Bông Hồng 31


Blancô Castillô - Alphongsô 8Blancô Castillô, hoàng hậu Pháp quốc, rất là sầu thảm v́ hai mươi năm sống trong son sẻ. Thánh Đaminh gặp hoàng hậu, khuyên hoàng hậu hăy đọc kinh Mân Côi hằng ngày để xin Chúa ban cho ơn được làm mẹ, và hoàng hậu đă trung thành nghe theo lời khuyên của thánh nhân. Vào năm 1213, bà đă cho ra đời đứa con đầu ḷng là Philip, nhưng con trẻ lại chết yểu trong lúc tuổi thơ.

Ḷng sùng mộ của hoàng hậu không v́ thế mà tàn lụi, trái lại, hơn bao giờ hết, bà chạy đến kêu cầu Đức Mẹ cứu giúp. Bà phân phát nhiều xâu chuỗi Mân Côi cho các triều thần của ḿnh cũng như cho dân chúng ở các tỉnh trong vương quốc của bà, xin họ cùng với bà cầu phước với Chúa cho lần này được hoàn toàn. Vậy, vào năm 1215, vua thánh Louis được hạ sinh, một vị vua đă trở thành vinh quang cho nước Pháp và mẫu mực cho các vua Kitô giáo.

Alphongsô VIII, vua nước Aragon và Castillô, đă sống một đời sống buông tuồng, do đó, đă bị Thiên Chúa dùng cách này cách nọ trừng phạt, mà một trong những cách ấy là vua bị bại trận và phải đến ẩn trốn ở một thành phố thuộc một trong những nước đồng minh của vua.

Xẩy ra là thánh Đaminh bấy giờ đang ở thành ấy vào ngày Giáng Sinh, rao giảng kinh Mân Côi như ngài vẫn thường làm, minh tỏ về các ơn ích mà kinh Mân Côi ban cho chúng ta. Một trong những điều ngài đề cập đến là ai thành khẩn đọc kinh Mân Côi sẽ chiến thắng địch thù và sẽ chiếm lại được những ǵ đă thất trận.

Vua chăm chú nghe và sai người đến với thánh Đaminh hỏi những điều ngài giảng có đúng thật như vậy không. Thánh Đaminh bảo đảm với vua là không c̣n ǵ chân thật hơn như vậy, nếu vua muốn biết thật hư ra sao, vua hăy thực hành việc tôn sùng này và gia nhập Hiệp Hội Mân Côi. Vua liền dứt khoát đọc kinh Mân Côi mỗi ngày suốt cả một năm trời. Ngay Giáng sinh năm kế tiếp, Đức Mẹ đă hiện ra với vua, lúc vua vừa chấm dứt kinh Mân Côi cuối cùng mà nói:

“Hỡi Anphongsô, con đă phụng sự Mẹ cả một năm vừa qua bằng cách sốt sắng đọc kinh Mân Côi hằng ngày, vậy Mẹ đến để thưởng cho con đây: Mẹ đă xin được Con Mẹ tha thứ tội lỗi cho con. Mẹ ban cho con xâu chuỗi Mân Côi này; con hăy đeo nó, Mẹ hứa với con là không một kẻ thù nào có thể hăm hại được con nữa.”Sau khi Đức Mẹ biến đi, vua mừng rỡ khôn tả và hết sức phấn khởi. Vua liền đi t́m hoàng hậu

để tỏ cho bà biết về các đặc ân cũng như lời hứa của Đức Mẹ. Vua cầm cỗ tràng hạt đưa lên trước mắt hoàng hậu (đă bị mù) và tức th́ mắt hoàng hậu lại được nh́n thấy như thường.

Sau đó ít lâu, vua triệu tập binh lính, với sự liên kết của các đồng minh, đă tấn công địch quân một cách ác liệt. Vua bắt họ phải trả lại phần đất mà họ đă chiếm cứ, phải sửa lại những ǵ xúc phạm đến vua, và hoàn toàn triệt hạ họ. Thật ra, vua được may mắn đến nỗi binh lính tha hồ đánh đuổi từ mọi phía theo chiến thuật của vua, như thể hễ vua ra trận là phần thắng bao giờ cũng về tay vua.

Điều này không có ǵ là lạ bởi v́ vua không bao giờ xuất trận mà không qùi gối sốt sắng đọc kinh Mân Côi. Vua cũng chủ trương cho tất cả mọi phần tử trong triều thần của vua gia nhập Hiệp Hội Rất Thánh Mân Côi, và cũng muốn thấy rằng các quan chức và tôi tớ của ḿnh mộ mến Hiệp Hội.

Hoàng hậu gia nhập Hiệp Hội và cũng bắt đầu đọc kinh Mân Côi. Bà và chồng bà kiên tŕ phục vụ Đức Mẹ, sống một cuộc đời thật là thánh đức.
 

Nếu cần, xin xem lại những bông hồng trước:

Nội dung và Nhập Đề

Bông hồng 1 Những kinh nguyện Mân Côi,

Bông hồng 2 về Nguồn gốc Kinh Mân Côi,

Bông hồng 3 về Thánh Đaminh,

Bông hồng 4 Á Thánh Alan de la Roch

Bông hồng 5 Hiệp Hội Kinh Mân Côi

Bông hồng 6 Thánh Vịnh Mẹ Maria

Bông hồng 7 Triều Thiên Hoa Hồng

Bông hồng 8 Những kỳ diệu của Kinh Mân Côi

Bông hồng 9 Các Thù Địch

Bông hồng 10 Những Phép Lạ

Bông hồng 11 Kinh Tin Kính

Bông hồng 12 Kinh Lạy Cha

Bông hồng 13: Kinh Lạy Cha (tiếp)

Bông hồng 14: Kinh lạy Cha (kết)

Bông hồng 15: Kinh Kính Mừng

Bông hồng 16: Kinh Kính Mừng Tuyệt Diệu

Bông hồng 17: Kinh Kính Mừng: Hoa Trái

Bông hồng 18: Kinh Kính Mừng: Ơn Phúc

Bông hồng 19: Một trao đổi phúc đức

Bông hồng 20: Kinh Kính Mừng diễn nghĩa

Bông hồng 21: 15 Mầu Nhiệm

Bông hồng 22: Nên giống Chúa Kitô

Bông hồng 23: Một việc tưởng niệm

Bông hồng 24: Phương thế nên trọn lành

Bông hồng 25: Sung măn thánh thiện

Bông hồng 26: Kinh nguyện tuyệt hảo

Bông hồng 27: Các lợi ích

Bông hồng 28: Những công dụng hữu hiệu

Bông hồng 29: Phương thế cứu rỗi

Bông hồng 30: Những đặc ân của Hiệp Hội