TRANG WEB THỜI ĐIỂM THƯƠNG XÓT

 

ƠN GỌI THƯƠNG XÓT

 

Thánh Mẫu Thương Xót

 

ĐTC Phanxicô Hiến Dâng Nước Nga và Ukraine cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria

 

1- Fatima - Ơn Gọi Thương Xót

https://youtu.be/xsgjlcdLQh4 

Livestream ngày 13/5/2021 Thứ Năm

 

2- Fatima - Trái Tim Thương Xót

https://youtu.be/JLFF_bbV12k 
https://youtu.be/KxjOw_p0PwQ 
(phần kết)
Livestream ngày 13/6/2021 Chúa Nhật

 

3- Fatima - Bí Mật Thương Xót

https://youtu.be/HO5pGaO3aTM

Livestream ngày 13/7/2021 Thứ Ba

 

4- Fatima - Sứ Vụ Thương Xót

https://youtu.be/YkEAIS7Wk-4

Livestream ngày 19/8/2021 Thứ Năm

 

5- Fatima - Kinh Nguyện Thương Xót

https://youtu.be/K5cmNVA_udQ

Livestream ngày 13/9/2021 Thứ Hai

 

6- Fatima - Sứ Điệp Thương Xót

https://youtu.be/btwyEJIFLD8 

Livestream ngày 13/10/2021 Thứ Tư

 

Fatima Thánh Mẫu Thương Xót (2017)

 

Tông Đồ Chúa Tình Thương - Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ: Linh Đạo

"Tôn Sùng Mẫu Tâm là tin vào LTXC như Mẹ Maria"  xem video clip bài chia sẻ này ngày Chúa Nhật 13/8/2017 trong Năm Thánh Mẫu Fatima Bách Chu Niên 2017

Per Maria ad Jesum - Nhờ Mẹ Maria đến cùng Chúa Giêsu / nghe bài chia sẻ này trong Ngày Khai Mạc Năm Thánh Mẫu Fatima 2017 Chúa Nhật 11/12/2016

LTXC nơi Bí Mật Fatima phần 3

LTXC nơi Bí Mật Fatima phần 2

LTXC nơi Bí Mật Fatima phần 1

LTXC nơi Kinh Nguyện Fatima

Lễ LTXC và Chúa Giêsu Thánh Thể ở Fatima

LTXC nơi Đạo Binh Dàn Trận Fatima

LTXC nơi Đạo Binh Thiếu Nhi Fatima

LTXC nơi Lực Lượng Cứu Độ Fatima

LTXC nơi Thị Kiến Fatima cuối cùng 13/6/1929

 

Về Tam Điểm và Phản Kitô

Tam Điểm - Hội Kín Thợ Xây Trật Tự Thế Giới Mới

Tam Điểm - Toàn Cầu Hóa Duy Nhân Bản

Tam Điểm: Âm Mưu Lịch Sử - Trật Tự Thế Giới Mới

Tam Điểm: Âm Mưu Lịch Sử - Toàn Cầu Hóa

Tam Điểm - Duy Nhân Bản

Tam Điểm: Thời Mới - Satan Giáo

Tam Điểm: Chân Tướng

Chân Tướng Thành Phần Tiên Tri Giả - Phản Kitô

Satan - Một Luxiphe đệ nhất minh thần có đuôi!

Hận Thù Quyết Thắng giữa Con Rồng Cựu Xà và Người Nữ Sa Mạc