Phần III - Tôn Vinh Maria

 

11

KIỆU MẸ

 

 

Thời điểm: Vào các Ngày Lễ trọng Kính Mẹ, trong Tháng Hoa và Tháng Mân Côi, và các Ngày Thánh Mẫu hoặc Đại Hội Thánh Mẫu.

 

Nội dung: Bao gồm 2 việc chính: 1) Lần Hạt Mân Côi trong khi Kiệu Mẹ và 2) Tận Hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ sau Kiệu Mẹ. Để tăng thêm phần long trọng, nên thực hiện màn Vũ Hoa Dâng Mẹ trước khi Kiệu Mẹ. Và nên dâng Thánh Lễ kết thúc Kiệu Mẹ cho đúng ư nghĩa Mẹ dẫn con cái Mẹ nói chung và những ai theo Mẹ nói riêng đến với Chúa: “Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ là đường đưa con đến cùng Thiên Chúa”.

 

Mục đích: “Nhận biết và yêu mến Mẹ” là Nữ Vương, chẳng những tỏ ư muốn theo Mẹ và nhờ Mẹ đến với Chúa, v́ Mẹ là con đường ngắn nhất, dễ nhất, chắc nhất và tuyệt nhất đến với Chúa, mà c̣n tỏ ra muốn dấn thân trở thành như một “đạo binh dàn trận” cho Trái Tim Mẹ Thắng.

 

1-    LẦN HẠT MÂN CÔI

 

Ư Chỉ: Lần hạt suy gẫm 5 Mầu Nhiệm Nhập Thể để xin ơn ḥa b́nh cho chung thế giới và cho riêng Việt Nam.

 

Cử Hành: từng mầu nhiệm 1- Tŕnh thuật Phúc Âm; 2) Suy niệm mở đầu; 3) Lần hạt; 4) Lời nguyện kết.

 

 

Mầu Nhiệm Nhập Thể I

 

Mẹ Maria được tổng thần Gabiên

truyền tin thụ thai Con Thiên Chúa

 

 Tŕnh Thuật theo Phúc Âm thánh Luca

(1:26-28,31,34-35,37-38)

 

Đến tháng thứ sáu Thiên Chúa sai thiên thần Ga-bơ-riên đến thành Na-gia-rét trong xứ Ga-li-lêa, để gặp một trinh nữ, đă đính hôn với ông Giuse, thuộc ḍng dơi vua Đavít; trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Kính chào Bà đầy ơn phúc, Chúa ở cùng Bà... Bà sẽ thụ thai và sinh con trai và Bà sẽ đặt tên cho con trẻ ấy là Giêsu". Bà Maria thưa với sứ thần rằng: "Điều ấy xẩy ra thế nào được v́ tôi giữ ḿnh đồng trinh". Sứ thần đáp: "Chúa Thánh Thần sẽ đến với Bà và quyền phép của Đấng Tối Cao sẽ phù hộ Bà. V́ thế trẻ Thánh sinh ra bởi Bà sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Ḱa bà Ê-li-gia-bét, chị họ Bà, tuy đă già, mà cũng vừa thụ thai, tuy mang tiếng là son sẻ, mà đă có mang được sáu tháng. V́ không có ǵ mà Thiên Chúa không làm được". Bấy giờ Maria thưa: "Tôi là tôi tá Thiên Chúa, tôi xin vâng lời sứ thần truyền".

 

Suy Niệm

 (những lời suy niệm gợi ư về mỗi mầu nhiệm này khi lần hạt chung có thể sử dụng thay cho giây phút thinh lặng riêng)

 

Nam: Ôi Lời Nhập Thể là Thiên Chúa hằng hữu,/ toàn thiện,/ vô cùng uy nghi cao cả/ đă hóa thành nhục thể/ bởi quyền phép Thánh Linh,/ trong ḷng dạ của một người phụ nữ/ là thụ tạo vô cùng thấp hèn của ḿnh,/ một Người Nữ là đệ nhất tạo vật về ân sủng,/ không hề biết đến nam nhân,/ đă hoàn toàn xin vâng/ đáp ứng dự án cứu độ của t́nh yêu vô cùng nhân hậu Chúa./

 

N: Xin Chúa là Đấng đă muốn thiết lập/ ḷng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ/ để Mẹ được nhận biết và yêu mến trên thế giới,/ cho nhiều linh hồn được cứu rỗi và thế giới có ḥa b́nh,/ một thế giới càng văn minh con người càng bạo loạn/ bởi khuynh hướng duy nhân bản,/ một khuynh hướng vừa tôn thờ quyền làm người của kẻ mạnh/ vừa chà đạp quyền làm người của kẻ yếu,/ một thế giới không thể có ḥa b́nh thực sự trong công lư/ nếu không quay về với Ḷng Thương Xót Chúa,/ với Chúa là Thiên Chúa của chúng ta,/ Đấng đă bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi./ Amen.

Lần Hạt

 

1 Kinh Lạy Cha

10 Kinh Kính Mừng

1 Kinh Sáng Danh

 

Lời Nguyện Kết

 

Nam:   Lạy Cha Hằng Hữu,/ con xin dâng lên Cha Ḿnh Máu,/ Linh Hồn và Thiên Tính Con Chí Ái Cha là Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con,/ để đền bù tội lỗi của chúng con và của thế giới.  

 

Nữ:    V́ việc nhập thể thấp hèn của Người,/ xin Cha thương đến chúng con và toàn thế giới. 

 

Chung:   Lạy Chúa Giêsu,/ xin tha tội cho chúng con./ Xin cứu chúng con khỏi lửa hỏa ngục/. Xin đem các linh hồn lên thiên đàng,/ nhất là những linh hồn cần đến ḷng Chúa thương xót hơn.   

 

 

Mầu Nhiệm Nhập Thể II

 

Mẹ Maria đi thăm chị họ Isave

đang mang thai thánh nhi Gioan

 

 Tŕnh Thuật theo Phúc Âm thánh Luca

(1:39-42,45-56)

Khi ấy Bà Maria ra đi, vội vă xuyên qua rừng núi đến một thành xứ Giu-đa. Bà vào nhà ông Gia-ca-ria, và chào bà Ê-li-gia-bét. Bà Ê-li-gia-bét vừa nghe lời chào ấy, th́ con trong ḷng liền nhẩy mừng và bà được đầy ơn Chúa Thánh Thần. Bà lớn tiếng kêu lên rằng: "Chị thật có phúc hơn mọi người nữ và con trong ḷng chị được chúc tụng... Thật chị có phúc v́ chị đă tin rằng những lời Chúa phán cùng chị sẽ ứng nghiệm". Bấy giờ Maria nói: "Linh hồn tôi ngợi khen Chúa..."

 

Suy Niệm

 

Nam: Ôi Lời Nhập Thể,/ Đấng hằng hữu cùng với Cha và hằng ở nơi Cha,/ đă trở thành một phôi thai/ phát triển trong ḷng dạ của một người mẹ trần gian,/ hoàn toàn lệ thuộc vào dưỡng chất của mẹ/ để có thể trở thành một thai nhi,/ một người Mẹ luôn ấp ủ trong ḷng/ tất cả những ǵ được Chúa mạc khải,/ nhất là tất cả Mạc Khải Thần Linh của Ngài là Thai Nhi Giêsu,/ Quả Phúc của Ḷng Mẹ!/

 

N: Xin Chúa là Đấng đă muốn thiết lập/ ḷng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ/ để Mẹ được nhận biết và yêu mến trên thế giới,/ cho nhiều linh hồn được cứu rỗi và thế giới có ḥa b́nh,/ một thế giới càng văn minh con người càng bạo loạn/ bởi chủ nghĩa cá nhân pro choice,/ một chủ nghĩa chống lại sự sống/ và chỉ muốn hoan hưởng lạc thú xác thịt,/ bằng việc ngừa thai nhân tạo và phá thai,/ một thế giới không thể có ḥa b́nh thực sự trong yêu thương/ nếu không quay về với Ḷng Thương Xót Chúa,/ với Chúa là Thiên Chúa của chúng ta,/ Đấng đă bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi./ Amen.

 

Lần Hạt

 

1 Kinh Lạy Cha

10 Kinh Kính Mừng

1 Kinh Sáng Danh

 

Lời Nguyện Kết

 

Nam:   Lạy Cha Hằng Hữu,/ con xin dâng lên Cha Ḿnh Máu,/ Linh Hồn và Thiên Tính Con Chí Ái Cha là Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con,/ để đền bù tội lỗi của chúng con và của thế giới.  

 

Nữ:    V́ việc nhập thể thấp hèn của Người,/ xin Cha thương đến chúng con và toàn thế giới. 

 

Chung:   Lạy Chúa Giêsu,/ xin tha tội cho chúng con./ Xin cứu chúng con khỏi lửa hỏa ngục/. Xin đem các linh hồn lên thiên đàng,/ nhất là những linh hồn cần đến ḷng Chúa thương xót hơn.

 

 

 

Mầu Nhiệm Nhập Thể III

 

Mẹ Maria sinh Con Đấng Tối Cao

trong chuồng ḅ máng cỏ ở Bêlem

  Tŕnh Thuật theo Phúc Âm thánh Luca

(2:1-7)

 

Khi ấy, hoàng đế Xê-gia Au-gu-tô ra chiếu chỉ kiểm tra dân số trong cả thiên hạ. Việc kiểm tra này là lần đầu tiên và xẩy ra đang lúc ông Qui-ri-niô làm tổng trấn xứ Xy-ria. Ai nấy đều phải về quê quán mà khai tên ḿnh. Vậy ông Giu-se v́ thuộc gịng tộc Đa-vít nên đă từ thành Na-gia-rét thuộc xứ Ga-li-lêa lên thành vua Đa-vít thuộc xứ Giu-đêa, gọi là Bê-Lem, để ghi tên ḿnh và bạn ḿnh là Maria đang có mang. Đang khi hai người ở đó th́ Bà Maria đến ngày sinh. Bà sinh con đầu ḷng, Bà lấy khăn bọc con và đặt con nằm trong máng cỏ, v́ hai ông bà không t́m được chỗ trọ.

 

 Suy Niệm

 

Nam: Ôi Lời Nhập Thể là Thiên Chúa toàn năng và toàn măn,/ không thiếu thốn và cần một sự ǵ,/ là chính Sự Sống,/ đă trở thành một hài nhi nhỏ bé hết sức thấp hèn/ trong hang lừa máng cỏ,/ được hạ sinh bởi một người nữ,/ được ẵm bế nâng niu trên tay của một người mẹ,/ hoàn toàn bất lực,/ và được nuôi dưỡng bằng nguồn sữa trinh nguyên của Người Mẹ luôn cảm tạ ngợi khen Thiên Chúa là Đấng cứu chuộc Mẹ./

 

N: Xin Chúa là Đấng đă muốn thiết lập/ ḷng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ/ để Mẹ được nhận biết và yêu mến trên thế giới,/ cho nhiều linh hồn được cứu rỗi và thế giới có ḥa b́nh,/ một thế giới càng văn minh con người càng bạo loạn/ bởi chủ trương toàn cầu hóa đặc biệt về kinh tế/ theo chiều hướng có lợi cho các cường quốc/ đă giầu càng giầu thêm/ và bất lợi cho các nước nghèo,/ đă nghèo lại càng nghèo hơn,/ một thế giới không thể có ḥa b́nh thực sự trong tương trợ/ nếu không quay về với Ḷng Thương Xót Chúa,/ với Chúa là Thiên Chúa của chúng ta,/ Đấng đă bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi./ Amen.

 

Lần Hạt

 

1 Kinh Lạy Cha

10 Kinh Kính Mừng

1 Kinh Sáng Danh

 

Lời Nguyện Kết

 

Nam:   Lạy Cha Hằng Hữu,/ con xin dâng lên Cha Ḿnh Máu,/ Linh Hồn và Thiên Tính Con Chí Ái Cha là Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con,/ để đền bù tội lỗi của chúng con và của thế giới.  

 

Nữ:    V́ việc nhập thể thấp hèn của Người,/ xin Cha thương đến chúng con và toàn thế giới. 

 

Chung:   Lạy Chúa Giêsu,/ xin tha tội cho chúng con./ Xin cứu chúng con khỏi lửa hỏa ngục/. Xin đem các linh hồn lên thiên đàng,/ nhất là những linh hồn cần đến ḷng Chúa thương xót hơn.

 

 

 

Cử Hành Mầu Nhiệm IV

 

Mẹ Maria hiến dâng Con Trai Đầu Ḷng

của ḿnh cho Thiên Chúa theo luật Moisen

 Tŕnh Thuật theo Phúc Âm thánh Luca

(2:22,25,26,28,34-35)

 

Khi đă hết ngày kiêng cữ theo luật Mai--sen dạy, th́ hai ông bà đem con trẻ lên thành Giê-ru-sa-lem để dâng cho Chúa... Bấy giờ ở thành Giê-ru-sa-lem có một người tên là Si-mê-on. Ông được Chúa Thánh Thần cho biết ḿnh sẽ xem thấy Chúa Kitô trước khi chết. Vậy nhờ ơn Chúa Thánh Thần thúc giục, ông vào đền thờ vừa lúc cha mẹ con trẻ Giêsu đến, hầu làm trọn mọi điều như luật qui định về con trẻ... Ông ẵm bế con trẻ... chúc phúc cho hai ông bà và nói: "Con trẻ này là duyên cớ cho nhiều người trong dân Ít-ra-en hư hỏng hay được cứu rỗi và sẽ là dấu hiệu gây mâu thuẫn. C̣n bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu qua ḷng Bà! Như vậy, những tư tưởng kín đáo của nhiều người sẽ phải thố lộ ra".

 

Suy Niệm

Nam: Ôi Lời Nhập Thể là trưởng tử của mọi tạo vật,/ đă nên giống con người mọi bề ngoại trừ tội lỗi,/ đến nỗi đă trở thành sở hữu của loài người,/ để được loài người dâng về lại cho Đấng đă ban Người cho họ,/ qua trung gian của một người nam và một người nữ/ là Bơ Giuse và Mẹ Maria,/ một người mẹ có trái tim bị đâm thâu qua/ v́ Người Con đầu ḷng duy nhất này của Mẹ/ nên cớ vấp phạm cho nhiều người.

 

N: Xin Chúa là Đấng đă muốn thiết lập/ ḷng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ/ để Mẹ được nhận biết và yêu mến trên thế giới,/ cho nhiều linh hồn được cứu rỗi và thế giới có ḥa b́nh,/ một thế giới càng văn minh con người càng bạo loạn/ bởi con người lộng hành/ dám ngang nhiên cho phép phân ly/ những ǵ Thiên Chúa đă ràng buộc/ bằng ơn gọi và  đời sống hôn nhân bất khả phân ly,/ một thế giới không thể có ḥa b́nh thực sự trong hiệp nhất/ nếu không quay về với Ḷng Thương Xót Chúa,/ với Chúa là Thiên Chúa của chúng ta,/ Đấng đă bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi./ Amen.

 

Lần Hạt

 

1 Kinh Lạy Cha

10 Kinh Kính Mừng

1 Kinh Sáng Danh

 

Lời Nguyện Kết

 

Nam:   Lạy Cha Hằng Hữu,/ con xin dâng lên Cha Ḿnh Máu,/ Linh Hồn và Thiên Tính Con Chí Ái Cha là Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con,/ để đền bù tội lỗi của chúng con và của thế giới.  

 

Nữ:    V́ việc nhập thể thấp hèn của Người,/ xin Cha thương đến chúng con và toàn thế giới. 

 

Chung:   Lạy Chúa Giêsu,/ xin tha tội cho chúng con./ Xin cứu chúng con khỏi lửa hỏa ngục/. Xin đem các linh hồn lên thiên đàng,/ nhất là những linh hồn cần đến ḷng Chúa thương xót hơn.

 

 

Cử Hành Mầu Nhiệm V

 

Mẹ Maria t́m thấy Con Trẻ Giêsu

trong đền thánh Gia-Liêm sau ba ngày lạc Con

  

 

Tŕnh Thuật theo Phúc Âm thánh Luca

(2:41-49)

 

Hằng năm, cha mẹ Chúa Giêsu thường đến thành Giê-ru-sa-lem để mừng lễ Vượt Qua. Khi Chúa Giê-su lên 12 tuổi, cả gia đ́nh lên Giê-ru-sa-lem để mừng lễ như đă quen. Những ngày lễ đă hết, hai ông bà trở về, c̣n cậu bé Giê-su th́ ở lại Giê-ru-sa-lem mà hai ông bà không biết, v́ tưởng con ḿnh ở trong đoàn lữ hành. Sau một ngày đường, hai ông bà mới đi t́m con trong đám họ hàng, quen thuộc. Không thấy con đâu, hai ông bà trở về Giê-ru-sa-lem để t́m. Sau ba ngày, hai ông bà mới thấy con trong đền thờ, đang ngồi giữa các thày tiến sĩ, vừa nghe họ, vừa hỏi lại họ. Những ai nghe cậu nói đều cảm phục trí minh mẫn và lời đối đáp khôn ngoan của cậu. Vừa thấy con, hai ông bà hết sức cảm động, và mẹ cậu nói: "Con ơi, sao con làm như vậy? Cha con và mẹ đă rất lo lắng t́m con". Cậu đáp: "Thày mẹ t́m con làm ǵ? Thày mẹ không biết rằng con phải thu xếp các công việc cho Cha con ư?"

  

Suy Niệm

 

Nam: Ôi Lời Nhập Thể là Thiên Chúa vô cùng khôn ngoan thượng trí,/ thông biết mọi sự,/ và là Tôn Sư của mọi tôn sư/ Tôn Sư của mọi dân nước,/ là chính Chân Lư,/ là Ánh Sáng thế gian,/ đă ngoan ngoăn vâng lời cha mẹ của ḿnh trong mọi sự,/ luôn lắng nghe lời chỉ vẽ của các vị,/ như một thiếu niên cần học nghề với Bơ Giuse/ và học đạo với Mẹ Maria,/ một người mẹ luôn lắng nghe/ và tuân giữ những ǵ Thiên Chúa muốn. 

 

Nữ: Xin Chúa là Đấng đă muốn thiết lập/ ḷng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ/ để Mẹ được nhận biết và yêu mến trên thế giới,/ cho nhiều linh hồn được cứu rỗi và thế giới có ḥa b́nh,/ một thế giới càng văn minh con người càng bạo loạn/ bởi chủ nghĩa tương đối/ một chủ nghĩa định đoạt thiện ác,/ chân giả,/ theo ư nghĩ và ư muốn chủ quan/ của loài người thụ tạo xác thịt mù quáng,/ một thế giới không thể có ḥa b́nh thực sự trong chân lư/ nếu không quay về với Ḷng Thương Xót Chúa,/ với Chúa là Thiên Chúa của chúng ta,/ Đấng đă bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi./ Amen.

 

Lần Hạt

 

1 Kinh Lạy Cha

10 Kinh Kính Mừng

1 Kinh Sáng Danh

 

Lời Nguyện Kết

 

Nam:   Lạy Cha Hằng Hữu,/ con xin dâng lên Cha Ḿnh Máu,/ Linh Hồn và Thiên Tính Con Chí Ái Cha là Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con,/ để đền bù tội lỗi của chúng con và của thế giới.  

 

Nữ:    V́ việc nhập thể thấp hèn của Người,/ xin Cha thương đến chúng con và toàn thế giới. 

 

Chung:   Lạy Chúa Giêsu,/ xin tha tội cho chúng con./ Xin cứu chúng con khỏi lửa hỏa ngục/. Xin đem các linh hồn lên thiên đàng,/ nhất là những linh hồn cần đến ḷng Chúa thương xót hơn.

 

 

 

2-    TẬN HIẾN CHO MẸ

 

Tuyên Hứa Sống Đời Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ

(từ cuốn “Thời Điểm Maria…Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ, 145-148)

 

Lạy Mẹ Maria là Người Nữ đang tiến lên như Rạng Đông,/ đẹp như mặt trăng,/ rực rỡ như mặt trời,/ oai hùng như đạo binh sắp hàng vào trận.  

             

Chúng con đă ư thức được rằng:/ Đây là Thời Điểm Thiên Chúa muốn thiết lập ḷng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ trên thế giới,/ để Mẹ cứu các tội nhân và ban ḥa b́nh cho thế giới,/ sửa soạn cho cuộc tái giáng của Chúa Kitô,/ Con Mẹ.

Chúng con cũng nghiệm thấy rằng:/ Trong Thời Điểm của mọi thời điểm,/ cùng tận của mọi tận cùng này,/ Satan sẽ dốc toàn lực hỏa ngục để tàn phá Nước Chúa trong các linh hồn,/ nhất là các linh hồn tận hiến,/ và đặc biệt là các con cái có ḷng sùng kính Mẹ cách riêng.

 

Chúng con vẫn tin tưởng rằng:/ Dù toàn hỏa ngục có vùng lên đi nữa,/ cũng không thể nào phá được Giáo Hội mà Chúa Kitô đă lập và ở cùng cho đến tận thế,/ trái lại,/ chiếc đầu của Satan sẽ bị dập nát dưới gót chân Người/ là những chi thể hèn mọn nhất trong Nhiệm Thể Giáo Hội của Người.

 

Chúng con c̣n nghiệm thấy rằng:/ Những chi thể hèn mọn nhất trong Nhiệm Thể Giáo Hội mà Chúa Kitô dùng để đạp nát đầu Satan/ chắc chắn sẽ bị và phải bị Satan cắn tử thương/ mới có thể như Chúa Kitô toàn thắng tử thần bằng cuộc phục sinh của Người.

 

Ôi lạy Mẹ,/ trên đời này c̣n ǵ vinh dự và diễm phúc cho bằng được theo Chúa Kitô,/ làm môn đệ của Người,/ nhất là được hy sinh cho Đấng đă chết và sống lại v́ ḿnh,/ Đấng mà theo nhiệm cuộc cứu chuộc,/ Thiên Chúa muốn đặt Người làm chủ tể mọi sự trên trời dưới đất,/ để Thiên Chúa là tất cả trong mọi sự.

 

Bởi thế,/ xin Mẹ Đồng Công hiến dâng lên Thiên Chúa/ tất cả con người vô cùng hèn yếu của chúng con:

 

Con người mà thân phận/ từ khởi thủy đă được dựng nên theo h́nh ảnh Thiên Chúa,/ trong công chính và chân thật,/ con người mà bản tính hư đi theo nguyên tội/ đă được chuộc lại bằng chính Giá Máu vô cùng châu báu của Con Thiên Chúa,/ máu bởi huyết nhục trinh nguyên của Mẹ,/ con người đă lănh nhận phép rửa nhân danh Chúa Giêsu Kitô,/ nên không c̣n thuộc về thế gian là vương quốc đă bị ma qủi thống trị nữa.

 

Lạy Mẹ,/ từ đây,/ không phải tự chúng con sống nữa mà là chính Chúa Kitô sống trong chúng con./ Và chính v́ Chúa Kitô sống trong chúng con/ mà chúng con phải sống làm sao/ để thế gian có thể nhận biết Người/ cho họ được sống đời đời,/ tức chúng con phải trở nên những chứng nhân đích thực của Người/ ở mọi nơi và trong mọi lúc,/ nhất là trong thời điểm ngàn năm thứ ba Kitô Giáo. 

             

Mẹ ơi,/ như Mẹ qúa biết,/ cũng chính v́ chúng con là gịng dơi của Mẹ,/ thành phần làm chứng cho Chúa Kitô/ mà chúng con chắc chắn chẳng những sẽ bị thần dữ tấn công/ mà c̣n bị thế gian ghét bỏ,/ chống đối/ bách hại nữa./ Thế nhưng,/ có hy sinh đến cùng chúng con mới xứng đáng là môn đệ của Đấng đă chiến thắng thế gian,/ và mới có thể mở đường cho Mẹ là Người Nữ đang tiến lên/ oai hùng như đạo binh sắp hàng vào trận toàn thắng ngụy thần nơi các linh hồn!

 

Giờ đây,/ trước nhan Mẹ và trong tay Mẹ,/ Vị Nữ Vương Mân Côi Toàn Thắng của chúng con,/ chúng con xin tuyên hứa Sống Đời Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ,/ nhất định hăng say,/ dũng cảm/ và trung thực làm chứng nhân cho Chúa Kitô trong Thời Điểm Maria của Mẹ,/ bằng một ḷng tuyệt đối trung thành với Giáo Hội,/ hoàn toàn tuân phục Đức Thánh Cha,/ tuân giữ tất cả mọi giáo huấn và từng giáo huấn tông truyền của Giáo Hội,/ trở nên thấp hèn và khuất kín như gót chân nơi Nhiệm Thể Giáo Hội,/ một gót chân làm mồi ngon cho thần dữ,/ nhưng cũng là dịp Chúa dùng để đạp nát đầu Satan/ cho Nước Cha muôn đời trị đến.

 

Xin Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ/ là nơi chúng con nương náu và là đường đưa chúng con đến với Thiên Chúa,/ Đấng muốn thiết lập ḷng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ trên thế giới/ để làm đường cho Con Ngài lại đến trong vinh quang./  Amen.

 

Kinh Tận Hiến Cho Trái Tim Mẹ

(của Cha Đaminh Maria Trần Đ́nh Thủ)

 

Lạy Mẹ Đồng Trinh vô nhiễm tội!/ Con đến quỳ trước nhan thánh Mẹ đây,/ con cảm thấy ḿnh rất khốn nạn tội lỗi,/ bất xứng mọi bề,/ con thật ḷng thống hối ăn năn./ Cùng với mọi bậc thần thánh trên trời,/ các người lành dưới thế,/ con nh́n nhận,/ con tung hô Mẹ là Mẹ Ngôi Hai Thiên Chúa,/ là Nữ Vương trời đất,/ là Đấng Đồng Công Cứu Chuộc loài người./ Mẹ là chiến thắng hỏa ngục,/ là Mẹ nhân loại,/ là con đường tắt chắc chắn đến với Chúa.

 

Lạy Mẹ yêu mến!/ Này thế giới đang tràn ngập tội lỗi,/ xa Đức Tin,/ thế giới vô thần duy vật,/ không thèm nh́n nhận Chúa tạo vật,/ nguyên do là v́ thế giới/ không nh́n nhận những thiên chức trọng đại của Mẹ,/ không nh́n nhận quyền phép/ và ḷng thương xót vô hạn Mẹ.

 

Lạy Mẹ!/ Phần con,/ v́ muốn hoàn toàn tùng phục mệnh lệnh Thiên Chúa,/ muốn thuộc trọn về Chúa Giêsu,/ muốn nên thánh;/ v́ con muốn được T́nh yêu Chúa chiếm đoạt tâm hồn con hoàn toàn vô cùng tận,/ để quay trở thế giới về với Chúa,/ để cứu các tội nhân,/ cho các người ngoại giáo hàng phục Đức Tin,/ con thành thực tự đáy ḷng,/ xin hiến dâng cho Trái Tim Mẹ trót ḿnh con,/ hồn xác con,/ mọi của cải sản vật,/ tài năng trong ngoài,/ hết mọi hành động quá khứ hiện tại và tương lai,/ mọi tư tưởng ước muốn,/ với mọi công lênh sự nghiệp,/ xin Mẹ làm chủ điều khiển theo ư Mẹ. / Con cũng xin dâng cho Trái Tim Mẹ/ mọi tính mê lăng loàn,/ mọi khuyết điểm,/ mọi tội lỗi,/ xin Mẹ tẩy trừ sửa chữa,/ để từ nay con không c̣n tự t́nh xúc phạm đến Chúa nữa.

 

Lạy Mẹ yêu mền!/ V́ giá Máu Chúa đă đổ ra,/ v́ những thống khổ đau thương Mẹ,/ xin Mẹ đoái nhận lễ vật hèn mọn con dâng cho Mẹ./ Xin Mẹ/ làm cho hồn xác con/ chóng nên Lễ Vật Toàn Thiêu cho Thánh Tâm Chúa./ Xin Mẹ làm cho thế giới,/ các dân,/ các nước,/ hết mọi người/ chân nhận giá trị sự Hiến Toàn Thân cho Mẹ,/ để họ thực hiện,/ cho thế giới chóng ḥa b́nh,/ chiến tranh chóng chấm dứt,/ cho chóng đến ngày nước Mẹ trị đến,/ nước Chúa vinh quang,/ mọi người,/ mọi dân tộc đều hàng phục tung hô Chúa Cứu Thế,/ hiển vinh Mẹ đời đời./ Amen.

 

Lời Hiến Dâng Nhân Loại & Nước Nga cho Trái Tim Mẹ

(của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II - 13/5/1982 & 25/4/1984)

 

Hôm nay (13/5/1982), Gioan-Phaolô II, kế vị thánh Phêrô, tiếp nối công cuộc của các vị tiền nhiệm Piô XII, Gioan XXIII và Phaolô VI, nhất là của công đồng chung Vaticanô II, hiện diện trước Mẹ của Con Thiên Chúa tại đền thánh của Mẹ ở Fatima đây. Để làm ǵ? Người đến đây khi xúc động đọc lại lời từ mẫu kêu gọi ăn năn, cải thiện, lời nài nỉ tha thiết của Trái Tim Mẹ Maria vang vọng từ Fatima 65 năm về trước. Vâng, Người đọc lại với tâm hồn xúc động, v́ Người thấy rằng đă có biết bao dân tộc và xă hội, biết bao Kitô hữu đi ngược lại với chiều hướng của sứ điệp Fatima. Tội lỗi đă gắn chặt với thế giới này như gia cư của nó, và Thiên Chúa càng ngày càng bị chối bỏ trong ư thức, tư tưởng và đường lối của con người...

 

Vị kế vị Thánh Phêrô hiện diện ở đây hôm nay như một nhân chứng về nỗi khổ đau vô biên của nhân loại, chứng nhân về những tai biến chực chờ đang đe dọa các dân tộc và đại đồng nhân loại. Người đang ôm lấy những đau khổ này bằng trái tim nhân loại yếu đuối của ḿnh, khi Người đặt ḿnh trước mầu nhiệm của Trái Tim Từ Mẫu, Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria. Nhân danh những khổ đau này, với nhận thức về sự dữ đang tràn lan khắp thế giới và về những đe dọa cho tất cả mọi người, mọi dân tộc và đại đồng nhân loại, vị thừa kế thánh Phêrô hiện diện nơi đây với đức tin mănh liệt vào T́nh Yêu Cứu Độ bao giờ cũng mạnh hơn mọi sự dữ sẽ cứu vớt thế giới.


Tâm hồn của Người quằn quại khi thấy tội lỗi thế giới và toàn khối tai biến đang như mây đen bao kín nhân loại, song cũng vui mừng trong hy vọng khi Người, một lần nữa, thực hiện điều mà các vị tiền nhiệm của Người đă làm là dâng hiến thế giới cho Trái Tim Mẹ, nhất là khi các Ngài dâng hiến cho Trái Tim Mẹ nhân dân đặc biệt cần phải dâng hiến. Làm như thế chẳng khác ǵ hiến dâng thế giới cho Đấng vô cùng Thánh Hảo. Sự Thánh Hảo này tức là sự cứu rỗi. Tức là t́nh yêu mạnh hơn sự dữ. Không có tội lỗi nào trên thế gian này có thể thắng vượt được T́nh Yêu này...

 

’Chúng con chạy đến với sự chở che của Mẹ, (ôi) Thiên Chúa Thánh Mẫu'. Khi thốt lên những lời ca nguyện mà Giáo Hội Chúa Kitô đă nguyện cầu qua bao nhiêu thế kỷ này, chúng con hôm nay (25/3/1984) đặt ḿnh trước nhan Mẹ trong năm mừng kỷ niệm ơn cứu rỗi. Chúng con xin hợp với tất cả mọi chủ chăn trong Giáo Hội làm thành một thân thể và một tập đoàn, đúng như ư của Chúa Kitô muốn các tông đồ hiệp nhất với thánh Phêrô. Trong mối liên kết hiệp nhất này, chúng con đọc những lời hiến dâng mà chúng con muốn bao gồm một lần nữa hy vọng của Giáo Hội cũng như lo âu đối với thế giới ngày nay. Bốn mươi năm về trước, rồi 10 năm sau đó, tôi tớ của Mẹ là Đức Giáo Hoàng Piô XII, chứng kiến cảnh khổ đau của gia đ́nh nhân loại, đă phó thác và hiến dâng cả thế giới cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ, đặc biệt là nhân dân mà Mẹ yêu thương và quan tâm cách riêng. Cũng thế giới của mọi người và mọi dân tộc này trước mắt của con hôm nay đây, con xin lập lại việc phó thác và hiến dâng mà vị tiền nhiệm của con đă thực hiện ở Ṭa Thánh Phêrô: thế giới của kỷ nguyên thứ hai đang kết thúc, thế giới tân tiến, thế giới của chúng con hôm nay!

 

Ôi Mẹ của mọi người và mọi dân tộc, Mẹ biết rơ tất cả khổ đau và hy vọng của họ, với ư thức làm mẹ, Mẹ biết tất cả những giằng co giữa sự thiện và sự dữ, giữa ánh sáng và bóng tối, đang hành hạ thế giới tân tiến hôm nay, xin nhận lời kêu than mà chúng con được Thánh Linh khơi động trực tiếp dâng lên Trái Tim Mẹ. Với t́nh yêu của một Từ Mẫu và Tôi Tớ, xin hăy ôm lấy thế giới nhân loại của chúng con mà chúng con phú thác và hiến dâng cho Mẹ, v́ chúng con đầy âu lo cho vận mệnh hiện tại và đời đời của mọi người và mọi dân tộc.

 

Một cách đặc biệt, chúng con xin phú thác và hiến dâng cho Mẹ tất cả những người và những dân nước cần được phú thác và dâng hiến. Chúng con chạy đến với sự bảo hộ của Mẹ, Thiên Chúa Thánh Mẫu: xin đừng chê chối lời cầu xin chúng con dâng lên Mẹ trong cơn khẩn trương của chúng con.

Kinh Hiến Dâng Thế Giới cho Trái Tim Mẹ

 

(Tổng lược nguyên văn Lời Hiến Dâng Nhân Loại và Nước Nga trên đây của ĐTC GP II cho hợp với hoàn cảnh Kiệu Mẹ ở mỗi địa phương, bằng cách thay thế cách xưng hô «chúng con» được in nghiêng thay vào chỗ của «Ngưi»  hay « Vị Thừa Kế Thánh Phêrô»)

 

Chúng con đến đây/ khi xúc động đọc lại lời từ mẫu kêu gọi ăn năn cải thiện,/ lời nài nỉ tha thiết của Trái Tim Mẹ Maria vang vọng từ Fatima/ .... Vâng,/ chúng con đọc lại với tâm hồn xúc động,/ v́ chúng con thấy rằng/ đă có biết bao dân tộc và xă hội,/ biết bao Kitô hữu đi ngược lại với chiều hướng của sứ điệp Fatima./ Tội lỗi đă gắn chặt với thế giới này/ như gia cư của nó,/ và Thiên Chúa càng ngày càng bị chối bỏ/ trong ư thức,/ tư tưởng và đường lối của con người...

 

Chúng con hiện diện ở đây hôm nay/ như một nhân chứng về nỗi khổ đau vô biên của nhân loại,/ chứng nhân về những tai biến/ chực chờ đang đe dọa các dân tộc và đại đồng nhân loại./ Chúng con đang ôm lấy những đau khổ này/ bằng trái tim nhân loại yếu đuối của ḿnh,/ khi chúng con đặt ḿnh trước mầu nhiệm của Trái Tim Từ Mẫu,/ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria./ Nhân danh những khổ đau này,/ với nhận thức về sự dữ đang tràn lan khắp thế giới/ và về những đe dọa cho tất cả mọi người,/ mọi dân tộc và đại đồng nhân loại,/ chúng con hiện diện nơi đây/ với đức tin mănh liệt/ vào T́nh Yêu Cứu Độ bao giờ cũng mạnh hơn mọi sự dữ sẽ cứu vớt thế giới.

Tâm hồn của chúng con quằn quại/ khi thấy tội lỗi thế giới và toàn khối tai biến/ đang như mây đen bao kín nhân loại,/ song cũng vui mừng trong hy vọng/ khi chúng con,/ một lần nữa/… dâng hiến thế giới cho Trái Tim Mẹ…/ Làm như thế/ chẳng khác ǵ hiến dâng thế giới cho Đấng vô cùng Thánh Hảo./ Sự Thánh Hảo này tức là sự cứu rỗi./ Tức t́nh yêu mạnh hơn sự dữ./ Không có tội lỗi nào trên thế gian này có thể thắng vượt được T́nh Yêu này...


Ôi Mẹ của mọi người và mọi dân tộc,/ Mẹ biết rơ tất cả khổ đau và hy vọng của họ,/ với ư thức làm mẹ,/ Mẹ biết tất cả những giằng co giữa sự thiện và sự dữ,/ giữa ánh sáng và bóng tối,/ đang hành hạ thế giới tân tiến hôm nay,/ xin nhận lời kêu than/ mà chúng con được Thánh Linh khơi động/ trực tiếp dâng lên Trái Tim Mẹ./ Với t́nh yêu của một Từ Mẫu và Tôi Tớ,/ xin hăy ôm lấy thế giới nhân loại của chúng con/ mà chúng con phú thác và hiến dâng cho Mẹ,/ v́ chúng con đầy âu lo cho vận mệnh hiện tại/ và đời đời của mọi người và mọi dân tộc.

 

Một cách đặc biệt,/ chúng con xin phú thác và hiến dâng cho Mẹ/ tất cả những người và những dân nước cần được phú thác và dâng hiến./ Chúng con chạy đến với sự bảo hộ của Mẹ,/ Thiên Chúa Thánh Mẫu:/ xin đừng chê chối lời cầu xin chúng con dâng lên Mẹ/ trong cơn khẩn trương của chúng con./ Amen.

 

 

Nội Dung

 

PHẦN MỘT

 

Bí Mật Fatima

 

1 - Bí Mật Fatima Toàn Bộ - chân thật …………………... 5

2 - Bí Mật Fatima Thứ 3 - giả tạo………………………… 15

3 - Bí Mật Fatima Phần 3 - dẫn giải …………………….. 31

4 - Bí Mật Fatima Phần 3 - chưa trọn……………………  39

5 - Bí Mật Fatima Toàn Bộ - cốt lơi……………………… 53

6 - Bí Mật Fatima – cứu độ ….............................................. 61

 

PHẦN HAI

 

Thánh Chiến Maria

 

7-   Satan - Hận Thù Quyết Thắng ……………………. ..83

8-   Maria - Phượng Hoàng Sa Mạc ………………….....105

9-   Đạo Binh Dàn Trận……………………………...........119

10- Trái Tim Mẹ Thắng…………………………………...139

 

PHẦN BA

 

Tôn Vinh Maria

 

11-    Kiệu Mẹ .………………………..................................155

12-    Chầu Mẹ ……………………………………………..179