GIÁO HỘI HIỆN THẾ

 

Mục Lục Năm 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

 

2016

 

Thứ Tư 28/12: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Niềm Hy Vọng Cậy Trông - bài 4

 

Thứ Hai 26/12: ĐTC Phanxicô: Huấn Từ Truyền Tin Lễ Thánh Stephano 26/12/2016

 

Thứ Bảy 24/12: ĐTC Phanxicô - Giảng lễ Đêm Giáng Sinh 24/12 và Sứ Điệp Giáng Sinh

 

Thứ Năm 22/12: Đức Thánh Cha Phanxicô Chúc Giáng Sing Giáo Triều Roma

 

Thứ Tư 21/12: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Niềm Hy Vọng Cậy Trông - bài 3

 

Chúa Nhật 18/12: ĐTC Phanxicô: Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật IV Mùa Vọng 18/12/2016

Năm Thánh Fatima với Ơn Toàn Xá

 

Thứ Tư 14/12: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Niềm Hy Vọng Cậy Trông - bài 2

 

Thứ Ba 13/12: ĐTC Phanxicô - Sứ Điệp cho Ngày Thế Giới Hòa Bình 1/1/2017

 

ĐTC Phanxicô - Giảng lễ Đức Mẹ Guadalalupe 12/12

 

Thứ Sáu 9-12: ĐTC Phanxicô trả lời phỏng vấn với tờ Tuần san Bỉ Tertio

 

Thứ Năm 8/12: ĐTC Phanxicô: Huấn Từ Truyền Tin Lễ Mẹ Vô Nhiễm 8/12/2016

 

Thứ Tư 7-12: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Niềm Hy Vọng Cậy Trông - bài 1

 

Chúa Nhật 4/12: ĐTC Phanxicô: Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật II Mùa Vọng 4/12/2016

 

Thứ Tư 30/11: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Lòng Thương Xót Chúa - bài 34

 

Chúa Nhật 27/11: ĐTC Phanxicô: Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật I Mùa Vọng 27/11/2016

 

Thứ Tư 23/11: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Lòng Thương Xót Chúa - bài 33

 

Thứ Ba 22/11: ĐTC Phanxicô - Tông Thư Misericordia et Misera / Lòng Thương Xót và Nỗi Khốn Khổ

 

Thứ Hai 21/11: ĐTC Phanxicô trả lời phỏng vấn của TV2000 and InBlue Radio

 

ĐTC trả lời một số vấn đề quan trọng ở ba cuộc phỏng vấn khác nhau

 

Chúa Nhật 20/11: ĐTC Phanxicô - Giảng Lễ Chúa Kitô Vua Bế Mạc Năm Thánh Thương Xót 2016

Thánh Lễ Bế Mạc

 

Thứ Bảy 19/11: ĐTC Phanxicô - Giảng Lễ Tấn Phong Các Tân Hồng Y

 

Thứ Tư 16/11: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Lòng Thương Xót Chúa - bài 32

 

Chúa Nhật 13/11/2016: Đức Thánh Cha Phanxicô: Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật XXXIII Thường Niên, Huần Từ Thương Xót Thứ Bảy và Cử Chỉ Thương Xót Thứ Sáu cuối cùng Năm Thánh

 

Giảng lễ Năm Thánh Thương Xót của thành phần bị loại trừ

 

Thứ Tư 9/11: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Lòng Thương Xót Chúa - bài 31

 

Chúa Nhật 6/11: ĐTC Phanxicô: Giảng lễ và huấn từ Truyền Tin cử hành Năm Thánh Thương Xót cho thành phần tù nhân

 

Thứ Năm 3/11: ĐTC Phanxicô với 200 vị đại biểu tôn giáo về Lòng Thương Xót

 

Thứ Tư 26/10: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Lòng Thương Xót Chúa - bài 30

 

Thứ Tư 19/10: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Lòng Thương Xót Chúa - bài 29

 

Thứ Tư 12/10: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Lòng Thương Xót Chúa - bài 28

 

Thứ Tư 5/10: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Lòng Thương Xót Chúa - bài 27

 

Thứ Tư 28/9: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Lòng Thương Xót Chúa - bài 26

 

Chúa Nhật 18/9: ĐTC Phanxicô - Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật XXV Thường Niên

 

Thứ Tư 14/9: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Lòng Thương Xót Chúa - bài 25

 

Chúa Nhật 11/9: ĐTC Phanxicô - Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật XXIV Thường Niên

 

Thứ Tư 7/9: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Lòng Thương Xót Chúa - bài 24

 

Chúa Nhật 4/9: Đức Thánh Cha Phanxicô giảng lễ phong thánh cho Chân Phước Têrêsas Calcutta

 

Thứ Năm 1/9: Sứ Điệp cho Ngày Thế Giới Cầu Cho Việc Chăm Sóc Thiên Nhiên Tạo Vật

 

Thứ Tư 31/8: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Lòng Thương Xót Chúa - bài 23

 

Chúa Nhật 21/8: ĐTC Phanxicô - Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật XXI Thường Niên

 

Thứ Tư 17/8: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Lòng Thương Xót Chúa - bài 22

 

Chúa Nhật 14/8: ĐTC Phanxicô - Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật XX Thường Niên

 

Thứ Tư 10/8: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Lòng Thương Xót Chúa - bài 21

 

Chúa Nhật 7/8: ĐTC Phanxicô - Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật XIX Thường Niên

 

Thứ Năm 4/8: ĐTC Phanxicô Viếng Thăm Assisi mừng Ngày Tha Thứ 3/8/2016

 

Thứ Tư 27/7: ĐTC Phanxicô - Tông Du Balan - Ngày Giới Trẻ Thế Giới XXXI 25-31/7/2016

 

Thứ Ba 12/7: Đồng Bào Thượng ở Kontum Vùng Tây Nguyên Việt Nam - Thời Khoảng 15 Năm

 

Thứ Hai 11/7: Linh Mục Việt Nam Dòng Phanxicô làm việc trưởng Giáo Hoàng Học Viện ở Roma

 

Chúa Nhật 3/7: Đức Thánh Cha Phanxicô - Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật XIV Thường Niên

 

Thứ Tư 29/6: Đức Thánh Cha Phanxicô:  Bài Giảng và Huấn Từ Truyền Tin Lễ Thánh Phêrô và Phaolô

 

Thứ Hai 27/6: Đức Thánh Cha Phanxicô - Tông Du Armenia 24-26/6/2016

 

Thứ Tư 22/6: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Lòng Thương Xót Chúa - bài 20

 

Chúa Nhật 19/6: Đức Thánh Cha Phanxicô - Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật XII Thường Niên

 

Thứ Tư 15/6: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Lòng Thương Xót Chúa - bài 19

 

Thứ Tư 8/6: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Lòng Thương Xót Chúa - bài 18

Thứ Tư 1/6: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Lòng Thương Xót Chúa - bài 17

Thứ Tư 25/5: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Lòng Thương Xót Chúa - bài 16

Chúa Nhật 22/5: Đức Thánh Cha Phanxicô - Huấn Từ Truyền Tin CN Lễ Chúa Ba Ngôi 22/5/2016

 

Thứ Năm 19/5: Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời phỏng vấn của Nhật Báo La Croix Pháp quốc ngày 9/5/2016

 

Thứ Tư 18/5: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Lòng Thương Xót Chúa - bài 15

 

Chúa Nhật 15/5: Đức Thánh Cha Phanxicô - Bài Giảng Lễ Thánh Thần Hiện Xuống Chúa Nhật 15/5/2016;

 

Đức Thánh Cha Phanxicô - Huấn Từ Lạy Nữ Vương về Lễ Thánh Thần Hiện Xuống

 

Thứ Tư 11/5: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Lòng Thương Xót Chúa - bài 14

 

Chúa Nhật 8/5: Đức Thánh Cha Phanxicô - Huấn Từ Lạy Nữ Vương về Lễ Chúa Kitô Thăng Thiên

 

Thứ Tư 4/5: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Lòng Thương Xót Chúa trong Năm Thánh Thương Xót - bài 13

 

Thứ Tư 27/4: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Lòng Thương Xót Chúa - bài 12

 

Thứ Tư 20/4: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Lòng Thương Xót Chúa - bài 11

 

Thứ Ba 19/4: Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời phỏng vấn truyền thông trên chuyến bay từ Hy lạp về Roma Thứ Bảy 16/4/2016

 

Thứ Tư 13/4: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Lòng Thương Xót Chúa - bài 10

 

Thứ Bảy 9/4: Đức Thánh Cha Phanxicô - Tông Huấn Amoris Laetitia: Niềm Vui Yêu Thương về Tình Yêu Thương trong Gia Đình

Thứ Tư 6/4: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Lòng Thương Xót Chúa - bài 9

Chúa Nhật 3/4: Đức Thánh Cha Phanxicô: Lễ Lòng Thương Xót Chúa

Thứ Tư 23/3: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Lòng Thương Xót Chúa - bài 8

Chúa Nhật 27/3: Đức Thánh Cha Phanxicô: Bài Giảng Lễ Vọng Phục Sinh Đêm Thứ Bảy 26/3/2016 và Sứ Điệp Phục Sinh cho Thành Rôma và cho Thế Giới

Thứ Bảy 26/3: Đức Thánh Cha Phanxicô - Chử Sự Nghi Thức ban chiều ở Đền Thờ Phêrô và Đường Thánh Giá ban tối ở Hí Trường Colessum

Thứ Năm 24/3: Đức Thánh Cha Phanxicô - Bài Giảng lễ Truyền Dầu và Rửa Chân những người tỵ nạn

Thứ Tư 23/3: Đức Thánh Cha Phanxicô - Tam Nhật Phục Sinh ... Chúa Giêsu Homeless đến Roma

Chúa Nhật 20/3: Đức Thánh Cha Phanxicô - Bài Giảng Lễ Lá Đầu Tuần Thánh và Huấn Từ Truyền Tin về Ngày Giới Trẻ 31

Thứ Tư 16/3: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Lòng Thương Xót Chúa - bài 7

Chúa Nhật 13/3: Đức Thánh Cha Phanxicô - Huấn Từ Truyền tin Chúa Nhật V Mùa Chay 13/3/2016, Quà Tặng Phúc Âm Luca và 3 Kỷ Niệm Năm Giáo Hoàng

Chúa Nhật 6/3: Đức Thánh Cha Phanxicô - Huấn Từ Truyền tin Chúa Nhật IV Mùa Chay ngày 6/3/2016 và Tĩnh Tâm Mùa Chay

Thứ Sáu 4/3: Đức Thánh Cha Phanxicô - Chủ Sự Cử Hành Việc Thống Hối 24 Giờ Cho Chúa trong Năm Thánh Tình Thương Thứ Sáu ngày 4/3/2016;

Đức Thánh Cha Phanxicô với Khóa Học về Tòa Trong Thứ Sáu 4/3/2016

Thứ Tư 2/3: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Lòng Thương Xót Chúa - bài 6

Chúa Nhật 28/2: Đức Thánh Cha Phanxicô - Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật III Mùa Chay 28/2/2016 và Thứ Sáu Thương Xót trong Năm Thánh;

Thứ Năm 25/2: Tác phẩm "Đức Giáo Hoàng Yêu Dấu" và "Các Bức Thư gửi Đức Giáo Hoàng Phanxicô"; Hội Thánh có Năm Điều Răn

Thứ Tư 24/2: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Lòng Thương Xót Chúa - bài 5

Thứ Hai 22/2: Đức Thánh Cha Phanxicô - Bài giảng Lễ Ngai Tòa Phêrô Năm Thánh Tình Thương Thứ Hai 22/2/2016

Chúa Nhật 21/2: Đức Thánh Cha Phanxicô - Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật II Mùa Chay 21/2/2016 về Tông Du Mexico, Hủy Bỏ Án Tử và Hộp Linh Dược Thương Xót

Thứ Bảy 13/2: Đức Thánh Cha Phanxicô - Tông Du Mexico 12-18/2/2016

Đức Thánh Phanxicô - Phỏng Vấn trên chuyến bay về Rôma ngày 18/2/2016

Thứ Tư 10/2: Đức Thánh Cha Phanxicô - Bài Giảng Thứ Tư Lễ Tro 10/2/2016

Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Lòng Thương Xót Chúa - bài 4

Chúa Nhật 7/2: Đức Thánh Cha Phanxicô - Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật V Thường Niên Năm C ngày 7/1/2016

Thứ Năm 4/2: Đức Thánh Cha Phanxicô - Tông Du Mexico: Vấn Đáp dẫn nhập

Thứ Tư 3/2/2016: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Lòng Thương Xót Chúa - bài 3

Chúa Nhật 31/1: Đức Thánh Cha Phanxicô - Truyền Tin Chúa Nhật, Triều Kiến Thứ Bảy, Thánh Bộ Thứ Sáu, Thừa Sai Truyền Giáo

Thứ Tư 27/1/2016: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Lòng Thương Xót Chúa - bài 2;

Đức Thánh Cha Phanxicô: Sứ Điệp Mùa Chay Năm Thánh Tình Thương

Thứ Ba 26/1: Đức Thánh Cha Phanxuicô - Sứ Điệp Truyền Thông 2016: Truyền Thông và Tình Thương

Thứ Hai 25/1: Đức Thánh Cha Phanxicô - Bài Giảng về Hiệp Nhất Kitô Giáo là Ơn Ban của Tình Thương Thiên Chúa

Chúa Nhật 24/1: Đức Thánh Cha Phanxicô: Huấn Từ Truyền Tin CN 3 Thường Niên

Thứ Bảy 23/1: Đức Thánh Cha Phanxicô - Nghi Thức Rửa Chân bao gồm chung Cộng Đồng Dân Chúa;

Đức Thánh Cha Phanxicô - Với Tông Tòa Sự Thật về Gia Đình

Thứ Tư 20/1/2016: Đức Thánh Cha Phanxicô - Triều Kiến Chung về Tình Thương với Hiệp Nhất Kitô Giáo và Giảng Lễ Ngày Thường về Thánh Vương Đavít

Chúa Nhật 17/1: Đức Thánh Cha Phanxicô: Huấn Từ Truyền Tin CN 2 Thường Niên, với Ngày Thế Giới Di Dân và Tị Nạn và thăm Hội Đường Do Thái

Thứ Bảy 16/1: Đức Thánh Cha Phanxicô - Một Thứ Sáu mỗi Tháng trong Năm Thánh Tình Thương: Tháng 12/2015 và 1/2016

Thứ Tư 13/1: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Lòng Thương Xót Chúa - bài 1

Thứ Ba 12/1: Đức Thánh Cha Phanxicô: Tên của Thiên Chúa là Tình Thương

Thứ Hai 11/1: Đức Thánh Cha Phanxicô - Diễn Từ Tân Niên với Ngoài Giao Đoàn Chư Quốc Thứ Hai 11/1/2016

Chúa Nhật 10/1: Đức Thánh Cha Phanxicô - Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa Chúa Nhật 10/11/2015

Thứ Tư 6/1: Đức Thánh Cha Phanxicô - Lễ Hiển Linh 6/1/2015: Bài Giảng và Huấn Từ Truyền Tin, Thăm Hang Belem ở Đền Thánh Đam Viện Phanxicô Grecco ngày 4/1/2015

Chúa Nhật 3/1: Đức Thánh Cha Phanxicô - Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật II Giáng Sinh

Thứ Sáu 1/1: Đức Thánh Cha Phanxicô - Lễ Mẹ Thiên Chúa: Hai Bài Giảng