NHỮNG BÀI ĐĂ PHỔ BIẾN

2009

 

2010

 

Thứ Ba 16/11: HĂY LẮNG NGHE TIN MỪNG CỦA NIỀM AN ỦI

Thứ Ba 9/11: Cẩm Nang Thực Hành Lectio Divina; Lectio Divina Học Với Mẹ Maria

Thứ Ba 2/11: Bài 15: CHÚA LUÔN ĐỨNG VỀ BÊN KẺ TÍN NGHĨA

ThứBa 26/10: Bài 14: CHÚC TỤNG CHÚA LÀ VUA CẢ TRÊN KHẮP HOÀN CẦU

Thứ Bảy 16/10: bài 13: CHÚA LÀ ĐẤNG TẠO DỰNG NÊN THẾ GIAN RA TAY BẢO VỆ DÂN CỦA NGÀI

Thứ Ba 12/10: bài 12: TÀ TÂM NƠI TỘI NHÂN ĐỐI NGHỊCH VỚI L̉NG LÀNH CỦA THIÊN CHÚA

Thứ Ba 5/10: CHÚC TỤNG THIÊN CHÚA VỀ NHỮNG VIỆC NGÀI QUAN PH̉NG KỲ DIỆU

Thứ Ba 7/9: CHÚA QUAN PH̉NG BẢO VỆ KẺ TÍN NGHĨA

Thứ Ba 30/8: CHÚA TIẾN VÀO ĐỀN THỜ CỦA NGƯỜI!

Thứ Ba 17/8: CHÚA LONG TRỌNG CÔNG BỐ LỜI CỦA NGÀI

Thứ Ba 10/8: TẤT CẢ ĐỀU LÀ ÂN SỦNG

Thứ Ba 3/8: HĂY TIN TƯỞNG THIÊN CHÚA LÀ ĐẤNG NÂNG ĐỠ KẺ HIẾU TRUNG

Thứ Ba 27/7: CHÚA ĐỘI TRIỀU THIÊN CỨU ĐỘ CHO NGƯỜI NGHÈO KHÓ

Thứ Hai 19/7: HẾT MỌI TẠO VẬT HĂY CHÚC TỤNG CHÚA

Thứ Ba 13/7: ÔI LẠY CHÚA, LINH HỒN CON KHAO KHÁT CHÚA 

Thứ Ba 6/7: THẦN LINH CẦU NGUYỆN NƠI CHÚNG TA BẰNG THÁNH VỊNH

Thứ Ba 29/6: THÁNH VỊNH LÀ NGUỒN CẦU NGUYỆN LƯ TƯỞNG CỦA KITÔ HỮU 
Thứ Ba 15/6: Bộ Kinh Tử Đạo Việt Nam

Thứ Ba 8/6: Bộ Kinh Người Công Chính

Thứ Ba 1/6: Bộ Kinh Sao Trời

Thứ Ba 25/5: Bộ Kinh Ngợi Khen

Thứ Ba 11/5: Bộ Kinh Sự Sống

Thứ Ba 4/5: Bộ Kinh Thánh Linh

Thứ Ba 27/4: Bộ Kinh Chúa Là T́nh Yêu

Thứ Ba 20/4: Kiểm Điểm Đức Tin

Thứ Ba 13/4: Tuyên Ngôn Đức Tin

Thứ Ba 6/4: Kinh Lạy Cha Cuộc Đời

Thứ Ba 30/3: Kinh Nguyện Cử Hành

Thứ Ba 23/3: Kinh Nguyện Ngày Sống

Thứ Ba 16/3: Tổng Kết: Tỉnh Thức và Cầu Nguyện

Thứ Ba 9/3: Cho Khỏi Sự Dữ

Thứ Ba 2/3: Sa Chước Cám Dỗ

Chúa Nhật 21/2:  Tha Nợ Chúng Con

Thứ Ba 2/2: Ư Cha Thể Hiện; Lương Thực Hằng Ngày

Thứ Ba 26/1: Nước Cha Trị Đến

Thứ Bảy 16/1: Danh Cha cả sáng

Thứ Năm 14/1: Cha Ở Trên Trời;

Thứ Tư 13/1: Cầu Nguyện là Giao Tiếp với Thiên Chúa là Thần Linh trong tinh thần và chân lư (tiếp)

Thứ Ba 12/1: Cầu Nguyện là Giao Tiếp với Thiên Chúa là Thần Linh trong tinh thần và chân lư