MỤC LỤC
 

1

Thnh Tm Cha Gisu - n Tnh Thnh Tuyệt Vời

2

Xa Cha Phung Ph - Gần Cha Hoang Đng

3

Cha Gisu đ Viết Những G Trn Đất?

4
Giaku, Người Thu Thuế ln Đền Thờ Cầu Nguyện
5

Satan v Ngụy Thần cũng Tin C Thin Cha

6

Hai Lời Tuyn Tn với  Đấng Tử Nạn Phục Sinh

7

Cho Đến Tận Cng Yu Thương.

8

Cốt Li Yu Thương - Tột Đỉnh Trọn Lnh

9

Thin Cha Trừng Phạt l Người Cha Tội Nghiệp

10

Bn Tay Kẻ Th - Cỏ Lng Trong Ruộng

11

Hỏa Ngục Chỉ Lượm Được Cặn B Thế Gian

12

nh Mắt Gisu Con Tim Maria

13

Đụn Ct Ln của Một Bi Bn Lầy

14

Ngươi Đang Ở Đu?

15

Khiết Tm Maria: Nơi Nương Nu - Đường Đến Cha

 

Phụ Thm

 

Sao Trời Ct Biển trong Lng Thương Xt Cha V Bin