Bông Hồng 35


Đức Hồng Y PhêrôChân phước Alan nói rằng có đức hồng y tên là Phêrô kia, mà giáo phận trống ngôi của người là giáo phận thánh Maria-bên-sông-Tibê, một đại thân hữu của thánh Đaminh và đă học nơi thánh nhân ḷng tôn sùng phép Lần Hạt Rất Thánh Mân Côi. Kết quả từ ḷng yêu mến này là vị hồng y không bao giờ ngừng ngợi khen chúc tụng phép lần hạt và khuyến khích mọi người ngài gặp gắn bó với phép lần hạt này.

Sau này, ngài được sai đi Đất Thánh như một đại biểu của Ṭa Thánh với những Kitô hữu đang tham dự cuộc Thánh Chiến. Ngài đă thành công trong việc chinh phục được đạo binh Kitô hữu tin vào quyền phép của kinh Mân Côi, đến nỗi, họ bắt đầu đọc kinh này, mỗi người cũng như tất cả mọi người, để đánh động ơn trợ giúp của trời cao cho cuộc chiến mà lực lượng của họ thật là đáng thương. Kết quả là chiến thắng đă về tay họ, ba ngàn Kitô hữu chiến thắng 100 ngàn địch quân.

Như chúng ta đă thấy, qủi ma hằng sợ kinh Mân Côi khủng khiếp. Thánh Bênađô nói rằng, Lời Chào Thiên Thần đánh đuổi chúng và làm cho hỏa ngục phải náo động.

Chân phước Alan nói rằng ngài đă từng thấy một số người được giải cứu khỏi gông cùm của Satan sau khi họ gắn bó với kinh Mân Côi, cho dù trước đó họ đă bán linh hồn choma qủi cả hồn lẫn xác, bằng việc từ bỏ lời hứa Rửa Tội và trung thành với Chúa Giêsu Kitô.
 

Nếu cần, xin xem lại những bông hồng trước:

Nội dung và Nhập Đề

Bông hồng 1 Những kinh nguyện Mân Côi,

Bông hồng 2 về Nguồn gốc Kinh Mân Côi,

Bông hồng 3 về Thánh Đaminh,

Bông hồng 4 Á Thánh Alan de la Roch

Bông hồng 5 Hiệp Hội Kinh Mân Côi

Bông hồng 6 Thánh Vịnh Mẹ Maria

Bông hồng 7 Triều Thiên Hoa Hồng

Bông hồng 8 Những kỳ diệu của Kinh Mân Côi

Bông hồng 9 Các Thù Địch

Bông hồng 10 Những Phép Lạ

Bông hồng 11 Kinh Tin Kính

Bông hồng 12 Kinh Lạy Cha

Bông hồng 13: Kinh Lạy Cha (tiếp)

Bông hồng 14: Kinh lạy Cha (kết)

Bông hồng 15: Kinh Kính Mừng

Bông hồng 16: Kinh Kính Mừng Tuyệt Diệu

Bông hồng 17: Kinh Kính Mừng: Hoa Trái

Bông hồng 18: Kinh Kính Mừng: Ơn Phúc

Bông hồng 19: Một trao đổi phúc đức

Bông hồng 20: Kinh Kính Mừng diễn nghĩa

Bông hồng 21: 15 Mầu Nhiệm

Bông hồng 22: Nên giống Chúa Kitô

Bông hồng 23: Một việc tưởng niệm

Bông hồng 24: Phương thế nên trọn lành

Bông hồng 25: Sung măn thánh thiện

Bông hồng 26: Kinh nguyện tuyệt hảo

Bông hồng 27: Các lợi ích

Bông hồng 28: Những công dụng hữu hiệu

Bông hồng 29: Phương thế cứu rỗi

Bông hồng 30: Những đặc ân của Hiệp Hội

Bông hồng 31: Blancô Castillô - Alphongsô 8

Bông hồng 32: Don Perez

Bông hồng 33: Một cuộc quỉ ám

Bông hồng 34: Simon de Monfort, Alan de Lanvallay and Othère