SUY NGUYỆN và SỐNG ĐẠO

 

 

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

CHU KỲ CHÚA NHẬT NĂM B VÀ NGÀY THƯỜNG NĂM Lẻ 2021

 

 

 

MÙA THƯỜNG NIÊN SAU MÙA PHỤC SINH

 

Tuần XXXIV

Tuần XXXIII

Tuần XXXII

Tuần XXXI

Tuần XXX

Tuần XXIX

Tuần XXVIII

Tuần XXVII

Tuần XXVI

Tuần XXV

Tuần XXIV

Tuần XXIII

Tuần XXII

Tuần XXI

Tuần XX

Tuần XIX

Tuần XVIII

Tuần XVII

Tuần XVI

Tuần XV

Tuần XIV

Tuần XIII

Tuần XII

Tuần XI

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu và Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria

Tuần X

Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu

Tuần IX Thường Niên Năm B và Năm Lẻ

Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi

Tuần VIII Thường Niên Năm B và Năm Lẻ

Chúa Nhật Thánh Thần Hiện Xuống

 

Mùa Phục Sinh

 

Tuần VII Phục Sinh

Tuần VI Phục Sinh

Tuần V Phục Sinh

Tuần IV Phục Sinh

Tuần III Phục Sinh

Tuần II Phục Sinh

 

Phục Sinh - PVLC Bát Nhật (từng ngày)

 

TUẦN THÁNH

 

Tuần Thánh (từng ngày)

Tuần Thánh - PVLC Năm B (cả tuần)

Chúa Nhật Lễ Lá

 

Mùa Chay

 

Tuần 5

Tuần 4

Tuần 3

Tuần 2

Tuần 1

 

 

Mùa Thường Niên Hậu Giáng Sinh

 

Tuần 6

Tuần 5

Tuần 4

Tuần 3

Tuần 2

Tuần 1

 

 

Mùa Giáng Sinh

 

Tuần trước và sau Lễ Hiển Linh

Tuần Bát Nhật Giáng Sinh

 

 

Mùa Vọng

 

Tuần Bát Nhật trước Lễ Giáng Sinh

Tuần 4

Tuần 3

Tuần 2

Tuần 1