TRANG WEB THỜI ĐIỂM THƯƠNG XÓT

 

ƠN GỌI THƯƠNG XÓT

 

Thánh Mẫu Thương Xót

 

1- Fatima - Ơn Gọi Thương Xót

https://youtu.be/xsgjlcdLQh4 

Livestream ngày 13/5/2021 Thứ Năm

 

2- Fatima - Trái Tim Thương Xót

https://youtu.be/JLFF_bbV12k 
https://youtu.be/KxjOw_p0PwQ 
(phần kết)
Livestream ngày 13/6/2021 Chúa Nhật

 

3- Fatima - Bí Mật Thương Xót

https://youtu.be/HO5pGaO3aTM

Livestream ngày 13/7/2021 Thứ Ba

 

4- Fatima - Sứ Vụ Thương Xót

https://youtu.be/YkEAIS7Wk-4

Livestream ngày 19/8/2021 Thứ Năm

 

5- Fatima - Kinh Nguyện Thương Xót

https://youtu.be/K5cmNVA_udQ

Livestream ngày 13/9/2021 Thứ Hai

 

6- Fatima - Sứ Điệp Thương Xót

https://youtu.be/btwyEJIFLD8 

Livestream ngày 13/10/2021 Thứ Tư

 

Fatima Thánh Mẫu Thương Xót (2017)

 

Tông Đồ Chúa Tình Thương - Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ: Linh Đạo

"Tôn Sùng Mẫu Tâm là tin vào LTXC như Mẹ Maria"  xem video clip bài chia sẻ này ngày Chúa Nhật 13/8/2017 trong Năm Thánh Mẫu Fatima Bách Chu Niên 2017

Per Maria ad Jesum - Nhờ Mẹ Maria đến cùng Chúa Giêsu / nghe bài chia sẻ này trong Ngày Khai Mạc Năm Thánh Mẫu Fatima 2017 Chúa Nhật 11/12/2016

LTXC nơi Bí Mật Fatima phần 3

LTXC nơi Bí Mật Fatima phần 2

LTXC nơi Bí Mật Fatima phần 1

LTXC nơi Kinh Nguyện Fatima

Lễ LTXC và Chúa Giêsu Thánh Thể ở Fatima

LTXC nơi Đạo Binh Dàn Trận Fatima

LTXC nơi Đạo Binh Thiếu Nhi Fatima

LTXC nơi Lực Lượng Cứu Độ Fatima

LTXC nơi Thị Kiến Fatima cuối cùng 13/6/1929

 

Về Tam Điểm và Phản Kitô

Tam Điểm - Hội Kín Thợ Xây Trật Tự Thế Giới Mới

Tam Điểm - Toàn Cầu Hóa Duy Nhân Bản

Tam Điểm: Âm Mưu Lịch Sử - Trật Tự Thế Giới Mới

Tam Điểm: Âm Mưu Lịch Sử - Toàn Cầu Hóa

Tam Điểm - Duy Nhân Bản

Tam Điểm: Thời Mới - Satan Giáo

Tam Điểm: Chân Tướng

Chân Tướng Thành Phần Tiên Tri Giả - Phản Kitô

Satan - Một Luxiphe đệ nhất minh thần có đuôi!

Hận Thù Quyết Thắng giữa Con Rồng Cựu Xà và Người Nữ Sa Mạc