TỔNG QUAN

 
 

Nhập Đề

Thời Điểm Canh Tân

 

Phần Một 

NỘI DUNG SỐNG ĐẠO

 

Nhận Định: Hiện Tượng Sống Đạo

1.Căn Nguyên Sống Đạo: Là Con Thiên Chúa

2.Cơ Cấu Sống Đạo: Thánh Sủng và Thần Đức

3.Động Lực Sống Đạo: Thánh Thần và Linh Ân

4.Mục Tiêu Sống Đạo: Phản Ảnh Chúa Kitô

5.Đường Lối Sống Đạo: Ư Chúa và Thánh Giá

6.Nguồn Mạch Sống Đạo: Thánh Thể và Yêu Thương

7.Thực Hiện Sống Đạo: Tỉnh Thức Nguyện Cầu

 

Phần Hai

CỬ HÀNH SỐNG ĐẠO

 

1.Cầu Kinh Mân Côi

2.Lần Hạt Mân Côi theo Kinh Lạy Cha

3.Văn Bản Thánh Kinh 15 Mầu Nhiệm Mân Côi

4.Cách Cử Hành Cầu Kinh Mân Côi

 

Phụ Trương

"Tất cả chúng ta đang sống trong Mùa Vọng của những ngày cuối cùng của lịch sử"

(ĐTC Gioan Phaolô II)

 

1.Những Phát Ngôn Cuối Thời

2.Những Hiện Tượng Cuối Thời

3.Những Luận Đoán Cuối Thời

4.Những Giáo Hoàng Cuối Thời

5.Những Biến Cố Cuối Thời