THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

Tổng Hợp từ Năm 2011 đến 2016

Năm Thánh Mẫu Fatima 2017

Năm Đạo Binh Thương Xót 2018

Năm Bí Mật Thương Xót 2019

Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

Năm Khổ Nạn Thương Xót 2022

 

 

Năm Giáo Hội Đồng Hành Truyền giáo 2023

 

 

Sinh Hoạt Hội Ngộ và Đạo Đức

TĐCTT Lịch Sinh Hoạt Năm Thế Giới Ngày Nay Cần Đến LTXC Biết Bao 2024

TĐCTT Lịch Năm Đồng hành Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023

TĐCTT Cầu Nguyện

TĐCTT - Một Ơn Khởi Động

TĐCTT Đại Hội II-2023 Mừng 15 Năm Khởi Động 5-8/10: Chúa Nhật 8/10

TĐCTT Đại Hội II-2023 Mừng 15 Năm Khởi Động 5-8/10: Thứ Bảy 7/10

TĐCTT Đại Hội II-2023 Mừng 15 Năm Khởi Động 5-8/10: Thứ Sáu 6/10

TĐCTT Đại Hội II-2023 Mừng 15 Năm Khởi Động 5-8/10: Thứ Năm 5/10

TĐCTT Đại Hội II-2023 Mừng 15 Năm Khởi Động 5-8/10: Phát động

Nhóm TĐCTT Hội Ngộ Online PVLC Hàng Tuần

Nhóm TĐCTT Nam CA Hội Ngộ Hằng Tháng

Nhóm TĐCTT San Jose Hội Ngộ Hằng Tháng

Các Nhóm TĐCTT Ngoài CA Hội Ngộ Hằng Tháng

TĐCTT Mừng Lễ LTXC 2023

TĐCTT BPV Trung Ương Hội Ngộ Trực Tuyến Định Kỳ

TĐCTT Tưởng Niệm Quốc Biến Lịch Sử 1975

 

Các Khóa LTXC cho Cộng Đồng và Các Ngày Tĩnh Tâm Nội Bộ

 

Các Khóa LTXC Năm Hiệp thông tham gia truyền giáo 2023

Khóa LTXC XXXXXXIII 22-23/9/2023 ở Giáo Phận Fort Worth TX

Khóa LTXC XXXXXXII 8-9/9/2023 ở Giáo Phận San Jose California

Khóa LTXC XXXXXXI 25-27/8/2023 ở Giáo Phận Rochester NY

Khóa LTXC XXXXXX 11-12/8/2023 ở Tổng Giáo Phận Washington MD

Khóa LTXC XXXXXIX 28-29/7/2023 ở Tổng Giáo Phận Philadelphia PA

Khóa LTXC XXXXXVIII 14-15/7/2023 ở Tổng Giáo Phận Galveston-Houston TX

Khóa LTXC XXXXXVII 10-11/6/2023 ở Nam California

Khóa LTXC XXXXXVI 12-14/5/2023 ở GP Pensacola FL

TĐCTT Tĩnh Tâm LTXC Nam California Thứ Bảy 15/4/2023

Thời Sự về LTXC - Tài Liệu cho các Khóa LTXC 2023

TĐCTT - Lương Thực Tâm Linh

 

Sinh Hoạt Bác Ái và Hành Hương

TĐCTT Hành hương Truyền giáo - Ánh sáng Muôn dân 2023: Diễn Tiến

1- Đến Athens và về Hotel Thứ Tư mùng 1/11 

2- Thăm Thành Corinto và Đồi Thành Trì Athens Thứ Năm mùng 2/11 

 

3- Lên Du Thuyền và tham quan Hải Đảo Mykonos Thứ Sáu mùng 3/11 

 

4- Thăm Thành Ephêsô và Đảo Patmo / Kudasaki Thứ Bảy mùng 4/11 


5-
Tham quan Hải Đảo Santorini Chúa Nhật mùng 5/11 

 

6-7. Tham quan Delphi Thứ Hai và Mateora ở Kalambaka Thứ Ba 6-7/11

8- Thăm Thành Thessaloniki - Thứ Tư 8/11

8-9. Thăm Thành Thessaloniki & Philipii Thứ Tư và Về Athens Thứ Năm 8-9/11

10- TĐCTT Hành Hương Truyền Giáo Ánh Sáng Muôn Dân: Tổng Kết

Tập Sách Hành Hương 2023

TĐCTT Hành hương Truyền giáo - Ánh sáng Muôn dân 31/10 - 11/11/2023

TĐCTT Cứu Trợ Nạn Nhân Động Đất Thổ Nhĩ Kỳ và Syria

TĐCTT Đóng Góp Quĩ Bác Ái, Quĩ Thánh Phêrô và Quĩ Truyền Giáo 2023

 

 

TĐCTT: Tư Liệu

 

TĐCTT Những Điệu Nhạc Lời Ca Nhờ Mẹ Đến Chúa

TĐCTT Toàn Bộ Kinh Nguyện Thương Xót

 TĐCTT - Những Anh Chị Em đã ra đi trước và Thân nhân ruột thịt của họ

Lòng Thương Xót Chúa

Đức Ông Giuse Nguyễn Đức Minh: 60 Năm Linh Mục

Các Chủ Đề LTXC đã được chia sẻ

TĐCTT: Trung Tâm LTXC ở Orange County CA

TĐCTT Trụ Sở: Ban Điều Nghiên và Việc Tìm Kiếm

The Viet Apostolate of Divine Mercy: Trụ Sở Pháp Nhân và Sinh Hoạt

The Viet Apostolate of Divine Mercy: Trung Tâm và Đền Thánh LTXC

Nhóm TĐCTT: Một Thực Thể Pháp Lý hay Một Pháp Nhân trước Giáo Quyền và Chính Quyền

Nhóm TĐCTT và CTT - Sứ Vụ Tông Đồ Giáo Dân

(được truyền hình qua làn sóng VNA TV 57.3 ở Orange County ngày 4 và 11/7/2019)

TĐCTT - Lịch Sinh Hoạt 2018-2019 chi tiết

(được liên tục updated sau mỗi Khóa LTXC)

TĐCTT - Các Tiểu Nhóm ở Nam California 2018-2019

(được cập nhật từng năm)

TĐCTT - Danh Sách toàn bộ

(được liên tục updated sau mỗi Khóa LTXC)