SUY NGUYỆN và SỐNG ĐẠO

 

 

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

CHU KỲ CHÚA NHẬT NĂM A VÀ NGÀY THƯỜNG NĂM CHẴN

 

 

Mùa Thường Niên

 

Tuần XXXIV Năm A và Chẵn

Tuần XXXIII Năm A và Chẵn

Tuần XXXII Năm A và Chẵn

Tuần XXXI Năm A và Chẵn

Tuần XXX Năm A và Chẵn

Tuần XXIX Năm A và Chẵn

Tuần XXVIII Năm A và Chẵn

Tuần XXVII Năm A và Chẵn

Tuần XXVI Năm A và Chẵn

Tuần XXV Năm A và Chẵn

Tuần XXIV Năm A và Chẵn

Tuần XXIII Năm A và Chẵn

Tuần XXII Năm A và Chẵn

Tuần XXI Năm A và Chẵn

Tuần XX Năm A và Chẵn

Tuần XIX Thường Niên Năm A và Năm Chẵn

Tuần XVIII Thường Niên Chẵn

Tuần XVII Thường Niên Chẵn

Tuần XVI Thường Niên Chẵn

Tuần XV Thường Niên Chẵn

Tuần XIV Thường Niên Chẵn

Tuần XIII Thường Niên Chẵn

Tuần XII Thường Niên Chẵn

Tuần XI Thường Niên Chẵn

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu và Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria

Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô

Tuần X Thường Niên  Năm A Chẵn

Lễ Chúa Ba Ngôi Năm A

Tuần IX Thường Niên Năm A - Chẵn

 

Mùa Phục Sinh

 

Tuần VII Phục Sinh

 

Tuần VI Phục Sinh

 

Tuần V Phục Sinh

 

Tuần IV Phục Sinh

 

Tuần III Phục Sinh

Tuần II Phục Sinh

PVLC Các Chúa Nhật Sau Tuần Bát Nhật Phục Sinh

Bát Nhật Phục Sinh

 

Tuần Thánh và Tam Nhật Vượt Qua

Tuần Thánh

 

Mùa Chay

Tuần 5

Tuần 4

Tuần 3

Tuần 2

Tuần 1

 

Mùa Thường Niên Hậu Giáng Sinh

Tuần 7

Tuần 6

Tuần 5

Tuần 4

Tuần 3

Tuần 2

Tuần 1

 

 

Mùa Giáng Sinh

Tuần Hiển Linh trước và sau

Tuần Bát Nhật Giáng Sinh

 

Mùa Vọng

Tuần 4

Tuần 3

Tuần 2

Tuần 1