GIỚI TRẺ

GẶP GỠ CHÚA KITÔ

 

YOUTH ENCOUNTERS WITH CHRIST 

 

 

Đại Hội Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam

Năm Thánh 2000

Liên Giáo Phận Nam California

19-20/8

 

NỘI DUNG

 

Dẫn Nhập

Ở đâu Giới Trẻ có thể gặp gỡ Chúa Kitô?

Đại Hội Giới Trẻ Công Giáo Năm Thánh 2000

 

Phần Một

Giáo Lư của Giáo Hội Công Giáo

 

Sứ Điệp

Lời đă làm người và ở giữa chúng ta” (Jn 1:14)

của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II gửi giới trẻ Năm Thánh 2000

 

Giáo Huấn

Mầu Nhiệm Nhập Thể 

theo Sứ Điệp ĐTC Gioan Phaolô II và Giáo Lư Giáo Hội Công Giáo

 

Bản Tuyên Xưng và Quyết Nghị

Đại Hội Giới Trẻ Công Giáo Năm Thánh 2000

 

Phần Hai

Tâm Điểm của Mầu Nhiệm Vượt Qua

Đường Thánh Giá Giới Trẻ “Ecce Homo”

Chặng I và II

Chặng III và IV

Chặng V và VI

Chặng VII và VIII

Chặng IX và X

Chặng XI và XII

Chặng XIII và XIV

 

Tổng Kết

Tông Đồ Giới Trẻ

The Vietnamese Catholic Youth Conference

In the Great Jubilee 2000

Interdioceses In Southern California

August 19-20

 

CONTENT

 

Introduction

Where Youth can encounter with Christ?

Vietnamese Catholic Youth Conference 2000

 

Part One

Catechism of Catholic Church

 

Message

“The Word became flesh and dwelt among us” (Jn 1:14)

from the Holy Father

to the World Youth in the Great Jubilee Year 2000

 

Teaching of Incarnation

according to the Holy’s Father message and the Catechism of Catholic Church

 

Profession and Resolution

Vietnamese Catholic Youth Conference 2000

 

Part Two

The Heart of the Paschal Mystery

The Way of The Cross “Ecce Homo” for Youth

1st and 2nd Station

3rd and 4th Station

5th and 6th Station

7th and 8th Station

9th and 10th Station

11th and 12th Station

13th and 14th Station

 

Conclusion

Youth Apostolate