HỘI THÂN HỮU ĐỒNG CÔNG D̉NG MẸ CHÚA CỨU CHUỘC

 

Non ministrari sed ministrare (Mathêu 20:28)

 

 

 

 

Sáu Di Sản Đồng Công của Cha Thủ nơi tôi

 

 

 

K

hông biết sau 5 năm qua đời, mộ của Cha Thủ có được cải lên hay chăng, để bắt đầu tiến tŕnh phong thánh cho ngài, v́ theo tin tức cho thấy th́ ngài quả thực đă và đang sinh nhiều hoa trái lạ lùng, cho cả trong Ḍng lẫn ngoài Ḍng, sau khi vĩnh viễn nằm xuống như một hạt múc miến mục nát đi trong ḷng đất ngày 21/6/2007? Và nếu mộ của ngài có thực được anh em ḍng cải lên, không biết những ǵ tôi viết trong cuốn “Cha Đaminh Maria Trần Đ́nh Thủ, CMC, Hạt Lúa Miến Mục Nát… Cho Mùa Thánh Đức Việt Nam”, ở trang 26, có trở thành hiện thực hay chăng:

 

Biết đâu, sau 5 năm được cải táng để bắt đầu tiến tŕnh phong thánh cho ngài, người ta thấy được chẳng những một thân xác không hư thối, mà c̣n trở lại nguyên dạng, không c̣n dị dạng như trước khi chết nữa. Chính việc biến đổi này, nếu xẩy ra, th́ thực sự là dấu chứng cụ thể chẳng những cho thấy dấu vết phục sinh của ngài mà c̣n cả thánh đức của ‘Cha Thánh Thủ’ nữa vậy”.

Cho dù Cha Thủ có được cải mộ lên hay chăng, và thân xác của ngài có c̣n nguyên vẹn và trở lại nguyên dạng hay chăng, và cho dù Cha Thủ có được Giáo Hội phong thánh hay chăng, và tại sao ngài lại cả gan dám ôm mộng huấn thánh cho người Việt Nam, trong khi chính bản thân ngài chắc ǵ đă là thánh, mà như ngài đă thâm tín tự nhận ḿnh là QP – Quorum Primus - “con người tội lỗi nhất” (1Tim 1:15), đối với tôi, cũng không quan trọng cho bằng chính bản thân tôi nhờ ngài đă được thật sự và hoàn toàn biến đổi. Đó mới là một phép lạ, một phép lạ về tâm hồn, có giá trị hơn bất cứ một sự lạ bề ngoài nào.

 

Thật ra tôi đă viết về ngài liên quan tới bản thân tôi được ngài tận t́nh huấn thánh trong tập sách dầy 174 trang nói trên khi ngài vừa nằm xuống, những cảm nhận đă được chính Đức Cha Châu Ngọc Tri, Giám Mục Giáo Phận Đằng Nẵng, đă thành thực cho tôi biết hai lần (1 lần tại một nhà tư ở Houston Texas trung tuần Tháng 8/2007, sau Ngày Thánh Mẫu ở Missouri, và 1 lần ở Đền Thánh Mẹ Dâng Con Corona California Chúa Nhật Mother Day 5/2008) rằng ngài đă sử dụng để giảng cho lễ an táng Cha Thủ, v́ ngài không hề biết về Cha Thủ. Ở đây, tôi chỉ muốn nhấn mạnh đến một điểm nổi bật nhất về ngài và của ngài là những ǵ không thể chối căi, v́ nó là một thực tại càng ngày tôi càng cảm thấy sâu xa đâm rễ hơn trong tâm hồn tôi, và mỗi ngày một thể hiện rơ ràng hơn trong cuộc đời tông đồ giáo dân của tôi. Đó là ḷng tin tưởng hoàn toàn và mănh liệt vào Chúa - Mẹ.

 

Bởi thế, những ǵ tôi viết ra đây, như tôi đă minh định trong tập sách “Cha Đaminh Maria Trần Đ́nh Thủ, CMC, Hạt Lúa Miến Mục Nát… Cho Mùa Thánh Đức Việt Nam”, trang 102, “Xin hăy đọc những lời chia sẻ chân t́nh ở những chương sau này, theo chiều hướng qui về và bắt nguồn từ Cha ‘Thánh’ Đaminh Maria Trần Đ́nh Thủ, với nhiều chi tiết liên quan tới bản thân người viết, những chi tiết chỉ mang tính cách chứng cớ để làm sáng tỏ một Sự Thật Rạng Ngời - Veritatis Splendor về Vị Linh Hướng Thánh của tôi”.

 

Đúng thế, nếu không có Cha Thủ, chắc chắn con người mang tên Cao Tấn Tĩnh này không thể nào tồn tại cho đến nay, về cả đời sống đạo lẫn đời, chứ chưa nói ǵ tới đời sống hôn nhân gia đ́nh và hoạt động tông đồ như hiện nay. Trong thời gian 18 năm 2 tháng tu tŕ, từ ngày 21/6/1964 (ngày tiền định đúng 43 năm trước khi ngài qua đời), cho tới ngày 20/8/1982, tôi chỉ được trực tiếp sống với ngài có 4 năm: 2 năm (1966-1968) ở Nhà Đá, B́nh Định, Qui Nhơn, như một thử sinh, tập sinh và tân khấn sinh, và 2 năm (1970-1972) ở Di Linh Lâm Đồng làm vườn (trà, cà phê, bơ, mít) ở đồn điền Thiên Mẫu trong thời gian sau khấn 3 năm và dọn ḿnh khấn trọn.

 

Ngoài ra, những thời gian khác, tôi sống xa ngài: 1964-1966 là thời gian đệ tử sinh; 1968-1970 phục vụ trong công việc làm bếp ở Trại Gà Thiện Chí Khu Kitô Vua Thủ Đức; 1970-1972 phục vụ trong việc dạy học, coi học và y tế ở Tiểu Chủng Viện Simon Ḥa Đà Lạt; 1974-1975 phục vụ trong việc dạy học ở hai Trường Trung Học Đồng Công Lương Sơn Phan Rí và Nhà Đá Qui Nhơn; và 7 năm sau cùng, 1975-1982 ở Chi Ḍng hải ngoại.

 

Trong 18 năm 2 tháng được tu thân tích đức trong Ḍng Đồng Công, nhất là 4 năm được chính vị sáng lập này đặc biệt huấn thánh cho, thú thật, khi c̣n ở trong Ḍng, tôi không thấy thấm thía tinh thần Ḍng nói chung và tinh thần của Cha Thủ nói riêng, cho tới khi tôi ngồi lại để viết tập sách “Cha Đaminh Maria Trần Đ́nh Thủ, CMC, Hạt Lúa Miến Mục Nát… Cho Mùa Thánh Đức Việt Nam”, khi nghe tin ngài bị bệnh trầm trọng, có thể sắp sửa vĩnh viễn ra đi.

 

Bấy giờ, phải, cho tới bấy giờ, trong suốt 2 tháng trời, từ Tháng Hai tới Tháng Tư 2007, thời gian thật là lắng đọng để viết về vị linh hướng duy nhất hết sức đáng yêu kính và măi măi tri ân cảm tạ của tôi này, thậm chí cho tới cả bây giờ nữa, tôi thấy ḿnh quả thực đă chịu ảnh hưởng của Ḍng Đông Công nói chung và của riêng Cha Thủ rất nhiều và hết sức sâu đậm, ít là 6 điều không thể chối căi sau đây: 1) ḷng tôn sùng Mẹ Maria, liên quan tới Fatima; 2) ḷng tôn sùng Đức Thánh Cha, hoàn toàn gắn bó với Giáo Hội; 3) ḷng tin tưởng vào Chúa - Mẹ, liên quan tới tinh thần Tận Hiến; 4) tinh thần b́nh dân, liên quan tới việc phục vụ không hưởng thụ; 5) việc suy gẫm Lời Chúa hằng ngày; và 6) việc lần hạt Mân Côi hằng ngày.   

 

 

 

 

 

Nội Dung

  

Nhập Đề……………………………………………………….3

 

Mở: Sáu Di Sản Đồng Công của Cha Thủ nơi tôi…………5

 

1- Di Sản Tôn Sùng Mẹ Maria Liên Quan tới Fatima….…9

 

2- Di Sản Tôn Sùng Đức Thánh Cha và Giáo Hội……….19

 

3- Di Sản Tin Tưởng Chúa-Mẹ với Tinh Thần Tận Hiến..27

3.1- Qua Phong Trào Thiếu Nhi Fatima…………………..37

3.2- Qua CT Phát Thanh Tin Mừng Sự Sống……………..44

 

4- Di Sản Tinh Thần B́nh Dân Phục Vụ………………….49

4.1- Nơi Chủng Viện Simon Ḥa Đà Lạt………………....58

4.2- Nơi Phong Trào Thiếu Nhi Fatima…………………..63

4.3- Nơi CT Phát Thanh Tin Mừng Sự Sống……………..71

 

5- Di Sản Về Lời Chúa……………………………………...75

 

6- Di Sản Về Kinh Mân Côi………………………………...81

 

Kết : “Tất cả những ǵ tôi có được đều từ Cha Thủ…”…87