GIÁO HỘI HIỆN THẾ

 

Mục Lục Năm 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

 

 

ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ

LOẠT BÀI GIÁO LÝ CHỦ ĐỀ NIỀM TIN TƯỞNG CẬY TRÔNG

 

25/10: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Niềm Hy Vọng Cậy Trông - bài 38 - Niềm tin tưởng cậy trông Kitô giáo đạt đến Thiên Đàng

 

18/10: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Niềm Hy Vọng Cậy Trông - bài 37 - Niềm tin tưởng cậy trông Kitô giáo với thực tại sự chết

 

11/10: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Niềm Hy Vọng Cậy Trông - bài 36 - Niềm tin tưởng cậy trông Kitô giáo ở chiều kích tỉnh thức đợi chờ

 

4/10: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Niềm Hy Vọng Cậy Trông - bài 35 - Niềm tin tưởng cậy trông Kitô giáo với thành phần thừa sai

 

27/9: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Niềm Hy Vọng Cậy Trông - bài 34 - Niềm tin tưởng cậy trông Kitô giáo đương đầu với đối địch

 

20/9: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Niềm Hy Vọng Cậy Trông - bài 33 - Niềm tin tưởng cậy trông Kitô giáo cần được đào luyện

 

30/8 Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Niềm Hy Vọng Cậy Trông - bài 32 - Niềm tin tưởng cậy trông Kitô giáo với hồi niệm về ơn gọi

 

23/8: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Niềm Hy Vọng Cậy Trông - bài 31 - Niềm tin tưởng cậy trông Kitô giáo vào Đấng canh tân tất cả mọi sự

 

 9/8: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Niềm Hy Vọng Cậy Trông - bài 30 - Niềm tin tưởng cậy trông Kitô giáo vào Chúa Kitô cảm thương

 

2/9: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Niềm Hy Vọng Cậy Trông - bài 29 - Niềm tin tưởng cậy trông Kitô giáo từ Phép Rửa đầy ánh sáng

 

28/6: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Niềm Hy Vọng Cậy Trông - bài 28 - Niềm tin tưởng cậy trông Kitô giáo là sức mạnh của các vị tử đạo

 

21/6: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Niềm Hy Vọng Cậy Trông - bài 27 - Niềm tin tưởng cậy trông trong mối hiệp thông chư thánh

 

14/6: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Niềm Hy Vọng Cậy Trông - bài 26 - Niềm tin tưởng cậy trông nơi tình yêu của Thiên Chúa

 

7/6: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Niềm Hy Vọng Cậy Trông - bài 25 - Niềm tin tưởng cậy trông nơi Thiên Chúa là Cha

 

31/5: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Niềm Hy Vọng Cậy Trông - bài 24 - Niềm tin tưởng cậy trông nơi Quyền Năng Thánh Linh

 

24/5: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Niềm Hy Vọng Cậy Trông - bài 23 - Niềm tin tưởng cậy trông của hai môn đệ đi Emmau

 

17/5: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Niềm Hy Vọng Cậy Trông - bài 22 - Niềm tin tưởng cậy trông của Thánh Maria Mai Đệ Liên

 

10/5: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Niềm Hy Vọng Cậy Trông - bài 21 - Niềm tin tưởng cậy trông nơi Mẹ Maria

 

26/4: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Niềm Hy Vọng Cậy Trông - bài 20 - Niềm tin tưởng cậy trông nơi Thiên Chúa hiện diện

 

19/4: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Niềm Hy Vọng Cậy Trông - bài 19 - Niềm tin tưởng cậy trông nơi Chúa Kitô Phục Sinh

 

12/4: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Niềm Hy Vọng Cậy Trông - bài 18 - Niềm tin tưởng cậy trông nơi Chúa Kitô Tử Giá

 

5/4: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Niềm Hy Vọng Cậy Trông - bài 17 - Niềm tin tưởng cậy trông của chúng ta là một Ngôi Vị, là Chúa Kitô

 

29/3: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Niềm Hy Vọng Cậy Trông - bài 16 - Niềm tin tưởng cậy trông của Tổ Phụ Abraham là cha của kẻ tin

 

22/3: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Niềm Hy Vọng Cậy Trông - bài 15 - Niềm tin tưởng cậy trông là thái độ kiên trì và an vui

 

15/3: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Niềm Hy Vọng Cậy Trông - bài 14 - "Vui mừng trong niềm tin tưởng cậy trông"

 

1/3: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Niềm Hy Vọng Cậy Trông - bài 13 - "Mùa Chay tự bản chất là một thời điểm của niềm tin tưởng cậy trông..."

22/2: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Niềm Hy Vọng Cậy Trông - bài 12 - Niềm tin tưởng cậy trông với Mầu Nhiệm Cánh Chung nơi tạo vật

15/2: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Niềm Hy Vọng Cậy Trông - bài 11 - Niềm tin tưởng cậy trông Kitô giáo không gây thất vọng

8/2: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Niềm Hy Vọng Cậy Trông - bài 10 - Niềm tin tưởng cậy trông Kitô giáo nơi Giáo Hội hiệp thông

1/2: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Niềm Hy Vọng Cậy Trông - bài 9 - Niềm hy vọng Kitô giáo là niềm mong đợi một điều gì đó đã hoàn thành

25-1: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Niềm Hy Vọng Cậy Trông - bài 8 - Niềm tin tưởng cậy trông của Bà Giuđích

18-1: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Niềm Hy Vọng Cậy Trông - bài 7 - Niềm tin tưởng cậy trông của Tiên Tri Giona

 

11-1: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Niềm Hy Vọng Cậy Trông - bài 6 - Những niềm tin tưởng cậy trông sai lầm

4-1: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Niềm Hy Vọng Cậy Trông - bài 5 - Niềm tin tưởng cậy trông của Rachel vợ của tổ phụ Giacóp

Thứ Tư 28/12: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Niềm Hy Vọng Cậy Trông - bài 4 - Niềm tin tưởng cậy trông của Tổ Phụ Abraham tin khi không thể

 

Thứ Tư 21/12: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Niềm Hy Vọng Cậy Trông - bài 3 - Niềm tin tưởng cậy trông nơi Chúa Kitô, Vị Thiên Chúa nhập thể

 

Thứ Tư 14/12: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Niềm Hy Vọng Cậy Trông - bài 2 - Niềm tin tưởng cậy trông nơi Vị Thiên Chúa ở giữa chúng ta

 

Thứ Tư 7-12: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Niềm Hy Vọng Cậy Trông - bài 1 - "Tôi hằng hy vọng cậy trông, vì Thiên Chúa đang bước đi với tôi"