HỘI THÂN HỮU ĐỒNG CÔNG D̉NG MẸ CHÚA CỨU CHUỘC

 

Non ministrari sed ministrare (Mathêu 20:28)

 

 

Sáu Di Sản Đồng Công của Cha Thủ nơi tôi

 

 

z

Di Sản về Kinh Mân Côi

 

  

 

V

ề việc lần hạt Mân Côi hằng ngày, cho tới nay tôi vẫn tiếp tục thực hiện. Chẳng những với số lượng như khi c̣n ở trong ḍng mà c̣n hơn thế nữa. Tôi đă từng nói với bạn bè thân hữu Đồng Công hay tu sĩ Đồng Công của tôi rằng "sở dĩ tôi lần hạt Mân Côi nhiều hơn khi c̣n ở trong Ḍng là v́ ra ngoài đời lạnh lẽo hơn trong Ḍng, nên cần phải mặc áo ấm hơn cho đỡ bị bệnh".

 

Thật ra, khi mới xuất vào năm 1982, tôi chỉ lần hạt tối thiểu một chuỗi là 50 kinh thôi, ngoài việc đi lễ hằng ngày. Cho tới khi bắt đầu phục vụ Phong Trào Thiếu Nhi Fatima vào năm 1991, tôi mới tăng lên thành 1 tràng 3 chuỗi mỗi ngày, và bắt đầu thực hiện việc nguyện Giờ Kinh Thần Vụ hằng ngày từ năm 1992. Để mừng Đại Năm Thánh 2000 và bắt đầu từ Đại Năm Thánh 2000 này, số Kinh Mân Côi tôi đọc hằng ngày được tăng lên gấp hai, tức 2 tràng hay 6 chuỗi. Chưa hết, bắt đầu từ năm Mân Côi (2002-2003), tổng số Kinh Mân Côi tôi đọc hằng ngày lại được tăng lên 4 chuỗi nữa là 10 chuỗi hay 3 tràng. Tràng cuối cùng sở dĩ bao gồm 4 chuỗi thay v́ 3 chuỗi trước đó là v́ chuỗi Kinh mới kính Mầu Nhiệm Sự Sáng đă  được ĐTCGPII thêm vào, khi ngài ban hành Tông Thư Kinh Mân Côi Trinh Nữ Maria của ngài, năm 2002, ở đoạn 19 và 21. 

 

Về Mầu Nhiệm Sự Sáng được ĐTCGPII chính thức thêm vào bộ Kinh Mân Côi truyền thống này, tôi đă được diễm phúc có cùng ư nghĩ với ngài, khi tôi dịch tác phẩm Bí Mật Kinh Mân Côi của Thánh Long Mộng Phố (Louis Montfort) từ năm 1993, và thêm vào phần cuối sách như là "phụ trương 4" (trang 266-270) về "Năm Mầu Nhiệm Mân Côi Nhập Thế". Năm mầu nhiệm tôi thêm vào để trở thành "Năm Mầu Nhiệm Mân Côi Nhập Thế", liên kết giữa Năm Mầu Nhiệm Vui và Thương, bao gồm 1) biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa; 2) Chúa Giêsu chay tịnh; 3) Chúa Giêsu biến h́nh; 4) Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem; 5) Chúa Giêsu lập phép Thánh Thể. Trong 5 mầu nhiệm này chỉ có 3 là giống 5 Mầu Nhiệm Sự Sáng của ĐTCGPII, đó là 3 mầu nhiệm lẻ 1, 3 và 5.

 

Đối với tôi, từ ngày nghiên cứu về Fatima từ năm 1991, tôi đă lưu ư thấy lời Mẹ Maria kêu gọi mỗi lần Mẹ hiện ra và trong cả 6 lần ở Fatima liên quan tới Kinh Mân Côi, ở chỗ, Mẹ không kêu gọi là "hăy đọc (say) kinh Mân Côi hằng ngày" mà là "hăy cầu kinh (pray) Kinh Mân Côi hằng ngày", tức là hăy lần hạt với tất cả tấm ḷng của ḿnh chứ không phải chỉ bằng môi mép vậy thôi. V́ Kinh Mân Côi chính là một phương thức cầu nguyện tuyệt hảo, hết sức đặc thù của Kitô hữu Công Giáo, đến nỗi, theo ĐTCGPII, như ngài đă minh định trong Tông Thư Kinh Mân Côi Trinh Nữ Maria, ở đoạn 3, rằng: "Việc lần hạt Mân Côi không là ǵ khác ngoài việc cùng với Mẹ Maria chiêm ngưỡng dung nhan Chúa Kitô".

 

Theo chiều hướng "cùng Mẹ chiêm ngưỡng dung nhan Chúa Kitô" này, tôi đă bao gồm cả việc gẫm Lời Chúa hằng ngày với việc lần hạt Mân Côi làm một. Ở chỗ, tôi đọc Lời Chúa theo phụng vụ lễ của ngày hôm đó, rồi vừa lần hạt Mân Côi vừa suy ngắm Lời Chúa thay v́ suy gẫm các mầu nhiệm Mân Côi. Tôi đă chia sẻ cảm nghiệm về việc "cầu kinh Mân Côi" của tôi qua một số tác phẩm, như cuốn "Cử Hành Mầu Nhiệm Mân Côi" năm 1998, "Cùng Mẹ Chiêm Ngưỡng Chúa Kitô" năm 2003, và "Bí Quyết Cầu Kinh Mân Côi" năm 2005.

 

Tôi đă tổ chức việc "Cử Hành Mầu Nhiệm Mân Côi", (bằng cách lần trọn 3 chuỗi Vui, Thương, Mừng, và diễn từng mầu nhiệm), trong Phong Trào Thiếu Nhi Fatima vào Tháng Mân Côi hằng năm trong thời điểm Giáo Hội dọn mừng Đại Năm Thánh 2000 như sau:

 

Lần 1 vào Chúa Nhật đúng ngày 13/10/1996 tại Đoàn Thiếu Nhi Fatima Đức Mẹ Lộ Đức Los Angeles; lần 2 vào Thứ Bảy Đấu Tháng 4/10/1997 tại Đoàn Thiếu Nhi Fatima Đức Mẹ Truyền Tin Torrance; lần 3 vào Thứ Bảy (gần ngày 13) 10/10/1998 tại Đoàn Thiếu Nhi Fatima Đức Mẹ Thăm Viếng El Monte; lần 4 vào Thứ Bảy (gần ngày 13) 9/10/1999 tại Đoàn Thiếu Nhi Fatima Đức Mẹ Đau Thương San Gabriel; lần 5 vào Thứ Bảy Đầu Tháng Lễ Mẹ Mân Côi 7/10/2000 tại Đoàn Thiếu Nhi Fatima Đức Mẹ Mân Côi Pomona. Ngoài ra, để mừng Đại Năm Thánh 2000, Thiếu Nhi Fatima, cả 5 đoàn thuộc TGP/LA, đă sang Đền Thánh Mẹ Dâng Con của Chi Ḍng Đồng Công Hoa Kỳ ở Corona, để cử hành 15 Mầu Nhiệm Mân Côi vào chính ngày 13/5.

 

Chưa hết, sau năm 2000, TNF c̣n tiếp tục truyền thống "Cử Hành Mầu Nhiệm Mân Côi" một lần nữa với Ngày Mẹ Mân Côi được tổ chức tại Cộng Đoàn Đức Mẹ Mông Triệu El Monte, từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều vào ngày Thứ Bảy 13/10/2001, kỷ niệm đúng ngày Mẹ hiện ra tại Fatima lần cuối cùng năm 1917. Chương tŕnh tổ chức khác với các năm trước (1996-2000), không c̣n các màn tŕnh diễn 15 Mầu Nhiệm Mân Côi nữa, mà là học hỏi và chia sẻ về Kinh Mân Côi. Cốt lơi của Ngày Mẹ Mân Côi này vẫn là lần hạt đủ 15 Mầu Nhiệm, với năm màn vũ hoa dâng Mẹ của năm đoàn TNF; và Thánh Lễ kết thúc có vũ phụng vụ và nghi thức dâng Thế Giới cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, để Mẹ ban ḥa b́nh cho thế giới, nhất là sau vụ khủng bố tấn công Hoa Kỳ ngày 11/9/2001 mới xẩy ra bấy giờ.

 

Tôi cảm thấy ḿnh có duyên nợ đặc biệt với Kinh Mân Côi v́ 3 lư do chính sau đây. Lư do thứ nhất đó là v́ tôi được sinh ra vào ngày 6/10, ngay trước ngày Lễ Mẹ Mân Côi - phải chăng để chúc tụng "Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời", như tôi quả thực đă được diễm phúc rửa tội để trở nên con cái Thiên Chúa vào chính Lễ Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa 11/10/1948. Lư do thứ hai đó là v́ thánh quan thày rửa tội của tôi là Thánh Đaminh, vị thánh đă truyền bá Kinh Mân Côi trong Giáo Hội từ thế kỷ 13. Lư do thứ ba đó là v́ tên thánh khấn ḍng của tôi trước đây là "Paro", một tên ghép giữa Thánh Quan Thày khấn ḍng với một tước hiệu về Mẹ - tên Thánh khấn ḍng của tôi 24/9/1967 là "Antôn Padua" và tước hiệu về Mẹ của tôi là Mẹ Mân Côi "Rosario".

 

Từ 4/2009, thời điểm h́nh thành Nhóm Tông Đồ Chúa T́nh Thương, tôi chỉ c̣n lần 2 tràng 8 chuỗi mỗi ngày, thay v́ 10 chuỗi như từ Năm Mân Côi 2002-2003, nhưng thay vào đó, tôi bắt đầu lần 3 chuỗi Kinh Thương Xót. Tôi dự tính khi bắt đầu chính thức về hưu, một là năm 62 tuổi (2010) hai là năm 66 tuổi (2014), tôi sẽ lần 3 tràng hay 12 chuỗi mỗi ngày. Tôi chưa chính thức đích thân hỏi Cha Thủ về số lượng Kinh Mân Côi hằng ngày ngài lần hạt, mà chỉ nghe các bậc tiền bối trong ḍng cho biết rằng ngài lần mỗi ngày 15 chuổi, và ngài sử dụng Kinh Mân Côi này để suy gẫm cũng như để dọn ḿnh dâng Thánh Lễ và cám ơn Rước Lễ sau Thánh Lễ. Trong Kinh Tuần Ba kính Đức Mẹ, được ngài soạn theo 3 Mệnh Lệnh Fatima cho anh em ḍng đọc trước một số Lễ Mẹ, ngày thứ nhất về mệnh lệnh cải thiện đời sống, ngày thứ hai về mệnh lệnh lần hạt mân côi và ngày thứ ba về mệnh lệnh tôn sùng mẫu tâm. Nguyên văn của Kinh Tuần Ba cho ngày thứ hai về Kinh Mân Côi như sau:

 

Lạy Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria! Trái Tim Mẹ đầy t́nh thương xót, đă ban cho thế gian một phương pháp cứu rỗi loài người, cải tạo đời sống, một kinh xin ơn đắc lực, giúp nên thánh dễ đàng, là phép lằn hạt Rất Thánh Văn Côi Mẹ. Ôi? Kinh Văn Côi chí linh chí ứng, phép tắc hiệu lực. Bao phen nguy hiểm khốn khó mà kinh Văn Côi đă đem lại cho Giáo Hội những thắng trận vinh quang. Biết bao bè đảng mưu mô xảo quyệt, tay sai đắc lực của Satan, đă bị tan tành thất bại trước tràng hạt Văn Côi Mẹ! Biết bao người tội lỗi nhầm lạc, đă ăn năn trở về cùng Chúa! Biết bao ức triệu người đạo rối, đạo lạc đă quay về cùng Đức Tin, làm con Giáo Hội, là do những tràng hạt Văn Côi đă huy động chỉ đàng! Ôi ? Kinh Văn Côi là thuốc chữa bệnh thời thế, cứu rỗi loài người, là thuẫn bênh vực giữ ǵn Giáo Hội, là búa sắt phá tan kẻ thù địch, là ch́a khóa mở kho tàng Thiên Chúa. Cúi xin Mẹ, v́ lời Mẹ đă phán hứa, ban cho khắp thế gian đều nh́n biết giá tri kinh Văn Côi, cho họ yêu mến cậy trông kinh Văn Côi luôn luôn, để họ cải tạo đời sống. Xin Mẹ v́ những kinh Văn Côi hằng vang khắp thế giới, ban cho nước Việt Nam được hoàn toàn trở nên con yêu dấu Mẹ. Xin Mẹ làm cho mọi anh em đồng bào con trở nên những tràng kinh Văn Côi sống động của Mẹ, để ngượi khen yêu mến Mẹ Rất Thánh Văn Côi toàn thắng đời đời chẳng cùng. Amen”.

 

 

 

 

 

Nội Dung

  

Nhập Đề……………………………………………………….3

 

Mở: Sáu Di Sản Đồng Công của Cha Thủ nơi tôi…………5

 

1- Di Sản Tôn Sùng Mẹ Maria Liên Quan tới Fatima….…9

 

2- Di Sản Tôn Sùng Đức Thánh Cha và Giáo Hội……….19

 

3- Di Sản Tin Tưởng Chúa-Mẹ với Tinh Thần Tận Hiến..27

3.1- Qua Phong Trào Thiếu Nhi Fatima…………………..37

3.2- Qua CT Phát Thanh Tin Mừng Sự Sống……………..44

 

4- Di Sản Tinh Thần B́nh Dân Phục Vụ………………….49

4.1- Nơi Chủng Viện Simon Ḥa Đà Lạt………………....58

4.2- Nơi Phong Trào Thiếu Nhi Fatima…………………..63

4.3- Nơi CT Phát Thanh Tin Mừng Sự Sống……………..71

 

5- Di Sản Về Lời Chúa……………………………………...75

 

6- Di Sản Về Kinh Mân Côi………………………………...81

 

Kết : “Tất cả những ǵ tôi có được đều từ Cha Thủ…”…87