Bông Hồng 19Một Trao Đổi Phúc Đức

 


Có lời viết là “Hăy cho đi, các ngươi sẽ được ban tặng lại” (Luca 6:38). Chân phước Alan đặt vấn đề như thế này:

“Giả sử mỗi ngày tôi cho qúi bạn 150 hạt ngọc, cho dù qúi bạn có là kẻ thù của tôi, th́ chẳng lẽ qúi bạn không tha cho tôi hay sao? Chẳng lẽ qúi bạn lại không đối xử với tôi như một người bạn, và ban tặng cho tôi tất cả mọi ân huệ mà qúi bạn có thể cho tôi hay sao? Nếu qúi bạn muốn chiếm được dồi dào ân phúc và vinh quang, hăy chào
kính Thánh Nữ Đồng Trinh Maria, hăy tôn kính Người Mẹ từ ái của ḿnh. 'Ai tôn kính mẹ ḿnh (Nữ Trinh Maria) là như kẻ đang bảo tŕ một kho báu vậy' (Huấn Ca 3:4). Bởi thế, mỗi ngày hăy dâng lên Mẹ ít là 50 kinh Kính Mừng, v́ mỗi viên đáng giá 15 viên qúi thạch, làm hài ḷng Đức Mẹ hơn mọi thứ phú qúi trên đời này hợp lại."

Qúi bạn có thể trông mong những điều cao trọng này từ ḷng quảng đại của Đức Mẹ lắm chứ! Người là Mẹ và là Bạn của chúng ta. Người là Nữ Vương của hoàn vũ, yêu thương chúng ta hơn tất cả các bà mẹ và hơn mọi nữ hoàng trên thế gian thường yêu thương một người nào đó. Điều này đúng là như vậy, v́ Đức Ái của Rất Thánh Trinh Nữ Maria vượt xa t́nh yêu tự nhiên của loài người, kể cả các thiên thần, như thánh Augustinô nói.

Một ngày kia, thánh nữ Giêtruđê được thị kiến thấy Chúa Giêsu đang đếm những đồng bạc cắc bằng vàng. Thánh nhân lấy can đảm hỏi Người xem Người đang làm ǵ thế. Người trả lời:

“Cha đang đếm các kinh Kính Mừng mà con đă đọc; đây là lộ phí con trả cho con đường về trời của con.”

Cha Suarez, một tu sĩ thánh thiện và học giả của ḍng Tên, hiểu biết sâu xa về giá trị của Lời Thiên Thần Chào Kính Mẹ Maria, đến nỗi, đă nói rằng cha sẵn ḷng đổi tất cả mọi hiểu biết của cha lấy một kinh Kính Mừng đọc một cách xứng đáng.

Chân phước Alan de la Roche nói: “Ôi Rất Thánh Maria, hăy để cho mọi người nghe thấy và hiểu được điều
này:

Khi nào con đọc Kính mừng Maria Triều thần thiên quốc hoan laic Và trái đất ngất ngây Phần con chê chán thế gian Ḷng con chứa chan T́nh yêu Thiên Chúa Khi con đọc Kính mừng Maria; Mọi sợ hăi của con Tan biến Đam mê của con bại liệt Khi con đọc Kính mừng Maria; Ḷng sùng mộ tăng tiến Trong con Niềm sầu đau tội lỗi Bừng day Khi con đọc Kính mừng Maria. Hy vọng mănh liệt Trong tim con Sương sa an ủi Rơi thấm hồn con Măi măi không thôi - Bởi v́ con đọc Kính mừng Maria. Tâm thần của con Mừng rỡ Buồn khổ nguôi ngoai Khi con đọc
Kính mừng Maria...

Sự ngọt ngào của Lời Chào phúc ân này tuyệt vời đến nỗi không có một lời nào có thể thích đáng để giải thích cho được. Cả việc kể đến những kỳ công do lời này tạo nên, chúng ta cũng thấy đầy huyền bí và sâu nhiệm như không bao giờ có thể khám phá hết nổi. Chỉ vỏn vẹn có mấy chữ mà sâu nhiệm khôn lường, ngọt hơn mật và qúi hơn vàng. Chúng ta phải năng suy niệm lời ấy trong ḷng và đọc nơi cửa miệng, khi lập đi lập lại một cách sốt sắng.”

Chân phước Alan kể rằng, có một nữ tu hết sức sùng kính kinh Mân Côi, sau khi chết, đă hiện ra với một nữ tu trong ḍng mà nói:

“Nếu em được phép sống lại để chỉ đọc một kinh Kính Mừng mà thôi, cho dù em có đọc vội vàng và không mấy sốt sắng, em cũng sẵn sàng chịu đựng lại tất cả những đau đớn trong cơn bệnh cuối đời của em, để chiếm lấy công nghiệp của kinh này.” (Chân phước Alan de la Roche, De Dignitate Psalterii, chương LXIX).

Câu chuyện này càng cảm động hơn nữa, ở chỗ, chị nữ tu qua đời này đă bị liệt giường và trải qua những đau đớn ê chề cả bao nhiêu năm trước khi chết.

Michel de Lisle, vị giám mục ở Salubre, vừa là môn đệ vừa là đồng chí của chân phước Alan trong việc tái lập kinh Mân Côi, nói rằng, Lời Thiên Thần Chào Kính Mẹ Maria là phương thuốc chữa trị mọi bệnh tật mà chúng ta phải chịu, bao lâu chúng ta đọc một cách sốt sắng để tôn kính Mẹ Maria
 

Nếu cần, xin xem lại những bông hồng trước:

Nội dung và Nhập Đề

Bông hồng 1 Những kinh nguyện Mân Côi,

Bông hồng 2 về Nguồn gốc Kinh Mân Côi,

Bông hồng 3 về Thánh Đaminh,

Bông hồng 4 Á Thánh Alan de la Roch

Bông hồng 5 Hiệp Hội Kinh Mân Côi

Bông hồng 6 Thánh Vịnh Mẹ Maria

Bông hồng 7 Triều Thiên Hoa Hồng

Bông hồng 8 Những kỳ diệu của Kinh Mân Côi

Bông hồng 9 Các Thù Địch

Bông hồng 10 Những Phép Lạ

Bông hồng 11 Kinh Tin Kính

Bông hồng 12 Kinh Lạy Cha

Bông hồng 13: Kinh Lạy Cha (tiếp)

Bông hồng 14: Kinh lạy Cha (kết)

Bông hồng 15: Kinh Kính Mừng

Bông hồng 16: Kinh Kính Mừng Tuyệt Diệu

Bông hồng 17: Kinh Kính Mừng: Hoa Trái

Bông hồng 18: Kinh Kính Mừng: Ơn Phúc