Đức Thánh Cha Phanxicô

 

HUẤN TỪ TRƯA CHÚA NHẬT 2016

 

Chúa Nhật 18/12: ĐTC Phanxicô: Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật IV Mùa Vọng 18/12/2016

Thứ Năm 8/12: ĐTC Phanxicô: Huấn Từ Truyền Tin Lễ Mẹ Vô Nhiễm 8/12/2016

Chúa Nhật 4/12: ĐTC Phanxicô: Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật II Mùa Vọng 4/12/2016

Chúa Nhật 27/11: ĐTC Phanxicô: Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật I Mùa Vọng 27/11/2016

Chúa Nhật 13/11/2016: Đức Thánh Cha Phanxicô: Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật XXXIII Thường Niên, Huần Từ Thương Xót Thứ Bảy và Cử Chỉ Thương Xót Thứ Sáu cuối cùng Năm Thánh

Chúa Nhật 6/11: ĐTC Phanxicô: Giảng lễ và huấn từ Truyền Tin cử hành Năm Thánh Thương Xót cho thành phần tù nhân

Chúa Nhật 18/9: ĐTC Phanxicô - Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật XXV Thường Niên

ĐTC Phanxicô - Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật XXIV Thường Niên 11/9

ĐTC Phanxicô - Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật XXI Thường Niên 21/8

ĐTC Phanxicô - Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật XX Thường Niên 14/8

ĐTC Phanxicô - Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật XIX Thường Niên 7/8

Đức Thánh Cha Phanxicô - Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật XIV Thường Niên 3/7

Đức Thánh Cha Phanxicô - Huấn Từ Lạy Nữ Vương về Lễ Thánh Thần Hiện Xuống 15/5

Đức Thánh Cha Phanxicô - Huấn Từ Lạy Nữ Vương về Lễ Chúa Kitô Thăng Thiên 8/5

Đức Thánh Cha Phanxicô - Bài Giảng Lễ Lá Đầu Tuần Thánh CN 20/3 và Huấn Từ Truyền Tin về Ngày Giới Trẻ 31

 Đức Thánh Cha Phanxicô - Huấn Từ Truyền tin Chúa Nhật V Mùa Chay 13/3/2016, Quà Tặng Phúc Âm Luca và 3 Kỷ Niệm Năm Giáo Hoàng

 Đức Thánh Cha Phanxicô - Huấn Từ Truyền tin Chúa Nhật IV Mùa Chay ngày 6/3/2016 và Tĩnh Tâm Mùa Chay

Đức Thánh Cha Phanxicô - Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật III Mùa Chay 28/2/2016 và Thứ Sáu Thương Xót trong Năm Thánh

Đức Thánh Cha Phanxicô - Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật II Mùa Chay 21/2/2016

Đức Thánh Cha Phanxicô - Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật V Thường Niên Năm C ngày 7/1/2016

Đức Thánh Cha Phanxicô - Truyền Tin Chúa Nhật IV, Triều Kiến Thứ Bảy, Thánh Bộ Thứ Sáu, Thừa Sai Truyền Giáo

Đức Thánh Cha Phanxicô: Huấn Từ Truyền Tin CN 3 Thường Niên

Đức Thánh Cha Phanxicô: Huấn Từ Truyền Tin CN 2 Thường Niên, với Ngày Thế Giới Di Dân và Tị Nạn và thăm Hội Đường Do Thái

Đức Thánh Cha Phanxicô - Lễ Hiển Linh 6/1/2015: Bài Giảng và Huấn Từ Truyền Tin, Thăm Hang Belem ở Đền Thánh Đam Viện Phanxicô Grecco ngày 4/1/2015

Chúa Nhật 3/1: Đức Thánh Cha Phanxicô - Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật II Giáng Sinh