THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

Tổng Hợp từ Năm 2011 đến 2016

Năm Thánh Mẫu Fatima 2017

Năm Đạo Binh Thương Xót 2018

Năm Bí Mật Thương Xót 2019

Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

Năm Khổ Nạn Thương Xót 2022

Năm Giáo Hội Đồng Hành Truyền Giáo 2023

 

 

Năm Thế Giới Ngày Nay Cần Đến LTXC Biết Bao 2024

 

 

Sinh Hoạt Hội Ngộ và Đạo Đức

TĐCTT Lịch Sinh Hoạt Năm Thế Giới Ngày Nay Cần Đến LTXC Biết Bao 2024

TĐCTT Cầu Nguyện

Nhóm TĐCTT Nam CA Hội Ngộ Hằng Tháng

Các Nhóm TĐCTT Ngoài Nam CA Hội Ngộ Hằng Tháng

TĐCTT Trực Tuyến Hiệp Thông cử hành PVLC Chúa Nhật Hàng Tuần

TĐCTT Tôn Vinh LTXC: Tĩnh Tâm riêng Nội Bộ và Mừng Lễ chung Cộng Đồng

TĐCTT BPV Trung Ương Hội Ngộ Trực Tuyến Định Kỳ

TĐCTT Tưởng Niệm Quốc Biến Lịch Sử 1975

 

Các Khóa LTXC cho Cộng Đồng và Các Ngày Tĩnh Tâm Nội Bộ

 

Các Khóa LTXC Năm Thế Giới Ngày Nay Cần Đến LTXC Biết Bao 2024

Khóa LTXC LXXI 27-28/9/2024 ở Giáo Phận Fort Worth TX

Khóa LTXC LXX 13-14/9/2024 ở Giáo Phận San Jose California

Khóa LTXC LXIX 23-24/8/2024 ở Giáo Phận Rochester NY

Khóa LTXC LXVIII 9-10/8/2024 ở Giáo Phận Arlington VA

Khóa LTXC LXVII 17-18/7/2024 ở Tổng Giáo Phận Galveston-Houston TX

Khóa LTXC LXVI 10-11/7/2024 ở GP Pensacola FL

Khóa LTXC LXV 21-22/6/2024 ở Tổng Giáo Phận Philadelphia PA

Khóa LTXC LXIV 14-15/6/2024 ở Nam California

Những bụi gai bốc cháy LTXC

TĐCTT - Lương Thực Tâm Linh

 

Sinh Hoạt Bác Ái và Truyền Giáo

 

TĐCTT Đóng Góp Quĩ Bác Ái, Quĩ Thánh Phêrô và Quĩ Truyền Giáo 2024

Hành Trình Truyền Giáo - Tận Cùng Trái Đất ở Nam Ethiopia Phi Châu 15 ngày 17/5 - 31/5/2024

Hành Trình Truyền Giáo - Tận Cùng Trái Đất ở Nam Ethiopia Phi Châu 2024: 1- Nhập cuộc

Hành Trình Truyền Giáo - Tận Cùng Trái Đất ở Nam Ethiopia Phi Châu 2024: 2- Các Trụ Sở Truyền Giáo

Hành Trình Truyền Giáo - Tận Cùng Trái Đất ở Nam Ethiopia Phi Châu 2024: 3- Thăm Viếng Nhân Sinh

Hành Trình Truyền Giáo - Tận Cùng Trái Đất ở Nam Ethiopia Phi Châu 2024: 4- Thăm Viếng Các Nhà Thờ

Hành Trình Truyền Giáo - Tận Cùng Trái Đất ở Nam Ethiopia Phi Châu 2024: 5- Ngày Hội Chợ Hằng Tuần

Hành Trình Truyền Giáo - Tận Cùng Trái Đất ở Nam Ethiopia Phi Châu 2024: 6- Ngày Tặng Quà Truyền Giáo

Hành Trình Truyền Giáo - Tận Cùng Trái Đất ở Nam Ethiopia Phi Châu 2024: 7- Tham Quan Các Cơ Sở Giáo Dục

Hành Trình Truyền Giáo - Tận Cùng Trái Đất ở Nam Ethiopia Phi Châu 2024: 8- Tham Quan Các Cơ Sở Y Tế

Hành Trình Truyền Giáo - Tận Cùng Trái Đất ở Nam Ethiopia Phi Châu 2024: 9- Những Thảm Cảnh Tận Cùng Nhân Sinh

Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất Phi Châu 2024: 10- Quĩ Truyền Giáo Hậu Hành Trình

 

 

 

 

TĐCTT: Tư Liệu

 

TĐCTT Những Điệu Nhạc Lời Ca Nhờ Mẹ Đến Chúa

TĐCTT Toàn Bộ Kinh Nguyện Thương Xót

 TĐCTT - Những Anh Chị Em đã ra đi trước và Thân nhân ruột thịt của họ

Lòng Thương Xót Chúa

Đức Ông Giuse Nguyễn Đức Minh: 60 Năm Linh Mục

Các Chủ Đề LTXC đã được chia sẻ

TĐCTT: Trung Tâm LTXC ở Orange County CA

TĐCTT Trụ Sở: Ban Điều Nghiên và Việc Tìm Kiếm

The Viet Apostolate of Divine Mercy: Trụ Sở Pháp Nhân và Sinh Hoạt

The Viet Apostolate of Divine Mercy: Trung Tâm và Đền Thánh LTXC

Nhóm TĐCTT: Một Thực Thể Pháp Lý hay Một Pháp Nhân trước Giáo Quyền và Chính Quyền

Nhóm TĐCTT và CTT - Sứ Vụ Tông Đồ Giáo Dân

(được truyền hình qua làn sóng VNA TV 57.3 ở Orange County ngày 4 và 11/7/2019)

TĐCTT - Lịch Sinh Hoạt 2018-2019 chi tiết

(được liên tục updated sau mỗi Khóa LTXC)

TĐCTT - Các Tiểu Nhóm ở Nam California 2018-2019

(được cập nhật từng năm)

TĐCTT - Danh Sách toàn bộ

(được liên tục updated sau mỗi Khóa LTXC)