GIÁO LÝ VỀ ĐỨC TIN

của

ĐỨC THÁNH CHA BIỂN ĐỨC XVI CHO NĂM ĐỨC TIN

(11/10/2012-24/11/2013)

Đức Thánh Cha Phanxicô

 

Bài 38: Chung Thẩm

Bài 37: Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại

Bài 36: Chết trong Chúa Kitô

Bài 35: Quyền năng tha tội

Bài 34: Tôi tin có một phép rửa để tha tội

Bài 33: Cùng thông công các sự thánh

Bài 32: Các Thánh cùng thông công

Bài 31: Mô Phạm của Giáo Hội là Mẹ Maria

Bài 30: "Tôi tin Giáo Hội... Tông Truyền"

Bài 29: "Tôi tin Giáo Hội... Công Giáo"

 Bài 28: "Tôi tin Giáo Hội... Thánh Thiện"

Bài 27: "Tôi tin Giáo Hội Duy Nhất"

Bài 26: Giáo Hội là Người Mẹ nhân hậu

Bài 25: Giáo Hội Mẹ - Mẹ Giáo Hội

Bài 24: Giáo Hội là Đền Thờ của Chúa Thánh Thần

Bài 23: Giáo Hội là Thân Mình của Chúa Kitô

Bài 22: Giáo Hội là Dân Chúa

Bài 21: Giáo Hội là Gia Đình của Chúa

Bài 20: Tác Động Thánh Linh - Sứ Vụ Giáo Hội

Bài 19: Hoạt động của Chúa Thánh Thần

Bài 18: "Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Chúa và là Đấng ban sự sống"

Bài 17: Chúa Giêsu "sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết"

Bài 16: Chúa Giêsu "lên trời ngự bên hữu Chúa Cha".

Bài 15: Tầm Quan Trọng của Biến Cố Phục Sinh

Bài 14: "Ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh"

 

Đức Thánh Cha Biển Đức XVI

Bài 13: "Đấng Tạo Thành trời đất"

Bài 12: “Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha toàn năng”

Bài 11: "Tôi tin kính Thiên Chúa" - mô phạm nơi tổ phụ Abraham

Bài 10: “Hôm nay, tôi muốn chia sẻ với anh chị em một cách ngắn gọn về đức tin của Mẹ Maria”

Bài 9: ”Đức tin được nuôi dưỡng bằng việc khám phá và tưởng nhớ Vị Thiên Chúa luôn trung thành, Đấng hướng dẫn lịch sử và là bảo đảm cùng là nền tảng vững chắc để xây dựng đời sống của con người”.

Bài 8: ”Dự án của Thiên Chúa đối với loài người…” – “Đâu là tác động của đức tin?”

Bài 7: "Vấn đề chính chúng ta đặt ra hôm nay đó là làm thế nào chúng ta có thể nói về Thiên Chúa trong thời đại của chúng ta đây?"

Bài 6: “Hôm nay, tôi muốn nhấn mạnh đến tính chất hữu lý của niềm tin tưởng vào Thiên Chúa”.

Bài 5: “Tôi muốn đề cập tới một số đường lối, vừa là hoa trái của vấn đề suy tư tự nhiên vừa là hoa trái của chính quyền năng đức tin… đó là thế giới, con người, đức tin”

Bài 4: “Khi ước muốn cởi mở trước Thiên Chúa thì đó là dấu hiệu hiện diện của đức tin trong tâm hồn ấy”

Bài 3: “Đức tin là một nhân đức đối thần do Thiên Chúa ban nhưng được Giáo Hội truyền đạt qua giòng lịch sử”.

Bài 2- “Đức tin không phải chỉ là vấn đề lý trí của con người đồng ý với những chân lý về Thiên Chúa; nó là một tác động nhờ đó tôi tự do phó thác bản thân mình cho một vị Thiên Chúa là Cha và là Đấng yêu thương tôi”

Bài 1-  “Đức tin có thực sự là quyền lực biến đổi đời sống của chúng ta, đời sống của tôi hay chăng?”