Bông Hồng 17

 

 

Kinh Kính Mừng: Hoa Trái

 

 

 

Chân Phước Alan de la Roche, vị đă hết ḷng sùng kính Rất Thánh Trinh Nữ Maria, đă được Đức Mẹ mạc khải cho biết nhiều điều, mà, như chúng ta biết, ngài đă xác nhận về sự chân thực của những mạc khải này bằng lời thề. Có ba điều mạc khải được nhấn mạnh nhất là:

 

Thứ nhất, nếu ai bỏ đọc kinh Kính Mừng (là Lời Thiên Thần Chào đă cứu độ thế gian), v́ bất cần, hay v́ ương ương dở dở, hoặc v́ khinh ghét kinh này, đó là dấu hiệu có thể và thực sự chẳng mấy chốc họ sẽ bị đời đời luận phạt.

 

Thứ hai là ai yêu mến Lời Chào kính thần linh này sẽ được đặc biệt mang dấu ấn cứu rỗi.

 

Thứ ba là những ai Thiên Chúa đă ban cho ơn yêu mến và phụng sự Đức Mẹ phải cẩn trọng tiếp tục mến yêu và phụng sự Người, cho đến khi Người đưa họ về trời ở bên Con Thần Linh của Người, tùy theo mức độ vinh quang mà họ lập được. (Chân phước Alan, chương XI, đoạn 2).

 

Những kẻ lạc đạo, tất cả đều là con caí của ma quỉ và mang một dấu hiệu hư đi rơ ràng, rất khiếp sợ kinh Kính Mừng. Họ vẫn có thể đọc kinh Lạy Cha, nhưng không bao giờ đọc kinh Kính Mừng; họ thà bị đeo rắn độc quanh cổ, c̣n hơn đeo áo Đức Bà hay đeo tràng hạt Mân Côi.

 

Trong số các người Công giáo, những ai mang dấu hiệu hư đi ít để ư đến kinh Mân Côi, (hoặc 50 hay 150 kinh).

 

Một là họ không đọc, hai là họ đọc rất nhanh, chẳng ra làm sao.

 

Cho dù tôi không tin vào điều đă được tỏ cho chân phước Alan de la Roche như thế, th́ kinh nghiệm bản thân của tôi cũng đủ buộc tôi phải tin sự thật kinh hoàng song lại rất an ủi đó. Tôi không hiểu được và cũng không thấy được làm thế nào mà một việc sùng kính nhỏ nhoi đối với tôi như vậy, lại có thể là một dấu hiệu không thể sai lầm về on cứu rỗi đời đời, và làm sao mà, nếu không có nó, sẽ là dấu hiệu hư đi đời đời; tuy nhiên, vẫn không c̣n điều nào chân thực hơn điều này.

 

Trong đời sống của ḿnh, chúng ta thấy rằng, các người chủ trương những giáo lư mới lạ bị Giáo hội lên án, bề ngoài, cũng có vẻ phần nào đạo đức, nhưng họ vẫn khinh miệt kinh Mân Côi, và thường chán nản với thói quen đọc kinh này, qua việc hủy hoại đi ḷng yêu mến và sự tin tưởng ở kinh này. Làm như vậy, họ đă sử dụng đến những biện minh theo như thế gian chủ trương. Họ cẩn trọng không lên án kinh Mân Côi và áo Đức Bà như nhóm Calvin đă làm, nhưng cách thức họ đặt ra để tấn công kinh Mân Côi lại rất tinh quái chứa đầy những tử khí. Tôi sẽ trở lại vấn đề này sau.

 

Kinh Kính Mừng, kinh Mân Côi, đọc cả tràng 15 hay chỉ một chuỗi 50, là kinh nguyện và là tiêu chuẩn không sai lầm mà căn cứ vào đó, tôi có thể nói rằng, ai là người được Thần Linh Thiên Chúa hướng dẫn và ai là kẻ bị qủi ma lừa đảo. Tôi biết có những linh hồn bay bổng giống như những con phượng hoàng ở một mức độ cao ngất trong việc chiêm niệm, mà vẫn bị ma qủi đánh lừa một cách tội nghiệp. Tôi chỉ khám phá ra sự lầm lạc của họ khi thấy rằng họ đă coi thường kinh Kính Mừng và tràng hạt Mân Côi mà họ cho là quá thấp đối với họ.

 

Kinh Kính Mừng là giọt sương ân sủng từ trời rơi xuống trên các linh hồn được ơn tiền định. Giọt sương ân sủng này làm trổ sinh nơi họ một mùa trăm hoa nhân đức tuyệt vời đua nở. Vườn linh hồn càng được tưới gội bằng kinh nguyện này, lư trí của linh hồn càng thông tri, tâm hồn càng nhiệt thành, và khí giới chống địch thù của linh hồn càng sắc bén hơn.

 

Kinh Kính Mừng là lưỡi giáo bằng lửa nhọn hoắt, cùng với Lời Chúa, tăng sức cho nhà giảng thuyết đâm thấu, lay động và lôi kéo những tâm hồn cứng ḷng nhất, cho dù vị giảng thuyết có ít hay chẳng có tài hùng biện ǵ cả.

 

Như tôi đă nói, đây là một bí mật trọng đại mà Đức Mẹ đă dạy cho thánh Đaminh và cho chân phước Alan để các ngài dùng trong việc hoán cải các kẻ lạc giáo hay các tội nhân.

 

Thánh Antôniô nói với chúng ta rằng đó là lư do tại sao nhiều linh mục có thói quen đọc một kinh Kính Mừng trước khi bắt đầu giảng.

Nếu cần, xin xem lại những bông hồng trước:

Nội dung và Nhập Đề

Bông hồng 1 Những kinh nguyện Mân Côi,

Bông hồng 2 về Nguồn gốc Kinh Mân Côi,

Bông hồng 3 về Thánh Đaminh,

Bông hồng 4 Á Thánh Alan de la Roch

Bông hồng 5 Hiệp Hội Kinh Mân Côi

Bông hồng 6 Thánh Vịnh Mẹ Maria

Bông hồng 7 Triều Thiên Hoa Hồng

Bông hồng 8 Những kỳ diệu của Kinh Mân Côi

Bông hồng 9 Các Thù Địch

Bông hồng 10 Những Phép Lạ

Bông hồng 11 Kinh Tin Kính

Bông hồng 12 Kinh Lạy Cha

Bông hồng 13: Kinh Lạy Cha (tiếp)

Bông hồng 14: Kinh lạy Cha (kết)

Bông hồng 15: Kinh Kính Mừng

Bông hồng 16: Kinh Kính Mừng Tuyệt Diệu