CÔNG GIÁO VIỆT NAM

 

2020

 

 

Thư Đức cha Chủ tịch Ủy ban Kinh Thánh gởi cộng đồng Dân Chúa

 

Thư gửi sinh viên, học sinh Công giáo nhân dịp mừng xuân Canh Tý