để cùng với Giáo Hội dọn mừng

Đại Năm Thánh 2000

TỔNG QUAN 

 

Nhập Đề

Thời Điểm Canh Tân

 

Phần Một

 

NỘI DUNG SỐNG ĐẠO

 

Nhận Định: Hiện Tượng Sống Đạo

    1- Căn Nguyên Sống Đạo: Là Con Thiên Chúa

    2- Cơ Cấu Sống Đạo: Thánh Sủng và Thần Đức

    3- Động Lực Sống Đạo: Thánh Thần và Linh Ân

    4- Mục Tiêu Sống Đạo: Phản Ảnh Chúa Kitô

    5- Đường Lối Sống Đạo: Ư Chúa và Thánh Giá

    6- Nguồn Mạch Sống Đạo: Thánh Thể và Yêu Thương

    7- Thực Hiện Sống Đạo: Tỉnh Thức Nguyện Cầu

 

Phần Hai

CỬ HÀNH SỐNG ĐẠO

 

   A. Cầu Kinh Mân Côi

   B. Lần Hạt Mân Côi theo Kinh Lạy Cha

   C. Văn Bản Thánh Kinh 15 Mầu Nhiệm Mân Côi

   D. Cách Cử Hành Cầu Kinh Mân Côi

 

Phụ Trương

"Tất cả chúng ta đang sống trong Mùa Vọng của những ngày cuối cùng của lịch sử"

(ĐTC Gioan Phaolô II)

 

            1. Những Phát Ngôn Cuối Thời

            2. Những Hiện Tượng Cuối Thời

            3. Những Luận Đoán Cuối Thời

            4. Những Giáo Hoàng Cuối Thời

            5. Những Biến Cố Cuối Thời

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

 

 

CAO-BÙI 1997

 

IMPRIMATUR

Archbishop Francis B. Schule, DD.

New Orleans, December 31, 1997

 

NIHIL OBSTAT

National Pastoral Center for Vietnamese Apostolate

Censor Librorum Msgr. Dominic M. Luong, Director

New Orleans, December 14, 1997

 

CENSOR DELEGATUS

Rev. Joseph Bien Do 

 

COPYRIGHT

1997 by Cao Tấn Tĩnh