HỘI THÂN HỮU ĐỒNG CÔNG D̉NG MẸ CHÚA CỨU CHUỘC

 

Non ministrari sed ministrare (Mathêu 20:28)

 

 

Sáu Di Sản Đồng Công của Cha Thủ nơi tôi

 

 

 

y

Di Sản về Lời Chúa

 

  

 

T

uy nhiên, 4 di sản Đồng Công nổi bật của riêng Cha Thủ liên quan tới đời sống hoạt động tông đồ giáo dân của tôi trên đây: 1) ḷng tôn sùng Mẹ Maria, liên quan tới Fatima; 2) ḷng tôn sùng Đức Thánh Cha, hoàn toàn gắn bó với Giáo Hội; 3) ḷng tin tưởng vào Chúa, liên quan tới tinh thần Tận Hiến, và 4) tinh thần b́nh dân phục vụ không hưởng thụ, có thể nói và phải nói rằng không thể nào phát triển đến độ phong phú như thế trong cuộc đời "tu xuất" của tôi, thành phần vẫn bị mang tiếng là "nhất ma, nh́ quỉ, thứ ba tu xuất", nếu không được nuôi dưỡng bằng 2 di sản khác của Cha Thủ nơi tôi liên quan tới đời sống nội tâm. Đó là việc đọc Lời Chúa hằng ngày và lần hạt Mân Côi hằng ngày.

 

Đúng thế, theo tục lệ của Ḍng Đồng Công, mỗi ngày hết mọi tu sĩ Đồng Công buộc phải đọc mấy câu Phúc Âm để suy niệm và sống Lời Chúa, cũng như phải lần một tràng 150 kinh Mân Côi, nếu không bận trở từ 5 tiếng trở lên. Sở dĩ tu sĩ Đồng Công lần hạt Mân Côi mỗi ngày 1 tràng 150 kinh là để thay thế cho việc nguyện Kinh Thần Vụ, v́ Kinh Thần Vụ bao gồm chính yếu 150 Thánh Vịnh, một con số Thánh Vịnh được thay thế bằng 150 Kinh Mân Côi là kinh được đơn giản hóa cho giới b́nh dân để họ có thể cầu nguyện hằng ngày theo tinh thần của Kinh Thần Vụ cùng với Giáo Hội.

 

Trước hết về vấn đề đọc Lời Chúa hằng ngày, cho tới nay tôi vẫn tiếp tục như thế, không hề bỏ. Nhờ đó, tôi thực sự thấm nhuần Lời Chúa, càng ngày càng hiểu Lời Chúa hơn, ở chỗ, phán đoán theo Lời Chúa và cố gắng tác hành cùng phản ứng làm sao cho hợp với Ư Chúa một cách trọn lành theo Phúc Âm. Phải nói rằng Lời Chúa như ám ảnh tâm trí tôi. Lời Chúa đúng là "thần linh và sự sống" (Jn 6:63) cho tôi, là "lương thực hằng ngày" (Mt 5:11) của tôi. Tôi cảm thấy quả thực Chúa Thánh Thần là Thần Chân Lư càng ngày càng dẫn tôi "vào tất cả sự thật" (Jn 16:13) là Chúa Giêsu Kitô. Bởi thế, bất cứ những ǵ tôi nghĩ tưởng, nói năng hay tác hành hoặc phản ứng không theo tinh thần Chúa Kitô th́ tôi biết ngay, và cố gắng cải tiến cho nên giống Người mỗi ngày một hơn.

 

Những bài viết của tôi và sách vở của tôi, nhất là về tu đức và giáo lư, được trích dẫn Lời Chúa rất nhiều, tới độ không ít độc giả, thậm chí cả các vị linh mục và tu sĩ, đă tưởng tác giả "Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL" là một vị linh mục... cho tới khi ngỡ ngàng thấy được bộ mặt "bố đời" của tôi. Thật sự là tôi cảm thấy Lời Chúa đang từ từ khuôn đúc con người của tôi và chi phối cuộc đời của tôi. Tôi không thể tồn tại với hoạt động tông đồ giáo dân đa dạng và đầy gian truân thử thách lâu dài cho tới nay, trái lại, nhờ hoạt động lại càng gần Chúa hơn, nếu Lời Chúa không "là ánh sáng sự sống" (Jn 8:12) của tôi và cho tôi.

 

Có 2 Lời Chúa đă có mănh lực làm biến đổi của đời tôi, một vào năm 1963 và một vào năm 1972. Đúng thế, vào đêm Vọng Giáng Sinh 24/12/1963, tại sân trường Đức Minh tân Định, đang khi nghe bài giảng về Chúa Kitô giáng sinh bần cùng, đến câu "được lời lăi cả thế gian mà mất linh hồn th́ được ích ǵ" (Mt 16:26), bản thân là một giới trẻ ở tuổi dậy th́ dầy những mộng mơ trần thế, bấy giờ liền cảm thấy không c̣n thiết ǵ nữa, kể cả mối t́nh đầu của ḿnh, không c̣n sự ǵ trên thế gian này có ư nghĩa nữa, ngoài việc theo Chúa trong cuộc sống tu tŕ, một cuộc sống tôi đă thực sự theo đuổi từ ngày 21/6/1964 trong Ḍng Đồng Công. Câu Lời Chúa thứ hai đă biến đổi đời tôi đó là câu "hăy chọn chỗ cuối rốt mà ngồi" (Lk 14:10), một câu tôi chỉ hiểu được thấm thía ư nghĩa và cụ thể áp dụng thực hành khi đang ở trong đêm tối tăm, trong thời gian "đáp công chuộc tội" với Cha Thủ, như tôi đă đề cập tới trên đây, nhất là trong cuốn “Cha Đaminh Maria Trần Đ́nh Thủ, CMC, Hạt Lúa Miến Mục Nát… Cho Mùa Thánh Đức Việt Nam”, trang 142-143.

 

Tuy nhiên, phải công nhận là biến cố thứ ba, sau 2 biến cố trên, cũng liên quan tới Lời Chúa, biến đổi cuộc đời tôi, đó là biến cố 1978. Quả vậy, sau mùa hè 1978, tức sau 2 năm học triết ở Conception Seminary thuộc miền Bắc Tiểu Bang Missouri, nhất là ngay sau thời gian đi giúp xứ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ở Oklahoma City, Oklahoma, tôi cảm thấy tôi chú trọng và chuyên tâm vào các phương tiện trần gian nhiều quá (nhất là về vấn đề ca hát đàn địch) đối với các hoạt động tông đồ đă qua và sẽ tới của ḿnh.

 

Thế rồi, sau khi tôi tự nhiên cảm thấy không có một sự ǵ chân thật bằng Lời Chúa, khôn ngoan bằng Lời Chúa, quyền năng bằng Lời Chúa, trọn hảo bằng Lời Chúa, tôi đă bỏ hết mọi sự, giành từng giây từng phút của ḿnh để nghiền gẫm Thánh Kinh, và sau 2 năm phục vụ với tư cách là quản lư ở Trại Heo của Chi Ḍng, tức cho tới năm 1980, khi tôi được sai đi lập Nhà In Sao Mai ở Houston Texas rồi sau đó chuyển về làm quản lư Nguyệt San Trái Tim Đức Mẹ trong cùng một năm, tôi đă đọc trọn bộ Thánh Kinh Cựu Ước và Tân Ước tất cả là 7 lần.

 

Một câu nói tôi đă truyền lại cho các con của tôi vào năm tôi 57 tuổi, một câu quả thực vừa là hoa trái của Lời Chúa vừa có thể tóm tắt tất cả cuộc đời sống đạo của tôi, một câu nói vẫn c̣n làm châm ngôn sống cho tôi tới giây phút cuối cùng, đó là câu: "Chỉ có Con Đường dẫn đến Sự Thật mới gặp Sự Sống". Tôi có ư định sẽ viết một tác phẩm với nhan đề như thế và có thể sẽ là tác phẩm đúc kết cuộc đời của con người cựu tu sĩ Đồng Công này.

 

H́nh ảnh một Cha Thủ lúc nào cũng cầm trong tay cuốn Thánh Kinh Tân Ước nhỏ bằng tiếng Latinh mỗi khi huấn đức, và mở đầu bằng một câu Phúc Âm cho mỗi lần huấn đức hay hội họp vẫn c̣n đậm nét bất khả xóa mờ trong tôi. Những lời giáo huấn thấm đẫm Lời Chúa của ngài liên quan tới đời sống thánh, nhất là về tinh thần bỏ ḿnh, “vui chịu khinh chê giầy đạp, chịu dễ duôi bắt bớ”, thực sự đă in sâu vào ḷng tôi cho tới nay, v́ nó hoàn toàn phản ảnh đời sống đầy khổ hạnh và đau thương cho tới chết của ngài.

 

 

 

Trong số sách ở đầu giường, Cha Thủ để 2 tác phẩm (nằm trên cùng của chồng sách giữa bàn bên cây nến) tôi viết với những lời ghi nhớ công ơn ngài ngay trang 1, đó là cuốn Trở Nên Như Trẻ Nhỏ (1994) và Sống Thánh Chứng Nhân (2006).

 

 

 

 

 

Nội Dung

  

Nhập Đề……………………………………………………….3

 

Mở: Sáu Di Sản Đồng Công của Cha Thủ nơi tôi…………5

 

1- Di Sản Tôn Sùng Mẹ Maria Liên Quan tới Fatima….…9

 

2- Di Sản Tôn Sùng Đức Thánh Cha và Giáo Hội……….19

 

3- Di Sản Tin Tưởng Chúa-Mẹ với Tinh Thần Tận Hiến..27

3.1- Qua Phong Trào Thiếu Nhi Fatima…………………..37

3.2- Qua CT Phát Thanh Tin Mừng Sự Sống……………..44

 

4- Di Sản Tinh Thần B́nh Dân Phục Vụ………………….49

4.1- Nơi Chủng Viện Simon Ḥa Đà Lạt………………....58

4.2- Nơi Phong Trào Thiếu Nhi Fatima…………………..63

4.3- Nơi CT Phát Thanh Tin Mừng Sự Sống……………..71

 

5- Di Sản Về Lời Chúa……………………………………...75

 

6- Di Sản Về Kinh Mân Côi………………………………...81

 

Kết : “Tất cả những ǵ tôi có được đều từ Cha Thủ…”…87