ai chống lại họ; sau hết, Mẹ cần phải sáng tỏ về ân sủng, để phấn khởi và hỗ trợ thành phần quân quốc tinh nhuệ và tôi tớ trung thành của Chúa Giêsu Kitôđang vì Người mà chiến đấu.

7.  "Cuối cùng, Mẹ Maria cần phải trở thành một đạo binh dàn trận kinh hoàng đối với ma quỉ và thành phần theo hắn, nhất là vào những thời buổi sau này. Đối với Satan, vì biết rằng mình không còn bao nhiêu thời gian – hiện nay còn ít hơn bao giờ hết – để hủy hoại các linh hồn, đã gia tăng các nỗ lực của hắn, cùng với những cuộc công kích của hắn hằng ngày. Hắn sẽ không ngần ngại khuấy động lên những cuộc bách hại tàn ác, và đặt các thứ cạm bẫy xảo quyệt, đối với thành phần tôi tớ trung thành và con cái của Mẹ Maria, thành phần hắn thấy khó chế ngự hơn những kẻ khác". (50)

"Thế nhưng, quyền năng của Mẹ trên các thần dữ đặc biệt, sẽ tỏ ra vào những thời buổi sau này, khi mà Satan sẽ rình cắn gót chân Mẹ, tức là cắn thành phần tôi tớ khiêm hạ của Mẹ, và con cái bần cùng của Mẹ, thành phần Mẹ sẽ làm dậy lên để chống lại hắn. Trước mắt của thế gian thì họ chỉ là những gì nhỏ mọn và bần cùng, và giống như gót chân, thấp hèn trước mắt thế gian của tất cả mọi người, bị giầy xéo và chà đạp như gót chân đối với các phần thể khác trong thân thể vậy. Thế nhưng, bù lại, chính vì thế mà họ sẽ được trở nên phong phú trong ân sủng của Thiên Chúa, những gì Mẹ Maria sẽ dồi dào tuôn đổ xuống trên họ. Họ sẽ nên cao cả  được tôn vinh trong thánh đức trước nhan Thiên Chúa. Họ sẽ trổi vượt trên tất cả mọi tạo vật bởi lòng nhiệt thành cao cả của họ, và họ sẽ được ơn trợ giúp thần linh nâng đỡ đến nỗi, liên kết với Mẹ Maria, họ sẽ đạp nát đầu Satan, bằng gót chân của họ, tức là bằng lòng khiêm hạ của họ, để mang chiến thắng về cho Chúa Giêsu Kitô". (54)

Một trong những vị thánh tiêu biểu, được chính LTXC tuyển chọn và sử dụng, chẳng những để loan truyền Sứ Điệp Thương Xót của Người, bằng cuốn Nhật Ký của chị, cùng với những đáp ứng lệnh truyền của Chúa liên quan đến Ảnh LTXC, đến Lễ LTXC, đến Chuỗi LTXC, đến Dòng LTXC v.v., mà còn loan truyền LTXC bằng chính cuộc đời tu trì tràn đầy đau khổ của chị, đó là Nữ Tu Faustina người Balan, Dòng Đức Bà Thương Xót, được vị giáo hoàng đồng hương Gioan Phaolô II phong hiển thánh ngày 30/4/2000. Tiểu sử về chị chứng thực rằng bản thân của chị đã biến thành hy tế cứu độ cho phần rỗi của các linh hồn tội nhân đáng thương, đặc biệt là các linh hồn đang lâm cơn hấp hối. Có một lần Chúa Giêsu ngỏ ý muốn chị "hiến dâng bản thân con cho tội nhân, nhất là cho những linh hồn đã mất niềm hy vọng vào tình thương của Cha» (Nhật Ký 308), chị đã mau mắn đáp lại bằng một kinh toàn hiến vào ngày 29/3/1934, trong đó có đoạn như sau:

"Con thực hiện một việc tự nguyện hiến dâng bản thân mình cho việc hoán cải của các tội nhân, nhất là cho những linh hồn đã mất niềm hy vọng vào tình thương của Chúa. Việc hiến dâng này là ở chỗ, bằng cách hoàn toàn thuận phục ý Chúa, con chấp nhận tất cả mọi đau khổ, sợ hãi và kinh hoàng tràn đầy nơi các tội nhân. Ngược lại, con sẽ hiến cho họ tất cả mọi niềm an ủi linh hồn con nhận được từ việc con hiệp thông với Chúa. Tắt một lời, con xin cống hiến hết mọi sự cho họ: Các Thánh Lễ, những lần Hiệp Lễ, các việc thống hối, những hãm mình khổ chế, các lời nguyện cầu... Con không sợ những giáng phạt, những giáng phạt của đức công minh thần linh, vì con kết hiệp với Chúa Giêsu. Ôi Chúa Trời con, nhờ đó, con muốn bù đắp cho Chúa thay thế những linh hồn không tin tưởng vào lòng nhân lành của Chúa..." (Nhật Ký 309).

Thế là từ đó, Chúa Kitô Phục Sinh đã hoàn toàn chiếm đoạt bản thân của chị, đã tiếp tục chịu khổ nạn và tử giá nơi chị, và cuộc đời tu trì của chị, đặc biệt từ đó, đã trở thành cuộc hành trình tìm kiếm con chiên lạc của Chúa, một cách thực tế và hiệu năng hơn, như được chị thuật lại trong Nhật Ký của chị một số lần tiêu biểu sau đây:

"Ngày 16/9/1937. Con rất mun làm gi Thánh trước Thánh Th hôm nay. Nhưng Chúa li không mun như thế. Vào lúc 8 gi con cm thy qun qui vi nhng cơn đau đớn d di đến độ con phi lên giường ngay tc khc. Con b git kinh phong đớn đau 3 tiếng đồng h, tc là cho đến 11 gi đêm. Không có mt th thuc nào giúp được con hết, và con nut bt c gì vào con đều ma ra. Có nhng lúc nhng đớn đau khiến con không còn biết gì na. Chúa Giêsu cho con nhn thc được rng nh thế con đã được tham d vào cuc kh i ca Người trong vườn Cây Du, và chính Người đã cho phép nhng kh đau này xy ra, để đền t Thiên Chúa v nhng con người b sát hi trong bng d ca nhng người m ti li. Con đã tri qua nhng kh đau này cho đến nay là ln th ba. Chúng bao gi cũng bt đầu xy ra vào lúc 8 gi ti và kéo dài cho tới 11 gi đêm. Không có mt th thuc nào có th làm gim bt nhng kh đau y. Đến 11 gi thì chúng t nhiên hết, và by gi con thiếp ng đi. Ngày hôm sau con cm thy rt yếu… Khi con nghĩ rng con có th chu như thế na thì con cm thy rùng mình kinh sợ. Thế nhưng, con không biết rng con s chu như thế na hay chăng; con để mc điu y cho Chúa. Nhng gì Chúa mun gi ti, con s chp nhn cách ngoan ngoãn và mến yêu. Min là con có th cu được, dù ch mt con người, khi b sát hi nh nhng khổ đau này!" (Nhật Ký – 1276)

"Ngày 20/2/1938. Hôm nay Chúa nói với con rằng: 'Cha cần đến những đau khổ của con để cứu các linh hồn'. Ôi Giêsu ơi, xin hãy thực hiện những gì Chúa muốn nơi con. Con không có can đảm để xin Chúa Giêsu cho được chịu nhiều đau khổ hơn nữa, vì đêm hôm trước, con đã chịu khổ quá nhiều, đến nỗi con không thể chịu đựng được một giọt nữa, những gì Chúa Giêsu đã trao cho con". 

"Hầu như cả đêm con đã bị đớn đau dữ dội, đến độ con cảm thấy tất cả ruột gan của con nát bấy. Con mửa ra thuốc uống vào. Khi con cúi đầu xuống đất, con không còn biết gì nữa, và con cứ ở tư thế đó một hồi, đầu nằm trên đất. Khi tỉnh lại, con thấy toàn thân con đè lên đầu và lên mặt con, và mặt mũi đầy những gì đã mửa ra. Con đã nghĩ đến giờ phút cuối đời của con… Chúa Giêsu muốn khổ đau chứ không phải là cái chết. Ôi Giêsu ơi, hãy làm những gì Chúa muốn nơi con. Ôi các linh hồn, tôi thương mến các hồn biết bao!" (Nhật Ký 1612– 1613)

Đúng thế, theo dự án thương xót cũng là Chiến Thuật Thương Xót, một chiến thuật chẳng những nhập thể mà còn thế mạng cứu độ (xem Mathêu 20:28), theo gương của chính Con Thiên Chúa Làm Người Vượt Qua, như hằng xẩy ra cho hết mọi vị thánh trong suốt giòng lịch sử của Giáo Hội, bao gồm cả Kitô hữu chúng ta ngày nay, nhất là trong Thời Điểm Thương Xót vô cùng khẩn trương ngày nay, Chúa Giêsu đã minh định với Chị Thánh Faustina như thế này:

“Hỡi con gái của Cha, con hãy biết điều này: nếu con gắng nên hoàn thiện thì con sẽ thánh hoá được nhiều linh hồn; tương tự như thế, nếu con không chịu nỗ lực trong việc thánh hoá bản thân, nhiều linh hồn vẫn sẽ bất toàn. Nên biết rằng, sự hoàn thiện của họ lệ thuộc ở sự hoàn thiện của con, con sẽ phải gánh phần lớn trách nhiệm đối với những linh hồn này. (Nhật Ký 1165)

Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, trong Bài Giảng Lễ Phong Hiển Thánh cho Chân Phước Maria Faustina ngày 30/4/2000, đã trích lại một đoạn nhật ký của chị về việc chị hiến thân trở thành hy tế cứu độ của LTXC và như LTXC cho phần rỗi của các linh hồn như sau:

Nữ Tu Faustina Kowalska đã viết trong Nhật Ký của chị như sau: 'Tôi cảm thấy đớn đau kinh khủng khi tôi thấy những đớn đau của anh chị em tôi. Tất cả mọi khổ đau của anh chị em tôi đều dội lại nơi trái tim của tôi; tôi ôm ấp nỗi sầu thương của họ trong trái tim tôi đến độ thậm chí nó hủy hoại tôi về thể lý. Tôi muốn tất cả mọi nỗi sầu thương của họ đều đổ xuống trên tôi, để nhẹ gánh cho anh chị em của tôi' (Nhật Ký, trang 365). Đó là mức độ cảm thương được tình yêu dẫn tới, khi lấy tình yêu Thiên Chúa làm mức đo lường của nó”.

Người viết xin phép thêm một câu, tiếp ngay sau của lời của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, vừa để tiếp nối lời của ngài vừa để kết thúc toàn bộ bài viết Trận Chiến Thiêng Liêng này, "đó cũng là tất cả những gì bất khả thiếu cần phải có, nơi từng tâm hồn được LTXC tuyển chọn, cho phần rỗi của các linh hồn cần đến LTXC hơn, trong thân phận làm Gót Chân Toàn Năng của Đấng đã sống lại từ trong cõi chết, Đấng đã chiến thắng tội lỗi và sự chết, đã vĩnh viễn đạp nát đầu rắn quỉ satan dưới chân Thánh Giá Cứu Độ, chẳng những nơi Mẹ Maria trên Đồi Canvê vào buổi chiều lịch sử dưới bầu trời u ám ấy, mà còn tiếp tục nơi Đạo Binh Dàn Trận của Mẹ, cũng chính là Đạo Binh Thương Xót, dọc suốt giòng lịch sử của loài người, vì LTXC 'trải qua từ đời nọ đến đời kia' (Luca 1:50), cho đến ngày cùng tháng tận, cho đến khi Người lại đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Amen".

 

TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh, BVL

Thứ Tư 22/7/2020, Lễ Thánh Nữ Maria Mai-Đệ-Liên

 

 

Xin mời nghe thêm CD về Đạo Binh Thương Xót trên đây - xin cứ bấm vào bất cứ chỗ nào trên tấm hình,

và xin xem thêm 2 TV Shows về Đạo Binh Thương Xót ở cái cái links dưới đây:

https://youtu.be/q0WaJ5tzNx8 - Show 1

https://youtu.be/pEsfgbZrPPM - Show 2

 

 

 

 

XIN MỜI NGHE AUDIO MP.3 TOÀN BỘ TRẬN CHIẾN THIÊNG LIÊNG Ở 5 CÁI LINK SAU ĐÂY:

 

Trận Chiến Thiêng Liêng: Thời Điểm Tàn Phá của Satan

Trận Chiến Thiêng Liêng: Thời Điểm Thương Xót của Thiên Chúa

Trận Chiến Thiêng Liêng: Con Tin Hỏa Ngục - Con Mồi Cứu Rỗi

Trận Chiến Thiêng Liêng: Hận Thù Quyết Thắng - Ma Quỉ Thảm Bại; Hỏa Ngục Phục Hận

Trận Chiến Thiêng Liêng: Gót Chân Toàn Thắng - Chiến Thuật Thương Xót; Chiến Thắng Thương Xót

 

Các links audio mp.3 và video youtubes phụ họa liên hệ với bài viết đã được phổ biến kèm theo với từng phần của loạt bài

 FakeNews-DeNhatChuNghia.TuongDoi.mp3 

 

FakeNew-DeNhatNanNhan.ChoiBo.mp3 

 

 FakeNews-DeNhatKhangThe.DucTin.mp3 

 

FakeNews-DeNhatChungNgua.LoiChua.mp3 

 

Cám Dỗ - Dạ Lan TV Talkshow-1

 

            Cám Dỗ - Dạ Lan TV Talkshow-2

 

Tội Nhân Mồi Ngon:

 

     https://www.youtube.com/watch?v=rXx_C8Ng4GQ

 

Đạo Binh Thương Xót:

https://youtu.be/q0WaJ5tzNx8 - Show 1

https://youtu.be/pEsfgbZrPPM - Show 2

 

 

Phụ Bản về Trận Chiến Thiêng Liêng

 

From: Tinh Cao <tdctt.hsttm@gmail.com>
Date: Sat, Aug 29, 2020 at 5:18 PM
Subject: Hoa Kỳ: Trận Chiến Chính Trị Theo Chiều Hướng Tam Điểm Cho Một Trật Tự Thế Giới Mới
To: TDCTT Cao Tinh <
daminhmariacaotantinh@gmail.com>

 

 

Hoa Kỳ: Trận Chiến Chính Trị 
theo Chiều Hướng Tam Điểm cho Một Trật Tự Thế Giới Mới

Đaminh Maria cao tấn tĩnh


Kinh nghiệm thực tế cho thấy, dường như không có một cuộc bầu cử nào đáng cả thế giới chú ý và theo dõi sát nút, bằng biến cố bầu giáo hoàng của Giáo Hội Công giáo. Kinh nghiệm cũng cho thấy, không một cuộc bầu tổng thống nào trên thế giới, được các quốc gia chú ý và theo dõi, như cuộc bầu tổng thống của Hoa Kỳ. Chắc ai cũng có thể biết được lý do tại sao 2 cuộc bầu cử này lại thu hút cả thế giới đến như vậy!

Hoa Kỳ: Trận Chiến Chính Trị 
 
Tuy nhiên, theo người viết, thì hai cuộc bầu cử này lại mang tính cách hoàn toàn khác biệt. Ở chỗ, trong khi biến cố bầu giáo hoàng của Giáo Hội Công giáo có tính cách và bầu khí "vui mừng và hy vọng - gaudium et spes", thì cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ lại có tính cách và bầu khí căng thẳng, đầy những chia rẽ cùng hận thù ghen ghét nhau làm sao ấy. Nhất là nơi những người ở trong cuộc, bao gồm cả thành phần tranh cử, lẫn thành phần cử tri đang sống ở Mỹ quốc, trong mỗi năm bầu cử tổng thống, đặc biệt là năm 2020 đầy những biến động xã hội bất ngờ và khôn lường hiện nay.

Những gì người viết xin được mạo muội trình bày, chỉ với đồng đạo của mình ở đây, không hoàn toàn về chính trị hoặc thuần chính trị, mà đúng hơn, như độc giả theo dõi một cách khách quan sẽ thấy, về chiều kích tôn giáo nơi chính trị

Dân chúng Hoa Kỳ nói chung và tín hữu Công giáo Việt Nam ở Hoa Kỳ nói riêng đang tỏ ra "náo động", hay ít là vẫn cảm thấy cứ "băn khoăn" làm sao ấy, trước cuộc bầu cử 2020 này. Như nghe ngóng trong mấy tháng, giữa mùa đại dịch covid-19 toàn cầu từ tháng 3/3020 tới nay, thì tình hình trong cộng đồng Công giáo Việt Nam ở Hoa Kỳ hiện nay cho thấy dường như "đa số" tỏ ra rất đơn giản và dứt khoát như thế này: 

1- Mình là người Công giáo nên nhất định chống phá thai của đảng dân chủ; 

2- Trong 2 sự dữ thì chọn sự dữ nhẹ hơn ở bên đảng cộng hòa; 

Thế nhưng, sự việc không chỉ vỏn vẹn như vậy, không xẩy ra dễ dàng và xuôi thuận như thế... Bởi vì, trong bầu khí càng ngày càng sôi nổi, liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ 2020 này, còn có cả những thái độ bất khả chấp theo tinh thần Kitô giáo và Phúc Âm Chúa dạy. Đó là những thái độ thù hằn ghen ghét nhau, chụp mũ nhau, chửi bới nhau... Là Kitô hữu Công giáo, chúng ta ở trong thế gian mà không thuộc về thế gian (xem Gioan 17:15-16), với tất cả ý thức rằng:

1- Dù cá nhân chính trị gia nào có xấu đến đâu chăng nữa, chúng ta cũng có thể xấu như họ hay hơn họ, nếu không có ơn Chúa, nếu chúng ta khinh họ và thù ghét họ.

2- Chúa dạy chúng ta rằng: "Đừng chống cự lại với kẻ gian ác" (Mathêu 5:39), nghĩa là bất cứ một tội nhân nào, bao gồm cả chính bản thân chúng ta, trước mặt Chúa, đều đáng thương hơn là đáng ghét. Ai trong chúng ta cũng là một tội nhân, đã được Chúa thương tha cho, tại sao chúng ta lại đi ném đá một tội nhân khác như chúng ta chứ (xem Gioan 11:7-9)?

3- Chính những tội nhân chính trị gia ấy là những con chiên lạc, LTXC đang cần tìm họ về, qua chúng ta, trong việc cố gắng giật họ cho khỏi bàn tay lông lá của satan, tên thù địch duy nhất của Chúa đã lén gieo cỏ lùng (xem Mathêu 13:28-30) - Vậy chúng ta có bao giờ cầu nguyện cho họ chăng, hay chỉ biết chống những chủ trương bất chính của họ, vì chúng ta buộc phải chống lại tất cả những gì là xấu xa và tội ác nơi bất cứ ai, nhưng rất tiếc lại ghét luôn cả bản thân họ nữa, thậm chí ghét luôn cả những ai tỏ ra tôn trọng hay gần gũi những con người này, như ĐTC Phanxicô đã tỏ ra với một số cá nhân cộng sản, (bởi không ai là cộng sản cũng xấu, cũng xuống hỏa ngục, hay bất cứ ai đã là Kitô hữu cũng tốt, cũng lên thiên đàng). Bị chính trị hóa, chúng ta chụp mũ và tấn công cả những ai gần gũi và tôn trọng những con người tội lỗi, như thành phần biệt phái và luật sĩ đã chụp mũ và tấn công chính Chúa Giêsu khi thấy Người "đồng bàn với những kẻ thu thuế và tội lỗi" (Mathêu 9:1011)?

Là Kitô hữu Công giáo, chúng ta cần phải SỐNG ĐỨC TIN hơn là SỐNG CHÍNH TRỊ. Nói một cách dung hòa thì Sống Chính Trị bằng "Đức Tin đươc thể hiện qua Đức Ái" (Galata 5:6). Chứ không phải, hay không thể, chỉ chính trị, bất chấp đức tin. Tức là, phải lấy các tiêu chuẩn Phúc Âm, các giáo huấn của Chúa, lấy LTXC mà nhìn tất cả mọi sự, bao gồm cả tội nhân lẫn tội ác, chứ đừng bị tội nhân và tội ác tấn công chúng ta, khiến chúng ta: 1- mất bình an trong tâm hồn - dấu Chúa ở với chúng ta; 2- mất lòng tin tưởng cậy trông vào sự quan phòng thần linh của Chúa - chủ tể lịch sử của loài người; và 3- mất đức bác ái yêu thương nhau - trở nên hận thù ghen ghét nhau, trở thành những kẻ sát nhân trong lòng mình: "Ai ghét anh em mình là kẻ sát nhân - Everyone who hates his brother is a murderer" (1Gioan 3:15).


theo Chiều Hướng Tam Điểm cho Một Trật Tự Thế Giới Mới  

Cho dù Trận Chiến Chính Trị ở Hoa Kỳ này có gay go và dữ dội đến thế nào chăng nữa, hay cho dù là một vị tổng thống cộng hòa hay dân chủ được bầu vào đầu tháng 11/2020 này chăng nữa, cuối cùng, tất cả cũng chỉ là một màn trình diễn chính trị ngoạn mục, do đạo diễn chuyên nghiệp Tam Điểm kín đáo điều khiển mà thôi. 

Nói thế không phải là tôn vinh Tam Điểm, một tổ chức, tự bản chất, là một Hội Kín Thợ Xây Trật Tự Thế Giới Mới, có từ năm 1717 ở Anh quốc này, một tổ chức đã nhúng tay vào các cuộc cách mạng lịch sử quan trọng, như Cách Mạng Pháp 1789, hay Cách Mạng Tháng Mưới 1917 ở Liên Sô, như thể họ là một tổ chức ma quái vô cùng khôn ngoan và toàn năng, muốn làm gì cũng được, có thể điểu khiển được hết tất cả mọi sự trong xã hội loài người nói chung, và chính trường thế giới nói riêng, theo ý họ. 

Vấn đề ở đây, khi nói đến Tam Điểm, người viết muốn nhấn mạnh về vai trò chủ tể lịch sử loài người của Vị Thiên Chúa chủ ruộng, Vị đã thực sự vô cùng oái oăm, chẳng những cố ý để cho kẻ thù satan của mình gieo cỏ lùng vào ruộng lúa tốt cứu độ của mình, mà còn nhất định không cho thành phần đầy tớ, hết sức lo âu và ngứa mắt của mình, nhổ ngay cái đám cỏ lùng rất nguy hại ấy đi, nhờ đó, Ngài mới có thể tỏ hết tất cả quyền năng phục sinh cứu độ vô giá và vô cùng của Ngài ra, nơi Đấng đã chiến thắng tội lỗi và sự chết, bằng cuộc Vượt Qua của Người, nhất là vào chính thời điểm tận cùng thời gian là Mùa Gặt chung thẩm (xem Mathêu 13:24-30). 

Đúng thế, theo chủ trương vô cùng thâm hiểm của Hội Kín Thợ Xây Trật Tự Thế Giới Mới là Tam Điểm này, một thứ tôn giáo tôn thờ tự nhiên như họ, chủ trương phá hủy hết tất cả những gì là siêu nhiên, là thần linh, là ân sủng, là đức tin, mà chỉ sống hoàn toàn hiện sinh, thoải mái theo đam mê nhục dục, tham lam vật chất và danh vọng quyền lực (xem 1Gioan 2:16), hưởng thụ bao nhiêu có thể, để nhờ đó, satan tiếp tục vương quốc của hắn trên trần gian này, tiếp tục thống trị bản tính của loài người đã bị hư đi bởi nguyên tội, cho dù bản tính này đã được cứu độ bởi Lời Nhập Thể là Chúa Giêsu Kitô Vượt Qua, và vương quốc của hắn đã bị phá hủy. 

Trật Tự Thế Giới Mới là như thế, là ở chỗ đó: Satan thống trị loài người, chứ không phải Chúa Kitô, hay nói ngược lại, loài người tôn thờ satan chứ không phải Đấng Cứu Thế. Hội Nghị Quốc Tế ở Trent Ý quốc Chống Tam Điểm, diễn ra vào thời khoảng 26-30/9/1896, trong dịp mừng kỷ niệm bách chu niên năm 1996, đã phổ biến một bản tổng lược về đề cương hoạt động của Hội Tam Điểm, đã cho thấy rõ ràng như vậy, như sẽ được trích dẫn dưới đây, ở vào những chỗ thích hợp.

Tam Điểm đã quỉ quyệt âm thầm thiết lập Trật Tự Thế Giới Mới này, thế giới vô thần duy vật này, bằng đường lối chính trị ở Tây phương Kítô giáo nói chung, nhất là ở Hoa Kỳ nói riêng. 

Trước hết, thành phần Tam Điểm ở trong đảng dân chủ, kể cả ở 3 ngành lập pháp, hành pháp và tư pháp, đều tìm hết cách để cho dân chúng sống duy nhân bản bao nhiêu có thể, đề cao con người là trên hết, với toàn quyền quyết định lành dữ theo ý mình, nhân danh nhân quyền để phá thai và sống hôn nhân đồng tính v.v. Điển hình nhất là thời chính quyền dân chủ Bill Clinton, đã âm mưu, với một lực lượng hết sức hùng hậu tham dự hội nghị này, phát động và lôi kéo các thành viên tham dự bỏ phiếu buộc các nước toàn cầu hóa phá thai, trong Hội Nghị về Dân Số ở Cairô Ai Cập năm 1994, mà nếu không có ĐTC Gioan Phaolô II bấy giờ quyết liệt chống lại, và cho dù phái đoàn Tòa Thánh thiểu số bị ăn hiếp ở hội nghị này, nhưng nhờ được tiếp viện bởi khối Hồi Giáo đa thê, âm mưu diệt chủng toàn cầu này đã không thể xẩy ra.

Đảng dân chủ chuyên về nhân bản, để ý đến thành phần quần chúng, bao gồm cả thành phần thiểu số trong xã hội, nên dễ được lòng thành phần nghèo hèn, nhưng lại chủ trương duy nhân bản, gần với chủ nghĩa cộng sản nguyên thủy, một chủ nghĩa bề ngoài có vẻ gần giống như chủ nghĩa nhân bản Kitô giáo, nhưng lại hoàn toàn nghịch lại với chủ trương nhân bản Kitô giáo. Bi thế, không lạ gì, đã có một số thần học gia cấp tiến ủng hộ phá thai và đồng tính hôn nhân, không ít vị linh mục cùng giám mục đã gia nhập giáo hội quốc doanh trong chế độ cộng sản. Còn ở các nước văn minh tân tiến như Hoa Kỳ đây, không ít chính trị gia Kitô hữu Công giáo đã coi vai trò chính trị của mình hơn vai trò làm con Giáo Hội, bất chấp đức tin, miễn là được lòng dân, được tín nhiệm, được bầu chọn theo tham vọng của mình!

Bản tổng lược về đề cương hoạt động của Hội Tam Điểm đã ám chỉ về những chủ trương của đảng dân chủ cổ võ và phát động lối sống thuần tự nhiên như sau: 

2- Ma qủi, tác nhân linh hứng của những bí mật Tam Điểm, vì biết rằng hắn sẽ không bao giờ được đa số loài người trực tiếp tôn thờ, cố gắng dùng Tam Điểm để thấm nhiễm vào các linh hồn hạt mầm mống của Khuynh Hướng Tự Nhiên, một khuynh hướng mà đối với Thiên Chúa không gì khác hơn là một cuộc hoàn toàn bung tỏa của con người.

3- Để gieo vào thế gian Khuynh Hướng Tự Nhiên vô đạo này, Tam Điểm nỗ lực làm cho con người quen thuộc với việc đặt tất cả mọi tôn giáo trên một bình diện bằng nhau, tôn giáo chân thực duy nhất lẫn với tôn giáo sai lạc… nhờ trung gian của báo chí và các học đường vô thần.

 

Sau nữa, thành phần Tam Điểm ở trong đảng cộng hòa, chủ trương thống trị và kỳ thị, ưu tiên giới giầu, coi thường dân nghèo, lại càng phản ảnh bản chất kiêu căng ngạo mạn và muốn thống trị của satan. Điển hình nhất là thời chính quyền cộng hòa George Bush đầu thập niên 2000, thời điểm sau biến cố 911 (11/9/2001), đã chẳng những tấn công A Phú Hãn vào ngày 7/10/2001, vì quốc gia này bị cho là sào huyệt của Nhóm Khủng Bố Quốc Tế Al Queda, mà còn lấy lý bảo vệ Nước Mỹ khỏi bị khủng bố tấn công một lần nữa, bằng cách đánh phủ đầu Iraq ngày 19/3/2002, sau khi vu cáo cho Iraq chất chứa các thứ vũ khí sát hại hằng loạt, một vu cáo mà tổ chức Liên Hiệp Quốc tìm mãi không ra, nên cuối cùng vị tổng thống cộng hòa này đã gạt phắt Liên Hiệp Quốc ra ngoài, không coi thẩm quyền LHQ ra gì, tấn chiếm Iraq, không thèm đối thoại với nhà lãnh đạo Saddam Hussein của nước này, như vị này đề nghị, để rồi phá hoại cả một quốc gia dân tộc của họ cho tới nay vẫn chưa thể phục hồi được! Miền Nam Việt Nam bị bỏ rơi năm 1975 một cách thảm thương cho lọt vào tay Việt cộng cũng vào thời của vị tổng thống cộng hòa Richard Nixon.

Bản tổng lược về đề cương hoạt động của Hội Tam Điểm đã ám chỉ về những chủ trương của đảng cộng hòa cổ võ và phát động lối sống thống trị chính trị như sau:

5- Tam Điểm cũng là một tà phái chính trị cố gắng chiếm quyền cai trị mọi chính quyền, biến các chính quyền thành những công cụ mù quáng cho tác hành ngoan cố của mình, còn nỗ lực gieo rắc phản loạn ở khắp mọi nơi.

6- Đối tượng của Tam Điểm, khi gieo rắc cách mạng ở mọi phần đất trên thế giới, là thiết lập một nền cộng hòa chung, đặt nền tảng trên việc chống lại quyền tối thượng thần linh, trên việc hủy diệt quyền tự lập địa phương và những quyền tự do, trên việc phá bỏ những lằn ranh giới và trên việc cưỡng bách những cảm tình ái quốc...


Tinh thần thống trị có tính cách bạo động
 của Tam Điểm còn hiện rõ nơi những chủ trương bạo lực của đảng cộng hòa, thành phần ủng hộ sử dụng súng, bất chấp bao nhiêu lần súng ống đã gây ra các cuộc khủng bố và sát hại hàng loạt dân Mỹ, và nơi chủ trương tử hình của họ. Một đàng họ phò sự sống, ngược lại với đảng dân chủ, một đàng họ lại phò sự chết, phò án tử hình, như thể họ đã cướp quyền Thiên Chúa là Đấng duy nhất tạo dựng nên sự sống, tự cho mình có toàn quyền sát hại sự sống như chính Thiên Chúa. Tinh thần thống trị đến kỳ thị của Tam Điểm nơi đảng cộng hòa còn ở chỗ họ áp dụng đường lối tư bản đỏ của cộng sản tân tiến, trong việc tìm cách càng làm giầu thêm cho thành phần tư bản. Tinh thần thống trị chuộng bạo lực của Tam Điểm còn được bộc lộ nơi thành phần theo đảng cộng hòa, cho dù không phải tất cả, ở chỗ, như thực tế cho thấy, họ tỏ ra rất hung dữ, động đến đảng cộng hòa là họ chụp mũ ngay là ủng hộ phá thai, là họ (vài người) chửi bới rất tục tĩu như vô giáo dục, áp lực đối phương phải bầu cho cộng hòa, chọn sự dữ ít hơn, chẳng khác gì như thành phần Hồi giáo cực đoan bắt phải cải đạo theo Hồi giáo vậy!

Thế nhưng, họ có biết đâu rằng, sự dữ ít hơn, như họ nghĩ, về đảng cộng hòa của họ, lại là những gì cũng hoàn toàn phản với Phúc Âm, với đức tin và với tinh thần Chúa Kitô. Chúa Kitô không bao giờ hống hách thống trị, mà là phục vụ và rửa chân (Mathêu 20:28; Gioan 13:4-5), nhất là kẻ nào hèn kém nhất trong xã hội, cả về thể lý, tâm lý lẫn luân lý, chứ không kỳ thị.


Bởi thế, cho dù, theo nguyên tắc,
sự dữ kém hơn là thống trị đến kỳ thị và bạo động, như thành phần theo đảng cộng hòa vẫn chủ trương, thì theo Phúc Âm, cả 2 sự dữ, lớn hơn là phá thai của đảng dân chủ, lẫn bé hơn là thống trị để hưởng thụ lại đều như nhau, ở chỗ, cả hai đều bị Tam Điểm điều khiển cho một Trật Tự Thế Giới Mới, một trật tự tuỵệt đối vô thần duy vật, nên có cùng một hậu quả kết thúc như nhau, ngoại trừ kịp ăn năn thống hối, đó là hư đi đời đời: nếu kẻ phá thai dân chủ bị tuyệt thông với Giáo Hội Công giáo, thì thành phần phú hộ cộng hòa đế quốc hưởng thụ, coi thường bỏ rơi Lazarô nghèo khổ, cuối cùng cũng rơi vào chốn không thể từ đây sang đó hay từ đó sang đây (xem Luca 16:23, 26).

Bản tổng lược về đề cương hoạt động của Hội Tam Điểm đã ám chỉ về cả 2 đảng dân chủ lẫn đảng cộng hòa cổ võ và phát động lối sống vô thần duy vật như sau:  

1- Tam Điểm là một tà phái tôn giáo theo nhị nguyên Manikê; biểu hiện tối thượng thuộc về những bí mật và huyền nhiệm của họ là tôn sùng Luxiphe hay Satan, được thờ kính ở đằng sau hậu trường như một Thiên Chúa, phản lại với Thiên Chúa của các người Công Giáo…  

7- Tam Điểm tiếp tục chống lại Giáo Hội bằng cách đem vào những nước Kitô giáo một ngành lập pháp phản Kitô giáo.

8- Tam Điểm trực tiếp chịu trách nhiệm về Chủ Thuyết Xã Hội Tân Tiến, vì nó đã thay thế lý tưởng Kitô giáo bằng lý tưởng hạnh phúc Xã Hội là lý tưởng riêng của mình. Nó cũng thay thế cấp trật xã hội theo Kitô giáo, được cai trị bởi công lý và xử trí bởi đức ái, bằng một tình trạng bình đẳng giả tạo nơi mọi người, giữa họ với nhau. Tam Điểm đang làm cho người ta quên rằng chính ở trong đời sau mà mỗi người sẽ được trả công tùy theo các công việc của mình, và đang dạy họ rằng hạnh phúc chỉ có thể tìm thấy nơi những thỏa mãn vật chất ở dưới thế này mà thôi, và dạy rằng tất cả mọi người đều có một quyền lợi triệt để, trong việc tham hưởng ngang phần nhau nơi niềm hạnh phúc này.       

Nếu bầu là chọn, mà đã chọn là phải chọn cái tốt, không thể nào lại chọn cái xấu. Vậy nếu bầu là chọn, mà chọn là chọn cái tốt, thì không thể có chuyện bầu cho cái xấu, dù là cái xấu ít hơn. Bầu ở đây mang ý nghĩa lưỡng diện, bao gồm cả phương diện tiêu cực là bất đồng và loại trừ cái xấu, lẫn phương diện tích cực là đồng ý và chấp nhận cái tốt. Bởi thế, bầu ở đây không phải chỉ là tỏ ra bất đồng với cái xấu, mà còn là đồng ý với cái mình chọn để bầu nữa.


Nếu mình không đồng ý cái xấu phá thai của đảng dân chủ, thì tất nhiên, khi bầu cho đảng cộng hòa là chúng ta, tự việc chọn bầu của chúng ta khách quan cho thấy, chúng ta mặc nhiên đồng ý, nếu không muốn nói là đồng lõa, với cái xấu của cộng hòa, vì chúng ta "chọn" cái xấu của họ nên mới bầu cho đảng này. Mà, như trên đã nhận định, theo Phúc Âm, cả hai cái xấu của hai đảng
 dân chủ lẫn cộng hòa đều chiều theo chủ trương duy vật vô thần của Tam Điểm, tay sai của satan, và vì thế đưa đến chỗ hư đi đời đời. Bởi thế, nếu ai cảm thấy không đảng nào đáng bầu, thì theo lương tâm và nguyên tắc đạo lý, không buộc bầu cho đảng nào hết... 

Tất cả những gi được trình bày trên đây xuất phát từ nguyện ước duy nhất của người viết bài này đó là:

1- Cố gắng làm sáng tỏ, bằng việc trưng dẫn những sự kiện về chính trị, cùng với các trích dẫn Thánh Kinh, cùng tài liệu lịch sử về Hội Kín Tam Điểm, một âm mưu của hỏa ngục vô cùng thâm độc và nguy hiểm cho phần rỗi loài người, qua Tam Điểm là một Hội Kín Thợ Xây Trật Tự Thế Giới Mới, đang lợi dụng đặc biệt trận chiến chính trị ở Hoa Kỳ này, để đánh phá chung xã hội Mỹ, và riêng thành phần Kitô hữu Công giáo, nhất là những Kitô hữu đang sống ở Mỹ trong mùa bầu cử 2020 này;

2- Nhờ đó, Kitô hữu Công giáo chúng ta không bị lọt vào cạm bẫy của satan, trong việc hận thù ghen ghét nhau, vừa mất bình an trong tâm hồn, vừa mất đức bác ái yêu thương của chúng ta, yếu tố bất khả thiếu chúng ta cần có để làm chứng cho Chúa Kitô, trong thời điểm con người càng tân tiến càng bạo loạn và băng hoại hiện nay, một thời điểm được ĐTC Phanxicô ngày 6/3/2014 gọi là "Thời Điểm Thương Xót", một thời điểm "thế giới cần đến LTXC biết bao" (ĐTC GP II Balan 17/8/2002).

 
Tạ ơn LTXC và TMTX Maria
Khởi viết, Thứ Sáu 28/8/2020, Lễ Thánh Âu Quốc Tinh, Giám Mục Tiến Sĩ, và 
Kết bút, Thứ Bảy ngày 29/8/2020, Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả bị chặt đầu.
Đaminh Maria cao tấn tĩnh, BVL


Ph chú 

Về Tam Điểm, người viết này đã từng phổ biến một loạt 11 bài, qua emails, trong thời khoảng 2013-2014, và đã nhận được nhiều phản ứng rất tích cực, trong đó, 2 bài cuối cùng 10-11 đã được Nguyệt San ĐMHCG phổ biến 4/2014. 

Ở đây, vì liên quan đến riêng Hoa Kỳ, người viết xin thêm 1 bài nữa là 12 bài chẵn, và xin đính kèm theo đây 4 bài đặc biệt trong loạt 11 bài trước đây, xin mời quí độc giả theo dõi tiếp, để thấy tất cả, hay phần nào, những gì satan đang tận dụng quyền lực hỏa ngục để tàn phá vương quốc của Thiên Chúa nơi Giáo Hội và Kitô hữu: 

Tam Điểm - Hội Kín Thợ Xây Trật Tự Thế Giới Mới  

Tam Điểm: Âm Mưu Lịch Sử - Toàn Cầu Hóa  

Tam Điểm - Toàn Cầu Hóa Duy Nhân Bản

Tam Điểm: Thời Mới - Satan Giáo  

 

 

Chúa Thương đảng nào ở Hoa Kỳ hơn: Dân chủ hay Cộng hòa?

(Phần bổ túc dưới đây, được người viết tự động thêm vào hôm Thứ Hai 31/8/2020, cho bản thân mình thôi,

sau khi đã gửi email đi mấy ngày mà không nhận được một phản hồi nào, dù tiêu cực hay tích cực)

 

Nếu so sánh sự dữ lớn hay bé theo chủ trương và đường hướng của hai chính đảng dân chủ và cộng hòa ở Hoa Kỳ, thì theo người viết, theo trực giác thì sự dữ phá thai của đảng dân chủ nặng hơn, nhưng, nếu phân tích kỹ, sự dữ của đảng cộng hòa liên quan đến khuynh hướng thống trị, kỳ thị, bạo lực và hưởng thụ tư bản, trầm trọng và nguy hiểm hơn nhiều. Sau đây là những nhận định của người viết căn cứ vào Thánh Kinh:

Trước hết, đối với Giáo Hội, thì đảng dân chủ đi cùng chiều với Giáo Hội về vấn đề nhân bản, theo nguyên tắc, thế nhưng, rất tiếc, trên thực tế, đảng dân chủ đã cấp tiến đến chỗ cực đoan, đi quá trớn đến chỗ phá thai và đồng tính hôn nhân theo chủ nghĩa duy nhân bản của mình, đặt con người bên trên Thiên Chúa, muốn làm gì thì làm, thay vì con người phải sống đúng ơn gọi và thân phận làm người tạo vật của mình trước Vị Thiên Chúa Hóa Công. Nếu đảng dân chủ đi cùng chiều với Giáo Hội nhưng đi quá trớn, thì đảng cộng hòa lại đi nghịch chiều với Giáo Hội, với những chủ trương thống trị thiên về bạo lực và hưởng thụ hơn là phục vụ, những chủ trương, trong khi đó Giáo Hội chủ trương phục vụ (chứ không thống trị), để mang vui mừng và hy vọng" (chứ không bạo lực với súng ống và chết chóc với án tử hình), đặc biệt đến cho thành phần anh chị em hèn mọn nhất của Chúa Kitô (chứ không phải ưu tiên cho thành phần tư bản) trong xã hội loài người (xem Mathêu 25:40,44).

Sau nữa, theo Thư Thứ Nhất của Thánh Gioan đoạn 2 câu 16, thì tất cả những gì nơi thế gian này được bao gồm 3 khuynh hướng không thuộc về Thiên Chúa, đó là đam mê của nhục dục, đam mê của con mắt (ám chỉ tham lam tư bản) và đam mê hoang tưởng (về danh vọng và quyền lực). Nếu phá thai và hôn nhân đồng tính theo chủ trương của đảng dân chủ liên quan đến khuynh hướng thế gian đầu tiên là đam mê nhục dục, thì hai khuynh hướng sau của thế gian liên quan đến tư bản và quyền lực là chính là chủ trương của đảng cộng hòa. vậy thì, xét theo lượng, đang cộng hòa chủ trương hai khuynh hướng thế gian, còn đảng dân chủ chỉ có một, và cả hai khuynh hướng về tư bản và quyền lực này đều được cảnh báo trong Ca Vịnh Ngợi Khen của Mẹ Maria dưới đây.

Sau hết, trong Ca Vịnh Ngợi Khen Magnificat của Mẹ, chúng ta không đọc thấy bất kỳ một lời cảnh giác nào về khuynh hướng thế gian đam mê nhục dục theo xác thịt của đảng dân chủ, mà lại đọc thấy 3 câu cảnh giác về hai khuynh hướng thế gian của đảng cộng hòa, liên quan đến tư bản hưởng thụ và quyền lực thống trị của họ, nguyên văn như sau: "Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có, lại đuổi về tay trắng" (Luca 1:51-53).

Chưa hết, đối với luxiphe và satan cùng ma quỉ, là loài hoàn toàn không có xác thịt hay đam mê nhục dục như con người, trái lại, bản chất của chúng là kiêu căng (giả dối), nổi loạn (bạo lực), thống trị (hưởng thụ) - hắn thực sự đã thống trị thế gian, và ban vinh hoa phú quí về tư bản trần gian cho những ai tôn thờ hắn và muốn thống trị như hắn (xem Mathêu 4:8-9). Bởi vậy, thành phần nào thiên về thống trị, bạo lực và hưởng thụ thì giống luxiphe và satan, hơn là thành phần chỉ phá thai hay đồng tính hôn nhân liên quan đến đam mê nhục dục về xác thịt. Nguyên tội không phải là thuú tội về xác thịt, mà là về lòng tham làm hưởng thụ và thống trị quyền bính trong việc muốn định đoạt mọi sự "biết lành biết dữ" theo ý mình (xem Khởi Nguyên 3:4-6), nên tỏ ra bạo lực bằng cách bất tuân chống lại Thiên Chúa như con khủng long vậy (xem Khải Huyền 12:3-4,7)

Còn nữa, trong các Phúc Âm, đối với những con người bị sa ngã theo đam mê nhục dục, như người phụ nữ Samaritano sống với 6 người đàn ông khác nhau không phải là chồng của mình (xem Gioan 4:15-26), hay như người phụ nữ tội lỗi có tiếng trong thành (xem Luca 7:36-50), hoặc như người đàn bà bị bắt quả tang phạm tội ngoài tình (xem Gioan 8:1-11), chỉ thấy Chúa Giêsu tỏ lòng thương xót họ thôi, trong khí đó, thành phần kiêu căng, ham danh, thống trị như những con người thông luật, giữ luật và dạy luật được gọi là biệt phái và luật sĩ lại bị Chúa Kitô thậm tệ quở trách là đồ giả hình, đui mù, mảng xà v.v. (xem Mathêu đoạn 23).

Tuy nhiên, Lòng Thương Xót Chúa vẫn thương cả hai đứa con thứ hoang đàng phung phá, đứa con có vẻ thiên về xác thịt "đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm" (Luca 15:30) lẫn đứa con cả ở nhà mà chỉ sống hưởng thụ, làm gì cũng phải được cha trả công như một tên đầy tớ, và tỏ ra khinh thường kỳ thị đứa em khốn nạn của mình (xem Luca 15:29-30), mà còn tỏ ra thương đứa con lớn hơn cả đứa con thứ nữa, đến độ người cha không cần đi tìm người con thứ mà lại phải ra ngoài "năn nỉ" (Luca 15:29) người con cả để khuyên dạy nó cho nó nhận biết tất cả sự thật để may ra nó trở về với cha, như đứa con thứ chẳng cần cha khuyên cũng về với cha, hiểu người cha hơn cả người anh luôn trung thành ở nhà với cha của mình.

Từ ngày được ở trong xã hội Mỹ quốc này, mỗi một mùa bầu cử thống thống Hoa Kỳ, người viết cần phải cầu nguyện rất nhiều, vì tự nhiên cảm thấy cả một bầu trời nồng nặc mùi tử khí hỏa ngục xông lên trong thời điểm tranh cử, ở chỗ, hai bên tranh cử tỏ ra rất ư là kiêu ngạo, thứ kiêu ngạo là bản chất của luxiphe tướng quỉ, tự vỗ ngực huyênh hoang cho mình là nhân vật xứng đáng làm tổng thống nhất, còn bên đối phương thì không, với đầy những moi móc, nói xấu, đả kích và hạ bệ đối phương cho tới tận đáy hỏa ngục.

Chẳng thấy đâu là bằng an và yêu thương nhau theo tinh thần Kitô giáo ở một nước lấy khẩu hiệu là "In God We Trust"! Không biết "god" mà họ "trust" đây là ai, nếu không phải là chính bản thân tự phụ hơn trời của những nhân vật ngạo mạn ra tranh cử tổng thống. Bầu khí nộng nặc tử khí hỏa ngục này không phải chỉ xông ra từ hai bên trực tiếp tranh cử, mà còn từ cả thành phần cử tri ủng hộ hai đảng này nữa, ở chỗ, họ tuôn ra những ngôn từ, tung ra những hành vi, thoát ra những phản ứng toàn là hận thù ghen ghét nhau, chụp mũ lẫn nhau, và thậm tệ chửi bới lăng nhục nhau, như muốn ăn tươi nuốt sống nhau.

Như thế thì:

1- Cuộc bầu cử tổng thống nơi đệ nhất cường quốc Hoa Kỳ này có thực sự xuất phát từ Vị Thiên Chúa họ Trust hay chăng, Vị Thiên Chúa của hiệp thông, của sự sống, của bác ái yêu thương, của chân lý giải phóng?

2- Vị tổng thống được dân bầu chọn một cách cuồng loạn hơn là theo ơn soi động thần linh ấy có thực sự là đúng với ý muốn của Thiên Chúa hay chăng, Đấng bất chấp những gì con người làm, dù xấu xa đến đâu chăng nữa, vẫn có thể hoàn thành những gì Ngài muốn, nơi lịch sử loài người và cho phần rỗi của nhân loại??

3- Và vị tổng thống chỉ biết tự phụ, tự cao, tự đại, tự đắc và tự mãn khi tranh cử được bầu lên ấy, vì tưởng bản thân mình quá xứng đáng hơn đối phương, có làm theo ý muốn của Thiên Chúa hay chăng, hay chỉ làm theo ý của thành phần bầu chọn họ, cho dù ý dân như ý trời ấy có phản luân thường đạo lý, có trái với Phúc Âm và chống phá đức tin chân chính???

Theo linh cảm của người viết thì Giáo Hội Công giáo ở Hoa Kỳ sẽ bị bách hại nếu vị tổng thống tới đây là dân chủ, như đã từng xẩy ra trong thời vị tổng thống dân chủ tiền nhiệm của vị tổng thống cộng hòa đương kim. Tuy nhiên, nếu vị tổng thống tới đây vẫn là vị tổng thống cộng hòa thì, cho dù Giáo Hội Công giáo ở Mỹ quốc này không bị bách hại, nhưng vẫn không hoàn toàn mãn nguyện bởi những chính sách phản lại với giáo huấn của Giáo Hội như án tử hình, và xã hội Hoa Kỳ nói chung cũng như Kitô hữu nói riêng sẽ càng chia rẽ và hận thù oán ghét nhau nhiều hơn, chưa nói đến thế giới sẽ càng loạn hơn 4 năm vừa rồi. "Bởi thế, nếu ai cảm thấy không đảng nào đáng bầu, thì theo lương tâm và nguyên tắc đạo lý, không buộc bầu cho đảng nào hết..." (trích lại câu từ email lần trước ngày 29/8/2020).

Tuy nhiên, tất cả những dự đoán này, cho dù có thực sự xẩy ra chăng nữa, vẫn càng chứng thực rằng chính Đấng Quan Phòng Thần Linh mới làm chủ lịch sử loài người, đến độ, Ngài cố ý để cho cỏ lùng dân chủ hay cộng hòa, do satan gieo vào thửa ruộng cứu chuộc của Ngài, lại còn nhất định không cho nhổ thứ cỏ lùng vô cùng nguy hại này đi, cho chúng cứ tự nhiên và ngang nhiên mọc lên và gia tăng theo chiều hướng duy nhân bản hay đường lối thống trị của Tam Điểm, để Ngài nhờ đó có thể thực hiện dự án cứu độ và công cuộc cứu độ vô cùng yêu thương và huyện nhiệm của Ngài, như thể kéo dài cuộc Vượt Qua của Chúa Kitô nơi Giáo Hội của Con Ngài nói chung, cũng như nơi "những ai thiết tha trông đợi Người" (Do Thái 9:28) nói riêng, cho đến những ngày cùng tháng tận của một thế giới đã nhiễm lây nguyên tội ngay từ ban đầu là "trời cũ và đất cũ" này (Khải Huyền 21:1), nhất là vào Mùa Gặt Cánh Chung, khi mà "Người lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ vô cùng tận". Đó mới thực sự là một Trật Tự Thế Giới Mới như Đấng "sẽ canh tân lại tất cả mọi sự" vậy (Khải Huyền 21:5)! Amen.

Đaminh Maria cao tấn tĩnh, BVL

 

Không ngờ, sau khi viết xong phần phụ thêm này, tôi đã nhận được 2 phản hồi khác nhau: phản hồi thứ 1 từ 1 ngườì quen ở Úc, email cho riêng tôi thôi, hôm mùng 1 tháng 9, về riêng vị tổng thống của đảng cộng hòa hiện nay của Hoa Kỳ, và phản hồi thứ 2 từ 1 người trong nhóm, hôm mùng 3/9/2020, khi anh chuyển các emails mà anh nhận được cho các nhóm khác nhau biết, bao gồm cả tôi, và chủ ý nhắm đến tôi, rồi còn thêm 1 câu giành cho riêng tôi nữa, không đáng nhắc đến ở đây, kiểu như là đấy anh hãy đọc những emails này đi, để biết thêm và biết rõ như thế nào về chung đảng cộng hòa.

 

Đối với phản hồi thứ nhất về riêng vị tổng thống đảng cộng hòa hiện nay: "Đương nhiên chúng ta biết Tam Điểm, tức tay sai của ma quỉ, có mặt ở mọi nơi, trong mọi lãnh vực, đạo cũng như đời. Nhưng mức độ ảnh hưởng của Tam Điểm mạnh, yếu còn tuỳ thuộc vào thời điểm và vào người lãnh đạo, cả về đạo lẫn đời". Sau đó anh đã dẫn chứng để bênh vực vị tổng thống này, bằng cách trưng dẫn thêm một số vị chức sắc trong Giáo Hội Hoa Kỳ ủng hộ vị tổng thống, bao gồm cả vị nguyên TGM Sứ Thần Tòa Thánh bị mất chức năm 2015.

 

Đối với phản hồi thứ 2 về chung đảng cộng hòa, tôi không trả lời tí nào, để khỏi xẩy ra những gì làm những ai nhận được email ấy cảm thấy bị lọt vào một trận chiến, thường sẽ rất dai dẳng, không ai chịu ai, mà họ không muốn tham dự và theo dõi. Đáng lẽ tôi cũng có thể tung ra phần chưa phổ biến trên đây vể chung đảng cộng hòa: "Chúa Thương đảng nào ở Hoa Kỳ hơn: Dân chủ hay Cộng hòa?" Nhưng nghĩ lại, không nên vào lúc này, mà là để đền sau bầu cử, nếu thuận tiện và cần thiết sẽ phổ biến sau cũng chẳng muộn gì!

 From: Thomas Nguyen <thomas81046@hotmail.com>
Date: Tue, Sep 1, 2020 at 4:28 AM
Subject: Re: [cmc-thdc] Hoa Kỳ: Trận Chiến Chính Trị Theo Chiều Hướng Tam Điểm Cho Một Trật Tự Thế Giới Mới
To: Tinh Cao <tdctt.hsttm@gmail.com>, TDCTT Cao Tinh <daminhmariacaotantinh@gmail.com>


Ave JMJ

Anh Tinh Cao thân mến,

Hy vọng anh luôn an mạnh giữa mùa đại dịch Coronatrungcong.

Cám ơn anh đã gửi em bài viết về Tam Điểm ở USA "Hoa Kỳ: Trận Chiến Chính Trị theo Chiều Hướng Tam Điểm cho Một Trật Tự Thế Giới Mới".

Không biết em có nên góp ý với anh một chút về bày này không?!

Em rất áy náy. Nhưng nghĩ lại, em tin anh là người cởi mở và chấp nhận những góp ý, vậy nay em xin chia sẻ với anh đôi điều liên quan đến bài anh gửi cho em đây, nhé!

Thú thật với anh, sau khi đọc xong, em thấy không đồng ý với anh lắm, vì anh dựa vào suy nghĩ có phần chủ quan của mình để gián tiếp cổ võ (em nói gián tiếp chứ không nói trực tiếp, chủ tâm) cho việc không đi bầu năm nay. Em thấy đây là điều không nên, nếu không muốn nói là nguy hiểm cho nước Mỹ nói riêng, cho thế giới nói chung. 

Có lẽ anh chưa không nắm vững vấn đề khi anh viết bài này. Đương nhiên chúng ta biết Tam Điểm, tức tay sai của ma quỉ, có mặt ở mọi nơi, trong mọi lãnh vực, đạo cũng như đời. Nhưng mức độ ảnh hưởng của Tam Điểm mạnh, yếu còn tuỳ thuộc vào thời điểm và vào người lãnh đạo, cả về đạo lẫn đời. 

Thực ra, cách đây gần 20 năm, em đã viết 1 bài về Tam Điểm và đã gửi đăng trên nguyệt san Dân Chúa Úc châu và cũng gửi cho vài người khác nữa, trong đó có anh Duyệt và lúc đó anh Duyệt nói sẽ gửi cho các thày ở Đại Chủng Viện... 

Em là công dân Úc chứ không phải công dân Mỹ như anh. Nhưng em, cũng như rất nhiều người khác, đều cảm thấy lần bầu cử ở Mỹ lần này thật quan trọng cho nước Mỹ và thế giới. Chúng ta biết, đã có nhiều vị trong hàng Giáo Phẩm lên tiếng ca ngợi lập trường bảo vệ tôn giáo, quyền sống của các thai nhi.v.v. của TT Trump. Chính HĐGM Mỹ cũng lên tiếng ủng hộ TT Trump. Hồng Y Timothy Dolan đã tới dâng lời cầu nguyện trong dịp đại hội đảng Cộng Hoà. Ngài nói bất cứ đảng nào mời ngài tới cầu nguyện thì ngài đều sẵn sàng tới. Nhưng lần này chỉ có đảng CH mời ngài thôi. Rồi Sr Deirde Byrne cũng có bài nói chuyện khen ngợi và cám ơn TT Trump vì TT Trump đã đứng lên bảo vệ sự sống các thai nhi vô tội.  Riêng Tổng Giám Mục Carlo Maria Viganò, cựu Sứ Thần Toà Thánh ở Mỹ, ngày 7.6.2020, ngài đã viết cho Tổng Thống Trump bức thư với tựa đề “Children of Light and Darkness”. Ngài nói đây là cuộc chiến giữa con cái Sự Sáng và con cái Bóng Tối! Ngài coi TT Trump thuộc về con cái Sự Sáng...

Em rất đồng ý với tư tưởng này của TGM Viganò. Ai cũng phải công nhận, kể cả anh nữa nếu anh theo dõi tin tức đều đặn, rằng TT Donald Trump của các anh ở Mỹ, có thể nói là Tổng Thống duy nhất trên thế giới công khai tuyên bố tin vào Chúa. Ông cầu nguyện và khuyên mọi người cầu nguyện. Ông nói 'người Mỹ chỉ sợ Chúa chứ không sợ chính phủ'. Ông quyết tâm đem Chúa trở lại với xã hội Mỹ, nên đã bị đảng Dân Chủ và nhóm truyền thông cấp tiến lồng lộn phản đối... Ông là Thống Thống duy nhất trên thế giới "dám" mạnh mẽ công khai lên tiếng phê bình, phản đối Tàu Cộng hầu như về mọi mặt (tôn giáo, nhân quyền, đạo đức, công bằng.v.v.). Ông không chỉ nói mà còn hành động một cách thẳng thắn, dứt khoát. Các vị thủ lãnh các quốc gia khác hoặc không dám hó hé, hoặc chỉ đề nghị nhẹ nhàng, vì các nước Tây phương, kể cả Mỹ, đã lỡ dại dồn hết "trứng vàng" của mình vào một giỏ của đảng Cộng Sản Trung Quốc/Trung Cộng!!! Cho nên, nếu nước nào "dám" hó hé hạch sách nó, thì nó liền lên tiếng đe doạ kiểu 'chiến lang' (về kinh tế...) như anh thấy nhan nhản trên TV, tin tức.

Em nghĩ phải chăng vì thành kiến sao đó, nên anh đã không nhận ra "dấu chỉ tốt" của thời đại nơi TT Donald Trump của nước Mỹ các anh!

Vì tầm mức nghiêm trọng của vấn đề, em đề nghị với anh, là anh có thể không đi bầu vì bất cứ lý do gì. Đó là quyền tự do của anh. Nhưng xin anh cẩn thận đừng tạo ảnh hưởng, chủ ý hay vô tình, trực tiếp hay gián tiếp, cho những người Mỹ gốc Việt khác cũng nằm nhà, không đi bầu.

Đôi lời góp ý chân thành. Mong anh tha lỗi nếu em làm buồn lòng anh cách nào. 

Thân mến trong Mẹ Đồng Công.

Nguyễn Đình Thiết -Hạt Cát-

Ps.

Xin gửi thêm cho anh bài dưới đây:

Hội nghị Quốc gia của Đảng Cộng hòa kết thúc thật đẹp với bài Ave Maria. Thời khắc Công Giáo nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.

Hội nghị Quốc gia của Đảng Cộng hòa đã kết thúc với điều mà một nhà bình luận đã gọi là “khoảnh khắc Công Giáo nhất trong lịch sử Hoa Kỳ” qua màn trình diễn bài “Ave Maria”, tức là kinh “Kính mừng Maria”, được phổ thành nhạc.

Ca sĩ Opera Christopher Macchio đã đưa ra một bản trình diễn tuyệt đẹp bài hát này, là ca khúc được các tín hữu Công Giáo yêu mến, từ ban công Phòng Xanh của Tòa Bạch Ốc sau bài phát biểu nhận đề cử của Tổng thống Donald Trump, qua đó ông phân tích tình hình quốc gia và quốc tế, và chính thức chấp nhận sự đề cử của đảng Cộng Hòa để tái tranh cử.

Sau khi hát lời cầu nguyện với Đức Mẹ, Macchio đã mời gia đình tổng thống Trump và các vị khách đang tụ tập trên bãi cỏ phía nam của Tòa Bạch Ốc cùng hát bài “God Bless America” và bài “America the Beautiful” nghĩa là “Thiên Chúa chúc phúc cho Hoa Kỳ” và “Hoa kỳ xinh đẹp”.

Tiến sĩ Taylor Marshall, một tác giả Công Giáo nhận định:

“Thiên Chúa sẽ tôn vinh những ai tôn kính Ngài (và những ai tôn kính Mẹ của Thiên Chúa)”

“Đây là thời điểm Công Giáo nhất trong lịch sử nước Mỹ, ” bình luận viên Công Giáo John Zmirak tuyên bố.

“Bằng mọi cách, chúng ta hãy kêu gọi sự giúp đỡ của Mẹ Chúa Giêsu trong việc bảo vệ đất nước và con cháu của chúng ta khỏi những kẻ coi việc phá thai là quyền ‘thiêng liêng’”.

“Cuộc bầu cử này rõ ràng hơn bao giờ, ” ông nói thêm.


Source:Life Site NewsAve Maria caps Republican National Convention: Most Catholic moment in American history


From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Sep 1, 2020 at 7:58 AM
Subject: Re: [cmc-thdc] Hoa Kỳ: Trận Chiến Chính Trị Theo Chiều Hướng Tam Điểm Cho Một Trật Tự Thế Giới Mới
To: Thomas Nguyen <thomas81046@hotmail.com>
Cc: Tinh Cao <tdctt.hsttm@gmail.com>
Ave Maria Mẹ Chúa Cứu Chuộc

Anh Thiết quí mến,

Tạ ơn Chúa Mẹ đã cho anh em ta có dịp trao đổi xây dựng với nhau về vấn đề "chính trị". Bài em viết có tính cách tôn giáo trong chính trị ở Hoa Kỳ, hơn là thuần chính trị. Em sử dụng Lời Chúa, văn liệu lịch sử về Tam Điểm và các sự kiện chính trị ở Hoa Kỳ để khách quan kêu gọi sống đức tin trong thời điểm đại dịch covid-19 đầy những fake là fake vô cùng nguy hiểm được satan đang tung ra làm cho cả thế giới bị hỏa mù... hết sức thảm thương!

Trong khi đó, nhận được email của anh, em lại thấy mình trở thành chủ quan thiên kiến, chống đảng cộng hòa là đảng anh ủng hộ chỉ vì cá nhân vị tổng thống đương nhiệm. Em không muốn nói về vị tổng thống đương nhiệm thiên định này ở vào thời điểm lịch sử hiện nay, vì em, theo chiều hướng quan sát của ĐTC Phanxicô (như dưới đây), vẫn theo dõi "dấu chỉ thời đại" này, theo sự quan phòng thần linh vô cùng khôn ngoan của Thiên Chúa.

Vì anh đã đề cập đến nhân vật tổng thống đương kim Hoa Kỳ mà anh có vẻ mến phục, đến độ, anh kéo theo cả các nhân vật nổi tiếng trong Giáo Hội nữa, kể cả vị nguyên TGM Sứ Thần Tòa Thánh ở Hoa Kỳ bị bãi nhiệm năm  2015 vì dám gài bẫy chính trị ĐTC Phanxicô khi ngài sang tông du Hoa Kỳ 9/2015, nên đã bất mãn tấn công chung Tòa Thánh và riêng cá nhân ĐTC Phanxicô, em xin, trước hết, trích lại một số lời, (do em chuyển dịch từ 3 cuộc phỏng vấn truyền thông), của chính ĐTC Phanxicô về vị tổng thống này, (không biết anh có theo dõi hay chăng, mà chỉ thấy anh nhấn mạnh đến các vị khác, còn chính ĐTC quan trọng hơn các vị đó nữa, thì lại bị bỏ qua), và sau nữa, em cũng kèm theo cả cái link (cuối cùng) bài em viết về vị nguyên sứ thần Tòa Thánh ấy, để chúng ta nên có một nhận thức trung thực về bất cứ một nhân vật nào nhé.

Xin Mẹ Maria đầy ơn phúc vô nhiễm nguyên tội giúp cho chúng con được có một tâm hồn trầm lặng như Mẹ, đó là luôn "lưu giữ và suy niệm trong lòng" (Luca 2:19,50) tất cả những gì xẩy ra để đáp ứng theo Ý Chúa.

em tâm phương


Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời cuộc phỏng vấn dài 1 tiếng 15 phút hôm 20/1/2017 ở Nhà Trọ Matta, về nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến thế giới, đến Hoa Kỳ, đến Âu Châu, đến Giáo Hội cũng như đến chính bản thân của ngài, do nhật báo El Pais Tây Ban Nha thực hiện qua hai phóng viên Pablo Ordaz và Antonio Canõ, và cuộc phỏng vấn hào hứng ấy đã được tờ nhật báo này phổ biến hôm Chúa Nhật 22/1/2017.   

Vấn: Tâu Đức Thánh Cha, trở về với các vấn đề của hoàn cầu Đức Thánh Cha vừa đề cập tới, Ông Donald Trump giờ đây mới tuyên thệ làm tổng thống của Hiệp Chủng Quốc, và toàn thế giới vì thế trở nên căng thẳng. Đức Thánh Cha nghĩ sao?

Đáp: Tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải chờ xem. Tôi không thích đoán bừa đi cũng không thích phán đoán người ta một cách bất khôn. Chúng ta sẽ thấy cách thức ông ta tác hành, những gì ông ta làm, sau đó tôi mới có ý kiến. Thế nhưng tỏ ra lo sợ hay hân hoan ngay từ trước vì một điều gì đó có thể xẩy ra thì theo tôi là hoàn toàn bất khôn. Nó giống như các vị tiên tri tiên đoán các thứ tai ương hay những điều may mắn bất ngờ không xẩy ra vậy. Chúng ta sẽ thấy những gì ông ta làm và sẽ theo đó mà phán xét. Bao giờ cũng phải làm việc một cách rõ ràng. Kitô giáo một là rõ ràng hai là không phải là Kitô giáo.

Điều đáng chú ý là lạc thuyết đầu tiên trong Giáo Hội đã xẩy ra ngay sau cái chết của Chúa Giêsu Kitô, đó là lạc thuyết bất khả thần tri, bị tông đồ Gioan lên án. Nó là cái tôi gọi là một thứ tính chất tôn giáo sơn phết, một thứ tôn giáo không rõ ràng... không có gì là cụ thể. Không, không phải thế. Chúng ta cần rõ ràng minh bạch. Rồi từ cái minh bạch này chúng ta mới có thể rút ra những thành quả. Chúng ta đang mất đi cái cảm giác của mình về những gì là cụ thể. Có lần một tư tưởng gia đã nói với tôi rằng thế giới này bị đảo lộn đến độ nó cần một điểm nhất định. Những điểm ấn định ấy xuất phát từ các hành động cụ thể. Các bạn đã làm gì, các bạn quyết định điều chi, các bạn đã thực hiện những chuyển biến nào? Đó là lý do tôi thích đợi xem.

http://elpais.com/elpais/2017/01/21/inenglish/1485026427_223988.html

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch kèm theo nhan đề và những chi tiết nhấn mạnh tự ý bằng mầu 
TÔNG DU - VẤN ĐÁP TRUYỀN THÔNG

Sau Chuyến Tông Du Mexico (12-18/2/2016) trên Chuyến Bay về Roma 

Vấn: Ngài đã nói rất hùng hồn về các vấn đề di dân. Tuy nhiên, ở bên kia biên giới, có một cuộc vận động bầu cử cứng rắn đang diễn tiến. Một trong những ứng viên cho Nhà Trắng, đó là ứng viên Cộng Hòa Donald Trump, gần đây đã nói trong một cuộc phỏng vấn rằng Đức Giáo Hoàng là một con người chính trị, hay đúng hơn là một con chốt trong bàn tay của chính quyền Mexico ủng hộ chính sách di dân. Ông ta đã tuyên bố rằng nếu được bầu ông ta cố ý xây một bức tường dài 2 ngàn 500 cây số dọc theo biên giới giữa Mexico và Hoa Kỳ, và tống cổ mười một triệu người di dân bất hợp pháp đi, gây ra cảnh ly tán gia đình v.v. Xin hỏi ngài, trước hết, ngài nghĩ sao về những lời tố cáo ấy và người Công giáo Hoa kỳ có thể bầu cho một con người như vậy hay chăng.

Đáp: Tôi xin tạ ơn Thiên Chúa vì ông ấy đã nói tôi là một chính trị gia, như Aristotle đã định nghĩa con người là 'một con vật chính trị - animal politicus': ít ra tôi cũng là một con người! Và tôi là một con tốt... có thể lắm, tôi không biết. Tôi xin để cái đó tùy các bạn phán đoán, tùy dân chúng. Một con người mà chỉ nghĩ đến xây dựng những bức tường, bất cứ ở nơi đâu, chứ không phải là những cây cầu, thì không phải là Kitô hữu. Điều đó không có trong Phúc Âm. Về việc tôi khuyên bầu hay không bầu là điều tôi không thích can dự vào. Tôi chỉ muốn nói rằng con người này không phải là Kitô hữu. Cần phải biết rằng ông ta có nói điều ấy hay chăng, bởi thế không nên nói khi đang nghi ngờ.


Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL chuyển dịch: VATICAN INFORMATION SERVICE YEAR XXVI - N° 35 DATE 19-02-2016


Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời cuộc phỏng vấn dài 1 tiếng 15 phút hôm 20/1/2017 ở Nhà Trọ Matta, về nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến thế giới, đến Hoa Kỳ, đến Âu Châu, đến Giáo Hội cũng như đến chính bản thân của ngài, do nhật báo El Pais Tây Ban Nha thực hiện qua hai phóng viên Pablo Ordaz và Antonio Canõ, và cuộc phỏng vấn hào hứng ấy đã được tờ nhật báo này phổ biến hôm Chúa Nhật 22/1/2017.   

Vấn: Cả ở Âu Châu lẫn ở Mỹ Châu, những gì dội lại của cuộc khủng hoảng không bao giờ chấm dứt, tình trạng bất quân bình gia tăng, tình trạng thiếu vắng vai trò lãnh đạo mạnh mẽ đang nhường bước cho những nhóm chính trị phản ảnh cái khó chịu của những người công dân. Một số trong họ - được gọi là chính sách phản chống hay dân túy - vớ được cơ hội nhờ những nỗi lo sợ về một tương lai bấp bênh để thực hiện một sứ điệp đầy tính cách bài ngoại và thù ghét đối với người ngoại quốc. Trường hợp của ông Trump là trường hợp đáng kể nhất, thế nhưng xẩy ra cả ở những trường hợp khác nữa như ở Áo hay Thụy Sĩ. Đức Thánh Cha có lo ngại trào lưu này hay chăng?

Đáp: Đó là những gì họ gọi là chủ nghĩa dân túy ở đây. Nó là một từ ngữ mập mờ, vì ở Mỹ Châu Latinh dân túy có một ý nghĩa khác. Ở Mỹ Châu Latinh nó có nghĩa là dân chúng - chẳng hạn các phong trào của dân chúng - là thành phần đóng vai chính. Họ được tổ chức riêng. Khi tôi bắt đầu nghe thấy chủ nghĩa dân túy ở Âu Châu tôi không biết nó như thế nào cho đến khi tôi nhận thấy rằng nó có những ý nghĩa khác. Các cuộc khủng hoảng gây ra lo sợ, gây ra báo động. Theo tôi nghĩ thì trường hợp điển hình nhất về dân túy theo nghĩa Âu Châu của từ ngữ này là ở Đức vào năm 1933. Sau Hindenburg, sau cuộc khủng hoảng 1930, nước Đức bị đổ vỡ, nó cần chỗi dậy, tìm lại căn tính của nó, cần một nhà lãnh đạo, một người có thể phục hồi đặc tính của nó, và có một con người trẻ là Adolf Hitler là người đã nói: "Tôi có thể, tôi có thể". Thế là người Đức bầu cho Hitler. Hitller không cướp giật quyền lực, nhân dân của ông bầu cho ông, để rồi ông hủy diệt nhân dân của mình. Đó là một thứ nguy cơ. Trong những lúc bị khủng hoảng, chúng ta thiếu phán đoán, và đó là một nhắc nhở liên lỉ cho tôi. Chúng ta hãy tìm kiếm một vị cứu tinh có thể cống hiến cho chúng ta căn tính của chúng ta, và chúng ta hãy tự vệ bằng những bức tường, bằng hàng rào kẽm gai, bằng bất cứ cái gì, khỏi những người khác là thành phần có thể đánh cắp mất căn tính của chúng ta. Đó là một điều rất trầm trọng. Đó là lý do tôi luôn cố gắng nói rằng: hãy nói chuyện nơi chính các bạn, hãy nói chuyện với nhau. Thế nhưng trường hợp ở Đức năm 1933 là những gì tiêu biểu, một dân tộc bị chìm đắm trong một cuộc khủng hoảng, thành phần tìm kiếm căn tính của mình cho đến khi vị lãnh đạo đầy lôi cuốn của họ xuất hiện, và hứa trả lại cho họ căn tính của họ, và ông đã trả cho họ một thứ căn tính méo mó, để rồi, chúng ta tất cả đều biết những gì đã xẩy ra. Ở đâu không có trao đổi truyện trò ... Những biên giới có thể được kiểm soát hay chăng? Có chứ, mỗi quốc gia đều có quyền kiểm soát biên giới của mình, người vào kẻ ra, và những xứ sở có nguy cơ bị khủng bố, hay những điều giống như vậy, thì lại càng có quyền kiểm soát chúng, thế nhưng, không một xứ sở nào có quyền làm cho công dân của mình không còn cơ hội để nói chuyện với tha  nân của họ.

http://elpais.com/elpais/2017/01/21/inenglish/1485026427_223988.html

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch kèm theo nhan đề và những chi tiết nhấn mạnh tự ý bằng mầu  

Trong vòng 38 phút trên chuyến bay hôm Thứ Hai 11/9/2017 từ chuyến tông du Colombia (6-11/9/2017) về Roma, ĐTC Phanxicô đã trả lời phỏng vấn truyền thông về di dân, về thay đổi khí hậu, về việc hủy bỏ của tổng thống Trump, về tình hình Venezuela và về Colombia  


Vn đề được truyền thông đặt ra: "Tổng thống Trump ở Hoa Kỳ đã bãi bỏ DACA, the "dreamers' law", nghĩa là 800 ngàn em trai em gái vào Mỹ bất hợp pháp khi họ còn nhỏ sẽ bị mất tương lai. Đức Thánh Cha nghĩ gì về điều này?"

 

ĐTC Phanxicô trả lời: "Tôi đã nghe về việc bãi bỏ luật này, thế nhưng tôi không được đọc các bài viết về lý do và cách thức thực hiện quyết định này. Tôi không rõ tình hình cho lắm. Tuy nhiên, việc tách giới trẻ khỏi gia đình của chúng sẽ không mang lại hoa trái cho giới trẻ hay gia đình. Luật này xuất phát từ hành pháp chứ không phải lập pháp: nếu thế thì tôi hy vọng rằng họ sẽ nghĩ lại một chút. Tôi đã nghe thấy Tổng Thống Hoa Kỳ nói mình là người phò sự sống. Nếu ông là một người phò sự sống tốt lành thì ông hiểu được tầm quan trọng của gia đình và sự sống: mối hiệp nhất gia đình là những gì cần phải được bênh vực. Khi giới trẻ cảm mình bị khai thác lợi dụng, chúng cuối cùng cảm thấy thất vọng. Và ai sẽ chộp lấy chúng? Thuốc phiện, các thứ nghiện ngập khác, tự tử... đều là những gì khả dĩ xẩy ra khi gốc rễ của các bạn bị chặt đứt. Bất cứ cái gì phạm đến gốc rễ đều là những gì cướp đi niềm hy vọng".


http://www.lastampa.it/2017/09/11/vaticaninsider/eng/the-vatican/migrants-those-who-governs-must-manage-the-problem-prudently-GFKpPgt4Wn2UjPNnKIHWXI/pagina.html

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch kèm theo nhan đề và những chi tiết nhấn mạnh tự ý bằng mầu Bài viết về vị TGM nguyên sứ thần Tòa Thánh ở Hoa Kỳ được anh khen tặng


 Bức Thư Bùng Nổ - Tác Giả Chế Bom  

 

 

 

 

 

 

From: Sum Huynh
Date: Thu, Sep 3, 2020 at 11:34 PM
Subject: [hdvc-hhcc] Gởi cho người đồng đạo
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>, <tdctt-bcc@googlegroups.com>
Cc: <REV-CDCG@googlegroups.com>, <hdvc-hhcc@googlegroups.com>

Linh mục Nguyễn Bá Thông

Tôi chả cuồng ai ngoại trừ Chúa! Nhưng đây lý do tại sao tôi bỏ phiếu cho ông Trump
Có một người bạn nói với tôi: “Tao không thể tin nổi mày lại tính bầu cho lão Trump.”
Bạn hãy nghe đây, tôi không hề bầu cho ông ta. Đây không phải là một cuộc thi tuyển lựa người mẫu mực, mà là :
- Tôi bầu cho Tu chính án thứ hai.
- Tôi bầu cho nền công lý tiếp tục của tòa án tối cao.
- Tôi bầu cho đảng Cộng hòa mà tôi đã và đang sống cùng nhiều năm.
- Tôi bầu cho cảnh sát, cho pháp trị và trật tự xã hội.
- Tôi bầu cho quân đội bảo vệ quốc gia, cho những cựu chiến binh đã anh dũng chiến đấu và hy sinh vì nước Mỹ.
- Tôi bầu cho lá quốc kỳ thiêng liêng thường ít khi thấy xuất hiện trong nền tảng của đảng Dân chủ.
- Tôi bầu cho quyền tự do nêu ra ý kiến của mình mà không bị kiểm duyệt, bị bịt miệng.
- Tôi bầu cho một biên giới chắc chắn an toàn.
- Tôi bầu cho quyền ca ngợi danh Thiên Chúa của tôi mà không thấy sợ sệt.
- Tôi bầu cho những sinh linh chưa kịp sinh ra mà đảng Dân chủ đang ủng hộ cổ vũ việc giết bỏ chúng đi.
- Tôi bầu cho sự tự do và giấc mơ Mỹ
- Tôi bầu cho sự thiện lương chống lại bất lương - tội ác - giả dối - gian trá, và không muốn Trung Quốc làm chủ nước Mỹ.
Tôi không hề bầu cho một ông có bộ tóc bay bay khó ưa, mà là tôi bầu cho tương lai của một đất nước - một quốc gia dưới quyền của CHÚA không thể chia cắt, cùng với tự do và công lý cho tất cả mọi người, không loại trừ ai.
Còn bạn, hãy nói cho tôi biết bạn tính bầu cái gì?

 

Và để trả lời cho thái-độ anh Tĩnh phỉ báng người Công Giáo VN ở Mỹ, lời vu cáo là Mỹ bị Tam Điểm điều-khiển trong lúc che giấu mọi hành-vi của Cộng Sản Tàu trên khắp thế-giới, xin mọi người vui lòng đọc thêm vài hàng lịch-sử do các bạn đồng đạo CG đã gởi đến tôi.