Bông Hồng 18Kinh Kính Mừng: Ơn Phúc


 


Lời Chào Thiên Quốc kéo xuống cho chúng ta muôn vàn ơn phúc từ Chúa Giêsu và Mẹ Maria, v́, đây là một sự thật không thể sai lầm, đó là Chúa Giêsu và Mẹ Maria ban thưởng cách kỳ diệu cho những ai tôn vinh các Ngài.

Các Ngài trả lại cho chúng ta gấp trăm lần những lời chúc tụng chúng ta dâng lên cho các Ngài. “Ta yêu kẻ yêu Ta... Ta làm cho kẻ yêu Ta thăng tiến và đổ đầy kho tàng của họ” (Cách Ngôn 8:17,21). Chúa Giêsu và Mẹ Maria như luôn nói là: “Chúng Ta yêu những kẻ yêu Chúng Ta; Chúng Ta làm cho họ thăng tiến và làm cho kho tàng của họ tràn đầy.” “Ai gieo nhiều sẽ gặt nhiều” (2Côrintô 9:6).

Thế th́, khi chúng ta đọc kinh Kính Mừng một cách xứng đáng, lại không phải là cách chúng ta yêu mến, chúc tụng và tôn vinh Chúa Giêsu và Mẹ Maria hay sao?

Mỗi kinh Kính Mừng chúng ta đọc là chúng ta chúc tụng cả Chúa Giêsu và Mẹ Maria: “Bà có phúc hơn mọi người nữ và Giêsu Con Ḷng Bà gồm phúc lạ.”

Với mỗi kinh Kính Mừng chúng ta dâng lên cho Đức Bà là chúng ta dâng lên Người cùng một niềm tôn vinh mà Thiên Chúa đă tỏ ra đối với Người khi Ngài sai tổng thần Gabriel chào Người thay cho Ngài. Làm sao người ta có thể nghĩ được rằng Chúa Giêsu và Mẹ Maria, các Đấng thường làm ơn cho những kẻ nguyền rủa các Ngài, lại có thể chúc dữ cho những ai chúc tụng và tôn vinh các Ngài bằng kinh Kính Mừng hay sao?

Cả hai thánh Bênađô và Bônaventura đều nói rằng Nữ Vương Thiên Đàng chắc chắn sẽ không thể nào lại ít biết ơn và ít ư tứ hơn những người tốt lành và tử tế trên thế gian này. Người trổi vượt trong tất cả mọi sự hoàn thiện khác thế nào, Người cũng vượt trên tất cả chúng ta ở nhân đức biết ơn.

Bơi thế, không bao giớ quên chúng ta lá ke yêu mến vá tôn kiính Ngới, sao Ngới lại không bú đắp cho chúng ta gấp trăm. Thaính Bônaventura noíi rằng Mẹ Maria cháo ḿng chuíng ta bằng ơn phuíc khi chuíng ta cháo knh gới
bằng kinh Knh Ḿng.

Ai có thể hiểu biết hết các ân sủng và phúc lành mà lời chào êm aí của Đức Mẹ có sức tác dụng trong chúng ta? Từ giây phút bà thánh Isave vừa nghe thấy lời của Mẹ Thiên Chúa chào ḿnh, bà đă được đầy Thánh Linh và con trong ḷng bà nhẩy mừng hớn hở.

Nếu chúng ta làm cho ḿnh xứng đáng với lời chào và ơn phúc của Đức Mẹ, chúng ta chắc chắn sẽ được đầy ân sủng và tràn ngợp an ủi thiêng liêng tràn lan trong linh hồn của chúng ta.

 

Nếu cần, xin xem lại những bông hồng trước:

Nội dung và Nhập Đề

Bông hồng 1 Những kinh nguyện Mân Côi,

Bông hồng 2 về Nguồn gốc Kinh Mân Côi,

Bông hồng 3 về Thánh Đaminh,

Bông hồng 4 Á Thánh Alan de la Roch

Bông hồng 5 Hiệp Hội Kinh Mân Côi

Bông hồng 6 Thánh Vịnh Mẹ Maria

Bông hồng 7 Triều Thiên Hoa Hồng

Bông hồng 8 Những kỳ diệu của Kinh Mân Côi

Bông hồng 9 Các Thù Địch

Bông hồng 10 Những Phép Lạ

Bông hồng 11 Kinh Tin Kính

Bông hồng 12 Kinh Lạy Cha

Bông hồng 13: Kinh Lạy Cha (tiếp)

Bông hồng 14: Kinh lạy Cha (kết)

Bông hồng 15: Kinh Kính Mừng

Bông hồng 16: Kinh Kính Mừng Tuyệt Diệu

Bông hồng 17: Kinh Kính Mừng: Hoa Trái