TẤT CẢ BÍ MT FATIMA

 

Đaminh Maria Cao Tấn  Tĩnh, BVL

2009

 

 

 

 

Phần II - Thánh Chiến Maria

 

8

 

Maria - Phượng Hoàng Sa Mạc

 

 

 

 

 

 

N

ơi vấn đề “con rắn lừa tôi” (Gen 3:13) và “con rắn phun nước” (Rev 12:15), chúng ta đă thấy  được những điểm chính yếu về trận chiến thiêng liêng bất khả tránh trong lịch sử cứu độ như sau:

 

1) những loài tạo vật sinh linh có tự do như thiên thần và loài người đều bị thử thách mới được đời đời hiệp thông thần linh với Thiên Chúa trên Thiên đàng;

 

2) Luxiphe và nhóm ngụy thần theo hắn đă bị hất nhào xuống đất mất chỗ của ḿnh trên trời, v́ hắn không chịu chấp nhận Lời Nhập Thể và Người Nữ Mẹ của Người;

 

3) Satan đă ŕnh nuốt Con Trẻ được Người Nữ sinh ra, nhưng hắn chẳng những không nhận ra Người mà c̣n bị tẩu hỏa nhập ma, đến nỗi đă bị Người đạp đầu bằng cuộc tử nạn cứu độ của Người;

 

4) Satan cũng phun ra những gịng nước gian trá xảo quyệt để cuốn trôi đi Người Nữ Mẹ của Con Trẻ, nhưng cũng hoàn toàn thảm bại, không làm ǵ được Người Nữ, mà chỉ sát hại nữ nguyên tổ Evà;

 

5) Satan hết sức căm tức v́ không thể đụng đến Người Nữ, liền quay ra đi giao chiến với riêng con cái Người Nữ và chung thành phần đă được cứu độ, để hủy diệt công ơn cứu chuộc vô cùng vô giá của Con Trẻ.

 

Thế nhưng, theo Sách Khải Huyền th́ Người Nữ là Mẹ Maria, tuy là đệ nhất tạo vật về ân sủng, cũng vẫn phải được cứu mới thoát khỏi tay Satan!

 

Đúng thế, nếu không được cứu th́ Mẹ Maria tự ḿnh là loài người cũng không thể nào thoát được bàn tay của Satan. Sách Khải Huyền đă cho thấy sự thật này ở đoạn 12 câu 13-14 như sau:

 

·         Khi con Rồng thấy ḿnh đă bị xô nhào xuống đất, th́ nó đuổi theo Người Nữ đă sinh con trai. Thế nhưng Người Nữ đă được ban cho đại đôi cánh phượng hoàng mà bay vào nơi của ḿnh trong sa mạc, xa khỏi tầm của con rắn”.

 

Căn cứ vào mạc khải Thánh Kinh qua đoạn Tân Ước Khải Huyền trên đây th́ Satan không thể làm ǵ được Người Nữ là Mẹ Maria của chúng ta là nhờ hai yếu tố: “Đôi cánh phượng hoàng” và “sa mạc”. 

 

Vậy “đôi cánh phượng hoàng” và “sa mạc” đây ám chỉ những ǵ?

 

Phải chăng “đôi cánh phượng hoàng” ám chỉ đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ được Thiên Chúa ban ngay từ giây phút hoài thai trong ḷng thai mẫu!

 

Và phải chăng “sa mạc”, một h́nh ảnh biểu hiệu cho trạng thái trống vắng và chết chóc, là cuộc sống tận tuyệt bỏ ḿnh của Mẹ, hoàn toàn không sống cho ḿnh mà chỉ sống cho “Đấng Tối Cao” (Lk 1:32), được thể hiện rơ ràng nhất nơi tâm trạng Mẹ “không hề biết đến nam nhân” (Lk 1:34), cũng như nơi ḷng Mẹ khiêm nhượng tuyệt đối tùng phục “này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng” (Lk 1:38), một tác động mà Satan kiêu căng ngông cuồng không thể nào làm được, nghĩa là, theo kiểu nói của Sách Khải Huyền, “xa khỏi tầm của con rắn”.

 

Cũng chính v́ Mẹ Maria và Chúa Giêsu đều lúc nào cũng ở trong “sa mạc” như thế, tức là ở trong sự bỏ ḿnh, khiêm nhượng và tuân phục như thế, mà Satan kiêu căng chỉ biết có quyền lực và thống trị không thể nào nhận ra các Vị, cho đến khi cái đầu tiêu biểu cho cái tinh khôn của hắn bị đạp bởi gót chân tiêu biểu cho những ǵ là ẩn khuất, thấp hèn và phục tùng của Chúa Giêsu.

 

Và cũng chính v́ Mẹ Maria luôn ở trong “sa mạc” là “nơi của ḿnh” như thế, mà Mẹ lúc nào cũng đầy ơn phúc, cũng bay bổng trên “đôi cánh phượng hoàng”, tức lúc nào Mẹ cũng “được ơn nghĩa Chúa” (Lk 1:30), “đẹp ḷng Cha mọi đàng” (Mt 3:17, 17:5).

 

Thế nhưng, vấn đề được đặt ra ở đây là:

 

1- Nếu nhờ Ơn Vô Nhiễm Nguyên Tội ngay từ lúc được hoài thai, tức ở nơi con người độc nhất vô nhị không có đam mê nhục dục này như chúng ta, th́ Mẹ Maria có thể phạm tội được hay chăng?

 

2- nếu ví t́nh trạng “đầy ơn phúc” của Mẹ Maria như một ly nước đầy th́ t́nh trạng “đầy ơn phúc” nơi Mẹ c̣n có thể nào đầy hơn nữa được hay chăng, hay chỉ ở nguyên mức độ như từ ban đầu, không hơn không kém?

 

3- Nếu mức độ đầy ơn phúc nơi đệ nhất tạo vật Maria về ân sủng này quả thực không thể nào không liên lỉ gia tăng qua các công nghiệp và tác động siêu nhiên tuyệt vời của Mẹ th́ phải chăng là do Mẹ suốt cuộc đời hằng liên lỉ gắn bó với Chúa bằng tác động luôn ghi nhớ những ǵ Chúa tỏ ra cho Mẹ mà suy niệm trong ḷng?

 

 

 

“Mẹ Maria ghi nhớ tất cả những điều ấy mà suy niệm trong ḷng” (Lc 2:19,51).

 

Đúng thế, nhận định này của Thánh Kư Luca về Mẹ Maria đây có thể nói là tất cả Linh Đạo Maria cũng là Linh Đạo Kitô Giáo. Tại sao?

 

Nếu mục đích Thiên Chúa dựng nên con người là để họ được hiệp thông thần linh với Người (xem Tổng Lược Giáo Lư Giáo Hội Công Giáo, câu 1), th́ tất cả khoa tu đức học Kitô Giáo chẳng qua chỉ là một thứ linh đạo (dù mang danh là linh đạo Giang Thánh Giá, linh đạo I Nhă, linh đạo Thiên Sa Hài Đồng, linh đạo Long Mộng Phố v.v.) nhắm đến một mục đích duy nhất đó là giúp tâm hồn Kitô hữu làm sao để có thể hiệp thông thần linh với “Thiên Chúa là t́nh yêu” (1Jn 4:8,16).

 

Để đạt được mục đích hiệp thông thần linh với Thiên Chúa một cách chắc chắn và hoàn toàn đến mức tối đa và trọn lành hết cỡ, linh đạo nào cũng phải bao gồm một yếu tố bất khả thiếu hết sức quan trọng đó là việc con người đáp ứng tác động thần linh. Tức là, nếu con người không biết đáp ứng tác động thần linh của Đấng đă chẳng những tỏ hết ḿnh ra cho chung nhân loại nơi Con Ngài là Đức Giêsu Kitô Lời Nhập Thể, mà c̣n tiếp tục và liên tục tỏ ḿnh ra cho từng tâm hồn chúng ta, qua Thánh Linh của Ngài là Đấng được ban cho chúng ta và ở trong chúng ta (xem Rm 5:5; 8:9,11), th́ chúng ta chắc chắn và vĩnh viễn sẽ không thể nào đạt tới chỗ hiệp thông thần linh với Ngài. 

 

Thế nhưng, để có thể đáp ứng tất cả mọi tác động thần linh và từng tác động thần linh của Vị Thiên Chúa thượng trí toàn năng để có thể hiệp thông thần linh với Ngài là Vị Thiên Chúa chân thật duy nhất toàn thiện, linh hồn không c̣n cách nào khác ngoài con đường duy nhất là lắng nghe tất cả những ǵ Ngài muốn nói với họ và tỏ ra cho họ, qua những dấu chỉ thời đại bên ngoài cũng như qua ơn soi động bên trong, (như Chúa Kitô Phục Sinh đă hiện ra với các tông đồ - Lk 24:40,43,45), vào một lúc nào đó hay liên lỉ suốt cuộc đời của họ.

 

Thực tế sống đạo lại hết sức phũ phàng cho thấy, v́ vướng mắc nguyên tội, cho dù đă được thánh tẩy nơi Phép Rửa, linh hồn Kitô hữu vẫn bị chi phối bởi khuynh hướng sống xa ĺa Thiên Chúa, “chuộng tối tăm hơn ánh sáng” (Jn 3:19), không nhận biết thực sự Thiên Chúa là Đấng Tạo Dựng và Cứu Độ của ḿnh là ai, lúc nào cũng chiều theo tự nhiên đến độ rất dễ dàng “sa chước cám dỗ” là “sự dữ” chống lại Thiên Chúa, không tuân theo lề luật căn bản của Ngài, chứ chưa nói ǵ đến những điều trọn lành trong Phúc Âm của Ngài.

 

Bởi thế, cũng theo kinh nghiệm tu đức, để được tiến đến chỗ hiệp thông thần linh với “Cha trên trời của các con là Đấng trọn lành” (Mt 5:48), linh hồn cần phải trải qua những cuộc thanh tẩy nội tâm và thử thách đức tin, để từ từ siêu thoát, sống ở thế gian mà không thuộc về thế gian (xem Jn 17:11,14), đến độ có một trái tim thanh sạch hầu có thể được thấy và thấy được Thiên Chúa (xem Mt 5:8), trong chính bản thân ḿnh cũng như trong anh chị em ḿnh và trong tất cả mọi sự, bằng một cảm nghiệm thần linh, nhờ đó, họ được lớn lên trong Chúa, đạt đến tầm vóc thành toàn của Chúa Kitô là Đầu (xem Eph 4:13,15), lúc mà họ có thể nói “sự sống tôi đang sống không phải là tôi sống nữa nhưng là Chúa Kitô sống trong tôi” (Gal 2:20).

 

Đến đây chúng ta mới thấy được Linh Đạo Maria quả thực được tóm gọn nơi thái độ tu đức “Mẹ Maria ghi nhớ tất cả những điều ấy mà suy niệm trong ḷng” (Lc 2:19,51), một thái độ nhờ đó Mẹ có thể liên lỉ đáp ứng tác động thần linh của Thiên Chúa, ở mọi nơi và trong mọi lúc, suốt cuộc đời của Mẹ. Thái độ tu đức này của Mẹ Maria có một liên hệ mật thiết trực tiếp tới Đặc Ân Hoài Thai Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ cũng như đến trạng thái Đầy Ơn Phúc của Mẹ.

 

Sự kiện Mẹ được hoài thai vô nhiễm nguyên tội đây không phải chỉ ở chỗ tiêu cực là được Thiên Chúa ǵn giữ nguyên tội ngay từ giây phút Mẹ được thụ thai trong ḷng thai mẫu, mà c̣n ở nghĩa tích cực nữa đó là Mẹ được hưởng trước ơn cứu độ của Chúa Kitô Con Mẹ. Thật ra, nếu không được hưởng trước ơn cứu độ của Chúa Kitô th́ Mẹ cũng không được ǵn giữ cho khỏi nguyên tội ngay từ giây phút hoài thai trong ḷng mẹ. Bởi thế, trạng thái vô nhiễm nguyên tội ngay từ giây phút hoài thai đây là một trạng thái đầy ơn phúc, một trạng thái “được Thiên Chúa ở cùng” (Lk 1:28) ngay từ giây phút đầu tiên Mẹ hiện hữu trên trần gian này. Tức Mẹ được Thiên Chúa chiếm đoạt ngay từ khi mới xuất hiện trong ḷng thai mẫu trên trần gian.

 

Tuy nhiên, trạng thái Thiên Chúa ở cùng Mẹ ngay từ lúc Mẹ hoài thai này không hoàn toàn giống như trạng thái Thiên Chúa ở cùng loài người khi hai nguyên tổ của họ c̣n ở trong t́nh trạng công chính nguyên thủy chưa biết đến tội lỗi là ǵ, “trần truồng không biết xấu hổ” (Gen 2:25). Đúng thế, nếu Chúa Kitô đến là “để cho chiên được sự sống và là một sự sống viên măn” (Jn 10:10), th́ v́ Mẹ được hưởng trước ơn cứu độ nên Mẹ chẳng những đă “được sự sống” nhờ ơn vô nhiễm nguyên tội, mà c̣n là “một sự sống viên măn” ở trạng thái “đầy ơn phúc” nữa, một trạng thái “đầy ơn phúc” được mở đầu bằng ơn vô nhiễm nguyên tội, một đặc ân biểu hiệu cho trạng thái “đầy ơn phúc” của Mẹ. “Đầy ơn phúc” chính là tên gọi của Mẹ xuất phát từ cửa miệng của Tổng Thần Gabiên trong giây phút truyền tin Lời Nhập Thể: “Kính mừng đầy ơn phúc” (Lk 1:28), và “hoài thai vô nhiễm nguyên tội” cũng là tên gọi của Mẹ ở Biến Cố Thánh Mẫu Lộ Đức 25/3/1858.

 

Có thể nói, nếu thánh danh của vị Thiên Chúa chân thật duy nhất được tỏ cho Moisen là Hiện Hữu hay Toàn Hữu (xem Ex 3:14) th́ Mẹ Maria là Đầy Phúc hay Toàn Phúc. Thế nhưng, trạng thái đầy ơn phúc của Mẹ Vô Nhiễm đây không phải chỉ ở chỗ Mẹ “được Thiên Chúa ở cùng” (Lk 1:28), mà c̣n ở chỗ Mẹ “được ơn nghĩa trước mặt Chúa”  nữa (Lk 1:30), tức là ở chỗ Mẹ đẹp ḷng Thiên Chúa mọi đàng, không bao giờ làm mất ḷng Ngài, trái lại, Mẹ hằng liên lỉ suốt cuộc đời không giây phút nào ngơi đáp ứng tất cả mọi sự và từng sự lớn nhỏ Thiên Chúa muốn trong và cho cuộc đời Mẹ. Hai lời Mẹ thưa với Tổng Thần Ga-Biên trong biến cố truyền tin đă cho thấy tất cả con người thuộc về Chúa của Mẹ: “Tôi không hề biết đến nam nhân” (Lk 1:34), cùng với cuộc đời toàn hiến của Mẹ chỉ biết sống cho một ḿnh “Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi” (Lk 1:46) của Mẹ: “Này tôi là tôi tớ Chúa. Tôi xin vâng như lời ngài truyền” (Lk 1:38).

 

Tuy nhiên, trạng thái đầy ơn phúc của Mẹ và nơi Mẹ ở đây không phải như là một tách nước đầy, không hơn được nữa, bằng không sẽ tràn ra ngoài. Cũng thế, trạng thái đầy ơn phúc của Mẹ không phải chỉ ở chỗ Mẹ không làm ǵ mất ḷng Chúa, nghĩa là tách nước đầy ơn phúc luôn ở mức độ đầy, không bị vơi đi v́ bất cứ lầm lỗi nào dù nhỏ bé mấy của Mẹ, trái lại, Mẹ luôn làm đẹp ḷng Chúa, tức luôn làm cho mức độ đầy ơn phúc nơi Mẹ như hạt giống gặp mảnh đất thật tốt “trổ sinh gấp 100” (Mt. 13:23), chứ không chỉ tăng 30 hay 60. Theo tu đức, mỗi lần làm đẹp ḷng Chúa, sống trọn ư Chúa, đáp ứng tác động thần linh, th́ Ơn Thánh lớn lên trong linh hồn, hay linh hồn được lớn lên trong Chúa.

 

Vậy nếu ngay từ giây phút đầu thai Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội đă được đầy ơn phúc như tách nước đầy th́ cho tới giây phút cuối đời trần gian của Mẹ, hết mọi hành động lớn nhỏ của Mẹ luôn đẹp ḷng Chúa sẽ càng làm cho mức độ đầy ơn phúc hay trạng thái đầy ơn phúc này nơi Mẹ gia tăng! Như thế nào? Nếu không phải như một hạt cải nhỏ bé nhất trở thành một cây vĩ đại để trở thành nơi làm tổ cho chim trời (xem Mt 13:32) thế nào, th́ nơi Mẹ Maria cũng thế, đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ đă trở thành một cây vĩ đại với vai tṛ Đồng Công Cứu Chuộc của Mẹ để các linh hồn có thể nhờ Mẹ mà “được tái sinh bởi trên cao” (Jn 3:3): “Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ là nơi con nương náu và là đường đưa con đến cùng Thiên Chúa” (Mẹ Maria với 3 Thiếu Nhi Fatima ngày 13/6/1917) là như thế.

 

Vấn đề được đặt ra ở đây là, được hoài thai vô nhiễm nguyên tội, nhờ đó, không có đam mê nhục dục, không bị mầm mống nguyên tội chi phối, Mẹ Maria đầy ơn phúc có thể nào phạm tội được không? Như hai nguyên tổ trong vườn địa đường khi c̣n ở trong trạng thái công chính nguyên thủy đă có thể phạm tội thế nào th́ Mẹ Maria cũng vẫn có thể như vậy, tùy theo tự do của Mẹ có biết đáp ứng Ư Chúa hay chăng! Nếu trong biến cố truyền tin Mẹ không xin vâng th́ Mẹ c̣n đầy ơn phúc hay chăng? Nếu v́ tự nhiên thương Con không muốn Người bị khổ nạn, như Thánh Phêrô đă v́ ḷng ngay của t́nh thày tṛ đă mạnh dạn can ngăn Người (xem Mt 16:23), th́ Mẹ có c̣n đầy ơn phúc hay chăng!

Phải, ngay cả trong những lúc tăm tối “không hiểu” (Lk 2:50) thấu những ǵ Thiên Chúa tỏ ra cho, như trong trường hợp t́m thấy Thiếu Nhi Giêsu trong đền thờ sau 3 ngày lạc mất và nghe lời đối đáp của Người (xem Lk 2:49), Mẹ vẫn sống “đức tin tuân phục” (Rm 1:5), ngoan ngoăn xin vâng bằng thái độ tu đức trọn lành cố hữu của Mẹ là “ghi nhớ tất cả những điều ấy mà suy niệm trong ḷng” (Lk 2:51).

 

Trong cuộc đời lúc nào cũng sống bằng một đức tin tuân phục hết ḿnh như thế, Mẹ chẳng khác ǵ như một đệ nhất cao thủ chơi banh quật, cho dù mắt có bị bịt chặt không trông thấy ǵ trước những trái banh là các tác động thần linh huyền diệu “như gió muốn thổi đâu th́ thổi” (Jn 3:8) ném tới một cách bất ngờ, mănh liệt và ào ạt đầy oái oăm oan nghiệt mà Mẹ cũng quật trúng và “home run”, ở chỗ, “theo Con Chiên đến bất cứ nơi nào Con Chiên tới” (Rev 14:4). 

 

Được như thế là v́ Mẹ không bước đi theo mắt thấy mà bằng ḷng tin (xem 2Cor 5:7), một đức tin có được nhờ ở biết lắng nghe (xem Rm 10:14,16,17). Mẹ quả thực đă được chính Con Mẹ khen tặng về tài lắng nghe này của Mẹ, khi Mẹ được người phụ nữ khen là có phúc v́ Mẹ đă được cưu mang và cho Người bú (xem Lk 11:27), bởi v́, phúc của Mẹ là ở chỗ “nghe và giữ Lời Chúa” (Lk 11:28), nhờ đó Mẹ mới thật sự xứng đáng trở nên và làm Mẹ Thiên Chúa: “Mẹ của Tôi là những người làm theo ư Cha trên trời Tôi” (Mt 12:50).  

“Ḍng giống Người Nữ, những kẻ tuân giữ giới luật Thiên Chúa và làm chứng cho Chúa Giêsu” (Rev 12:17)

 

Một điều quá hiển nhiên là Satan không thể nào thắng được chính Thiên Chúa là Đấng tạo dựng nên hắn. Hắn cũng không thể nào thắng được Con Trẻ và Người Nữ Mẹ của Người. Ngoài ra, hắn tất nhiên vẫn có thể thắng được thành phần dù đă được cứu chuộc, v́ nơi họ, mặc dầu đă được lănh nhận Phép Rửa, đă được thánh hóa, được Thiên Chúa ở cùng, các mầm mống nguyên tội là các đam mê nhục dục cùng các tính mê nết xấu nơi họ vẫn c̣n đó. Bởi thế, nếu không luôn “tỉnh thức và cầu nguyện” (Mt 26:41) th́ con người chắc chắn sẽ bị “sa chước cám dỗ” (Mt 6:13), như đă xẩy ra cho trường hợp ba môn đệ thân tín của Chúa Giêsu, ngay trong thời điểm Vị Sư Phụ của họ “buồn rầu đến chết đi được” (Mt 26:38) và sắp sửa đi vào giây phút khổ nạn và tử giá cuối đời của Người.

 

Chúa Giêsu quả thực đă chí lư khi lên tiếng cảnh giác trong Phúc Âm Thánh Luca đoạn 11 câu 24-26 rằng: “Khi thần ô uế xuất khỏi người nào, th́ nó rảo quanh những nơi hoang vu khô cháy, t́m chốn nghỉ ngơi mà t́m không ra, nó mới nói: Ta sẽ về lại nhà của ta, nơi ta đă bỏ ra đi. Đến nơi, nó thấy căn nhà đă trở nên gọn ghẽ và sạch sẽ. Bấy giờ nó ra đi, rủ thêm bảy thần ô uế khác c̣n dữ hơn cả nó; chúng vào mà lập cư ở đó. Và t́nh cảnh cuối cùng của người ấy lại càng khốn hơn trước". “Khốn hơn” đây không phải là t́nh trạng bị tàn phá mà là  bị tấn công bởi một lực lượng nhiều hơn và dữ dội hơn. Thật thế, tâm hồn của Kitô hữu, sau khi lănh nhận Phép Rửa và nhờ hạt giống thần linh là Thánh Sủng được gieo vào tâm hồn họ, có thể ví như ngôi nhà đă được dọn dẹp gọn ghẽ và sạch sẽ (xem Lk 11:25).

 

Tuy nhiên, nếu họ luôn ở trong “sa mạc” như Mẹ Maria và Chúa Giêsu, tức sống siêu thoát bỏ ḿnh, khiêm tốn và tuân phục, th́ các đam mê nhục dục cùng với tính mê nết xấu của họ sẽ không có tác dụng ǵ, ngoài việc “rảo quanh những nơi hoang vu khô cháy, t́m chốn nghỉ ngơi mà t́m không ra”. Như thế có nghĩa là tâm hồn của thành phần Kitô hữu thật sự sống đạo này sẽ phải đương đầu với một cuộc chiến gay go quyết liệt hơn nữa, ở chỗ, “bấy giờ nó ra đi, rủ thêm bảy thần ô uế khác c̣n dữ hơn cả nó; chúng vào mà lập cư ở đó. Và t́nh cảnh cuối cùng của người ấy lại càng khốn hơn trước".

 

Đó là những ǵ cũng đă được Sách Khải Huyền nói tới ở Đoạn 12 câu 17: “Con Rồng tức tối với Người Nữ, th́ đi tuyên chiến với ḍng giống Người Nữ, những kẻ tuân giữ giới luật Thiên Chúa và làm chứng cho Chúa Giêsu”.

 

Qua câu Thánh Kinh Tân Ước Khải Huyền này, chúng ta thấy được một sự thật hiển nhiên ở chỗ: kẻ thù và mục tiêu tấn công trên hết và trước hết của Satan và ma quỉ đó là thành phần con cái của Mẹ Maria, thành phần không phải chỉ hữu danh vô thực, mà là thành phần Sống Thánh Chứng Nhân, ở chỗ “tuân giữ giới luật Thiên Chúa và làm chứng cho Chúa Giêsu” như chính Mẹ Maria.

 

Hay nói ngược lại, những ai “tuân giữ giới luật Thiên Chúa và làm chứng cho Chúa Giêsu” mới xứng danh là con cái của Mẹ Maria và thực sự sẽ trở thành đối tượng kịch liệt tấn công của ngụy thần, thậm chí tấn công cả về thể lư, như đă từng xẩy ra nơi trường hợp các vị thánh, điển h́nh nhất nơi Cha Sở Họ A ở Pháp, vị Thánh được Giáo Hội tuyên phong làm quan thày của các vị linh mục trong Năm Linh Mục 19/6/2009 - 19/6/2010), hay đă quậy phá, đánh đập và doạ nạt Thánh Antôn tu rừng, Thánh Hilariô, Thánh Phanxicô, hoặc cũng đă bóp cổ, cố t́nh giết Thánh Antôn Padua mấy lần.

 

Thế nhưng, vấn đề được đặt ra ở đây là, theo Sách Khải Huyền, nếu Người Nữ là Mẹ Maria c̣n phải được cứu mới thoát khỏi tay Satan, th́ thành phần con cái của Người Nữ này làm sao có thể chiến đấu chống lại hắn và thắng được hắn đây?

 

 

 

Nội Dung

 

PHẦN MỘT

 

Bí Mật Fatima

 

1 - Bí Mật Fatima Toàn Bộ - chân thật …………………... 5

2 - Bí Mật Fatima Thứ 3 - giả tạo………………………… 15

3 - Bí Mật Fatima Phần 3 - dẫn giải …………………….. 31

4 - Bí Mật Fatima Phần 3 - chưa trọn……………………  39

5 - Bí Mật Fatima Toàn Bộ - cốt lơi……………………… 53

6 - Bí Mật Fatima – cứu độ ….............................................. 61

 

PHẦN HAI

 

Thánh Chiến Maria

 

7-   Satan - Hận Thù Quyết Thắng ……………………. ..83

8-   Maria - Phượng Hoàng Sa Mạc ………………….....105

9-   Đạo Binh Dàn Trận……………………………...........119

10- Trái Tim Mẹ Thắng…………………………………...139

 

PHẦN BA

 

Tôn Vinh Maria

 

11-    Kiệu Mẹ .………………………..................................155

12-    Chầu Mẹ ……………………………………………..179