SUY NGUYỆN và SỐNG ĐẠO

 

 

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

CHU KỲ CHÚA NHẬT NĂM C VÀ NGÀY THƯỜNG NĂM Chẵn 2022

 

 

 

Mùa Vọng Năm A vẫn trong Năm 2022

 

Tuần Bát Nhật Giáng Sinh

Mùa Vọng Tuần Bát Nhật trước Lễ Giáng Sinh Năm A 2022

Mùa Vọng Tuần 3 Năm A 2022

Mùa Vọng Tuần 2 Năm A 2022

Mùa Vọng Tuần 1 Năm A 2022

 

Mùa Thường Niên sau Mùa Phục Sinh

 

Tuần XXXIV Thường Niên

Tuần XXXIII Thường Niên

Tuần XXXII Thường Niên

Tuần XXXI Thường Niên

Tuần XXX Thường Niên

Tuần XXIX Thường Niên

Tuần XXVIII Thường Niên

Tuần XXVII Thường Niên

Tuần XXVI Thường Niên

Tuần XXV Thường Niên

Tuần XXIV Thường Niên

Tuần XXIII Thường Niên

Tuần XXII Thường Niên

Tuần XXI Thường Niên

Tuần XX Thường Niên

Tuần XIX Thường Niên

Tuần XVIII Thường Niên

Tuần XVII Thường Niên

Tuần XVI Thường Niên

Tuần XV Thường Niên

Tuần XIV Thường Niên

Tuần XIII Thường Niên

Tuần XII Thường Niên

Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu Năm C

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu và Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria

Tuần XI Thường Niên

Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi

Tuần X Thường Niên

Chúa Nhật Thánh Thần Hiện Xuống

 

Mùa Phục Sinh

Tuần VII Phục Sinh

Tuần VI Phục Sinh

Tuần V Phục Sinh

Tuần IV Phục Sinh

Tuần III Phục Sinh

Tuần II Phục Sinh

Phục Sinh - PVLC Bát Nhật (từng ngày)

 

 

TUẦN THÁNH

Tuần Thánh (từng ngày)

 

Mùa Chay

Tuần V

Tuần IV

Tuần III

Tuần II

Tuần I

 

Mùa Thường Niên Hậu Giáng Sinh

 

Tuần VIII

Tuần VII

Tuần VI

Tuần V

Tuần IV

Tuần III

Tuần II

Tuần I

 

Mùa Giáng Sinh

Tuần Lễ Hiển Linh

Tuần Bát Nhật Giáng Sinh

 

Mùa Vọng

Tuần Bát Nhật trước Giáng Lễ Sinh

Tuần III

Tuần II

Tuần I