Bông Hồng 23
 


Một Việc Tưởng Niệm

 Chúa Giêsu Kitô, Bạn T́nh Thần Linh của linh hồn chúng ta và là Bạn Rất Thân của chúng ta, ước mong chúng ta nhớ đến ḷng nhân lành của Người đối với chúng ta, cũng như đến tất cả ân huệ của Người, và muốn chúng ta đề cao những điều ấy trên hết mọi sự. Khi nào chúng ta suy niệm một cách sốt sắng và thiết tha những mầu nhiệm thánh hảo của kinh Mân Côi, bấy giờ chúng ta làm cho Chúa Giêsu, Đức Mẹ và các thánh ở trên trời hân hoan.

Những mầu nhiệm này là những hoa trái cụ thể nhất của t́nh Chúa Giêsu yêu thương chúng ta, và là những quà tặng cao qúi nhất Người có thể ban cho chúng ta, v́ nhờ những quà tặng này, mà chính Rất Thánh Trinh Nữ Maria và tất cả các thánh được hưởng vinh phúc trên trời.

Một ngày kia, chân phước Angela Foligno xin Chúa Giêsu cho ḿnh biết việc đạo đức nào giúp cho chân phước có thể tôn vinh Người nhất. Người đă hiện ra với chân phước, giang tay bị đóng đanh trên thập giá mà phán:

“Hơi con của Cha, hăy nh́n vào các vết thương cua Cha đây.”

Bấy giờ chân phước nhận ra rằng không ǵ làm đẹp ḷng Chúa Giêsu yêu dấu cho bằng suy gẫm về sự thương khó của Người. Rồi Người tỏ cho chân phước những vết thương trên đầu Người cùng với các vết thương khác mà nói với chân phước:

“Cha đă chịu tất cả những khổ đau này v́ phần rỗi của con. Con đă làm ǵ để đền đáp lại ḷng Cha yêu con?”

Hy tế Thánh lễ dâng lên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh sự tôn vinh khôn cùng, v́ Hy tế Thánh lễ tái diễn cuộc tử nạn của Chúa Giêsu Kitô, và v́ nhờ Thánh lễ, chúng ta dâng lên Thiên Chúa công nghiệp do đức tuân phục của Chúa Giêsu, cùng với sự khổ đau và Máu Thánh châu báu của Người. Toàn thể triều thần thiên quốc cũng hân hoan khác thường mỗi khi có một Thánh lễ dâng lên. Một số vị tiến sĩ Giáo hội, cùng với thánh Tôma Aquinô, nói với chúng ta rằng, với cùng một lư do, tất cả các chân phước ở trên trời hân hoan thông công cùng các tín hữu, v́ Bí Tích Thánh là sự tưởng niệm cuộc tử nạn của Chúa Giêsu Kitô, nhờ đó, loài người được thông hưởng hoa trái của Bí Tích Thánh để nhận lănh ơn cứu độ.

Kinh Mân Côi, khi được đọc chung, kèm theo sự suy niệm các mầu nhiệm thánh hảo, cũng là một hiến tế chúc tụng Thiên Chúa để cảm tạ Ngài v́ ơn cứu độ cao cả Ngài ban cho chúng ta. Kinh Mân Côi c̣n là một tưởng nhớ thánh về những đau khổ, tử nạn và vinh quang của Chúa Giêsu Kitô. Do đó, kinh Mân Côi thật sự tôn vinh và làm cho Chúa Giêsu, Đức Mẹ và tất cả các chân phước trên trời hoan lạc, v́ các Ngài không c̣n mong ǵ hơn hay đóng góp ǵ hơn cho vĩnh phúc của chúng ta, bằng thấy chúng ta gắn bó với việc hết sức làm vinh danh Chúa Giêsu mà lại cũng rất bổ ích cho chính chúng ta nữa.

Phúc Âm dạy chúng ta rằng, một tội nhân trở lại và người thật ḷng thống hối làm cho tất cả các thiên thần mừng vui hoan hỉ. Nếu sự thống hối và cải thiện của một tội nhân đủ làm cho các thiên thần mừng vui như thế, thử hỏi, toàn thể triều thần thiên quốc c̣n sung sướng hoan hỉ và Chúa Giêsu rạng danh đến thế nào, khi thấy chúng ta ở thế gian sốt sắng và thiết tha suy ngắm về sự khiêm hạ, cực h́nh của Người cũng như về cái chết rùng rợn đầy nhục nhă của Người! C̣n ǵ đánh động ḷng chúng ta chắc chắn hơn điều này, và c̣n ǵ thôi thúc chúng ta tự thống hối một cách chân thành hơn điều này.

Một người Kitô hữu không suy gẫm các mầu nhiệm kinh Mân Côi th́ thật là vô ơn đối với Chúa Giêsu và tỏ ra họ ít chú ư đến tất cả những ǵ Chúa Cứu Thế đă phải chịu để cứu chuộc thế gian. Thái độ này chứng tỏ họ biết ít hay chẳng biết ǵ về cuộc đời của Chúa Giêsu Kitô, và họ không bao giờ chịu khó để t́m hiểu Người, về những ǵ Người làm và chịu để cứu chuộc chúng ta.

Một người Kitô hữu như vậy đáng phải lo sợ, v́ chưa bao giờ biết Chúa Giêsu Kitô hay v́ loại Người ra khỏi tâm trí ḿnh, Người sẽ chê chối họ trong ngày phán xét với câu nói lạnh lùng: “Thật thế, Ta cho ngươi hay, Ta không hề biết ngươi” (Mathêu 25:12).

Vậy, chúng ta hăy suy niệm về cuộc đời và những đau khổ của Chúa Giêsu bằng kinh Mân Côi; chúng ta hăy học biết Người cho rơ và hăy biết ơn tất cả những ơn phúc của Người, để trong ngày chung thẩm, Người cho chúng ta vào thành phần con cái và bạn hữu của Người
 

Nếu cần, xin xem lại những bông hồng trước:

Nội dung và Nhập Đề

Bông hồng 1 Những kinh nguyện Mân Côi,

Bông hồng 2 về Nguồn gốc Kinh Mân Côi,

Bông hồng 3 về Thánh Đaminh,

Bông hồng 4 Á Thánh Alan de la Roch

Bông hồng 5 Hiệp Hội Kinh Mân Côi

Bông hồng 6 Thánh Vịnh Mẹ Maria

Bông hồng 7 Triều Thiên Hoa Hồng

Bông hồng 8 Những kỳ diệu của Kinh Mân Côi

Bông hồng 9 Các Thù Địch

Bông hồng 10 Những Phép Lạ

Bông hồng 11 Kinh Tin Kính

Bông hồng 12 Kinh Lạy Cha

Bông hồng 13: Kinh Lạy Cha (tiếp)

Bông hồng 14: Kinh lạy Cha (kết)

Bông hồng 15: Kinh Kính Mừng

Bông hồng 16: Kinh Kính Mừng Tuyệt Diệu

Bông hồng 17: Kinh Kính Mừng: Hoa Trái

Bông hồng 18: Kinh Kính Mừng: Ơn Phúc

Bông hồng 19: Một trao đổi phúc đức

Bông hồng 20: Kinh Kính Mừng diễn nghĩa

Bông hồng 21: 15 Mầu Nhiệm

Bông hồng 22: Nên giống Chúa Kitô