HỘI THÂN HỮU ĐỒNG CÔNG DÒNG MẸ CHÚA CỨU CHUỘC

 

Non ministrari sed ministrare (Mathêu 20:28)

 

 

Phần Một

THĐC Sinh Hoạt

Lịch Sinh Hoạt

(Lịch sinh hoạt này được cập nhật hóa hằng năm,

bổ túc với các ý chỉ của ĐTC, mỗi khi có biến cố chung THĐC, hay biến cố anh em THĐC hay Chi Dòng qua đời)

 

2019

THĐC Mừng Lễ Mẹ Đau Thương Chúa Nhật 15/9/2019

THĐC Hội Ngộ II 2019 - Sinh Hoạt với Anh Em Chi Dòng

THĐC Hội Ngộ II 2019 - Sinh Hoạt Hội Ngộ Thân Hữu

THĐC Hội Ngộ II 2019 - Trụ Sở Chi Dòng

Lễ Tiễn Đưa Anh Anrê Maria Đỗ Linh Sáng, CRM

 

2018

Thân Hữu Đồng Công Nam California - Mừng Kỷ Niệm Thành Hôn và Thụ Phong Linh Mục

Xây Dựng Trụ Sở Truyền Giáo của Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc ở Giáo Phận Hưng Hóa Việt Nam

Thân Hữu Đồng Công - Hôi Ngô Tĩnh Tâm Về Nguồn Đồng Công 2018 - Chúa Nhật 2/9/2018

Thân Hữu Đồng Công - Hôi Ngô Tĩnh Tâm Về Nguồn Đồng Công 2018 - Thư Bảy 1/9/2018

Thân Hữu Đồng Công - Hôi Ngô Tĩnh Tâm Về Nguồn Đồng Công 2018 - Thư Sáu 31/8/2018

Thân Hữu Đồng Công - Tĩnh Tâm Về Nguồn Đồng Công

5/8/2018: CRM TH và GĐTH - Ngày Thánh Mẫu XXXXI - 2018

TĐF - Ngày Thánh Mẫu XXXXI - 2018

26-28/7/2018: THĐC - Hậu Sự LH Đaminh Nguyên Kha

11/8/2018: THĐC - Đóng Góp Truyền Giáo Với Dòng Cho Một Dự Án Truyền Giáo Ở Giáo Phận Hưng Hóa

 

2017

21/10/2017: Thân Hữu Đồng Công Hoa Kỳ Hành Trình Truyền Giáo Về Nguồn Đồng Công Việt Nam 2017

Phần Một: Hành Trình Truyền Giáo 

 

Nhập Cuộc Hành Trình

 

1- Giáo Điểm Đồng Công Giáo Phận Kontum: Trụ Sở Truyền Giáo Đồng Công và Giáo Điểm Đắc Pơ Gia Lai

2- Giáo Điểm Đồng Công Giáo Phận Đà Nẵng: Giáo Xứ Thuận Yên và Giáo Họ Phú Quí Quảng Nam

3- Giáo Điểm Đồng Công Giáo Phận Thái Bình: Trụ Sở Truyền Giáo ĐC, Giáo Họ Đức Long và Giáo Họ Văn Yên

4- Giáo Điểm Đồng Công Giáo Phận Hưng Hóa: Giáo Xứ Trại Sơn, Trụ Sở Truyền Giáo và Giáo Họ Đá Mài

5- Giáo Điểm Đồng Công Giáo Phận Bắc Ninh: Giáo Xứ Đại Điền, Trụ Sở Truyền Giáo và Giáo Xứ Văn Thạch 

 

Phần Hai: Về Nguồn Đồng Công 

 

6- Nhà Mẹ Dòng Đồng Công Thủ Đức Tổng Giáo Phận Gài Gòn 

7- Nhà Đá Giáo Phận Qui Nhơn và 50 Năm Khấn Dòng Đội IX

8- Đồng Quan Giáo Phận Thái Bình

9- Giáo Phận Bùi Chu

10- Liên Thủy và Trung Lễ Giáo Phận Bùi Chu

 

 

Phần Ba: Việt Nam 2017

 

 11- Vùng Trời Thảm Họa: Formosa Hà Tĩnh, Khuyết Tật Nghệ An, Lũ Lụt Thanh Hóa

12- Một Ngày Thành Đô: Sài Gòn và Hà Nội

 

Về Một Chuyến Đi

 

18/9: Hai Giáo Điểm tiêu biểu của Dòng Đồng Công ở Việt Nam và ba di tích lịch sử của Đất Nước

17/9: Gia Đình Tận Hiến Đồng Công Miền Tây Nam Hoa Kỳ Mừng Quan Thày Mẹ Đồng Công 2017

10/9/2017: Thân Hữu Đồng Công Nam California - Mừng Lễ Quan Thày Dòng và Hội

 

10/8/2017: Thân Hữu Đồng Công - Ngày Thánh Mẫu 2017

27/4: Thân Hữu CRM Truyền Giáo 2017

Giáo Họ Xẻo Tam Giáo Phận Long Xuyên - Mừng Lễ Phục Sinh và Thi Công Phát Triển

 

2016

THĐC Nam California Mừng Lễ Mẹ Đau Thương 18/9/2016

THĐC Nam California Mừng Tân Xuân 7/2/2016

 

2015

THĐC - Hội Ngộ Về Nguồn

THĐC Hội Ngộ I - 2015

 

 

 

Phần Hai

THĐC - Cảm Nghiệm

 

Anh Cả - Lý Tưởng Thánh Đồng Công

Cha Đaminh Maria Trần Đình Thủ - Lý Tưởng Thánh Đồng Công

Anh Cả - Di Sản Thánh Đồng Công

Lý Tưởng Thánh Đồng Công của Cha Đaminh Maria Trần Đình Thủ cho Thành Phần Giáo Dân

Anh Cả - Một Con Trẻ

Cha Thủ - Hạt Lúa Miến Mục Nát

Một Vị Sáng Lập với 4 Di Sản

 

 Một Vị Sáng Lập 1941

 Di Sản Một Hội Dòng 1953

 Di Sản Một Hội Thân Hữu Đồng Công 1974

 Di Sản Một Gia Đình Tận Hiến Đồng Công 1977

 Di Sản Một Chi Dòng 1980

 

Sứ Mệnh Vượt Thoát Truyền Giáo

 

 Lệnh Lên Đường

 Lênh Đênh Hải Ngoại

Vượt Thoát hay Lên Đường

 Đức Tin Vượt Đại Dương

 

Lý Tưởng Thánh Đồng Công

 

 Cha Th - Tần Số Thánh

 Cha Thủ - Yêu Sống Thánh

 Cha Thủ - Huấn Luyện Thánh

 Cha Thủ - Linh Hướng Thánh

 Cha Thủ - Ảnh Hưởng Thánh

 Cha Thủ - Một Vị Thánh

 Cha Th - Linh Đạo Thánh

Di Sản Đồng Công của Cha Thủ nơi tôi

 Nhập Đề

 Mở: Sáu Di Sản Đồng Công của Cha Thủ nơi tôi

 1- Di Sản Tôn Sùng Mẹ Maria Liên Quan tới Fatima

 2- Di Sản Tôn Sùng Đức Thánh Cha và Giáo Hội

 3- Di Sản Tin Tưởng Chúa-Mẹ với Tinh Thần Tận Hiến

3.1- Qua Phong Trào Thiếu Nhi Fatima

3.2- Qua CT Phát Thanh Tin Mừng Sự Sống

 4- Di Sản Tinh Thần Bình Dân Phục Vụ

4.1- Nơi Chủng Viện Simon Hòa Đà Lạt

4.2- Nơi Phong Trào Thiếu Nhi Fatima

4.3- Nơi CT Phát Thanh Tin Mừng Sự Sống

 5- Di Sản Về Lời Chúa

 6- Di Sản Về Kinh Mân Côi

Kết : “Tất cả những gì tôi có được đều từ Cha Thủ…”

 

 

Phần Ba

THĐC - Sử Liệu

(Video do THĐC Nguyễn Minh Ngọc thâu hình và edit)

 

Từ Các Chứng Nhân Đồng Công

Anh Đoàn Phú Xuân về Người Tù Đồng Công

Anh Lê An Đại về Đồng Công Di Cư Năm 1975

Anh Nguyễn Đức Kiên về Ngày Thánh Mẫu

 

Với Các Thân Hữu Đồng Công

Phỏng vấn Dịp Hội Ngộ II 2019

Phỏng vấn Dịp Hội Ngộ I 2015

 

Về Nguồn Gốc của Dòng

Giáo Xứ Đồng Quan: sinh quán của Anh Cả

Giáo Xứ Liên Thủy: Anh Cả coi xứ và lập dòng

Giáo Họ Trung Lễ: Cái nôi Đồng Công

 

Về Một Số Giáo Điểm Truyền Giáo

Giáo Điểm Kontum

Giáo Điểm Quảng Nam

Giáo Điểm Bắc Ninh

Giáo Điểm Hưng Hóa

 

Về Một Số Giáo Điểm Mục Vụ

Giáo Điểm Bùi Chu

Giáo Điểm Thái Bình