TRANG WEB THỜI ĐIỂM THƯƠNG XÓT

 

TĐCTT - Sinh Hoạt

Sinh Hoạt Tĩnh Tâm

 

 

2021

TĐCTT - Lương Thực Tâm Linh

TĐCTT Luyện Chưởng Thương Xót

TĐCTT - Tĩnh Tâm trong Mùa Đại Dịch Covid-19

Mùa Chay 2021

TamAnhLTXC.mp3 / https://youtu.be/lxRNrAbSm2M (22/2/2021)

CaiThien-TaiSao.mp3 / https://youtu.be/UB3dgLFm5ic / Cải Thiện Tại Sao mp4 Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh - YouTube 

CaiThien-OChoNao.mp3 / https://youtu.be/str8rauvmzY

CaiThien-NhungGi.mp3 / https://youtu.be/9gW9ZrEwHDc

CaiThien-BangCachNao.mp3 / https://youtu.be/_HlDJv4jiBU

CaiThien-ToiNhanBangHySinhCauNguyen.mp3 / https://youtu.be/ZybwdX8D29k

 TDCTTCauKinh-ChiaSeLoiChuaVaThoiSu.mp3 /

 

2020

TĐCTT Luyện Chưởng Thương Xót

TĐCTT Lương Thực Tâm Linh

TĐCTT - Tĩnh Tâm trong Mùa Đại Dịch Covid-19

Trận Chiến Thiêng Liêng

Âm Mưu Hỏa Ngục

Hận Thù Quyết Thắng

Ứng Nghiệm Thánh Kinh

 

2019

Ngày Tĩnh Tâm Thánh Mẫu và Mừng Giáng Sinh Thứ Bảy 7/12/2019

Ngày Tĩnh Tâm Nên Thánh Thứ Bảy 5/10/2019

Ngày Tĩnh Tâm Lòng Thương Xót Chúa Chúa Nhật 28/4/2019

 

2018

Ngày Tĩnh Tâm Chủ Đề "Máu và Nước chảy ra"

 

2017

Khóa TĐCTT VIII 30/6 - 2/7/2017 ở Mater Dolorosa Passionist Retreat Center

TĐCTT - Ngày Tĩnh Tâm Thứ Bảy 22/4/2017 Dọn Mừng Lễ LTXC Chúa Nhật 23/4/2017

 

2016

TĐCTT - Tĩnh Tâm Bế Mạc Năm Thánh Thương Xót Thứ Bảy 19/11/2016

TĐCTT Tĩnh Tâm trong Tháng Thánh Tâm Năm Thánh Tình Thương, Thứ Bảy 11/6/2016: "Thiên Chúa là Tình Yêu Thương Xót"

TĐCTT - Tĩnh Tâm Mừng Lễ LTXC trong Năm Thánh Thương Xót Thứ Bảy 2/4/2016

TĐCTT - Tĩnh Tâm Khai Mạc Năm Thánh Thương Xót Thứ Bảy 5/12/2015