TRANG WEB THỜI ĐIỂM THƯƠNG XÓT

 

TĐCTT - Sinh Hoạt

 

Sinh Hoạt Tĩnh Tâm

 

Tổng Hợp

Các Ngày Tĩnh Tâm Nội Bộ

 

Tĩnh Tâm Thánh Mẫu

TĐCTT Nam California Tĩnh Tâm Thánh Mẫu Mừng Giáng Sinh Thứ Bảy 3/12/2022

Maria Điểm Hẹn Thần Linh

https://youtube.com/live/cVFR9yRIhvw?feature=share

Tĩnh Tâm Thánh Mẫu Mừng Giáng Sinh 4/12/2021

 https://youtu.be/_F3RxEJZLtc (youtube livestream)

 

Năm Phong Tỏa Đại Dịch Toàn Cầu 3/2020 - 6/2021

 

Ngày Tĩnh Tâm Thánh Mẫu và Mừng Giáng Sinh Thứ Bảy 7/12/2019

"Niềm Vui Emmanuel" / https://youtu.be/Aicj8BW00QY (đề tài 1 - mp3)

"Người nữ mang thai đang rên la đau đớn" / https://youtu.be/DBPImlyT1Tw (đề tài 2 - mp3)

 

TĐCTT - Ngày Tĩnh Tâm Thánh Mẫu Mừng Tạ Ơn Truyền Giáo 10/2018 và Mừng Giáng Sinh 12/2018

"Đầy Ơn Phúc" / https://youtu.be/5-Un-UM3yzM (đề tài 1 - mp3)

"Rạng Đông Maria" / https://youtu.be/AXjCquiDMcc (đề tài 2 - mp3)

 

 

Tĩnh Tâm Nên Thánh

TĐCTT Nam California Tĩnh Tâm Nên Thánh Thứ Bảy 1/10/2022

"Quái nhân số 666: Một tay sai mật vụ hiểm độc của Satan?"

https://youtu.be/xbjH9cGUzXY

TĐCTT Nam California - Tĩnh Tâm Nên Thánh 2021

https://www.youtube.com/watch?v=06zUfl2RRJQ (Youtube livestream phần dẫn nhập)

Chỉ có con đường dẫn đến sự thật mới gặp sự sống (bài viết)
 https://youtu.be/ICRDArHfcBY  (Youtube livestream trọn bài nói)

 

Năm Phong Tỏa Đại Dịch Toàn Cầu 3/2020 - 6/2021

 

Ngày Tĩnh Tâm Nên Thánh Thứ Bảy 5/10/2019

Đức Tin Tuân Phục (đề tài 1) / https://youtu.be/6dOUAx5RpcE

"Satan, tên cám dỗ cả thế gian" (đề tài 2) / https://youtu.be/3o-wSo8d4Yc

 

TĐCTT - Ngày Tĩnh Tâm Dọn Mừng Lễ Hai Thánh LTXC trong Tháng 10-2018

TĐCTT là làm sao có thể cảm nghiệm được Lòng Chúa Xót Thương để sống Lòng Thương Xót Chúa?  (bài viết)

Cảm Nghiệm LCXT (mp3)

https://youtu.be/Ue6ubn_Sa5g (DVD)

 

 

Tĩnh Tâm Về LTXC

TĐCTT Tĩnh Tâm LTXC Nam California Thứ Bảy 15/4/2023

"Niềm Vui Thương Xót"

https://youtube.com/live/3u3Re55sTdM

TĐCTT Tĩnh Tâm LTXC Nam California Thứ Bảy 23/4/2022

https://youtu.be/ve6h1ycVq78

Năm Phong Tỏa Đại Dịch Toàn Cầu 3/2020 - 6/2021

Ngày Tĩnh Tâm Lòng Thương Xót Chúa Chúa Nhật 28/4/2019

"Vực Thẳm được LTXC lấp đầy" (mp3)

https://youtu.be/sdphiY1zXLg (DVD)

 

Hội Ngộ Tĩnh Tâm và Mừng Lễ LTXC Thứ Bảy 7/4/2018

Thiên Chúa là Đấng Tạo Hóa Tối Cao xót thương (đề tài 1 - bài viết)

Lòng Chúa Xót Thương (đề tài 1 - mp3)

Thiên Chúa là Đấng Nhập Thể Vượt Qua đáng thương (đề tài 2 - bài viết)

Lòng Thương Xót Chúa (đề tài 2 - mp3)

https://youtu.be/bQ8eCZkz0N4 (DVD này bao gồm cả 2 đề tài 1 và 2)

 

TĐCTT - Ngày Tĩnh Tâm Thứ Bảy 22/4/2017 Dọn Mừng Lễ LTXC Chúa Nhật 23/4/2017

Thời Điểm Thương Xót - Tiền Hô Maria (mp3) / https://youtu.be/vq1GQ30PbIo

Thời Điểm Thương Xót - Đạo Diễn Maria (mp3) / https://youtu.be/uUvSnkm5xkg

 

TĐCTT - Tĩnh Tâm Khai Mạc Năm Thánh Thương Xót Thứ Bảy 5/12/2015

Bài Chính Tả (mp3 đề tài chính)

TĐCTT - Tĩnh Tâm Mừng Lễ LTXC trong Năm Thánh Thương Xót Thứ Bảy 2/4/2016

 

TĐCTT - Tĩnh Tâm Bế Mạc Năm Thánh Thương Xót Thứ Bảy 19/11/2016

Linh Đạo Lòng Thương Xót Chúa 

LinhDaoThuongXot.mp3 / https://youtu.be/Gc-zowlp2hk