THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

Tổng Hợp từ Năm 2011 đến 2016

Năm Thánh Mẫu Fatima 2017

Năm Đạo Binh Thương Xót 2018

Năm Bí Mật Thương Xót 2019

Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

 

Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Sinh Hoạt Hội Ngộ

 

TĐCTT Lịch Năm Dấu Thánh Thương Xót 2022

TĐCTT Hội Ngộ Bonus Ngọc Ngà Đầu Tháng

TĐCTT Tham Dự Hậu Sự Ông Cố Cha Nguyễn Tuấn Long

TĐCTT Tham Dự Các Cuộc Hội Ngộ

TĐCTT Hội Ngộ Online PVLC Hằng Tuần

TĐCTT Cầu Nguyện trong Mùa Đại Dịch Covid-19

TĐCTT Ứng Biến trong Mùa Đại Dịch Covid-19

TĐCTT Hội Ngộ Tang Chế trong Mùa Đại Dịch Covid-19

TĐCTT - Tang Chế LH Maria Rosa Đỗ Thúy Nga

 

Các Khóa LTXC cho Cộng Đồng và Các Ngày Tĩnh Tâm Nội Bộ

 

CÁC KHÓA LTXC 2022

Tĩnh Tâm Thánh Mẫu Mừng Giáng Sinh 4/12/2021

Khóa LTXC XXXXVI - 2021 ở TGP Washington và TĐCTT Hội Ngộ TGP Philadelphia

TĐCTT Nam California - Tĩnh Tâm Nên Thánh

Khóa LTXC XXXXV - 2021 ở Giáo Phận San Jose California

Khóa LTXC XXXXIV - 2021 ở Giáo Phận Rochester New York

Khóa LTXC XXXXIII - 2021 ở Giáo Phận Orange CA và Ơn Lạ Thương Xót cho TĐCTT

TĐCTT Hội Ngộ Phục Vụ trong Ngày Lịch Sử 17/7/2021

TĐCTT - Các Khóa LTXC Bình Thường

TĐCTT - Lương Thực Tâm Linh

TĐCTT Luyện Chưởng Thương Xót

TĐCTT - Tĩnh Tâm trong Mùa Đại Dịch Covid-19

Niềm Vui Yêu Thương: "Họ hết rượu rồi" (Gioan 2:3)

Niềm Vui Yêu Thương: "Đổ nước đầy các chum" (Gioan 2:7)

Niềm Vui Yêu Thương: Thời Điểm Thương Xót

 

Sinh Hoạt Bác Ái và Truyền Giáo

 

TĐCTT Cứu Trợ Phi Luật Tân Bão Tố

TĐCTT Cứu Trợ Haiti Động Đất

TĐCTT Bác Ái Cứu Trợ Khủng Hoảng Đại Dịch Việt Nam

Bác Ái Cứu Trợ Quĩ Thánh Phêrô - Peter Pence của ĐTC và Tòa Thánh

Bác Ái Cứu Trợ Ấn Độ

 

Sinh Hoạt Đức Tin và Hành Hương

 

Hành Hương Chộp Bắt - Từng Ngày Vượt Qua

Hành Hương Đức Tin - Chứng Tích Phục Sinh

TĐCTT Hành Hương 2021 - Tập Sách Hành Trang

TĐCTT Hành Hương 2021 - Dạo Khúc Online

 

Chia Sẻ Trực Tuyến Chủ Đề "Fatima - Thánh Mẫu Thương Xót"

 

1- Fatima - Ơn Gọi Thương Xót

https://youtu.be/xsgjlcdLQh4 

Livestream ngày 13/5/2021 Thứ Năm

 

2- Fatima - Trái Tim Thương Xót

https://youtu.be/JLFF_bbV12k 
https://youtu.be/KxjOw_p0PwQ 
(phần kết)
Livestream ngày 13/6/2021 Chúa Nhật

 

3- Fatima - Bí Mật Thương Xót

https://youtu.be/HO5pGaO3aTM

Livestream ngày 13/7/2021 Thứ Ba

 

4- Fatima - Sứ Vụ Thương Xót

https://youtu.be/YkEAIS7Wk-4

Livestream ngày 19/8/2021 Thứ Năm

 

5- Fatima - Kinh Nguyện Thương Xót

https://youtu.be/K5cmNVA_udQ

Livestream ngày 13/9/2021 Thứ Hai

 

6- Fatima - Sứ Điệp Thương Xót

https://youtu.be/btwyEJIFLD8

Livestream ngày 13/10/2021 Thứ Tư

 

 

TĐCTT: Tư Liệu

 

TĐCTT Những Điệu Nhạc Lời Ca Nhờ Mẹ Đến Chúa

TĐCTT Toàn Bộ Kinh Nguyện Thương Xót

 TĐCTT - Những Anh Chị Em đã ra đi trước và Thân nhân ruột thịt của họ

Lòng Thương Xót Chúa

Đức Ông Giuse Nguyễn Đức Minh: 60 Năm Linh Mục

Các Chủ Đề LTXC đã được chia sẻ

TĐCTT: Trung Tâm LTXC ở Orange County CA

TĐCTT Trụ Sở: Ban Điều Nghiên và Việc Tìm Kiếm

The Viet Apostolate of Divine Mercy: Trụ Sở Pháp Nhân và Sinh Hoạt

The Viet Apostolate of Divine Mercy: Trung Tâm và Đền Thánh LTXC

Nhóm TĐCTT: Một Thực Thể Pháp Lý hay Một Pháp Nhân trước Giáo Quyền và Chính Quyền

Nhóm TĐCTT và CTT - Sứ Vụ Tông Đồ Giáo Dân

(được truyền hình qua làn sóng VNA TV 57.3 ở Orange County ngày 4 và 11/7/2019)

TĐCTT - Lịch Sinh Hoạt 2018-2019 chi tiết

(được liên tục updated sau mỗi Khóa LTXC)

TĐCTT - Các Tiểu Nhóm ở Nam California 2018-2019

(được cập nhật từng năm)

TĐCTT - Danh Sách toàn bộ

(được liên tục updated sau mỗi Khóa LTXC)