Phần II - Thánh Chiến Maria

 

 

10

 

Trái Tim Mẹ Thắng

 

 

 

 

 

 Biến Cố Thánh Mẫu Fatima 1917, Mẹ Maria không phải chỉ tuyển chọn một đạo binh dàn trận cho Mẹ bằng tinh thần Sống Thánh Chứng Nhân của họ, với một Giaxinta nhỏ nhất luôn khao khát hy sinh cứu các tội nhân đáng thương, với một Phanxicô nam nhi duy nhất luôn sống an ủi “Chúa Giêsu ẩn thân” là Đấng “đă bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”, và với một Lucia phải ở lại thế gian lâu hơn “để làm cho Mẹ được nhận biết và yêu mến”, bằng những vận động với Giáo Quyền địa phương cho phép thực hành 5 Ngày Thứ Bảy Đầu Tháng đền tạ Trái Tim Mẹ, và tŕnh Đức Thánh Cha về lời báo động “đă đến lúc Thiên Chúa muốn Đức Thánh Cha hiệp cùng với hàng giáo phẩm trên thế giới hiến dâng Nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ…”, như Mẹ Maria tỏ cho chị biết ngày 13/6/1929.

Có thể nói, trong lực lượng đạo binh dàn trận bao gồm 3 Thiếu Nhi Fatima năm 1917 này cho cuộc Thánh Chiến Maria, hai Chân Phước Giaxinta và Phanxicô, hai tâm hồn đă được đưa về trời sớm, giữ vai tṛ sống nội tâm ở hậu phương, c̣n Nữ Tu Lucia đóng vai tṛ hoạt động ở tiền tuyến. Đúng thế, so với Biến Cố Thánh Mẫu Lộ Đức, Biến Cố Thánh Mẫu Fatima chẳng những có chiến đấu tính mà c̣n cả công khai tính nữa, v́ “Thiên Chúa muốn thiết lập ḷng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ trên thế giới”, chứ không phải chỉ ở trong tâm hồn Kitô hữu, hay ở Bồ Đào Nha hoặc trong Giáo Hội. Đó là lư do Thiên Chúa muốn vị Chủ Chăn Tối Cao của Giáo Hội Công Giáo, cùng với hàng giáo phẩm Công giáo trên thế giới nữa, chứ không phải một ḿnh ngài, hiến dâng Nước Nga là quốc gia đầu năo của thế giới cộng sản bấy giờ, cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ.

 

Bốn Việc Tôn Sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ

 

Theo chiều hướng công khai tính này, và căn cứ vào nội dung của Biến Cố Thánh Mẫu Fatima, chúng ta thấy việc thiết lập ḷng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ trên thế giới liên quan tới 4 việc chính yếu để tỏ ḷng thiết tha “thành thực sùng kính Mẹ” và “làm cho Mẹ được nhận biết và yêu mến”, đó là việc Đền Tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ, việc Tận Hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ, việc “Cầu Kinh Mân Côi hằng ngày” và việc Cung Nghinh Tượng Mẹ Thánh Du Quốc Tế.  Trong 4 việc này, 2 việc đầu trực tiếp liên quan đến Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ và 2 việc sau gián tiếp liên quan đến Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ.

 

Có thể nói, nếu Biến Cố Thánh Mẫu Fatima có 3 Mệnh Lệnh, và theo tiến tŕnh biến cố này được chia ra làm 3 giai đoạn, th́ mỗi giai đoạn tương ứng với một mệnh lệnh. Ba giai đoạn của Biến Cố Thánh Mẫu Fatima đó là tiền biến cố, chính biến cố và hậu biến cố.

 

Tiền biến cố xẩy ra vào năm 1916, với Thiên Thần Ḥa B́nh hiện ra với 3 Thiếu Nhi Fatima 3 lần, 1 vào mùa xuân, 1 vào mùa hè và 1 vào mùa thu, để dạy cho 3 em, theo thứ tự từng lần, cầu nguyện đền tạ Chúa Giêsu Thánh Thể, hy sinh đền tạ Chúa Giêsu Thánh Thể và rước lễ đền tạ Chúa Giêsu Thánh Thể. Chính biến cố xẩy ra vào năm 1917, với 6 lần Mẹ Maria hiện ra vào ngày 13 trong tháng, để tỏ cho biết Dự Án Fatima liên quan tới ḥa b́nh thế giới và phần rỗi tội nhân. Hậu biến cố bao gồm hai lần Mẹ hiện ra riêng với Chị Nữ Tu Lucia năm 1925 và 1929 và cả hai lần đều liên quan trực tiếp tới Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ.

 

Mối liên hệ giữa 3 Mệnh Lệnh Fatima và 3 giai đoạn của Biến Cố Fatima (như vừa được phân tích tổng quan sơ lược trên đây) là như thế này: giai đoạn đầu Biến Cố Fatima 1916 về Chúa Giêsu Thánh Thể liên quan tới Mệnh Lệnh Cải Thiện Đời Sống, v́ con người cần phải hoán cải về với Đấng đă được Mẹ Maria trăn trối để hoàn toàn kết thúc chính biến cố năm 1917 đó là “Chúa là Thiên Chúa của chúng ta, v́ Người đă bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”. Giai đoạn chính Biến Cố Fatima 1917 liên quan tới Mệnh Lệnh Lần Hạt Mân Côi, v́ lần nào hiện ra và trong cả 6 lần, Mẹ Maria đều kêu gọi “cầu kinh Mân Côi hằng ngày”, với mục đích cầu cho chiến tranh chấm dứt và thế giới được ḥa b́nh. Giai đoạn hậu Biến Cố Fatima năm 1925 và 1929 liên quan tới Mệnh Lệnh Tôn Sùng Mẫu Tâm, ở chỗ Đền Tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ với 5 Ngày Thứ Bảy Đầu Tháng, như Mẹ xin vào lần hiện ra 10/12/1925, và ở chỗ tận hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ, như Mẹ vào ngày 13/6/1929 đă báo cho biết ư định của Trời Cao trong việc hiến dâng Nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ.

 

Tuy hai việc “Cầu Kinh Mân Côi hằng ngày” và việc Cung Nghinh Tượng Mẹ Fatima Thánh Du Quốc Tế không trực tiếp đến Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ như việc Đền Tạ và Tận Hiến trong giai đoạn hậu Biến Cố Fatima, nhưng gián tiếp liên quan đến Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ và gắn liền với Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ.

 

Trước hết, sở dĩ việc “Cầu Kinh Mân Côi” gián tiếp liên quan đến Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ và gắn liền với Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ là v́, trong việc Đền Tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ, Mẹ muốn con cái Mẹ chẳng những phải lần hạt 50 Kinh Mân Côi mà c̣n phải giành ra 15 phút để cùng Mẹ suy gẫm 15 Mầu Nhiệm Mân Côi nữa.

C̣n sở dĩ việc Cung Nghinh Tượng Mẹ Fatima Thánh Du Quốc Tế gián tiếp liên quan đến Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ và gắn liền với Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ, là v́ trong việc hiến dâng cho Mẹ, điển h́nh nhất là việc hiến Nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ của ĐTC Gioan Phaolô II ngày 13/5/1982 ở trước tượng Me tại chính Linh Địa Thánh Mẫu Fatima, đặc biệt là vào ngày 25/3/1984 cũng trước tượng Mẹ Fatima Thánh Du tới Giáo Đô Vatican. Ngoài ra, theo lịch sử, biến cố Tượng Mẹ Thánh Du Quốc Tế chỉ xẩy ra sau khi cả loài người được ĐTC Piô XII lần đầu tiên hiến dâng cho Mẹ vào ngày 31/10/1942 mà thôi, tức là sau đó, Trái Tim Mẹ muốn ôm ấp cả loài người đă được dâng hiến cho Mẹ bằng cách đến thăm họ khắp nơi trên thế giới, khởi đầu từ Bồ Đào Nha vào năm 1946.

 

 

Cung Nghinh ợng Mẹ Fatima Thánh Du Quốc Tế

 

Đúng thế, có thể nói khởi đầu là ngày 13/10/1942, ngày làm phép triều thiên (nặng 1 kư 2) của Mẹ do một người đàn bà Bồ Đào Nha, để tạ ơn Mẹ đă ǵn giữ nước Bồ khỏi nội chiến của Tây Ban Nha và Thế Chiến Thứ Hai, đă dâng cúng cho Mẹ 950 hột soàn, 313 hạt trân châu, 17 hạt hồng ngọc, 14 hạt bích ngọc, 269 hạt lam ngọc và 2650 viên đá qúi. Cũng trong năm này, Thánh tượng Mẹ đă được cung nghinh đến thủ đô Bồ Đào Nha là Lisbon trong dịp Đại Hội Giới Trẻ Công Giáo.

Sau đó 4 năm, vào dịp kỷ niệm nước Bồ Đào Nha được hiến dâng cho Mẹ 300 năm trước, phong trào chính
thức được phát động và phổ biến với cuộc cung nghinh Mẹ dài 250 dặm (tức gần 400 cây số), từ ngày 22/11 đến 24/12/1946, trong thời gian này, vào ngày 8/12, hàng giáo phẩm Bồ lại tái hiến dâng đất nước cho Mẹ. Một hiện tượng lạ xẩy ra trong cuộc cung nghinh Thánh Tượng này là có các con chim bồ câu bay đến đậu trên chân tượng Mẹ, như các “thiên thần ḥa b́nh”, (tước hiệu này do chính vị thiên thần khi hiện ra với ba Thiếu Nhi Fatima năm 1916, lần thứ nhất, đă tự xưng), đi theo hộ tống Nữ Vương Hoà B́nh.

 

Tuy nhiên, Tượng Mẹ Fatima Thánh Du Quốc Tế đầu tiên do điêu khắc gia nổi tiếng Jose Thedim hoàn thành, sau cuộc Thánh Du đầu tiên này, theo ư Chị Lucia trong thư trả lời cho Đức Giám Mục địa phương, sẽ ở nguyên tại  chỗ, và hai tượng khác, cũng do tay của cùng điêu khắc gia thực hiện và được vị Giám Mục địa phương làm phép ngày 13/5 và 13/10/1947, sẽ Thánh Du thay thế, chỉ trừ một lần đặc biệt nữa, đó là lần Thánh Tượng chính đầu tiên này đến Giáo Đô Vatican để chính Vị Chủ Chăn Tối Cao của Giáo Hội cùng với hàng giáo phẩm trên thế giới hiến dâng Nước Nga cho Mẹ. Ngoài ra, ngoài 2 bức tượng được Đức Giám Mục địa phương Fatima làm phép vào ngày 13/5/1947 và 13/10/1947 với mục đích để làm Tượng Mẹ Thánh Du Quốc Tế, c̣n 7 tượng nữa cũng đă được ĐTC Gioan XXIII làm phép năm 1962 ở Giáo Đô Rôma, cũng với mục đích để Mẹ đi an ủi con cái ở khắp thế giới.

Năm 1946 phải kể là năm sửa soạn các cuộc Thánh Du khắp thế giới của Thánh Tượng Mẹ Fatima. Bởi v́, vào ngày 13/5/1946, qua vị đại diện Đức Thánh Cha Piô XII là đức hồng y Aloysius Cardinal Masalla, Ṭa Thánh Rôma đă đội triều thiên (được làm phép ngày 13/10/1942) cho Mẹ trước khi Mẹ rời gót đi thăm đoàn con cái Mẹ ở khắp nơi trên thế giới. Vào dịp Ṭa Thánh đội thiều thiên cho Mẹ này, Đức Thánh Cha Piô XII  đă ban huấn từ qua vô tuyến truyền thanh đến Fatima như sau:

 

·         Phải, hăy đội triều thiên cho Nữ Vương Ḥa B́nh cũng là Nữ Vương Thế Giới, để, một lần nữa, Mẹ giúp thế giới t́m thấy ḥa b́nh và vươn lên khỏi cảnh tàn rụi của ḿnh! Bởi thế, triều thiên này, một biểu hiệu yêu thương và tri ân cho quá khứ, một biểu hiệu tin tưởng và thuận phục trong hiện tại, sẽ là một triều thiên trung tín và hy vọng cho tương lai”.

 

Nhận xét về phong trào Mẹ Thánh Du này, Đức Thánh Cha Piô XII, qua vô tuyến truyền thanh, đă nói với các con cái Mẹ hành hương Fatima vào ngày 13/5/1951, như sau:

 

·         Qua các cuộc Thánh Du của Mẹ ở Mỹ Châu và Âu Châu, ở Phi Châu và Ấn Độ, ở Nam Dương và Úc Châu, Mẹ đă trào đổ ân phúc từ trời xuống, những sự lạ lùng về ân sủng đă gia tăng đến nỗi mắt chúng ta không thể nào tin được”.

 

 

Trong các sự lạ Mẹ làm qua những cuộc Thánh Du Quốc Tế, phải kể đến hiện tượng Thánh Tượng Mẹ khóc vào năm 1972 ở New Orleans Hoa Kỳ, năm Hoa Kỳ cho phép phá thai 22/1/1972. Vào Tháng 7/1972, Tượng Mẹ Thánh Du Quốc Tế đă khóc nhiều lần ở New Orleans, được báo chí đăng tải và phổ biến. ĐTGM địa phương bấy giờ là Hanann đă điều tra và kết quả cho thấy là giọt nước tiết ra đọng dưới mắt Mẹ là những giọt nước mắt loài người. Nhiều ảnh chụp đă được truyền đi khắp nơi.

 

 

Tượng Mẹ Fatima Thánh Du Quốc Tế cho Việt Nam.

 

Các tượng Mẹ Fatima Thánh Du được Đạo Binh Xanh quốc tế, một Phong Trào được thành lập ở Hoa Kỳ năm 1947, hộ tống đi các nơi là 7 bức tượng được Đức Thánh Cha Gioan XXIII làm phép ở Rôma năm 1962, và 70 tượng khác được Đức Thánh Cha Phaolô VI làm phép tại Fatima ngày 13/5/1967, dịp ngài đến hành hương và dâng Bông Hồng Bằng Vàng lên Mẹ. Tượng Mẹ Fatima Thánh Du Quốc Tế cũng đă từ Úc đến đất nước Việt Nam quê hương thân yêu của chúng ta vào ngày Lễ Mẹ Thiên Chúa 11/10/1965, thời điểm sắp sửa bế mạc Công Đồng Chung Vaticanô II, và ở lại với một đất nước đang trải qua 20 năm nội chiến từng ngày, cho đến ngày 12/5/1967, ngay trước ngày Đức Thánh Cha Phaolô VI đội Triều Thiên Hoa Hồng cho Mẹ 13/5/1967.

 

Và chính Tượng Mẹ Fatima Thánh Du đến Việt Nam vào 17 năm trước đó lại trở về với Cộng Đồng tín hữu Công Giáo Việt Nam ở hải ngoại là Hoa Kỳ này. Thật vậy, vào mùa hè năm 1980, nhân dịp hành hương Linh Địa Thánh Mẫu Fatima, nghe thấy Trung Tâm Fatima nói bức tượng Mẹ Fatima Thánh Du Quốc Tế này là 1 trong 7 bức tượng được ĐTC Gioan XIII làm phép qua vị hồng y đại diện của ngài ở Fatima ngày 13/5/1962, và là bức tượng được giành cho Đạo Binh Xanh Việt Nam, Cha Nguyễn Đức Thiệp, vị giám tỉnh của Chi Ḍng Đồng Công, liền xin vị chủ tịch kiêm đồng sáng lập Phong Trào Đạo Binh Xanh Tông Hoa Kỳ bấy giờ là Ông John M. Haffert can thiệp xin cho Chi Ḍng Đồng Công Hoa Kỳ được tạm giữ Tượng Mẹ, và Tượng Mẹ đă kịp đưa về Trụ Sở Trung Ương của Chi Ḍng ngày 10/8/1984 để Mẹ chủ sự Ngày Thánh Mẫu 1984 cho tới nay. Từ đó, từ ngày 16/9/1984, sau Ngày Quan Thày của Ḍng Đồng Công 15/9 hằng năm, trong khi chờ đợi ngày được về Việt Nam, Tượng Mẹ Fatima Thánh Du Quốc Tế này đă kể như ở lại luôn với cộng đồng Dân Chúa Việt Nam ở Hoa Kỳ.

 

Tuy nhiên, Mẹ không chỉ ở một chỗ để chờ con cái đến tôn kính mà c̣n đến viếng thăm đoàn con ḿnh ở khắp nơi. Bởi thế, ngay năm 1984, Tượng Mẹ Fatima Thánh Du Quốc Tế này đă đến Tổng Giáo Phận Los Angeles, từ đó đă xuống Giáo Phận San Diego cùng năm, rồi lên Tổng Giáo Phận Seattle vào năm 1985, và chính nhờ có sự hiện diện linh thiêng của Mẹ qua Tượng Mẹ Fatima Thánh Du này, Phong Trào Đạo Binh Xanh Việt Nam ở Hoa Kỳ đă bắt đầu được thành h́nh ở những địa phương trên đây trong Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam hải ngoại.

 

Nếu Tượng Mẹ Fatima Thánh Du Quốc Tế đang được Chi Ḍng Đồng Công Hoa Kỳ tạm bảo quản là tượng được Trung Tâm Thánh Mẫu Fatima giành riêng cho Việt Nam, th́ Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ quả thực là Trung Tâm Thánh Mẫu Fatima của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam hải ngoại, và Ngày Thánh Mẫu hằng năm ở đây là một cơ hội đặc biệt để Mẹ con gặp nhau, một Ngày Thánh Mẫu được bắt đầu từ năm 1978, mà cao điểm là Cuộc Cung Nghinh Thánh Tượng Mẹ Fatima vào chiều Thứ Bảy.

Phong Trào Tôn Sùng Đức Mẹ Fatima Ở Việt Nam

 

Ở Việt Nam, có thể nói, phong trào tôn sùng Đức Mẹ Fatima đă được bắt đầu từ đầu thập niên 1940, với Cha Đaminh Maria Trần Đ́nh Thủ, vị linh mục sáng lập Ḍng Đức Mẹ Đồng Công Cứu Chuộc, một hội ḍng đă phổ biến truyền thống của Đấng Sáng Lập qua những việc tôn sùng Đức Mẹ Fatima, chẳng hạn qua Nguyệt San Trái Tim Đức Mẹ từ Việt Nam (1960) cho tới nay (tục bản ở Hoa Kỳ 12/1977), và qua Ngày Thánh Mẫu hằng năm ở Trung Tâm Chi Ḍng Carthage Missouri (từ năm 1978), và các Đền Thánh Mẹ Fatima, như Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ ở Carthage, MO và Đền Thánh Mẹ Dâng Con ở Corona CA. Không biết phong trào Tôn Vương Gia Đ́nh xuất hiện và phổ biến vào thập niên 1950 có phải là bột dậy men từ phong trào tôn sùng Đức Mẹ Fatima do Cha Thủ chủ trương tích cực phát động này hay chăng?

 

Chính v́ đặc biệt tôn sùng Đức Mẹ Fatima mà các việc tôn sùng trong Ḍng Đồng Công cũng xoay quanh 4 việc chính là lần hạt Mân Côi, đền tạ Đức Mẹ, tận hiến cho Mẹ và cung nghinh Mẹ. Thứ nhất, về việc “cầu kinh Mân Côi hằng ngày”, hằng ngày, mỗi tu sĩ Đồng Công theo lệ phải đọc chung 50 kinh và riêng 3 chuỗi hay 1 tràng. Thứ hai, về việc đền tạ Trái Tim Mẹ, chẳng những vào các ngày Thứ  Bảy hằng tuần, bằng ngắm 7 Sự Thương Khó Đức Bà, mà c̣n mỗi ngày đọc một kinh trong Bộ Kinh Tuần Bảy kính các nhân đức của Trái Tim Mẹ và xin một ơn theo nhân đức của Mẹ. Thứ ba, về việc tận hiến cho Mẹ theo đường lối Thánh Long Mộng Phố, hằng ngày tu sĩ  Đồng Công phải đọc kinh tận hiến chung Ḍng cho Mẹ được gọi là Kinh Dâng Đoàn, và các tập sinh bắt đầu nhập tập viện cũng phải tận hiến cho Mẹ, một tác động tận hiến chính vị sáng lập đă làm từ ngày 3/4/1941 khi được ơn sáng lập ḍng, rồi trong năm tập, tập sinh phải học hỏi cuốn Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria của Thánh Long Mộng Phố. Thứ bốn, về việc cung nghinh Mẹ, tu sĩ Đồng Công, kể cả đệ tử sinh Đồng Công, cũng tổ chức kiệu Mẹ vào các ngày lễ trọng của Mẹ trong năm.

 

Cha Thủ chẳng những thiết lập ḷng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria trong chính hội ḍng của ngài, mà c̣n cả trong các giáo xứ ngài coi sóc nữa. Nhờ việc phổ biến ḷng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ, cũng qua 4 việc chính yếu theo chiều hướng của Biến Cố Thánh Mẫu Fatima, lần hạt, đền tạ, tận hiến và cung nghinh ở những giáo xứ của ḿnh, như Dương A (1943) và Liên Thủy (1946), Cha Thủ đă giúp giáo dân trong xứ thực sự cải thiện đời sống, như ngài đă cảm nhận và bày tỏ trong cuốn tự thuật tựa đềLư Tưởng Thánh Đồng Công” của ngài như sau.

 

1- Ở Giáo Xứ Dương A

 

"Quả thật Mẹ đă cải thiện giáo dân xứ Dương A: Khi con mới về, th́ dân chỉ mải miết làm ăn v́ nghèo túng, họ có màng chi đến việc thờ phượng Chúa, Mẹ. Con và các anh em con đă bao ngày ráo riết hoạt động, nào thăm viếng, nào giảng dạy, khuyên răn, thế mà họ cứ trơ trơ, lễ lạy cứ rời rạc thưa thớt, những người bỏ xưng tội rước lễ lâu năm chưa thấy nhúc nhích, chưa thấy tỏ dấu ăn năn, họ cứ điềm nhiên như vô sự vậy Mẹ ạ. Thế mà sau khi đă tôn Mẹ làm Nữ vương các gia đ́nh trong toàn xứ, th́ bầu trời xứ Dương A đă thay đổi hẳn : trước kia, cả năm chỉ có bảy, tám ngày chầu Phép Lành trọng thể mà giáo dân đi dự vốn thưa thớt ; nay tuần nào cũng có chầu Thánh Thể, tháng nào cũng có ngày Thứ Bảy Đầu Tháng chầu Mẹ cả ngày, thế mà dân cứ đi đông đúc sầm uất như ngày đại hội. Trước kia, hàng ngày lễ thường hầu không ai đi hết, may mắn th́ được năm, bảy người. Lễ cả, lễ trọng, rất thưa thớt, nhà thờ vốn thiếu người, thừa chỗ, nhiều lắm số người đi dự lễ cả lễ trọng, chỉ vỏ vẹn 5, 6 trăm là cùng. Nay dù là ngày thường, giáo dân dự lễ cũng đông bằng lễ Cả ngày trước, c̣n lễ Cả lễ trọng, nhà thở đông nghẹt chật ních, phải đứng cả ngoài nhà thờ nữa. Số người bỏ xưng tội trước tới hơn 200, nay đă cải tà qui chánh hết” (tr 70 - 71). “Nhờ ḷng Thương xót vô biên của Trái Tim Mẹ, đă đưa họ về với Thánh Tâm Chúa, Mẹ đă lôi kéo họ vào ṭa cáo giải, họ đă trở về với Cha nhân lành… Ngợi khen Chúa Mẹ muôn đời, v́ Mẹ đă cứu thoát số người bị Satan xiềng xích cầm buộc" (tr 71).

 

"Trước hết, nói ngay đến việc đặt Trái Tim Mẹ làm Nữ vương các gia đ́nh trong toàn xứ. Anh em chia tay nhau đi mua ảnh Trái Tim Mẹ và khám ảnh. Thật là một việc rất khó khăn, t́m đâu ra tiền? Gần 500 gia đ́nh, mỗi gia đ́nh một ảnh Trái Tim Mẹ và một khám ảnh !  Thế mà trong mấy tuần lễ đă có đủ ảnh Trái Tim Mẹ phát cho mỗi gia đ́nh một mẫu có cả khám" (tr 67-68). “Khi đă sửa soạn mọi sự, bắt đầu tôn Trái Tim Mẹ làm Nữ vương các gia đ́nh tại họ nhà xứ trước tiên, rồi tiếp đến  các họ.  Con và anh em con rất lấy làm hân hạnh đến từng họ, đi từng nhà, để đem Trái Tim Mẹ đến với họ, dầu có khó nhọc vất vả thật… Khi Trái Tim Mẹ đến gia đ́nh nào, họ đều tiếp đón rất sốt sắng. Gia đ́nh nào cũng sửa soạn, dọn dẹp tấp nập, nào chăng vải xanh đỏ, cờ xí, nào hoa nến." (tr 68).

 

"Nói đến việc tổ chức cho toàn xứ xưng tội. rước lễ ngày thứ Bảy Đầu Tháng, mới lôi thôi vất vả. Lôi thôi vất vả cho giáo dân v́ họ nghèo túng, phải bỏ mất ngày giờ để dọn ḿnh xưng tội. Họ quan niệm vào xưng tội như vào tù vậy! … Điều bất tiện nhất là nhiều họ đạo ở cách xa nhà xứ quá, thành ra một tuần trước ngày Thứ Bảy Đầu Tháng, con phải đi đến các họ xa để giải tội cho họ. Nhưng nhiều tháng con cũng chẳng đi được… Đến tháng 10 năm 1944, hai phần ba đă giữ xưng tội rước lễ ngày Thứ Bảy Đầu Tháng, các họ xa gần  đi dự lễ Thứ Bảy Đầu Tháng y như đi dự lễ cả, lễ trọng vậy, c̣n hơn lễ Cả nữa, v́ thêm sự xưng tội rước lễ” (tr 68).

 

"Tiếp đến việc tổ chức cho cả xứ chầu Mẹ ngày Thứ Bảy Đầu Tháng. Sau thánh lễ ngày Thứ Bảy Đầu Tháng, họ nhà xứ và các họ khác cắt phiên nhau chầu Mẹ. Mỗi họ một phiên, chầu cho tới 4, 5 giờ chiều th́ chầu chung, chầu phép lành Thánh Thể” (tr. 69).

 

 

2- Ở Giáo Xứ Liên Thủy

 

"Ông già bà lăo, thanh thiếu niên, nhi đồng đều hăng say hoạt động cho Việt minh.  Dân lại c̣n những thói xấu khác như đàn ông coi thường tật chửi tục, tắm ḿnh trần, không đoàn kết… Nếu không có bàn tay vạn năng của Chúa Mẹ nhúng vào th́ chúng con ở đây làm sao nổi? C̣n trông ǵ việc cải thiện để đưa họ về với chân lí, với chính lộ?” (tr 122). "Để cứu họ thoát tinh thần Cộng sản … cả xứ xưng tội rước lễ,  chầu Đức Mẹ suốt cả ngày thứ Bảy đầu tháng… Các ngày thứ Bảy đầu tháng dân chúng xưng tội và rước lễ đông như ngày lễ Sinh nhật, Phục sinh vậy…. Trót ngày thứ Bảy đầu tháng, tổ chức chầu Mẹ luân phiên, bốn nhà Phước bốn phiên, bốn họ bốn phiên, c̣n bao nhiêu giờ chia cho thanh niên một phiên,Thiếu nhi Thánh Thể một phiên… Dân chúng hầu hết xưng tội rước lễ hàng tháng và đọc kinh Mân côi kính Mẹ. Như vậy Mẹ đâu có thể để họ khô khan được?" (tr 141).

 

"Tiếp đến, con khuyên mỗi gia đ́nh sắm một ảnh Trái Tim Mẹ để tôn TTĐM làm Nữ vương các gia đ́nh. Gia đ́nh nào chả thích Mẹ ngự trị trong gia đ́nh ḿnh? V́ thế, toàn dân đều hưởng ứng"(tr 141) "Mẹ ơi, thế là qua một vài năm, từ ngày con về nhận xứ, t́nh thế và ḷng trí dân chúng đă khác nhiều rồi. Trái Tim Mẹ thật đă chiếm ngự xứ Liên thủy. Họ đă hiểu thế nào là Cộng sản vô thần... Đó là ơn rất đặc biệt Mẹ đă làm cho xứ Liên thủy, để người ta nhận biết những đứa con bé dại Đồng Công là chân tay Mẹ dùng để chống lại với thế giới vô thần duy vật, có đúng không thưa Mẹ?"

 

"Nếu con không lầm th́ ba Mệnh lệnh Fatima đă được các chiến sĩ Đồng Công tiên khởi truyền bá và hoạt động tại xứ Dương A, rồi đến xứ Liên thủy, dần dần sang xứ Trung lao, Thủy nhai, Cát phú…sau lan tràn nhiều nơi trong địa phận Bùi chu. Chính các anh em Đồng Công đă được bổ đi giúp các xứ kể trên tổ chức hoạt động truyền bá 3 Mệnh lệnh của Mẹ."  (tr 138-139).

 

Thật vậy, khi nhận lời cha Jeffro Thể, Ḍng Đaminh, nhờ Ḍng Đồng Công nối tiếp ḍng của ngài để lo cả Nguyệt San Trái Tim Đức Mẹ (NS/TTĐM có từ năm 1949) lẫn Phong Trào Đền Tạ Trái Tim Đức Mẹ (PT/ĐTTTĐM), Cha Thủ đă nhờ Cha Phanxicô Assisi Nguyễn Minh Đăng trong ḍng của ḿnh phụ trách cả NS/TTĐM lẫn PT/ĐTTTĐM. Ngài qua đời ngày 31/10/1981 v́ tai nạn xe ở Thủ Đức, nhưng NS/TTĐM và PT/ĐTTTĐM vẫn c̣n tồn tại và phát triển ở Hoa Kỳ.

 

Ngoài ra, Cha Thủ c̣n thành lập Gia Đ́nh Đồng Công từ ngày 15/8/1877 để giúp cho các gia đ́nh sống thánh giữa đời và cộng tác với Hội Ḍng Đồng Công trong việc truyền giáo, bằng tinh thần Tận Hiến cho Mẹ Maria, theo đường lối Thánh Long Mộng Phố (Louis Montfort), như anh em trong Ḍng. Bởi thế, danh xưng chính thức của tổ chức được coi là Ḍng Ba Đồng Công này là Gia Đ́nh Tận Hiến Đồng Công.

 

 

Nội Dung

 

PHẦN MỘT

 

Bí Mật Fatima

 

1 - Bí Mật Fatima Toàn Bộ - chân thật …………………... 5

2 - Bí Mật Fatima Thứ 3 - giả tạo………………………… 15

3 - Bí Mật Fatima Phần 3 - dẫn giải …………………….. 31

4 - Bí Mật Fatima Phần 3 - chưa trọn……………………  39

5 - Bí Mật Fatima Toàn Bộ - cốt lơi……………………… 53

6 - Bí Mật Fatima – cứu độ ….............................................. 61

 

PHẦN HAI

 

Thánh Chiến Maria

 

7-   Satan - Hận Thù Quyết Thắng ……………………. ..83

8-   Maria - Phượng Hoàng Sa Mạc ………………….....105

9-   Đạo Binh Dàn Trận……………………………...........119

10- Trái Tim Mẹ Thắng…………………………………...139

 

PHẦN BA

 

Tôn Vinh Maria

 

11-    Kiệu Mẹ .………………………..................................155

12-    Chầu Mẹ ……………………………………………..179