Sinh Hoạt Sống Đạo 2021

 

15/2: Bốn Mùa Sống Đời Kitô Hữu

9/2: Chúc Xuân - Chúc Tuổi - Chúc Phúc

7/2: Mùa Xuân Muôn Thuở Maria

Mùa Xuân Muôn Thuở Maria - Mùa Xuân Trước Nguyên Tội

Mùa Xuân Muôn Thuở Maria - Mùa Xuân Sau Nguyên Tội

Mùa Xuân Muôn Thuở Maria: Mùa Xuân Maria

Mùa Xuân Muôn Thuở Maria: Mùa Xuân Viên Mãn

2/2: Vấn Đề Mẹ Đồng Công

22/1: Học Hỏi Tông Thư "Mở mắt cho họ - Aperuit illis" về Chúa Nhật Lời Chúa của ĐTC Phanxicô

19/1: Năm Chúc Tụng Chúa Laudato Si' - Học Hỏi Thông Điệp Chúc Tụng Chúa Laudato Si'

Học Hỏi Thông Điệp Chúc Tụng Chúa Laudato Si'- Tổng Quan

Học Hỏi Thông Điệp Chúc Tụng Chúa Laudato Si'- Dẫn Nhập

Học Hỏi Thông Điệp Chúc Tụng Chúa Laudato Si'- Chương 1

Học Hỏi Thông Điệp Chúc Tụng Chúa Laudato Si'- Chương 2

Học Hỏi Thông Điệp Chúc Tụng Chúa Laudato Si'- Chương 3

Học Hỏi Thông Điệp Chúc Tụng Chúa Laudato Si'- Chương 4

Học Hỏi Thông Điệp Chúc Tụng Chúa Laudato Si'- Chương 5

Học Hỏi Thông Điệp Chúc Tụng Chúa Laudato Si'- Chương 6

12/1 Đại Dịch Covid-19 - Huấn Dụ Chữa Lành của ĐTC Phanxicô

 

Đại Dịch Covid-19 - Hiện Trạng và Vấn Đáp với ĐTC Phanxicô