Bông Hồng 26
 


Kinh Nguyện Tuyệt Hảo


 

Bất cứ làm ǵ, qúi bạn đừng giống như người đàn bà ở Rôma kia đạo đức theo kiểu ư riêng, mà hễ nói đến kinh Mân Côi là lại nhắc tới bà. Bà sùng đạo và sốt sắng đến nỗi, đời sống thánh thiện của bà đă làm cho bà nhẹ hàng đối với những điều coi là ngặt nghèo nhất trong Giáo Hội.

Định tâm nhân thánh Đaminh hướng dẫn đời sống thiêng liêng cho ḿnh, bà xin thánh nhân giải tội cho bà. Thánh nhân đă ra việc đền tội cho bà là đọc một tràng kinh Mân Côi, c̣n khuyên bà đọc như thế hằng ngày nữa. Bà nói rằng bà không có đủ giờ để đọc, lấy lư nào là phải đi kính viếng các đền thờ ở Rôma mỗi ngày, nào là đă phải mặc áo thô cùng với áo nhặm, nào là làm khốn ḿnh mấy lần một tuần, nào là thực hành quá nhiều các việc đền tội và chay tịnh. Thánh Đaminh cứ thúc giục bà nghe theo lời khuyên của ngài đọc kinh Mân Côi, nhưng bà không chịu. Bà rời ṭa giải tội mà rùng ḿnh trước những mẹo mực của vị linh hướng cứ nhất định muốn bà làm một việc tôn sùng bà không thích một tí nào cả.

Sau này, vào một lúc đang cầu nguyện, bà ngất trí đi và được thị kiến thấy linh hồn của bà đến trước ṭa Chúa phán xét. Thánh Micae đặt tất cả các việc hăm ḿnh và cầu nguyện của bà lên một đia cân và tất cả các tội lỗi cùng với những bất toàn của bà lên đia cân c̣n lại. Đia cân việc lành phúc đức của bà lại nhẹ hẫng so với đia cân tội lỗi bất toàn của bà.

Đầy kinh hăi, bà kêu khẩn đến ḷng thương xót, van xin Rất Thánh Trinh Nữ cứu giúp, vị Bầu Cử ân đức của bà, Đấng đă lấy tràng kinh Mân Côi duy nhất mà bà đă đọc để đền tội, đặt lên đia cân công phúc của bà. Tràng kinh Mân Côi này nặng hơn cả mọi tội lỗi lẫn việc lành của bà. Rồi Đức Mẹ trách bà đă không chịu nghe theo lời huyên của thánh Đaminh, đầy tớ của Người và không chịu đọc kinh Mân Côi hằng ngày.

Tỉnh trí lại, bà cấp tốc chạy đến sấp ḿnh dưới chân thánh Đaminh, kể cho thánh nhân nghe tất cả những ǵ đă xẩy ra, xin thánh nhân tha cho sự bất tín cẩn của bà và hứa sẽ trung thành đọc kinh Mân Côi hằng ngày. Bà đă nhờ thế mà tiến tới sự trọn lành Kitô giáo và cuối cùng đến vinh quang đời đời.

Hỡi qúi bạn là những người cầu nguyện, từ câu truyện này qúi bạn thấy được mức độ phi thường là dường nào, nơi quyền năng, giá trị và tầm quan trọng của sự tôn sùng phép Lần Hạt Rất Thánh Mân Côi, khi nó được đọc chung cùng với sự suy niệm các mầu nhiệm của nó.

Một ít thánh đă tiến tới cao điểm của sự cầu nguyện, như thánh Maria Mai-đệ-Liên, vị thánh đă được các thiên thần đưa lên trời mỗi ngày, và cũng là vị thánh đă được đặc ân ngồi học dưới chân Chúa và Mẹ Thánh của Người.

Thế mà, vào một ngày kia, khi chị thánh xin Thiên Chúa tỏ cho chị biết phải dùng cách nào chắc chắn để tấn tới trong t́nh yêu mến Ngài cũng như đạt được tuyệt đỉnh trọn lành, Ngài đă sai tổng thần Micae nhân danh Ngài tỏ cho chị thánh biết là không có một đường lối nào khác giúp chị thánh tiến tới trọn lành ngoài việc suy niệm về cuộc khổ nạn của Chúa. Rồi tổng thần đặt một cây thánh giá ở trước cửa động của chị thánh và bảo chị cầu nguyện trước cây thánh giá, chiêm ngắm các mầu nhiệm đau thương mà chính chị đă được chứng kiến tận mắt.

Gương của thánh Phanxicô Salêsiô, một vị đại linh hướng vào thời đại cua ngài, phải khuyến khích quí bạn gia nhập Hiệp Hội Kinh Mân Côi, v́, một vị thánh cao cả như ngài mà c̣n hứa buộc ḿnh, bao lâu c̣n sống, mỗi ngày phải đọc đủ một tràng kinh Mân Côi.

Thánh Charles Borrômêô cũng đọc đủ một tràng kinh Mân Côi như vậy và hết sức khuyến giục làm việc tôn sùng này nơi các linh mục của ngài, nơi hàng giáo sĩ trong các chủng viện và cho tất cả mọi giáo hữu của ngài.

Thánh Piô V, một trong những vị đại giáo hoàng dẫn dắt Giáo Hội, đă đọc kinh Mân Côi mỗi ngày. Thánh Tôma Villanôva, tổng giám mục giáo phận Valencê, thánh Têrêsa và thánh Philiphê Nêri cũng như nhiều vĩ nhân khác mà tôi không kể đến tên hết ḷng tôn sùng Kinh Mân Côi Thánh.

Theo gương các đấng; các vị linh hướng của qúi bạn sẽ lấy làm hài ḷng, và nếu các ngài biết được lợi ích mà qúi bạn gặt hái được do việc tôn sùng này, điều trước hết mọi sự các ngài sẽ thúc giục qúi bạn là thực hành việc tôn sùng này
 

Nếu cần, xin xem lại những bông hồng trước:

Nội dung và Nhập Đề

Bông hồng 1 Những kinh nguyện Mân Côi,

Bông hồng 2 về Nguồn gốc Kinh Mân Côi,

Bông hồng 3 về Thánh Đaminh,

Bông hồng 4 Á Thánh Alan de la Roch

Bông hồng 5 Hiệp Hội Kinh Mân Côi

Bông hồng 6 Thánh Vịnh Mẹ Maria

Bông hồng 7 Triều Thiên Hoa Hồng

Bông hồng 8 Những kỳ diệu của Kinh Mân Côi

Bông hồng 9 Các Thù Địch

Bông hồng 10 Những Phép Lạ

Bông hồng 11 Kinh Tin Kính

Bông hồng 12 Kinh Lạy Cha

Bông hồng 13: Kinh Lạy Cha (tiếp)

Bông hồng 14: Kinh lạy Cha (kết)

Bông hồng 15: Kinh Kính Mừng

Bông hồng 16: Kinh Kính Mừng Tuyệt Diệu

Bông hồng 17: Kinh Kính Mừng: Hoa Trái

Bông hồng 18: Kinh Kính Mừng: Ơn Phúc

Bông hồng 19: Một trao đổi phúc đức

Bông hồng 20: Kinh Kính Mừng diễn nghĩa

Bông hồng 21: 15 Mầu Nhiệm

Bông hồng 22: Nên giống Chúa Kitô

Bông hồng 23: Một việc tưởng niệm

Bông hồng 24: Phương thế nên trọn lành

Bông hồng 25: Sung măn thánh thiện