HỘI THÂN HỮU ĐỒNG CÔNG D̉NG MẸ CHÚA CỨU CHUỘC

 

Non ministrari sed ministrare (Mathêu 20:28)

 

Sáu Di Sản Đồng Công của Cha Thủ nơi tôi

 

 

“Tất cả những ǵ tôi có được đều từ Cha Thủ và Ḍng Đồng Công”

 

 

  

X

in tri ân cảm tạ Cha Đaminh Maria Trần Đ́nh Thủ, vị linh mục được Chúa dùng để sinh ra tôi bằng ḷng tin tưởng vào Chúa của cha. Giờ đây, nhờ ḷng tin tưởng bất khả thiếu trong đời sống tu đức và nên thánh này, tôi càng ngày càng cảm thấy gần cha hơn bao giờ hết, một ḷng tin tưởng đă được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa và Kinh Mân Côi, cũng như được thử luyện và gia tăng nhờ các hoạt động tông đồ giáo dân với Thiếu Nhi Fatima và cho Tin Mừng Sự Sống.

 

Tôi rất hănh diện được làm môn đệ của cha. Nhất là được cha đích thân linh hướng sống thánh. Nếu sau này quả thực cha được Giáo Hội tuyên phong và tôn kính trên bàn thờ th́ thật là vinh dự biết bao cho một con người đầy đam mê nhục dục và tính mê nết xấu như tôi đây, đă không ngờ được sống với và sống gần một vị thánh, một vị linh mục cả cuộc đời chỉ biết sống chết cho lư tưởng thánh tận t́nh huấn thánh cho!

 

Di sản Đồng Công của Cha Thủ nơi tôi, qua các hoạt động tông đồ giáo dân của tôi, đă được tỏa lan khắp nơi, trước hết là chính gia đ́nh Cao-Bùi bé nhỏ 5 con người của tôi (1 người vợ luôn đồng hành với mọi việc tông đồ giáo dân của tôi, và cả 3 đứa con nhờ ơn Chúa thật vẹn toàn về trí đức dục), sau đó là thành phần giới trẻ Thiếu Nhi Fatima, rồi tới những độc giả của 16 tác phẩm về Fatima và 16  tác phẩm về Giáo Hội, hay các độc giả của mạng điện toán toàn cầu Thời Điểm Maria, cùng với thành phần thính giả của chương tŕnh phát thanh Tin Mừng Sự Sống. Đại diện tất cả mọi người đă được âm thầm thừa hưởng các Di Sản Đồng Công của cha, gián tiếp qua đứa con thiêng liêng được cha sinh ra từ ḷng tin tưởng của cha nơi Chúa và Mẹ này, xin hết ḷng tri ân cảm tạ cha. 

 

Trước tt c mi li khen tng ca bt c ai, trong ḍng hay ngoài đời, giáo sĩ hay giáo dân, v nhng ǵ tôi làm, liên quan ti nhng hot động tông đồ giáo dân của tôi, như được thut li trong bài viết này, nht là ti mt đống tht nhiu sách v chính tôi không ng đă viết và ph biến, tôi đều tuyên xưng mt câu duy nht: “Tt c nhng ǵ tôi có được đều t Cha Th và Ḍng Đồng Công”. Cái vn liếng Đồng Công này, khi tôi c̣n tu, chính là kho tàng được chôn giu trong tha rung đă được tôi t b mi s để tu ly, và khi không c̣n tu, li chính là viên ngc quí mà tôi đă phi tiêu hao c cuc đời c̣n li để bo tŕ (xem Mt 13:44-46).

 

Từ ngày chính thức gia nhập tổ chức Gia Đ́nh Tận Hiến Đồng Công (GĐTHĐC), qua Khóa 33HK ở Riverside California, 5-8/7/2007, thời điểm kỷ niệm đúng 90 năm Biến Cố Thánh Mẫu Fatima, 30 năm GĐTHĐC được phục hồi (1987), và 1 năm được gặp Cha Thủ lần cuối cùng (Thứ Sáu 7/7/2006), tôi đă chính thức "trở về" với Đồng Công, qua ngơ "ḍng ba" này.

 

Cho tới đây chc không ít người thc mc rng ti sao măi cho ti gn đầy, năm 2007, tôi mi chính thc gia nhp Gia Đ́nh Tn Hiến Đồng Công, trong khi tôi đă xut t năm 1982, mà Gia Đ́nh Tn Hiến Đồng Công được thành lp Việt Nam từ năm 1978 nhưng tái sinh hot t năm 1987, và bt đầu Hoa K t năm 1992. Xin thú tht là tôi đă có nghe đến t chc Gia Đ́nh Tn Hiến Đồng Công (GĐTHĐC) t lâu, nhưng không tha thiết ǵ cho lm… cho đến khi. Phi, cho đến thi đim thiên định. Đó là, vào Tháng 10/2004, Đức Cha Mai Thanh Lương, tân giám mc ph tá Giáo Phn Orange mi được hơn 1 năm, kêu gi v chng tôi và anh Trn M Duyt cũng là Thân Hu Đồng Công (cùng vi người v th hai ca anh), đến tư gia ca ngài để bàn chuyn thành lp một t chc mang tên “Gia Đ́nh Thánh Gia” là danh xưng tôi đề ngh.

 

Tuy nhiên, sau cuộc gp g sơ khi này, v́ nhng lư do rt tế nh không th nói ra nơi đây, nhng lư do vô cùng sâu nhim ca Đấng Quan Pḥng Thn Linh, khiến tôi t nhiên cm thy “b” thúc đẩy tr v vi Đồng Công và gia nhp t chc Gia Đ́nh Tn Hiến Đồng Công. Bấy gi tôi mi thy rng nhng ǵ tôi ch trương “Chiến Dch Xin M Ch S Gia Đ́nh” trong cun “Mu Tâm Maria - Con Tu Cu Ri Gia Đ́nh” (năm 1995, thi đim bế mc Năm Gia Đ́nh 1994-1995), đều phn nh Tinh Thn Tn Hiến ca Đồng Công mà tôi đă được thm nhun t khi c̣n trong Ḍng, và đúng như ch trương ca Gia Đ́nh Tn Hiến Đồng Công. Sau khi gia nhp GĐTHĐC, trong các khóa tĩnh hun sau đó, tôi vn thường hay chia s vi quí anh ch em mi cũ rng:

 

“Gia đ́nh hnh phúc nht trên trn gian này là gia đ́nh Thánh Gia. Vy gia đ́nh nào mun hnh phúc th́ phi sng như gia đ́nh Thánh Gia. Tc là phi sng đời sng hôn nhân thánh thin. Không thánh thin chc chn s không có hnh phúc. Đó là lư do Khóa Tĩnh Hun ca GĐTHĐC hoàn toàn không chú trọng đến vn đề tâm lư tr liu t nhiên theo khoa hc, như các ch trương thăng tiến hôn nhân gia đ́nh khác, hơn là chuyên hc hi v đời sng thiêng liêng đạo đức. Mà đời sng thiêng liêng Thánh Thin đối vi Cha Th là V Sáng lp Ḍng Đồng Công, v sut đời theo đui Lư Tưởng Thánh và hun thánh cho người Vit Nam, c tu sĩ ln giáo dân, đó là đời sng Tn Hiến. Theo Cha Th th́ nên thánh là sng đời tn hiến và càng sng đời tn hiến th́ càng nên thánh vy…

 

“Cha Th đă thiết lp GĐTHĐC như để kêu mi các gia đ́nh hăy vào Con Tu Noe là Trái Tim M Maria. Ngày xưa Tu Noe cu c nguyên mt gia đ́nh (ch không phi mt cá nhân nào hay mt đoàn th nào) cho khi đại hng thy thế nào, th́ nay Trái Tim M Maria cũng là nơi nương náu cho các gia đ́nh trong trận lt văn hóa s chết ca mt thế gii càng văn minh con người càng bo lon, mt nn văn hóa chng nhng hy hoi s sng con người mà c̣n hy hoi c môi sinh là thiên nhiên vn vt na, mt hin tượng hy hoi mi s như thế chng khác ǵ mt trn hy diệt kinh hoàng đang din ra hin nay…”. (Trong Kinh Cầu Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ của Cha Thủ có câu: “Trái Tim Mẹ là tàu cứu vớt thế gian cho khỏi lụt vô thần duy vật).

 

Chính v́ GĐTHĐC là mt t chc âm thm (ch không rm r qung cáo) kêu gi các gia đ́nh vào Con Tu Noe là Trái Tim M Maria cho khi b đắm ch́m trong nn văn hóa s chết như thế mà gia đ́nh nào vào được là c mt đặc ân. Hng năm, nguyên Hoa K không, vi hai khóa tĩnh hun vào đầu tháng 7, mt tr s trung ương Chi Ḍng và mt Riverside California, con s tham d hết sc đông đảo, lên ti c gn 300 con người. Chính v́ thế mà hai v chng tôi dù mun cũng không thể nào vào được cho ti thi đim thiên định là năm 2007. Cho dù tôi đă ghi danh tham d t năm 2005, nhưng b ht, v́ người phi ngu ca ḿnh chưa th tham d by gi. Năm 2006, thi đim Khóa Tĩnh Hun ca GĐTHĐC gia đ́nh tôi li đang Vit Nam, và chính cuối tun đang din ra khóa tĩnh hun Hoa K li là thi đim bn thân tôi được gp Cha Th ln cui cùng, t 4 đến 4 gi 30 chiu Th Sáu 7/7/2006.

 

Từ nay, bất cứ hoạt động tông đồ giáo dân nào của tôi, dù trước đó và nhất là sau đó, tôi cũng làm với tư cách là một phần tử Đồng Công chính thức, không phải ở bậc Tu Sĩ Đồng Công, hay ở cấp Thân Hữu Đồng Công, mà là ở chỗ “cộng sự của Ḍng” (Thủ Bản GĐTHĐC, điều 1), tức với vai tṛ là một Cộng Sự Đồng Công, để như cánh tay nối dài “cộng tác việc truyền giáo của Hội Ḍng Đồng Công” (Thủ Bản GĐTHĐC, điều 3), Di Sản Đồng Công nơi tôi được tiếp tục và liên tục trở thành muối đất men bột cho đời (xem Thủ Bản GĐTHĐC, điều 3).

 

Nếu mộng ước duy nhất của ngài là huấn thánh cho người Việt Nam, cả giới tu tŕ lẫn giáo dân, th́ chớ ǵ con người bao gồm cả 2 giới này, v́ đă từng là tu sĩ Đồng Công của ngài và hiện là một giáo dân cộng sự Đồng Công vẫn c̣n ăm ắp Di Sản Đồng Công bất khả xóa nḥa của ngài, được diễm phúc là một trong những hoa trái thiêng liêng thánh đức của ngài, "Cha Đaminh Maria Trần Đ́nh Thủ, CMC, Hạt Lúa Miến Mục Nát… Cho Mùa Thánh Đức Việt Nam”. 

 

 

 

Tâm Phương Cao Tấn Tĩnh

San Bernadino, California,

L ễ Sinh Nhật Mẹ Maria 8/9/2009

 

 

Nội Dung

  

Nhập Đề……………………………………………………….3

 

Mở: Sáu Di Sản Đồng Công của Cha Thủ nơi tôi…………5

 

1- Di Sản Tôn Sùng Mẹ Maria Liên Quan tới Fatima….…9

 

2- Di Sản Tôn Sùng Đức Thánh Cha và Giáo Hội……….19

 

3- Di Sản Tin Tưởng Chúa-Mẹ với Tinh Thần Tận Hiến..27

3.1- Qua Phong Trào Thiếu Nhi Fatima…………………..37

3.2- Qua CT Phát Thanh Tin Mừng Sự Sống……………..44

 

4- Di Sản Tinh Thần B́nh Dân Phục Vụ………………….49

4.1- Nơi Chủng Viện Simon Ḥa Đà Lạt………………....58

4.2- Nơi Phong Trào Thiếu Nhi Fatima…………………..63

4.3- Nơi CT Phát Thanh Tin Mừng Sự Sống……………..71

 

5- Di Sản Về Lời Chúa……………………………………...75

 

6- Di Sản Về Kinh Mân Côi………………………………...81

 

Kết : “Tất cả những ǵ tôi có được đều từ Cha Thủ…”…87