TRANG WEB THỜI ĐIỂM THƯƠNG XÓT

 

ƠN GỌI THƯƠNG XÓT

 

Giáo Hoàng Thương Xót

 

Đức Thánh Cha Phanxicô - Giáo Hoàng Thương Xót 2017

ĐTC Phanxicô: Tông Thư Lòng Thương Xót và Nỗi Khốn Khổ 11/2016

ĐTC Phanxicô - Suy Niệm Thánh Giá Thứ Sáu Tuần Thánh 25/3/2016

Đức Thánh Cha Phanxicô - Chủ Sự Cử Hành Việc Thống Hối 24 Giờ Cho Chúa trong Năm Thánh Tình Thương Thứ Sáu ngày 4/3/2016

 

Đức Thánh Cha Phanxicô với Khóa Học về Tòa Trong Thứ Sáu 4/3/2016

 

Đức Thánh Cha Phanxicô: Tác Phẩm Phỏng Vấn "Tên của Thiên Chúa là Tình Thương" 12/1//2016 (7/2015)

 

Đức Thánh Cha Phanxicô: Năm Thánh Tình Thương - Tại sao? 9/12/2015

 

Đức Thánh Cha Phanxicô - Dạo Khúc Ngưỡng Cửa Năm Thánh Tình Thương

Kinh Năm Thánh Tình Thương của Đức Thánh Cha Phanxicô

Đức Thánh Cha Phanxicô - Thư về Ân Xá cho Năm Thánh Tình Thương 1/9/2015

Đức Thánh Cha Phanxicô: Sắc Chỉ mở Năm Thánh Ngoại Lệ về Tình Thương 12/4/2015

 

Đức Thánh Cha Phanxicô: Hai bài giảng về Lễ Lòng Thương Xót Chúa 11-12/4/2015

 

Đức Thánh Cha Phanxicô - Huấn Từ về Bí Tích Hòa Giải và loan báo Năm Thánh Tình Thương 2016 Thứ Bảy 14/3/2015

 

Đức Giáo Hoàng Phanxicô - Vị Giáo Hoàng của LTXC và cho LTXC - 2015

 

"Chúng ta đang sống trong thời điểm của tình thương đã 30 năm rồi hay hơn nữa, cho đến hiện nay"  6/3/2014

 

Đức Giáo Hoàng Phanxicô Vị Giáo Hoàng của Lòng Thương Xót Chúa và cho Lòng Thương Xót Chúa - 2014

 

Đức Giáo Hoàng Phanxicô Vị Giáo Hoàng của Lòng Thương Xót Chúa và cho Lòng Thương Xót Chúa - 2013

 

Về Giáo Hội và Giáo Hoàng

Tông Huấn Niềm Vui Yêu Thương của ĐTC Phanxicô - Có Vấn Đề?

Một Vị Thiên Chúa Thương Xót để được Xót Thương?

Khủng bố giáo dân - tấn công giáo hoàng

Nếu Giáo Hội cần phải đổi thay thì...

 Ly dị tái hôn rước lễ

Chống khủng bố Đức Thánh Cha Phanxicô

 

Một Vị Thiên Chúa Biến Dạng Dị Hình