HỘI THÂN HỮU ĐỒNG CÔNG D̉NG MẸ CHÚA CỨU CHUỘC

 

Non ministrari sed ministrare (Mathêu 20:28)

 

 

Sáu Di Sản Đồng Công của Cha Thủ nơi tôi

 

 

3.2

Di Sản Tin Tưởng Chúa-Mẹ

qua Chương Tŕnh Phát Thanh Tin Mừng Sự Sống

  

 

 

L

̣ng tin vào Chúa và Mẹ Maria nơi tôi được thể hiện và gia tăng qua những hoạt động với các em TNF là thế. C̣n đối với chương tŕnh phát thanh Tin Mừng Sự Sống (TMSS) th́ thế nào? Nếu với TNF, nguyên tắc chính yếu để tỏ ḷng tin tưởng vào Chúa là t́m hiểu Thánh Ư Chúa và thực hiện Thánh Ư Chúa bất cứ giá nào nếu quả thực là Thánh Ư Chúa, th́ với TMSS, nguyên tắc tôi dùng để kêu gọi 6 anh chị em vào lúc ban đầu (cuối Tháng 8/2000), đó là làm sao để cho Chúa ở giữa th́ Chúa sẽ làm việc của Ngài, tức là hăy yêu thương đoàn kết với nhau, th́ Đấng đă khẳng định “ở đâu có hai hay ba người hợp lại v́ danh Thày, Thày sẽ ở giữa họ” (Mt 18:20). Vấn đề tin tưởng vào Chúa với TMSS chính yếu liên quan đến việc gây quĩ. Bởi v́, hết tiền th́ tất nhiên TMSS sẽ bị chấm dứt thôi.

Trong những lần gây quĩ được ít, tôi đă trấn an nhóm rằng, ḿnh kiếm được ít th́ Chúa sẽ bù lại nhiều. Miễn là chúng ta đă làm hết sức ḿnh. Thật vậy, có những năm gây quĩ bằng Quán Kỷ Vật ở NTM, theo kinh nghiệm, chúng tôi biết trước rằng cũng chẳng được bao nhiêu, mà lại rất vất vả mệt mă lẫn tốn kém cho ḿnh. Tuy nhiên, chúng tôi không chọn đường lối kiếm tiền một cách dễ dàng là mỗi gia đ́nh trong Nhóm bỏ tiền ra tương đương với số tiền tốn kém cho việc gây quĩ liên quan tới chuyên chở, ăn uống, nghỉ ngơi, lệ phí v.v. để đỡ vất vả mà lại có được số tiền như đi gây quĩ vậy. Cả bên TNF lẫn TMSS, nguyên tắc căn bản để tỏ ra thực sự tin vào Chúa đó là làm hết sức những ǵ có thể trong tầm tay xoay sở của ḿnh.

 

Tuy nhiên, ngay cả trong vấn đề xoay sở, cũng phải chân thật và bác ái. Nếu thực sự làm việc v́ Chúa và của Chúa th́ không có vấn đề quanh quéo giấu đút, chẳng hạn Ban Tổ Chức NTM không cho bán ǵ th́ đừng bán cái ấy. Và nếu làm việc v́ Chúa và của Chúa cũng không có vấn đề cạnh tranh hay ghen tị. Ai gây quĩ được nhiều th́ mừng cho họ. Chỗ gây quĩ ngon hay không ngon cũng chẳng sao. Bán được nhiều hay ít cũng không thành vấn đề. Miễn là đă hết sức cố gắng bằng tất cả thiện chí ngay lành và phục vụ vô tư của ḿnh. Việc của Chúa th́ Ngài sẽ lo. Mà việc Chúa lo trên hết và trước hết là việc thánh hóa chúng ta.

 

Tôi đă cố gắng sống đúng nguyên tắc và đường lối tu đức liên quan tới ḷng chân thành và đức bác ái này. Ngoài ra, đức bác ái để Chúa có thể ở giữa c̣n đ̣i hỏi tôi phải tỏ ra rất trân trọng với các vị ân nhân của TMSS nữa. Ở chỗ, tôi coi họ là bàn tay của Chúa ch́a ra trao cho tôi một số tiền nào đó, dù lớn hay nhỏ. Tôi đă bỏ giờ ra để đốt CD về các buổi phát thanh có lời tri ân cảm tạ họ, với label CD mầu sắc đẹp đẽ, ghi tên của họ đàng hoàng, kèm theo Thư (với letterhead mầu trang trọng), ghi nhận số tiền nhận được từ họ, để họ có thể khấu trừ thuế má.

 

Và tôi tin rằng, với đức ái như thế, Thiên Chúa vẫn tiếp tục ở với TMSS cho tới nay, đúng 9 năm trời, với chương tŕnh phát thanh hằng tuần vào giờ đắt tiền, (tối Thứ Sáu, trước 10 giờ đêm), 300 Mỹ kim nửa tiếng. Nhóm Vào Đời chủ trương và thực hiện chương tŕnh phát thanh TMSS chúng tôi, sau gần 2 năm c̣n 5 và gần 6 năm c̣n 4 người, đă trải qua những lúc tưởng rằng ḿnh đă hết thời.

 

Chẳng hạn năm 2002, với hai lần gây quĩ, chứ không phải là một, một vào Tháng Hai ở Hội Chợ Xuân khu Tiểu Sài G̣n, Nam California, và một vào Tháng Tám ở NTM, chỉ kiếm được chưa đầy 2 ngàn Mỹ kim. Hay Năm 2006 và 2008, là hai năm chỉ có Quán Kỷ Vật, do vị niên trưởng một ḿnh đứng bán, với số tiền thu về cũng chưa đầy 2 ngàn Mỹ kim mỗi năm. Năm 2007, trong quĩ chỉ c̣n hơn 2 Mỹ kim ngay trước khi đi gây quĩ ở NTM năm đó. Năm 2009 cũng tưởng rằng sẽ đi đến chỗ nghỉ tạm một năm phát thanh, và 3 gia đ́nh trong Nhóm lại c̣n mất toi mỗi gia đ́nh 1 ngàn Mỹ kim ứng trước để đặt cọc cho chuyến xe du khách liên bang hành hương NTM gây quĩ lần đầu tiên này nữa.

 

Thiên Chúa đă quả thực nhúng tay vào làm việc của Ngài khi đến thời điểm của nó, nhất là vào những lúc chúng ta tưởng chừng hoàn toàn thất bại theo sức tự nhiên loài người. Tôi không thể nào kể ra từng chi tiết và tất cả những ǵ tôi đă thực sự thấy được tác động thần linh của Đấng Quan Pḥng vô cùng khôn ngoan và thiện hảo này, một khi Ngài được chúng ta tin tưởng và theo ḷng tin tưởng của chúng ta. Tôi chỉ biết rằng, qua hai hoạt động tông đồ giáo dân, Thiếu Nhi Fatima và Tin Mừng Sự Sống, tôi càng ngày càng cảm nghiệm được sự hiện diện thần linh của Ngài và tác động thần linh vô cùng huyền nhiệm nhưng cũng hết sức tỏ tường của Ngài, như chính sự hiện diện âm thầm và bất động nhưng đầy sinh động và quyền năng của Thánh Thể vậy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Cha Thủ đầu thập niên 1940

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

                             Cha Thủ đầu thập niên 1970

 

 

 

Nội Dung

  

Nhập Đề……………………………………………………….3

 

Mở: Sáu Di Sản Đồng Công của Cha Thủ nơi tôi…………5

 

1- Di Sản Tôn Sùng Mẹ Maria Liên Quan tới Fatima….…9

 

2- Di Sản Tôn Sùng Đức Thánh Cha và Giáo Hội……….19

 

3- Di Sản Tin Tưởng Chúa-Mẹ với Tinh Thần Tận Hiến..27

3.1- Qua Phong Trào Thiếu Nhi Fatima…………………..37

3.2- Qua CT Phát Thanh Tin Mừng Sự Sống……………..44

 

4- Di Sản Tinh Thần B́nh Dân Phục Vụ………………….49

4.1- Nơi Chủng Viện Simon Ḥa Đà Lạt………………....58

4.2- Nơi Phong Trào Thiếu Nhi Fatima…………………..63

4.3- Nơi CT Phát Thanh Tin Mừng Sự Sống……………..71

 

5- Di Sản Về Lời Chúa……………………………………...75

 

6- Di Sản Về Kinh Mân Côi………………………………...81

 

Kết : “Tất cả những ǵ tôi có được đều từ Cha Thủ…”…87