CÔNG GIÁO VIỆT NAM

 

2020

 

 

Giáo Hội trong Thế Giới Mùa Đại Dịch Covid-19

 

Sống Lại

(ĐTGM Ngô Quang Kiệt)

 

Lễ Truyền Tin

(ĐTGM Ngô Quang Kiệt)

 

Lễ Thánh Giuse Thời Covid-19

(ĐTGM Ngô Quang Kiệt)

 

Phòng Tránh Dịch Covid-19 trong Môi Trường Giáo Xứ

(Cha Trương Thành Công GP Cần Thơ)

 

Sống Đức Tin trong Mùa Đại Dịch Covid-19

Đại Dịch Covid-19 sẽ đi về đâu?

Dự Báo âm u nhưng Bầu Trời vẫn tươi sáng

Một khi Thiên Chúa thương xót nhắc nhở và cảnh báo - Đại dịch Covid-19 

Xin Coi Chừng Những Bí Mật Fatima Giả Tạo