Bông Hồng 25Sung Măn Thánh Thiện

 


Sẽ chẳng bao giờ có ai hiểu được sự sung măn thánh thiện lạ lùng được chất chứa trong các kinh và các mầu nhiệm Mân Côi. Việc suy niệm các mầu nhiệm về sự sống và chết của Chúa Giêsu Kitô Cứu Thế là nguồn mạch trổ sinh những hoa trái kỳ diệu nhất cho những ai thực hành việc này.

Ngày nay, người ta muốn có những điều đánh động và gây cho linh hồn ấn tượng sâu đậm. Thế nhưng, trong lịch sử thế giới, sẽ không có điều ǵ cảm kích hơn kỳ tích về đời sống, sự chết và vinh hiển của Chúa Cứu The<160> được chứa đựng trong kinh Mân Côi. Qua 15 mầu nhiệm, các cảnh chính về đời sống của Người được phô diễn trước mắt chúng ta. Làm ǵ có những kinh nguyện tuyệt vời và cao trọng hơn kinh Chúa Dạy và Lời Chào Thiên Thần? Tất cả ước vọng và nhu cầu của chúng ta đều được thấy diễn tả trong hai kinh này.

Suy niệm về các mầu nhiệm và kinh nguyện Mân Côi là một việc dễ nhất trong các kinh nguyện, v́ những nhân đức khác nhau của Chúa Giêsu Kitô và những giai đọan khác nhau của cuộc đời Người, khi suy niệm, làm tươi mát và củng cố tâm trí chúng ta cách lạ lùng, giúp chúng ta khỏi bị chia trí.

Những mầu nhiệm này, với người thông hiểu, là nguồn mạch của các tín điều căn bản nhất, với những kẻ đơn thành, là cách dẫn giải rơ ràng và dễ hiểu biết.

Chúng ta phải học suy niệm h́nh thức dễ dàng này trước khi tiến tới bậc chiêm niệm cao nhất. Đây là quan điểm của thánh Tôma Aquinô và cũng là lời ngài khuyên chúng ta khi nói rằng, trước hết, người ta phải cố gắng tranh đấu để chiếm lấy tất cả các nhân đức của kinh Mân Côi đă hiến cho chúng ta để cho chúng ta bắt chước. Học giả Cajetan nói rằng, đó là cách chúng ta thực sự tiến đến độ hiệp nhất với Thiên Chúa - v́ không có sự chiêm niệm hiệp nhất này th́ chỉ là ảo tưởng nguy hiểm, có thể làm linh hồn lạc hướng.

Nếu các người phái Minh Tri và Tĩnh Tịch ngày nay theo lời khuyên này th́ họ đă không bao giờ sa ngă nặng nề hay gây ra những gương mù như vậy, và khó chịu với những việc tôn sùng của kẻ lành. Nếu ai cho là có thể đọc các kinh khác c̣n hay và tuyệt hơn kinh Lạy Cha và kinh Kính Mừng, th́ họ đă rơi vào cạm bẫy ảo tưởng của ma qủi rồi đó.

Những kinh nguyện này là sự nâng đỡ, là sức mạnh và là bảo toàn cho linh hồn của chúng ta, nhưng tôi phải lưu ư là không cần phải luôn đọc các kinh này như khẩu nguyện. Đúng là như thế, về ư nghĩa, tâm nguyện vẫn hoàn hảo hơn khẩu nguyện, song, hăy tin tôi đi, thật là nguy hiểm, nếu không muốn nói là nguy tử, nếu tự ư bỏ đi việc đọc kinh Mân Côi, viện lư là t́m cầu một sự kết hợp mật thiết với Chúa hơn.

Đôi khi linh hồn tự măn đi theo một đường lối khéo léo và có thể làm được mọi sự trong nội tâm để tiến tới tột đỉnh của mức chiêm niệm như các thánh, có thể bị ma qủi đánh lừa đến chỗ bỏ không thực hành những việc tôn sùng trước nữa, v́ họ cho rằng họ đă t́m ra được một sự thiện cao hơn. Thế rồi họ coi các việc thực hành trước kia của ḿnh là thấp kém, chỉ đáng dành cho các linh hồn tầm thường hay trung b́nh.

Linh hồn loại này đă tự ư làm như điếc trước các kinh nguyện và lời chào mà tổng thần dạy cho chúng ta, kể cả kinh Thiên Chúa đặt ra dạy cho chúng ta khi phán: “Các con hăy nguyện cầu như sau: 'Lạy Cha chúng con...'“ (Mathêu 6:9). Lâm vào t́nh trạng này, một linh hồn như vậy sẽ rơi vào những mơ tưởng c̣n nguy hại hơn nữa, rồi rơi từ dốc núi này xuống sườn núi kia.

Hỡi qúi bạn thân ái của Hiệp Hội Kinh Mân Côi, cứ tin tôi đi, nếu qúi bạn thực sự muốn tiến đến độ cao của đời sống cầu nguyện một cách hoàn toàn nghiêm chỉnh mà không bị ma qủi lừa đảo, như hắn từng làm nơi những kẻ cầu nguyện, hăy đọc trọn một tràng Mân Côi mỗi ngày, hay ít là 50 kinh.

Nhờ ơn Chúa, qúi bạn đă tiến cao trong đời cầu nguyện, cứ giữ lấy việc đọc kinh Mân Côi, nếu muốn ở măi mức độ này và nếu qúi bạn muốn nhờ kinh Mân Côi để càng ngày càng sống khiêm hạ hơn. V́, chẳng có ai đọc kinh Mân Côi hằng ngày lại trở thành một kẻ lạc đạo chính hiệu hay bị ma qủi lừa đảo cả. Đây là lời phát biểu tôi sẵn sàng lấy máu ḿnh mà kư để làm bảo chứng.

Mặt khác, nếu Thiên Chúa Toàn Năng, v́ ḷng thương vô biên của Ngài, kéo qúi bạn đến với Ngài, như Ngài đă làm nơi một số các thánh nhân trong khi các ngài đang lần hạt Mân Côi, qúi bạn hăy ngoan ngoăn phó ḿnh trong tay Ngài, mặc cho Ngài lôi kéo qúi bạn. Hăy để cho Thiên Chúa hoạt động và nguyện cầu nơi qúi bạn, và hăy để cho Ngài đọc kinh Mân Côi theo kiểu cách của Ngài, thế là đủ cho một ngày.

Tuy nhiên, nếu qúi bạn đang ở trong t́nh trạng chiêm niệm chủ động hay t́nh trạng thâm trầm cầu nguyện, tức quí bạn đặt ḿnh trước nhan Chúa và yêu mến Ngài, qúi bạn càng không có lư do để bỏ đọc kinh Mân Côi. Kinh Mân Côi sẽ là một trợ giúp tuyệt vời cho qúi bạn khỏi sợ mất mức độ tâm nguyện hay bị cản bước tiến thiêng liêng của qúi bạn.

Qúi bạn sẽ thấy rằng kinh Mân Côi đúng là chiếc Thang Giacóp với 15 bậc, nhờ đó, từng bậc một, qúi bạn sẽ đi từ nhân đức này đến nhân đức kia, từ ơn soi sáng này đến ơn soi sáng kia. Như thế, không sợ nguy hiểm bị lầm lạc, qúi bạn sẽ dễ dàng đạt đến tầm vóc viên măn của Chúa Giêsu Kitô.

 

Nếu cần, xin xem lại những bông hồng trước:

Nội dung và Nhập Đề

Bông hồng 1 Những kinh nguyện Mân Côi,

Bông hồng 2 về Nguồn gốc Kinh Mân Côi,

Bông hồng 3 về Thánh Đaminh,

Bông hồng 4 Á Thánh Alan de la Roch

Bông hồng 5 Hiệp Hội Kinh Mân Côi

Bông hồng 6 Thánh Vịnh Mẹ Maria

Bông hồng 7 Triều Thiên Hoa Hồng

Bông hồng 8 Những kỳ diệu của Kinh Mân Côi

Bông hồng 9 Các Thù Địch

Bông hồng 10 Những Phép Lạ

Bông hồng 11 Kinh Tin Kính

Bông hồng 12 Kinh Lạy Cha

Bông hồng 13: Kinh Lạy Cha (tiếp)

Bông hồng 14: Kinh lạy Cha (kết)

Bông hồng 15: Kinh Kính Mừng

Bông hồng 16: Kinh Kính Mừng Tuyệt Diệu

Bông hồng 17: Kinh Kính Mừng: Hoa Trái

Bông hồng 18: Kinh Kính Mừng: Ơn Phúc

Bông hồng 19: Một trao đổi phúc đức

Bông hồng 20: Kinh Kính Mừng diễn nghĩa

Bông hồng 21: 15 Mầu Nhiệm

Bông hồng 22: Nên giống Chúa Kitô

Bông hồng 23: Một việc tưởng niệm

Bông hồng 24: Phương thế nên trọn lành