MỤC LỤC

 

ĐTC Phanxicô

Tông Du 18
28-29/4/2017
Ai Cập

Tông Du 17
31/10-1/11/2016
Sweden

Tông Du 16

30/9-2/10/2016
Georgia and Azerbaijan

Tông Du 15
27-31/7/2016
Poland

Tông Du 14
Armenia
24-26/6/2016

Tông Du 13
Hy Lạp
16/4/2016

Tông Du 12
12-18/2/2016
Mexico

Tông Du 11
25-30/11/2015
Kenya, Uganda, Trung Phi

Tông Du 10
19-28/9/2015
Cuba và Hoa Kỳ

Tông Du 9
5-12/7/2015
Ecuador, Bolivia và Paraguay

Tông Du 8
6/6/2015
Nam tư

Tông Du 7
12-19/1/2015
Tích-Lan và
Phi Luật Tân

Tông Du 6
28-30/11/2014
Thổ Nhĩ Kỳ

Tông Du 5
25/11/2014
Quốc Hội và Hội Đồng Âu Châu

Tông Du 4
21/9/2014 Albania

Tông Du 3
14-18/8/2014
Nam Hàn

Tông Du 2
24-26/5/2014
Thánh Địa

Tông Du 1

22-28/7/2013

Ngày Giới Trẻ Thế Giới XXVI

Ba Tây

 

ĐTC BĐXVI

Tông Du 23

23-28/3/2012

Mễ Tây Cơ và Cuba

 

Tông Du 22

18-20/11/2011

Benin Phi Châu

ban hành Tông Huấn

Africae munus

 

Tông Du 21

22-25/9/2011

Đức Quốc

"Đâu có Thiên Chúa đấy có tự do"

 

Tông Du 20

18-21/8/2011
Tây Ban Nha

Ngày Giới Trẻ Thế Giới 26

 

Tông Du 19

4-5/6/2011

Croatia

 

Tông Du 18

6-7/11/2010

Tây Ban Nha

 

Tông Du 17

16-19/9/2010

Hiệp Vương Quốc

 

Tông Du 16

4-6/6/2010
Cyprus

 

T�ng Du 15

11-14/5/2010

Bồ Đ�o Nha - Fatima

 

T�ng Du 14

17-18/4/2010

Malta

 

T�ng Du 13

26-28/9/2009

Mục Vụ Cộng H�a Tiệp Khắc

Niềm Hy Vọng v� Tự Do trong Ch�n L�

 

T�ng Du 12

8-15/5/2009

Mục Vụ Th�nh Địa

Jordan, Israel v� Palestine

Li�n T�n, Đại Kết v� H�a B�nh

 

T�ng Du 11

17-23/3/2009

Mục Vụ Phi Ch�u

Cameroon v� Angola

Ban H�nh Văn Kiện cho Đệ Nhị Thượng Nghị Gi�m Mục Phi Ch�u

 

T�ng Du 10

12-15/9/2008

Mừng Biến Cố Th�nh Mẫu Lộ Đức 150 Năm

 

T�ng Du 9

12-20/7/2008

Ng�y Giới Trẻ Thế Giới XXIII Sydney �c Ch�u

 

T�ng Du 8

15-20/4/2008

Li�n  Hiệp Quốc v� Hoa Kỳ

 

Chuyến T�ng Du 7

7-9/7/2007

Thăm �o Quốc

 

T�ng Du 1 Nội Địa � Quốc

21-22/4/2007

Pavia thăm mộ Th�nh �u-Quốc-Tinh

 

Chuyến T�ng Du 6

9-13/5/2007

Thăm Ba T�y

 

Chuyến T�ng Du 5:

28/11-1/12/2006

Thăm Thổ Nhĩ Kỳ

T�ng Du Thổ Nhĩ Kỳ: Th�nh Bại?

 

Chuyến T�ng Du 4:

9-14/9/2006

Thăm qu� qu�n Bavaria Đức Quốc

 

Chuyến T�ng Du 3:

8-9/7/2006

Ng�y Họp Thế Giới Gi� Đ�nh V

 

Chuyến T�ng Du 2:

25-28/5/2006

Balan, qu� hương của vị tiền nhiệm GPII

 

Chuyến T�ng Du 1:

18-21/8/2005

Ng�y Giới Trẻ Thế Giới XX tại Đức Quốc

 

ĐTC GPII

Chuyến T�ng Du 93: 

Hy Lạp, Syria, Malta (4-9/5/2001)

Chuyến T�ng Du 94:

Ukraine (23-27/6/2001)

Chuyến T�ng Du 95:

Kazakhstan v� Armenia (22-27/9/2001)

Chuyến T�ng Du 96:

Azerbaijan v� Bulgary (22-26/5/2002)

Chuyến T�ng Du 97:

Canada, Mexico, Guatemala (23/7-2/8/2002)

Chuyến T�ng Du 98:

Balan lần VIII (16-19/8/2002)

Chuyến T�ng Du 99:

T�y Ban Nha lần V (3-4/5/2003)

Chuyến T�ng Du 100:

Croatia lần III (5-9/6/2003)

Chuyến T�ng Du 101:

Bosnia-Herzegovina lần II 22/6/2003

Chuyến T�ng Du 102:

Slovakia 11-14/9/2003

Chuyến T�ng Du 103:

Thụy Sĩ 5-6/6/2004
Chuyến T�ng Du 104:

Lộ �ức 14-15/8/2004