Nội Dung

 

 

Khởi Điểm: Fatima Nghĩa Là Trở Về Cùng Thiên Chúa

 

Phần Một

Biến Động Fatima

 

Vấn đề 1:

-Tại sao lại có chuyện liên hệ giữa biến cố "Fatima và Năm 2000"? Nếu biến cố "Fatima và Năm 2000" thực sự có một mối liên hệ với nhau như thế th́ làm sao có thể chứng minh được điều này?

Vấn đề 2: 

-Tại sao Đức Mẹ lại hiện ra ở Fatima 6 lần liền, từ tháng 5 đến tháng 10-1917, và lần nào cũng hiện ra vào ngày 13 trong tháng?

Vấn đề 3:

-Bí Mật Fatima thứ ba hay phần thứ ba của Bí Mật Fatima đă được tiết lộ chưa? Nếu chưa: tại sao? Nếu rồi: là ǵ?

Vấn đề 4:

Tại sao măi cho đến thế kỷ 20 này Thiên Chúa mới chính thức ngỏ ư muốn "Thiết lập ḷng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ trên thế giới",  như Me Maria cho biết ở Fatima khi Mẹ tiết lộ Bí Mật Fatima vào lần hiện ra thứ ba, 13/7/1917?

Vấn đề 5:

Lời Mẹ Maria tiên báo ở Fatima: "Cuối cùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ sẽ thắng" đă được thực hiện chưa? Nếu chưa: tại sao? Nếu rồi: như thế nào?

Vấn đề 6:

Tước hiệu "Ta là Đức Mẹ Mân Côi" như Mẹ tự xưng ở Fatima vào lần hiện ra cuối cùng, 13/10/1917, có liên hệ ǵ với thời đại của chúng ta hay chăng? Nếu có th́ ra sao?

Vấn đề 7:

Thời Điểm Fatima là ǵ? Thời Điểm Fatima có phải là "Mùa Biển Động Cuối  Thời" hay không? Thời Điểm Fatima phải chăng là chính Mùa Vọng mong chờ Chúa Kitô đến lần thứ hai?

 

Phần Hai

Tông Đồ Cuối Thời

 

1. Thiên Thần Ḥa B́nh

2. Thiếu Nhi Fatima

3. Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ

4. Đạo Binh Hồn Nhỏ

 

Hướng Đi

Fatima Là Đường Tiến Đến Ngàn Năm Thứ Ba

 

Tài Liệu Học Hỏi

Để dọn mừng Đại Năm Thánh 2000